Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni  |  Joulukuu 2015

Oliko Pietari ensimmäinen paavi?

Oliko Pietari ensimmäinen paavi?

”Kardinaali Jorge Mario Bergoglio SJ on valittu paaviksi, Pietarin 265. seuraajaksi.” (VATIKAANIN TIEDOTUS, VATIKAANI, 13.3.2013)

”Rooman piispalla on oikeus johtoasemaan yleismaailmalliseen kirkkoon nähden, koska hän on Pyhän Pietarin seuraaja, ja Pietari sai tuon vallan Jeesukselta Kristukselta.” (THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, VINCENT ERMONI, 1903)

”Jos siis joku sanoo, – – ettei Rooman paavi ole Pyhän Pietarin seuraaja tässä johtoasemassa, julistettakoon hänet pannaan [toisin sanoen harhaoppiseksi].” (VATIKAANIN ENSIMMÄINEN KIRKOLLISKOKOUS, 18.7.1870)

MILJOONAT katolilaiset ympäri maailman pitävät Vatikaanin ensimmäisen kirkolliskokouksen säädöstä vuodelta 1870 kirkon virallisena dogmina, velvoittavana opinkappaleena. On kuitenkin aiheellista kysyä: Onko tuo opetus raamatullinen? Onko paavi Franciscus tosiaan apostoli Pietarin seuraaja? Oliko Pietari ensimmäinen paavi?

”TÄLLE KALLIOLLE MINÄ RAKENNAN KIRKKONI”

Vatikaanin kirkolliskokouksen säädös vuodelta 1870 perustui pääasiassa siihen, miten Matteuksen 16:16–19 ja Johanneksen 21:15–17 tulkittiin. Noissa raamatunkohdissa esitetyt Jeesuksen ja Pietarin väliset keskustelut samoin kuin muut Raamatun kertomukset osoittavat, että apostoli Pietarilla oli tärkeä osa varhaiskristillisyydessä. Kun he tapasivat ensimmäistä kertaa, Jeesus ennustikin, että Pietari ilmaisisi elämässään kallion kaltaisia ominaisuuksia (Johannes 1:42). Mutta antoiko Kristus tosiaan Pietarille erityisen johtoaseman?

Matteuksen 16:17, 18:ssa Jeesus sanoo Pietarille: ”Minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari [nimi tarkoittaa ’kallion kappaletta’], ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.” * Tarkoittiko Jeesus, että Pietari, ihminen, olisi se, jolle hänen ”kirkkonsa” eli seurakuntansa rakennettaisiin? Oliko Pietarin määrä olla kaikkien Jeesuksen seuraajien johtaja? Millä tavalla muut paikalla olleet apostolit ymmärsivät Jeesuksen sanat? Evankeliumit paljastavat, että myöhemmin apostolit kiistelivät useita kertoja siitä, kuka heistä oli suurin (Matteus 20:20–27; Markus 9:33–35; Luukas 22:24–26). Jos Jeesus oli jo antanut Pietarille johtoaseman, olisiko siitä ollut apostolien keskuudessa pienintäkään epäselvyyttä?

Miten Pietari itse ymmärsi Jeesuksen sanat? Koska Pietari oli syntyperäinen israelilainen, monet heprealaisten kirjoitusten ennustukset, joissa puhutaan ”kivestä” ja ”kulmakivestä”, ovat epäilemättä  olleet hänelle tuttuja (Jesaja 8:13, 14; 28:16; Sakarja 3:9). Kun Pietari lainasi erästä tällaista ennustusta kirjeessään toisille uskoville, hän selitti, että ennustettu ”kulmakivi” oli Herra Jeesus Kristus, Messias. Pietari käytti kreikkalaista sanaa peʹtra (joka esiintyy myös Jeesuksen sanoissa Matteuksen 16:18:ssa) ainoastaan Kristuksesta. (1. Pietarin kirje 2:4–8.)

Myös apostoli Paavali oli Jeesuksen uskollinen seuraaja. Ajatteliko hän, että Jeesus oli antanut Pietarille johtoaseman? Paavali tunnusti Pietarin osan varhaiskristillisessä seurakunnassa kirjoittaessaan, että Pietari oli yksi niistä ”joita pidettiin seurakunnan pylväinä”. Paavali ei ajatellut, että oli vain yksi ”pylväs”. (Galatalaisille 2:9.) Lisäksi, jos Jeesus olisi nimittänyt Pietarin seurakunnan pääksi, miksi häntä olisi vain pidetty pylväänä, eli miksi toiset uskovat olisivat vain otaksuneet hänen olevan pylväs?

Kun Paavali kirjoitti siitä, miten Pietari joissakin tilanteissa kohteli toisia ihmisiä epäjohdonmukaisesti, hän sanoi kunnioittavasti mutta suoraan: ”Nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin.” (Galatalaisille 2:11–14.) Paavali ei ajatellut, että Pietari tai joku muu epätäydellinen mies olisi ollut se, jolle Kristus oli rakentanut kirkkonsa eli seurakuntansa. Hän päinvastoin uskoi, että seurakunnan perustus oli Jeesus Kristus. Paavalille ”kallio oli Kristus”. (1. Korinttilaisille 3:9–11; 10:4.)

”SINÄ OLET PIETARI. . .”

Miten meidän siksi tulisi ymmärtää sanat: ”Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”? Jotta voisimme ymmärtää jonkin raamatunkohdan oikein, meidän on tarkasteltava tekstiyhteyttä. Mistä Jeesus ja Pietari puhuivat? Jeesus oli juuri kysynyt opetuslapsiltaan: ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi epäröimättä: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” Jeesus kiitti Pietaria ja lisäsi sitten, että hän rakentaisi ”kirkkonsa” eli seurakuntansa vieläkin lujemmalle  ”kalliolle” – kalliolle, johon Pietari oli juuri ilmaissut uskovansa ja joka oli Jeesus itse. (Matteus 16:15–18.)

Miten meidän tulisi ymmärtää Jeesuksen sanat: ”Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”?

Sopusoinnussa tämän kanssa monet ”kirkkoisät” kirjoittivat, että Matteuksen 16:18:ssa mainittu kallio on Kristus. Esimerkiksi Augustinus kirjoitti 400-luvulla: ”Herra sanoi: ’Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni’, koska Pietari oli sanonut hänelle: ’Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.’ Tälle kalliolle, jonka sinä olet tunnustanut, minä sen vuoksi rakennan kirkkoni.” Augustinus sanoi toistuvasti, että ”Kallio (Petra) oli Kristus”.

Jos Augustinusta ja muita kirkkoisiä arvioitaisiin nykyisen katolisen opinkappaleen perusteella, heitä pidettäisiin harhaoppisina. Sveitsiläisen teologin Ulrich Luzin mukaan myös nykypäivän raamatunoppineiden yksimielinen näkemys tästä asiasta olisi tuomittu harhaoppisena Vatikaanin kirkolliskokouksessa vuonna 1870.

PAAVI – PIETARIN SEURAAJA?

Arvonimi ”paavi” oli tuntematon apostoli Pietarille. On totta, että monet ei-roomalaiset piispat käyttivät itsestään tuota nimitystä aina 800-luvulle asti. Siitä huolimatta sitä käytettiin virallisena arvonimenä vain harvoin ennen 1000-luvun loppupuolta. Lisäksi kukaan varhaiskristitty ei ajatellut, että johtoasema, joka väitetään annetun Pietarille, olisi siirtynyt hänen jälkeensä jollekulle toiselle. Sen vuoksi saksalainen tutkija Martin Hengel päätteli, että ”ajatukselle, jonka pohjalta näkemys paavin ’primaatista’ [johtoasemasta] myöhemmin syntyi, ei ole olemassa mitään todistettavissa olevaa historiallista ja teologista perustetta”.

Oliko Pietari siis ensimmäinen paavi? Oliko hänellä seuraajia tuossa tehtävässä? Onko katolisen kirkon dogmi paavin johtoasemasta raamatullinen? Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on kiistatta kieltävä. Joka tapauksessa varma tosiasia on, että Jeesus rakensi kirkkonsa eli tosi seurakuntansa ja että hän itse on se, jolle se on rakennettu (Efesolaisille 2:20). Meidän jokaisen on siksi tärkeää kysyä itseltämme: ”Olenko minä löytänyt tuon tosi seurakunnan?”

^ kpl 8 Tämän kirjoituksen kaikki raamatunkohdat on lainattu vuoden 1992 kirkkoraamatusta.