”Ihmisen Poika – – [tuli] antamaan sielunsa [eli elämänsä] lunnaiksi vastaamaan monia.” (MARKUS 10:45)

JEESUS tiesi, mikä häntä odotti. Hän ymmärsi, ettei hän saisi elää elämäänsä rauhassa. Päinvastoin hän oli perillä siitä, että hänen elämänsä päättyisi traagisesti hänen ollessaan vasta vähän yli kolmenkymmenen, ja hän oli täysin valmis kohtaamaan tuon kuoleman.

Raamatussa Jeesuksen kuolema esitetään erittäin merkityksellisenä. Erään lähdeteoksen mukaan Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa eli niin sanotussa Uudessa testamentissa siitä puhutaan suoraan noin 175 kertaa. Mutta miksi hänen täytyi kärsiä ja sitten kuolla? Tämän tietäminen on tärkeää, sillä tuolla kuolemalla voi olla syvällinen vaikutus elämäämme.

Mitä Jeesus odotti.

Viimeisenä elinvuotenaan Jeesus varoitti opetuslapsiaan monta kertaa edessään olevasta kärsimyksestä ja kuolemasta. Ollessaan matkalla Jerusalemiin viettämään viimeistä pesah-juhlaansa hän sanoi 12 apostolilleen: ”Ihmisen Poika * luovutetaan ylipapeille ja kirjanoppineille, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet kansakuntien ihmisten käsiin, ja he tekevät hänestä pilaa ja sylkevät hänen päälleen ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet.” (Markus 10:33, 34.) Miksi hän oli niin varma siitä, mitä hänelle tapahtuisi?

Jeesus tunsi Heprealaisten kirjoitusten eli niin sanotun Vanhan testamentin monet profetiat siitä, miten hänen elämänsä päättyisi (Luukas 18:31–33). Seuraavassa on niistä joitakin samoin kuin raamatunkohdat, jotka selittävät, miten ne täyttyivät.

Nämä ja monet muut profetiat täyttyivät Jeesuksessa, eikä hän itse voinut vaikuttaa siihen mitenkään. Se että ne kaikki täyttyivät hänessä, osoittaa Jumalan tosiaankin lähettäneen hänet. *

Mutta miksi Jeesuksen oli kärsittävä ja kuoltava?

Jeesus kuoli erittäin tärkeiden kiistakysymysten ratkaisemiseksi.

Jeesus tunsi koko kaikkeutta koskevat tärkeät kiistakysymykset, jotka olivat heränneet Eedenin puutarhassa. Kapinallisen henkiolennon vaikutuksesta Aadam ja Eeva päättivät olla tottelematta Jumalaa. Heidän kapinansa asetti kyseenalaiseksi Jumalan suvereeniuden – hänen hallitsemistapansa – oikeellisuuden. Heidän syntinsä kyseenalaisti myös sen, pysyisikö yksikään ihminen uskollisena Jumalalle koetuksessa. (1. Mooseksen kirja 3:1–6; Job 2:1–5.)

Jeesus vastasi tyhjentävästi sekä Jehovan suvereeniutta että ihmisen nuhteettomuutta koskevaan kiistakysymykseen. Olemalla  täydellisen tottelevainen ”aina kidutuspaalussa kuolemaan saakka” hän kannatti Jumalan suvereeniutta (Filippiläisille 2:8). Hän osoitti myös, että täydellinen ihminen voi pysyä ehdottoman nuhteettomana Jehovan edessä kaikkein ankarimmissakin koettelemuksissa.

Jeesus kuoli lunastaakseen ihmiskunnan.

Profeetta Jesaja ennusti, että kärsimällä ja kuolemalla Messias sovittaisi ihmisten synnit (Jesaja 53:5, 10). Jeesus ymmärsi tämän selvästi, ja hän antoi halukkaasti ”sielunsa lunnaiksi vastaamaan monia” (Matteus 20:28). Hänen uhrikuolemansa antoi epätäydellisille ihmisille mahdollisuuden saada hyvä suhde Jehovaan ja pelastua synnistä ja kuolemasta. Jeesuksen kuolema antaa meille tilaisuuden saada takaisin sen, minkä Aadam ja Eeva menettivät: odotteen elää ikuisesti maan päällä täydellisissä olosuhteissa. (Ilmestys 21:3, 4.) *

Mitä sinä voit tehdä?

Olemme näissä kirjoituksissa tarkastelleet sitä, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta. Totuus siitä, mistä hän tuli, miten hän eli ja miksi hän kuoli, voi vaikuttaa muullakin tavoin kuin vain poistaa häntä koskevia vääriä käsityksiä. Tämän tiedon mukaan toimiminen voi tuoda siunauksia – paremman elämän nyt ja ikuisen elämän tulevaisuudessa. Raamatusta saamme tietää, mitä meidän on tehtävä päästäksemme nauttimaan noista siunauksista.

Jehovan todistajat auttavat sinua mielellään oppimaan lisää Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan ”ainosyntyisestä Pojasta”, jonka välityksellä voimme saada ”ikuisen elämän” lahjan (Johannes 3:16).

^ kpl 5 Jeesus sanoi itseään usein ”Ihmisen Pojaksi” (Matteus 8:20). Tämä ilmaus osoittaa, että hän oli paitsi täydessä määrin ihminen myös Raamatun profetioiden ”ihmisen poika” (Daniel 7:13, 14).

^ kpl 12 Lisää tietoa profetioista, jotka täyttyivät Jeesuksessa, on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? liitteessä ”Jeesus Kristus – luvattu Messias”; julk. Jehovan todistajat.

^ kpl 16 Lisää tietoa Jeesuksen uhrikuoleman arvosta on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 5, ”Lunnaat – Jumalan suurin lahja”.