Alberto oli armeijan palveluksessa lähes kymmenen vuotta. Hän muistelee: ”Pappi siunasi meidät ja sanoi, että Jumala on kanssamme. Olin kuitenkin lähdössä tappamaan ihmisiä, vaikka Raamattu sanoo: ’Älä tapa.’ ”

Ray palveli merivoimissa toisen maailmansodan aikana. Kerran hän sanoi papille: ”Tulet laivaan rukoilemaan sotilaiden ja voiton puolesta. Eikö vihollinenkin tee samoin?” Pappi vastasi, että Herran tiet ovat tutkimattomat.

Jos tuo vastaus ei tyydytä sinua, et ole ainoa.

MITÄ RAAMATTU OPETTAA?

Jeesuksen mukaan yksi suurimmista Jumalan käskyistä kuuluu: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Markus 12:31.) Opettiko Jeesus, että lähimmäisen asuinpaikka tai kansallisuus ratkaisisi, rakastammeko häntä vai emme? Ei. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:34, 35.) Heidän rakkautensa toisiaan kohtaan olisi niin poikkeuksellista, että heidät voitaisiin tunnistaa siitä. He ennemmin antaisivat henkensä toistensa puolesta kuin riistäisivät hengen toisilta.

Varhaiskristityt elivät Jeesuksen sanojen mukaisesti. Tietosanakirjassa The Encyclopedia of Religion todetaan: ”Varhaiset kirkkoisät, Tertullianus ja Origenes mukaan lukien, vahvistivat, että kristittyjä oli kielletty riistämästä ihmishenkeä; se oli periaate, joka esti heitä kuulumasta Rooman armeijaan.”

TOIMIVATKO JEHOVAN TODISTAJAT NÄIN?

Koska Jehovan todistajia asuu melkein joka maassa, heitä on kansojen välisissä selkkauksissa kummankin osapuolen alueella. He kuitenkin ilmaisevat parhaansa mukaan sellaista rakkautta, josta Jeesuksen seuraajat voidaan tunnistaa.

Ovatko uskonnolliset johtajat opettaneet ilmaisemaan aitoa kristillistä rakkautta?

Esimerkiksi vuonna 1994 hutujen ja tutsien välisessä etnisessä konfliktissa Ruandassa Jehovan todistajat pysyivät täysin puolueettomina. He suojelivat usein toiseen heimoon kuuluvia hengellisiä veljiään henkensä uhalla. Kun kaksi hututodistajaa, jotka olivat suojelleet tutsiveljiään, otettiin kiinni, hutujen Interahamwe-miliisi sanoi: ”Koska autoitte tutseja pakenemaan, olette kuoleman omia.” Ikävä kyllä molemmat hututodistajat tapettiin. (Johannes 15:13.)

Ilmaisevatko Jehovan todistajat mielestäsi uhrautuvaa rakkautta, kuten Jeesus opetti?