Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni  |  Maaliskuu 2014

 KANSIAIHE

Mitä Jumala on tehnyt hyväksesi?

Mitä Jumala on tehnyt hyväksesi?

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Johannes 3:16, Kirkkoraamattu 1938)

Yllä oleva katkelma on Raamatun tunnetuimpia ja lainatuimpia jakeita. On sanottu, ettei mikään muu raamatunkohta ”tiivistä yhtä ytimekkäästi Jumalan suhdetta ihmiskuntaan ja tietä pelastukseen”, minkä vuoksi sitä kutsutaan myös pienoisevankeliumiksi. Joissain maissa tämä jae tai pelkkä ”Johannes 3:16” on usein esillä julkisissa tilaisuuksissa ja sitä näkee jopa autotarroissa ja graffiteissa.

Todennäköisesti ne, jotka pitävät tätä raamatunkohtaa arvossa, ovat vakuuttuneita siitä, että Jumalan rakkaus takaa heidän ikuisen pelastuksensa. Mitä sinä ajattelet? Mitä Jumalan rakkaus merkitsee sinulle? Entä mitä sellaista Jumala on mielestäsi tehnyt, mikä osoittaa hänen rakastavan sinua?

”NIIN ON JUMALA MAAILMAA RAKASTANUT”

Monet ovat valmiita myöntämään, että Jumala on luonut fyysisen maailmankaikkeuden ja maapallon kaikkine elollisineen, ihminen mukaan luettuna. Elävät organismit ovat niin monimutkaisia ja taidokkaita, että niiden olemassaolon takana täytyy olla erittäin älykäs mieli. Useat ihmiset kiittävät joka päivä Jumalaa elämän lahjasta. He myös tunnustavat olevansa täysin riippuvaisia Jumalasta, sillä kaikki mikä tekee elämän ja siitä nauttimisen mahdolliseksi – kuten ilma, vesi, ruoka ja luonnon kiertokulut – on lähtöisin häneltä.

Meidän on sopivaa kiittää Jumalaa, koska hän on tosiaankin tehnyt meidät ja ylläpitää elämäämme (Psalmit 104:10–28; 145:15, 16; Apostolien teot 4:24). Pelkästään se, mitä kaikkea hän tekee elämän mahdollistamiseksi, osoittaa, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Apostoli Paavali esitti asian seuraavasti: ”[Jumala] antaa kaikille elämän ja  hengityksen ja kaiken. Sillä hänessä meillä on elämä ja me liikumme ja olemme olemassa.” (Apostolien teot 17:25, 28.)

Jumalan rakkaus ei kuitenkaan ilmene vain siitä, että hän pitää meistä huolta fyysisesti. Hän on myös kunnioittanut meitä antamalla meille kyvyn ymmärtää hengellisiä asioita ja auttamalla meitä tyydyttämään hengelliset tarpeemme (Matteus 5:3). Tämän ansiosta tottelevaisilla ihmisillä on mahdollisuus tulla osaksi Jumalan perhettä, hänen ”lapsikseen” (Roomalaisille 8:19–21).

Kuten Johanneksen 3:16:ssa sanotaan, Jumala osoitti rakkautta meitä kohtaan lähettämällä Poikansa Jeesuksen maan päälle, jotta tämä antaisi opetusta Jumalastaan ja Isästään sekä kuolisi puolestamme. Monet kuitenkin myöntävät, että he eivät pohjimmiltaan ymmärrä, miksi Jeesuksen täytyi kuolla ihmiskunnan puolesta ja miksi Jeesuksen kuolema on osoitus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Tarkastellaanpa, miten Raamattu selittää Jeesuksen kuoleman merkitystä.

”HÄN ANTOI AINOKAISEN POIKANSA”

Kaikki ihmiset sairastuvat, ikääntyvät ja lopulta kuolevat, mutta tämä ei ollut Jehova Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Hän antoi ensimmäisille ihmisille mahdollisuuden elää ikuisesti maan päällä paratiisissa. Ikuisen elämän saamiselle oli kuitenkin yksi ehto: heidän oli toteltava häntä. Jumala sanoi, että jos he eivät tottelisi, he kuolisivat. (1. Mooseksen kirja 2:17.) Kaikesta huolimatta ensimmäinen ihminen kapinoi Jumalan valtaa vastaan, mikä johti sekä hänen itsensä että hänen jälkeläistensä kuolemaan. ”Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet”, selittää apostoli Paavali (Roomalaisille 5:12).

Jumala kuitenkin ”rakastaa oikeutta” (Psalmit 37:28). Vaikka hän ei voinut sivuuttaa ensimmäisen ihmisen tahallista rikkomusta, hän ei tuominnut koko ihmiskuntaa ikuisiksi ajoiksi kärsimään ja kuolemaan yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi. Päinvastoin hän on tehnyt ikuisen elämän jälleen mahdolliseksi tottelevaisille ihmisille ja saattanut oikeuden vaa’an tasapainoon noudattamalla oikeusperiaatetta ”henki hengestä” (2. Mooseksen kirja 21:23, KR-1938). Kysymys kuuluu: miten täydellinen ihmiselämä, jonka Aadam menetti, voitaisiin saada takaisin? Vastaus: jonkun täytyisi luopua elämästä, joka oli samanarvoinen kuin Aadamin elämä – toisin sanoen täydellisen ihmisen täytyisi uhrata elämänsä.

Jeesus oli halukas tulemaan maan päälle ja antamaan elämänsä, jotta ihmiskunta vapautuisi synnistä ja kuolemasta.

Kukaan Aadamin epätäydellinen jälkeläinen ei selvästikään kyennyt maksamaan tällaista hintaa, mutta Jeesus kykeni (Psalmit 49:6–9). Koska Jeesus syntyi ilman perisyntiä, hän oli Aadamin tavoin täydellinen. Luopumalla elämästään Jeesus lunasti ihmiskunnan synnin orjuudesta. Näin hän avasi ihmisille mahdollisuuden saada samanlainen täydellinen elämä kuin heidän ensimmäisillä vanhemmillaan, Aadamilla ja Eevalla, oli ollut.  (Roomalaisille 3:23, 24; 6:23.) Täytyykö meidän tehdä jotain, jotta voisimme hyötyä tästä jalomielisestä rakkaudenteosta?

”YKSIKÄÄN, JOKA HÄNEEN USKOO”

Johanneksen 3:16:ssa sanotaan edelleen, ”ettei yksikään, joka häneen [Jeesukseen] uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. Tämä merkitsee sitä, että ikuisen elämän lahjan saamiselle on asetettu ehto. Jos haluamme saada ikuisen elämän, meidän täytyy uskoa Jeesukseen ja totella häntä.

Saatat pohtia, miten totteleminen liittyy asiaan. Eikö Jeesus sanonut, että ”joka häneen uskoo” saisi ”iankaikkisen elämän”? Usko on kyllä välttämätöntä. Raamatun kielenkäytössä johonkuhun uskominen ei kuitenkaan merkitse vain sitä, että uskoo jonkun olevan olemassa. Rafael Gyllenbergin Uuden testamentin kreikkalais-suomalaisen sanakirjan mukaan Johanneksen käyttämä alkukielen sana merkitsee paitsi uskomista myös ”luottamista, turvautumista”. Jotta ihminen saisi Jumalan suosion, ei riitä, että hän vain tunnustaa mielessään Jeesuksen olevan Pelastaja. Uskovan täytyy myös vilpittömästi pyrkiä toimimaan sen mukaan, mitä Jeesus opetti. Ilman tekoja uskon tunnustaminen on pelkkää onttoa sanahelinää. Raamatussa sanotaan: ”Usko ilman tekoja on kuollut.” (Jaakobin kirje 2:26.) Jeesukseen uskominen tarkoittaa siis sitä, että ihminen elää sopusoinnussa uskonsa kanssa.

Paavali selittää: ”Rakkaus, joka Kristuksella on, pakottaa meitä, koska olemme päätelleet näin, että yksi [Jeesus] kuoli kaikkien puolesta; – – ja hän kuoli kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka kuoli heidän puolestaan ja joka herätettiin.” (2. Korinttilaisille 5:14, 15.) Syvän kiitollisuuden Jeesuksen uhrin johdosta pitäisi saada meidät tekemään muutoksia elämässämme: emme elä enää itsekkäästi itsellemme vaan Jeesukselle, joka kuoli puolestamme. Toisin sanoen Jeesuksen opetusten noudattamisen täytyy olla elämässämme etusijalla. Tämä vaikuttaa väistämättä arvoihimme, valintoihimme ja kaikkiin tekoihimme. Mikä tulee olemaan niiden palkinto, jotka uskovat Jeesukseen?

”[EI] HUKKUISI, VAAN HÄNELLÄ OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ”

Johanneksen 3:16:n loppuosasta käy ilmi, mitä Jumala lupaa niille, jotka uskovat lunastukseen ja noudattavat hänen normejaan. Jumalan tarkoitus on, ettei kukaan tällainen uskollinen ”hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. Niillä jotka hyötyvät Jumalan rakkaudesta, on kuitenkin kaksi erilaista tulevaisuudenodotetta.

Toiselle ryhmälle Jeesus lupasi ikuisen elämän taivaassa. Hän sanoi uskollisille opetuslapsilleen selvästi, että hän oli menossa valmistamaan heille sijaa, jotta he voisivat hallita hänen kanssaan kirkkaudessa. (Johannes 14:2, 3; Filippiläisille 3:20, 21.) Ne jotka saavat ylösnousemuksen taivaaseen, ”tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja tulevat hallitsemaan kuninkaina hänen kanssaan ne tuhat vuotta” (Ilmestys 20:6).

Tällaisen tehtävän saisi vain rajallinen määrä Kristuksen seuraajia. Jeesus sanoikin: ”Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” (Luukas 12:32.) Kuinka suuri tuo ”pieni lauma” olisi? Ilmestyksen 14:1, 4:ssä sanotaan: ”Minä näin, ja katso, Karitsa [kuolleista herätetty Jeesus Kristus] seisoi [taivaallisella] Siioninvuorella ja hänen kanssaan sataneljäkymmentäneljätuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. – – Nämä ostettiin ihmisistä ensi hedelmäksi Jumalalle ja Karitsalle.” Verrattuna niihin miljardeihin ihmisiin, jotka aikojen saatossa ovat eläneet, nuo 144 000 ovat vain ”pieni lauma”. Heidän sanotaan olevan kuninkaita, joten keitä he hallitsevat?

Jeesus puhui toisesta uskollisten ryhmästä, joka hyötyisi taivaallisen Valtakunnan hallinnosta. Hän sanoi Johanneksen 10:16:ssa: ”Minulla on muita lampaita, jotka eivät ole tästä tarhasta; nekin minun täytyy tuoda, ja ne kuuntelevat minun ääntäni, ja niistä tulee yksi lauma, yksi paimen.” Nämä ”lampaat” odottavat saavansa ikuisen elämän maan päällä, mikä oli alun perin myös Aadamin ja  Eevan odotteena. Mistä tiedämme, että heidän tulevaisuutensa on maan päällä?

Raamattu puhuu useissa kohdissa siitä, että maan päällä tullaan vielä nauttimaan paratiisillisista olosuhteista. Voisit lukea omasta Raamatustasi esimerkiksi seuraavat kohdat: Psalmit 37:9–11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Jesaja 35:5, 6; 65:21–23; Matteus 5:5; Johannes 5:28, 29; Ilmestys 21:4. Nämä jakeet kertovat ajasta, jolloin sotaa, nälkää, sairauksia ja kuolemaa ei enää ole. Silloin oikeamieliset ihmiset voivat iloita siitä, että he saavat rakentaa omat talonsa, viljellä omaa maataan ja kasvattaa lapsensa rauhallisissa olosuhteissa. * Vetoavatko tällaiset tulevaisuudennäkymät sinuun? Meillä on hyvät syyt uskoa, että nämä lupaukset toteutuvat pian.

JUMALA ON TEHNYT HYVÄKSESI PALJON

Jos pysähdyt miettimään, mitä kaikkea Jumala on tehnyt sinun ja koko ihmiskunnan hyväksi, havaitset varmasti, että hän on tehnyt paljon jo tähän mennessä. Olemme saaneet elämän, älykkyyttä, terveyttä ja kaiken, mitä tarvitsemme pysyäksemme elossa. Lisäksi voimme saada vieläkin suurempia siunauksia sen ansiosta, että Jumala on järjestänyt Jeesuksen kuoleman välityksellä lunnaat, kuten opimme Johanneksen 3:16:sta.

Loputon elämä rauhaisissa, miellyttävissä olosuhteissa ilman pelkoa sairauksista, sodasta, nälästä tai kuolemasta tarjoaisi epäilemättä mahdollisuuden ikuiseen onnellisuuteen. Se saatko sinä nauttia näistä siunauksista, riippuu täysin sinusta itsestäsi. Jäljelle jää oikeastaan yksi kysymys: mitä sinä teet Jumalan hyväksi?

^ kpl 24 Lisää tietoa paratiisia koskevista ennustuksista on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 3; julk. Jehovan todistajat.