Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni  |  Joulukuu 2011

Ei enää luonnononnettomuuksia!

Ei enää luonnononnettomuuksia!

MITÄ ajattelisit, jos joku sanoisi, ettei luonnonkatastrofeja enää kohta tapahdu? Ehkä se tuntuisi täysin tyhjältä puheelta tai pelkältä toiveajattelulta, onnettomuuksiahan on aina ollut.

Vaikka näyttääkin siltä, että luonnononnettomuuksia tulee olemaan aina, on silti olemassa perusteet uskoa, että tilanne muuttuu. Muutosta ei kuitenkaan saada aikaan ihmisten ponnistelujen avulla. Ihmiset eivät pysty edes ymmärtämään täysin luonnonilmiöitä ja niiden syitä, saati sitten hallitsemaan tai muuttamaan niitä. Muinaisen Israelin kuningas Salomo, joka tunnettiin viisaudestaan ja terävistä havainnoistaan, kirjoitti: ”Ihminen ei voi päästä selville siitä työstä, joka on tehty auringon alla; miten paljon ihminen jatkaakin kovasti työskentelemistä yrittääkseen, kuitenkaan hän ei pääse selville. Ja vaikka hän sanoisi olevansa kyllin viisas tietääkseen, hän ei kykenisi pääsemään selville.” (Saarnaaja 8:17.)

Jolleivät ihmiset kykene estämään luonnononnettomuuksia, niin kuka kykenee? Raamatussa osoitetaan, että muutoksen saa aikaan Luojamme. Hän on suunnitellut maapallon ekologiset järjestelmät, kuten veden kiertokulun (Saarnaaja 1:7). Jyrkkänä vastakohtana ihmisille Jumalalla on käytettävissään rajattomasti voimaa. Profeetta Jeremia sanoikin: ”Suvereeni Herra Jehova! Katso, sinä itse olet tehnyt taivaat ja maan suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi. Tämä kaikki ei ole liian ihmeellistä sinulle.” (Jeremia 32:17.) Koska Jumala on luonut maapallon luonnonvoimineen, on johdonmukaista päätellä, että hän tietää, miten hoitaa asiat niin, että ihmiset voivat nauttia maan päällä rauhasta ja turvallisuudesta (Psalmit 37:11; 115:16).

Miten Jumala sitten saa aikaan tarvittavan muutoksen? Tämän lehden toisessa kirjoituksessa sanottiin, että monet maata nykyään kohtaavista pelottavista asioista muodostavat ”tunnusmerkin”, joka on osoituksena ”asiainjärjestelmän päättymisestä”. Jeesus sanoi: ”Kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.” (Matteus 24:3; Luukas 21:31.) Jumalan valtakunta, hänen taivaallinen hallituksensa, saa maan päällä aikaan suuria muutoksia, joista yksi on se, että luonnonvoimatkin saadaan hallintaan. Vaikka Jehova Jumalalla on voimaa tehdä tämä kaikki itse, hän on uskonut tehtävän Pojalleen. Profeetta Daniel sanoi Jumalan  Pojasta: ”Hänelle annettiin hallitusvalta ja kunnia ja valtakunta, jotta kaikki kansat, kansalliset ryhmät ja kielet palvelisivat häntä.” (Daniel 7:14.)

Jeesukselle Kristukselle on annettu valta ja voima toteuttaa kaikki muutokset, joiden ansiosta maasta tulee miellyttävä paikka. Ollessaan kaksituhatta vuotta sitten maan päällä hän osoitti pienessä mitassa kykynsä hallita luonnonvoimia. Erään kerran, kun hän oli opetuslapsineen veneellä Galileanmerellä, ”puhkesi suuri raju myrskytuuli, ja aallot syöksähtelivät veneeseen, niin että vene oli jo täyttymäisillään”. Opetuslapset olivat kauhuissaan, ja koska he pelkäsivät henkensä puolesta, he pyysivät apua Jeesukselta. Mitä tämä teki? Hän vain ”nuhteli tuulta ja sanoi merelle: ’Vaikene! Ole hiljaa!’ Ja tuuli laantui, ja tuli aivan tyyni.” Hämmästyneet opetuslapset kysyivät: ”Kuka tämä oikein on, koska tuuli ja merikin tottelevat häntä?” (Markus 4:37–41.)

Sittemmin Jeesus on korotettu henkimaailmaan ja hänelle on annettu vielä enemmän valtaa ja voimaa. Jumalan valtakunnan Kuninkaana hänen vastuullaan on toteuttaa kaikki ne muutokset, joita tarvitaan, jotta ihmiset voisivat elää rauhallista ja turvallista elämää maan päällä.

Mutta kuten olemme havainneet, moniin ongelmiin ja katastrofeihin on syynä ihminen itse: hän joko aiheuttaa niitä tai pahentaa niitä itsekkyydellään ja ahneudellaan. Mitä Valtakunta tulee tekemään niille, jotka eivät suostu muuttumaan vaan pitävät itsepintaisesti kiinni vanhoista menettelytavoistaan? Raamatussa sanotaan, että Herra Jeesus tulee ”taivaasta voimallisten enkeliensä kanssa liekehtivässä tulessa, kun hän tuottaa koston niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele Herraamme Jeesusta koskevaa hyvää uutista”. Näin saatetaan ”turmioon ne, jotka turmelevat maata”. (2. Tessalonikalaisille 1:7, 8; Ilmestys 11:18.)

Tämän jälkeen ”kuninkaiden Kuningas” Jeesus Kristus ottaa luonnonvoimat täysin hallintaansa (Ilmestys 19:16). Hän huolehtii siitä, ettei Valtakunnan alamaisten tarvitse enää kohdata minkäänlaisia onnettomuuksia. Hän käyttää voimaansa siten, että eri vuodenaikojen sääolot ovat ihmiskunnalle hyväksi. Tuolloin toteutuu se, mitä Jehova Jumala jo kauan sitten lupasi palvelijoilleen: ”Minä annan teille sadekuurot ajallaan, ja maa antaa satonsa, ja kedon puu antaa hedelmänsä.” (3. Mooseksen kirja 26:4.) Ihmiset voivat rakentaa taloja pelkäämättä, että menettävät ne jossain katastrofissa: ”He totisesti rakentavat taloja ja asuvat niissä ja istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmän.” (Jesaja 65:21.)

Mitä sinun täytyy tehdä?

Epäilemättä sinua kuten monia muitakin viehättää ajatus maailmasta, jossa ei enää ole tuhoisia luonnononnettomuuksia. Mutta mitä sinun on tehtävä voidaksesi elää siellä? Koska ne, ”jotka eivät tunne Jumalaa” ja ”jotka eivät tottele – – hyvää uutista”, eivät pääse tuohon maailmaan, meidän on selvästikin nyt hankittava tietoa Jumalasta ja kannatettava hänen hallitusjärjestelmäänsä. Jumala haluaa, että opimme tuntemaan hänet ja toimimme sen hyvän uutisen mukaisesti, joka koskee hänen Poikansa välityksellä perustettua Valtakuntaa.

Parhaiten näitä asioita voi oppia tutkimalla huolellisesti Raamattua. Sen ohjeita noudattamalla meistä voi tulla kelvollisia elämään turvallisissa olosuhteissa Valtakunnan hallinnon alaisuudessa. Jehovan todistajat auttavat sinua mielellään hankkimaan tietoa Raamatun opetuksista. On aivan varmaa, että jos ponnistelet oppiaksesi tuntemaan Jumalan ja toimit hyvän uutisen mukaisesti, kohdallasi voivat käydä toteen seuraavat Sananlaskujen 1:33:n sanat: ”Joka minua kuuntelee, saa asua turvassa ja olla onnettomuuden kauhun häiritsemättä.”