Onko Jehova kiinnostunut meistä, vai suhtautuuko hän välinpitämättömästi maan päällä elävien ihmisten ahdinkoon? Raamattu antaa tähän kysymykseen sydäntä lämmittävän vastauksen: Jumala välittää meistä ja haluaa meidän nauttivan elämästä. Joka päivä hän antaa ihmisten – kaikkein kiittämättömimpienkin – saada osansa hänen ylenpalttisesta hyvyydestään. Mietitäänpä apostoli Paavalin sanoja. (Lue Apostolien tekojen 14:16, 17.)

Puhuessaan Lystran kaupungin asukkaille, jotka eivät palvoneet Jumalaa, Paavali sanoi: ”Menneiden sukupolvien aikana hän [Jumala] salli kaikkien kansakuntien kulkea omia teitään, vaikkakaan hän ei ole ollut antamatta itsestään todistusta tehdessään hyvää, antaessaan teille sateita taivaasta ja hedelmällisiä aikoja ja täyttäessään sydämenne ruoalla ja hyvällä mielellä.” Miten nämä sanat soveltuivat Paavalin kuulijoihin?

Lystralaisten oli helppo ymmärtää Paavalin sanojen pitävän paikkansa. He elivät maatalousyhteisössä hedelmällisellä ja runsasvetisellä seudulla. Mutta kuten Paavali muistutti, sade ja hedelmälliset ajat olivat lähtöisin Jumalasta. Niinpä joka kerran kun he korjasivat runsaan sadon tai nauttivat maittavan aterian, he saivat osakseen hänen hyvyyttään.

Paavalin sanoista lystralaisille voimme oppia tärkeitä asioita Jehova Jumalasta.

Jehova on antanut meille vapaan tahdon. Hän on sallinut muita jumalia palvovien kansakuntien ”kulkea omia teitään”. Erään raamatunkääntäjien käsikirjan mukaan tämä ilmaus voidaan kääntää ”kulkea niin kuin halusivat” tai ”toimia niin kuin itse parhaaksi katsoivat”. Jehova ei pakota ketään palvomaan häntä, vaan hän on antanut meille vapaan tahdon, kyvyn valita oma elämäntapamme (5. Mooseksen kirja 30:19).

Jehova haluaa meidän tuntevan hänet. ”Hän ei ole ollut antamatta itsestään todistusta”, Paavali selitti. Edellä mainitussa käsikirjassa sanotaan, että tämä lause voidaan kääntää myös seuraavasti: ”Hän on osoittanut ihmisille selvästi, millainen Jumala hän on.” Luomakunta todistaa monin tavoin hänen ”näkymättömistä ominaisuuksistaan”, kuten hyvyydestä, viisaudesta, voimasta ja rakkaudesta (Roomalaisille 1:20). Hän on kertonut itsestään vielä paljon enemmän Raamatussa (2. Timoteukselle 3:16, 17). Hän selvästikin haluaa meidän tuntevan hänet.

Joka päivä Jumala antaa ihmisten – kaikkein kiittämättömimpienkin – saada osansa hänen ylenpalttisesta hyvyydestään.

Jehova haluaa meidän olevan onnellisia. Paavalin mukaan hän ”täyttää sydämemme ruoalla ja hyvällä mielellä”. Jopa syntinen ihminen, joka ei usko Jehovaan, voi syödä kyllikseen ja saada elämästä iloa. Jumala kuitenkin haluaa, että olemme aidosti onnellisia ikuisesti, ja se on mahdollista vain, jos opimme totuuden hänestä ja elämme sen mukaan (Psalmit 144:15; Matteus 5:3).

Me kaikki saamme osaksemme Jehovan hyvyyttä joka päivä. Haluaisitko tietää lisää siitä, miten osoittaa kiitollisuutta Jumalalle, joka täyttää sydämesi ”ruoalla ja hyvällä mielellä”?

Ehdotus: Lue Raamatusta heinäkuussa

Apostolien teot 11–28