Mitä haasteita Herodeksella oli Jerusalemin temppelin uudelleenrakentamisessa?

Salomo pystytti Jerusalemin alkuperäisen temppelin kukkulalle ja rakennutti sen itä- ja länsipuolelle tukimuurit luodakseen porrasmaisen tasaisen alueen tuon pyhän rakennuksen ympärille. Herodes halusi temppelin, joka olisi Salomon temppeliä mahtavampi, joten hän alkoi uudistaa ja laajentaa jo olemassa olevaa rakennusta.

Herodeksen insinöörit laajensivat temppelin ympärillä olevaa tasaista aluetta sekä pohjoiseen että etelään. Etelään päin tasannetta laajennettiin 32 metriä. Tätä varten rakennettiin paksu tukimuuri ja useita toisiinsa liittyviä kiviholveja. Tukimuurin korkeus oli paikoin jopa 50 metriä.

Herodes varoi loukkaamasta juutalaisten tunteita ja keskeyttämästä temppelin palvontamenoja ja uhrien uhraamista. Juutalaisen historioitsijan Josefuksen mukaan Herodes jopa koulutti juutalaisia pappeja kivenhakkaajiksi ja puusepiksi, jottei temppelin pyhille alueille menisi kukaan, jolla ei ollut siihen valtuuksia.

Herodes ei nähnyt työn valmistumista, sillä hän kuoli vain muutama vuosi Jeesuksen syntymän jälkeen. Vuoteen 30 mennessä uudelleenrakennustyötä oli tehty 46 vuoden ajan (Johannes 2:20). Työn vei lopulta päätökseen Herodeksen pojanpojanpoika Agrippa II ensimmäisen vuosisadan puolivälissä.

Miksi Maltan asukkaat ajattelivat apostoli Paavalin olevan murhaaja?

Oikeuden jumalatar (vasemmalla) lyömässä epäoikeudenmukaisuuden jumalatarta

Kreikkalaiset uskonkäsitykset olivat saattaneet vaikuttaa joihinkin Maltan asukkaisiin. Apostolien tekojen kirjassa kerrotaan, mitä tapahtui sen jälkeen kun apostoli Paavalia kuljettanut laiva oli haaksirikkoutunut Maltalle. Kun Paavali laittoi kimpun risuja tuleen, joka oli sytytetty pitämään hänet ja muut haaksirikkoutuneet lämpiminä, kyykäärme tarttui hänen käteensä. Nähdessään tämän saaren asukkaat sanoivat: ”Varmaankin tämä mies on murhaaja, ja vaikka hän pääsikin turvaan merestä, niin kostava oikeus ei sallinut hänen enää elää.” (Apostolien teot 28:4.)

Kreikan sana, joka on tässä käännetty vastineella ”kostava oikeus”, on dikē. Tuo sana voi tarkoittaa oikeutta abstraktina käsitteenä. Toisaalta kreikkalaisessa mytologiassa oikeuden jumalattaren nimi oli Dike. Tuolloin ajateltiin, että Dike valvoi ihmisten asioita ja ilmoitti paljastumatta jääneistä vääryyksistä Zeukselle, jotta väärintekijät saisivat rangaistuksen. Erään lähteen mukaan Maltan asukkaat ovat hyvinkin saattaneet ajatella: ”Vaikka Paavali pelastuikin merestä, hän on merkitty mies, jonka jumalatar Dike – – nyt yllätti kyykäärmeen välityksellä.” Asukkaat muuttivat mielensä nähdessään, ettei käärme vahingoittanut Paavalia.