Onko kuolema voimakkaampi kuin Jumala? Ei missään tapauksessa. Miten se tai mikään muukaan ”vihollinen” voisi olla voimakkaampi kuin ”Jumala, Kaikkivaltias”? (1. Korinttilaisille 15:26; 2. Mooseksen kirja 6:3.) Jumala pystyy tekemään kuoleman tyhjäksi ylösnousemuksen välityksellä, ja juuri näin hän lupaa toimia uudessa maailmassaan. * Miten varma tuo lupaus on? Jumalan oma Poika Jeesus vastaa tähän kysymykseen sanoin, jotka valavat meihin toivoa (lue Matteuksen 22:31, 32).

Puhuessaan saddukeuksille, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, Jeesus sanoi: ”Ettekö ole lukeneet kuolleiden ylösnousemuksesta, mitä Jumala on puhunut teille sanoen: ’Minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleiden, vaan elävien Jumala.” Jeesus viittasi tässä keskusteluun, jonka Jumala kävi Mooseksen kanssa palavan pensaan luona noin vuonna 1514 eaa. (2. Mooseksen kirja 3:1–6). Hänen mukaansa Jehovan Moosekselle esittämät sanat ”minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala” osoittavat, että lupaus ylösnousemuksesta täyttyy varmasti. Millä perusteella?

Taustatiedot valaisevat asiaa. Silloin kun Jehova puhui Moosekselle, patriarkat Abraham, Iisak ja Jaakob olivat olleet kuolleina jo pitkän aikaa: Abraham 329 vuotta, Iisak 224 vuotta ja Jaakob 197 vuotta. Silti Jehova sanoi, että hän ”on” – eikä että hän ”oli” – heidän Jumalansa. Hän puhui noista kuolleista patriarkoista ikään kuin he olisivat edelleen olleet elossa. Miksi?

Jeesus selitti: ”Ei hän [Jehova] ole kuolleiden, vaan elävien Jumala.” Näistä sanoista voidaan päätellä jotain merkittävää. Jos ylösnousemusta ei olisi, niin kuolema pitäisi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin otteessaan ikuisesti. Siinä tapauksessa Jehova olisi kuolleiden Jumala, mikä taas merkitsisi sitä, että kuolema olisi häntä voimakkaampi – että hän olisi liian heikko vapauttaakseen uskolliset palvelijansa kuolemasta.

Mitä sitten on sanottava Abrahamista, Iisakista, Jaakobista ja kaikista Jehovan uskollisista palvelijoista, jotka ovat kuolleet? Jeesus totesi painokkaasti: ”He kaikki ovat eläviä hänelle.” (Luukas 20:38.) Jehovan tarkoitus herättää uskolliset palvelijansa kuolleista täyttyy niin varmasti, että hän pitää heitä elävinä (Roomalaisille 4:16, 17). Hän säilyttää heidät kaikki rajattomassa muistissaan, kunnes koittaa hänen määräaikansa herättää heidät jälleen eloon.

Jehova on äärettömän paljon voimakkaampi kuin kuolema.

Vetoaako sinuun ajatus siitä, että voisit jälleen tavata kuolleita läheisiäsi? Muista, että Jehova on äärettömän paljon voimakkaampi kuin kuolema eikä mikään voi estää häntä täyttämästä lupaustaan herättää kuolleet. Haluaisitko hankkia lisää tietoa ylösnousemuksesta ja Jumalasta, joka tulee toteuttamaan sen? Tämä epäilemättä lähentää sinua Jehovaan, ”elävien Jumalaan”.

Ehdotus: Lue Raamatusta helmikuussa

Matteus 22–28 Markus 1–8

^ kpl 3 Lisää tietoa Jumalan lupaamasta ylösnousemuksesta vanhurskaaseen uuteen maailmaan on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 7; julk. Jehovan todistajat.