”Virkamiehet ovat loppujen lopuksi vain kansalaisia, ja me kaikki [kansalaiset] olemme yhteiskunnan tuotteita.” Näin sanoi Nicaraguan valtion päätilintarkastaja selittäessään, miksi hänen mielestään hallinnon korruptiota on mahdotonta poistaa.

Mitä mieltä olet: jos ihmisten muodostama yhteiskunta on korruptoitunut, niin eikö mikä tahansa hallintojärjestelmä, joka on osa sitä, ole myös väistämättä korruptoitunut? Jos tämä pitää paikkansa, silloin korruptoitumattoman hallinnon täytyy tulla ihmisyhteiskunnan ulkopuolelta. Raamatussa kuvaillaan juuri tällaista hallintoa. Sen saa aikaan Jumalan valtakunta, jonka tulemista Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan (Matteus 6:9, 10).

Jumalan valtakunta on todellinen hallitus, joka hallitsee taivaasta käsin. Se tulee korvaamaan kaikki ihmisten hallintojärjestelmät (Psalmit 2:8, 9; Ilmestys 16:14; 19:19–21). Korruption poistaminen on yksi niistä siunauksista, jotka Valtakunta tuo ihmiskunnalle. Tämän takaavat kuusi seuraavaa Jumalan valtakuntaan liittyvää piirrettä.

1. TOIMINTAKYKY

ONGELMA: Valtioiden toimintaa rahoitetaan yleensä kansalaisilta perittävien verojen ja maksujen välityksellä. Nämä rahavirrat houkuttelevat joitakin viranomaisia varastamaan. Toiset ottavat vastaan lahjuksia niiltä, jotka pyrkivät saamaan helpotusta veroihinsa tai muihin valtion määräämiin maksuihin. Tästä voi seurata noidankehä: valtio nostaa veroja korvatakseen aiheutuneet menetykset, mikä vuorostaan ruokkii korruptiota. Tällaisissa olosuhteissa eniten kärsivät rehelliset ihmiset.

RATKAISU: Jumalan valtakunnan toimintakyvyn turvaa Kaikkivaltias Jumala, Jehova * (Ilmestys 11:15). Sen ei tarvitse kerätä veroja rahoittaakseen toimintaansa.  Sitä vastoin Jumalan ”voiman vahvuus” ja hänen epäitsekäs anteliaisuutensa varmistavat, että Valtakunta tulee huolehtimaan yltäkylläisesti kaikkien alamaistensa tarpeista (Jesaja 40:26; Psalmit 145:16).

2. HALLITSIJA

ONGELMA: Edellisessä kirjoituksessa lainattu Susan Rose-Ackerman toteaa, että korruption kitkeminen ”täytyy aloittaa ylhäältä”. Valtion toimet eivät ole uskottavia, jos korruptiota yritetään kitkeä poliisien ja tullivirkailijoiden keskuudesta mutta korkeampien virkamiesten väärinkäytöksiä katsotaan läpi sormien. Lisäksi vaikka vallanpitäjä olisi kuinka periaatteellinen tahansa, hän on silti epätäydellinen. Kuten Raamatussa sanotaan, ”maan päällä ei ole vanhurskasta ihmistä, joka tekee jatkuvasti hyvää” (Saarnaaja 7:20).

Jeesus kieltäytyi suurimmasta koskaan tarjotusta lahjuksesta.

RATKAISU: Jumala on valinnut Valtakunnan hallitsijaksi Jeesuksen Kristuksen. Toisin kuin epätäydellisiä ihmisiä, häntä ei voida houkutella toimimaan väärin. Jeesus osoitti tämän kieltäytymällä suurimmasta koskaan tarjotusta lahjuksesta, ”kaikista maailman valtakunnista ja niiden loistosta”. Maailman hallitsija Saatana olisi antanut kaiken tämän Jeesukselle vastineeksi yhdestä palvontateosta. (Matteus 4:8–10; Johannes 14:30.) Jeesus ei tinkinyt nuhteettomuudestaan edes silloin kun hänet teloitettiin kiduttamalla. Hän jopa kieltäytyi ottamasta huumaavaa ainetta, joka olisi kyllä lievittänyt hänen kipujaan mutta samalla estänyt häntä ajattelemasta selkeästi. (Matteus 27:34.) Jumala kuitenkin herätti hänet kuolleista, ja nyt hän on taivaassa. Jeesus on todistanut olevansa täysin pätevä Valtakunnan hallitsijaksi. (Filippiläisille 2:8–11.)

3. VAKAUS

ONGELMA: Monissa maissa järjestetään säännöllisesti vaalit, minkä ansiosta korruptoituneet henkilöt voidaan ainakin teoriassa äänestää pois virasta. Tosiasia kuitenkin on, että jopa niin sanotuissa kehittyneissä maissa vaalit ja vaalikampanjat ovat alttiita korruptiolle. Varakkaat voivat yrittää vaikuttaa nykyisten ja tulevien viranhaltijoiden päätöksiin esimerkiksi osallistumalla vaalirahoitukseen.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari John Paul Stevens kirjoitti, että tällainen vaikutussuhde uhkaa ”paitsi julkisen hallinnon laillisuutta ja laatua myös kansan luottamusta siihen”. Ei siis mikään ihme, että ympäri maailman monet ihmiset pitävät poliittisia puolueita kaikkein korruptoituneimpana instituutiona.

RATKAISU: Jumalan valtakunta poistaa mahdollisuuden epärehellisyyteen vaaleissa ja vaalikampanjoissa, sillä se on pysyvä ja vakaa hallitus (Daniel 7:13, 14). Sitä ei valita vaaleilla eikä sitä voida kaataa, koska sen hallitsija on Jumalan valitsema.  Jumalan valtakunnan vakaus on yksi tae siitä, että sen toimista koituu sen alamaisille aina pitkäaikaista hyötyä.

4. LAIT

Jumalan valtakunta on todellinen hallitus, joka hallitsee taivaasta käsin.

ONGELMA: Voisi kuvitella, että korruptiota pystyttäisiin torjumaan säätämällä uusia lakeja. Asiantuntijat ovat kuitenkin havainneet, että monesti lakien määrän lisääminen tarjoaa vain uusia tilaisuuksia väärinkäytöksiin. Lisäksi korruptiota vastaan suunnattujen lakien täytäntöönpano on usein kallista, mutta niiden vaikutus jää silti vähäiseksi.

RATKAISU: Jumalan valtakunnan lait ovat monin verroin parempia kuin ihmisten säätämät lait. Esimerkiksi Jeesus ei laatinut pitkää sääntöluetteloa, vaan esitti niin sanotun kultaisen säännön: ”Sen tähden kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, teidänkin täytyy samoin tehdä heille.” (Matteus 7:12.) Kenties vielä merkittävämpää on se, että Valtakunnan lait kohdistuvat tekojen lisäksi myös vaikuttimiin. Jeesus sanoi: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matteus 22:39.) Koska Jumala voi nähdä ihmisten sydämeen, hän pystyy myös valvomaan tällaisten käskyjen noudattamista (1. Samuelin kirja 16:7).

5. VAIKUTTIMET

ONGELMA: Korruption käyttövoimia ovat ahneus ja itsekkyys. Niin virkamiehet kuin tavalliset kansalaisetkin ilmaisevat näitä kielteisiä ominaisuuksia. Edellisessä kirjoituksessa mainittu tavaratalon romahtaminen Soulissa johtui juuri tästä. Viranomaiset ottivat vastaan lahjuksia rakennusurakoitsijoilta, jotka tiesivät, että lahjusten maksaminen tulisi halvemmaksi kuin asianmukaisten rakennusmateriaalien ja -menetelmien käyttö.

Jotta korruptio voitaisiin poistaa, ihmisille täytyy siis opettaa, miten he voivat kitkeä itsestään sellaiset syvään juurtuneet ominaisuudet kuin ahneuden ja itsekkyyden. Valtioilla ei ole kuitenkaan sen enempää halua kuin kykyäkään toteuttaa tällaista opetusohjelmaa.

 RATKAISU: Jumalan valtakunta puuttuu korruption perimmäisiin syihin opettamalla ihmisille, miten päästä eroon huonoista vaikuttimista, jotka ruokkivat korruptiota. * Tämän opetuksen avulla he voivat ”uudistua mieleltään” (Efesolaisille 4:23, Kirkkoraamattu 1992). He oppivat korvaamaan ahneuden ja itsekkyyden tyytyväisyydellä ja kiinnostuksella toisiin (Filippiläisille 2:4; 1. Timoteukselle 6:6).

6. ALAMAISET

ONGELMA: Jotkut ihmiset päättävät olla epärehellisiä, vaikka he eläisivät parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja saisivat parasta mahdollista moraaliopetusta. Asiantuntijat myöntävät, että tämän vuoksi valtiot eivät pysty poistamaan korruptiota. Ne voivat korkeintaan vähentää sitä ja hillitä sen tuhoisia seurauksia.

RATKAISU: Korruption vastaisessa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa todetaan, että voidakseen vastustaa korruptiota valtioiden pitäisi edistää ”rehellisyyttä, vilpittömyyttä ja vastuuntuntoa”. Tämä on tietysti ylevä tavoite. Jumalan valtakunta ei kuitenkaan vain edistä näitä ominaisuuksia, vaan se edellyttää niitä alamaisiltaan. Raamatussa sanotaan, että ”ahneet” ja ”valehtelijat” eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, jotka perivät Valtakunnan. (1. Korinttilaisille 6:9–11; Ilmestys 21:8.)

Näitä korkeita moraalinormeja on mahdollista oppia noudattamaan, kuten varhaiskristityt osoittivat. Kun esimerkiksi Simon-niminen opetuslapsi yritti ostaa apostoleilta hengellisen suosionosoituksen, he kieltäytyivät hänen tarjoamastaan lahjuksesta ja sanoivat: ”Kadu – – tätä pahuuttasi.” Nähtyään, miten vaarallinen hänen väärä halunsa oli, Simon pyysi apostoleita rukoilemaan, että hän voisi voittaa sen. (Apostolien teot 8:18–24.)

MITEN TULLA VALTAKUNNAN ALAMAISEKSI?

Kaikilla ihmisillä on kansallisuudestaan riippumatta mahdollisuus tulla Jumalan valtakunnan alamaisiksi (Apostolien teot 10:34, 35). Valtakunnan tarjoaman opetusohjelman välityksellä – joka on parhaillaan käynnissä kautta maailman – voit saada selville, miten se on mahdollista. Jehovan todistajat näyttävät sinulle mielellään, millainen on ilmainen raamattukurssi, johon voit käyttää vaikkapa vain kymmenen minuuttia viikossa. Voit oppia lisää muun muassa ”Jumalan valtakunnan hyvästä uutisesta” ja siitä, miten Valtakunta tulee poistamaan korruption (Luukas 4:43). Kannustamme sinua ottamaan yhteyttä paikallisiin Jehovan todistajiin tai käymään verkkosivustollamme osoitteessa www.jw.org/fi.

Haluaisitko ilmaisen raamattukurssin?

^ kpl 8 Jehova on Raamatun mukaan Jumalan nimi.

^ kpl 22 Ks. esimerkiksi kirjoitus ”Onko mahdollista olla rehellinen turmeltuneessa maailmassa?”, Vartiotorni 1.10.2012.