Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Mitä rukoilla?

Mitä rukoilla?

JEESUKSEN mallirukousta, niin kutsuttua Herran rukousta tai Isä meidän -rukousta, sanotaan kaikkein yleisimmäksi kristillisistä rukouksista. Onpa se yleisin tai ei, niin ainakin se on rukous, joka useimmiten ymmärretään väärin. Miljoonat ihmiset toistavat sitä mekaanisesti sanasta sanaan päivittäin, ehkä monta kertaa päivässä. Tämä ei kuitenkaan ollut Jeesuksen tarkoitus. Mistä tiedämme sen?

Juuri ennen tuon rukouksen esittämistä Jeesus sanoi: ”Rukoillessanne älkää – – hokeko samoja asioita.” (Matteus 6:7.) Olisiko Jeesus tämän jälkeen toiminut omien sanojensa vastaisesti määräämällä nimenomaiset sanat, jotka pitäisi opetella ulkoa ja joita pitäisi toistaa? Ei varmasti! Sen sijaan Jeesus opetti, mitä meidän tulisi rukoilla, ja hän esitti selvän tärkeysjärjestyksen, joka tulisi rukoiltaessa pitää mielessä. Tarkastelemme seuraavaksi lähemmin tätä rukousta, joka on merkitty muistiin Matteuksen 6:9–13:een.

”Meidän Isämme taivaissa, olkoon sinun nimesi pyhitetty.”

Jeesus muistutti seuraajiaan siitä, että kaikki rukoukset tulisi osoittaa hänen Isälleen Jehovalle. Mutta tiedätkö, miksi Jumalan nimi on niin tärkeä ja miksi se pitää pyhittää?

Ihmisen historian alusta saakka Jumalan pyhää nimeä on tahrattu valheilla. Jehova Jumalan vihollinen Saatana on väittänyt Jumalaa valehtelijaksi, itsekkääksi Hallitsijaksi, jolla ei todellisuudessa ole oikeutta hallita luomuksiaan. (1. Mooseksen kirja 3:1–6.) Monet ovat asettuneet Saatanan puolelle ja opettaneet, että Jumala on kylmä, julma ja kostonhaluinen, ja kiistäneet jopa sen, että hän olisi Luoja. Toiset ovat hyökänneet hänen nimensä kimppuun ja poistaneet nimen Jehova raamatunkäännöksistä sekä kieltäneet sen käytön.

Raamattu osoittaa, että Jumala tulee oikaisemaan kaikki nämä vääryydet (Hesekiel 39:7). Näin tehdessään hän puuttuu myös jokaiseen ongelmaasi ja täyttää kaikki tarpeesi. Miten tämä tapahtuu? Se käy ilmi Jeesuksen rukouksen seuraavista sanoista.

”Tulkoon sinun valtakuntasi.”

Nykyään uskonnollisilla opettajilla on monia eri käsityksiä siitä, mikä on Jumalan valtakunta. Jeesuksen kuulijat kuitenkin tiesivät Jumalan profeettojen jo pitkään ennustaneen, että Messias, Jumalan valitsema Pelastaja, hallitsisi Valtakuntaa, joka muuttaisi maailman (Jesaja 9:6, 7; Daniel 2:44). Se pyhittää Jumalan nimen paljastamalla Saatanan valheet ja  hävittämällä sitten Saatanan ja kaikki hänen tekonsa. Jumalan valtakunta tekee lopun sodasta, sairaudesta ja nälänhädästä – jopa itse kuolemasta (Psalmit 46:9; 72:12–16; Jesaja 25:8; 33:24). Rukoillessasi Jumalan valtakunnan tulemista rukoilet, että kaikki nuo lupaukset käyvät toteen.

”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.”

Jeesuksen sanat antavat ymmärtää, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä aivan yhtä varmasti kuin taivaassakin, missä Jumala asuu. Mikään ei ole pystynyt estämään Jumalan tahdon tapahtumista taivaassa; Jumalan Poika soti siellä Saatanaa ja tämän joukkoja vastaan ja syöksi ne alas maahan (Ilmestys 12:9–12). Tämä mallirukouksessa oleva kolmas pyyntö, samoin kuin kaksi ensimmäistäkin, auttaa meitä kiinnittämään huomiomme siihen, millä on eniten merkitystä – Jumalan tahtoon, ei omaan tahtoomme. Hänen tahtonsa toteutuminen saa aina aikaan eniten hyvää koko luomakunnalle. Siksi jopa täydellinen ihminen Jeesus sanoi Isälleen: ”Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun.” (Luukas 22:42.)

”Anna meille tänään leipämme.”

Jeesus osoitti seuraavaksi, ettei rukoustemme tarvitse olla täysin epäitsekkäitä. Ei ole väärin rukoilla Jumalaa päivittäisten käytännön tarpeiden johdosta. Niin tehdessämme palautamme mieleemme, että Jehova ”itse antaa kaikille elämän ja hengityksen ja kaiken” (Apostolien teot 17:25). Raamattu paljastaa, että hän on kuin rakastava isä, joka antaa mielellään lapsilleen sen, mitä nämä tarvitsevat. Samoin kuin hyvä isä, hän ei kuitenkaan suostu pyyntöihin, jotka ovat vastoin lasten parasta.

”Anna meille velkamme anteeksi.”

Oletko tosiaan jotain velkaa Jumalalle? Tarvitsetko hänen anteeksiantoaan? Monet ovat nykyään menettäneet käsityksen synnistä ja sen vakavuudesta. Raamattu kuitenkin opettaa, että synti aiheuttaa vakavimmat ongelmamme, sillä se on perussyy siihen, että ihmiset kuolevat. Me kaikki synnymme syntisinä ja teemme syntiä jatkuvasti, ja toivomme pysyvästä tulevaisuudesta riippuu yksinomaan Jumalan anteeksiannosta. (Roomalaisille 3:23; 5:12; 6:23.) Seuraavat Raamatun sanat huojentavat meitä: ”Sinä, oi Jehova, olet hyvä ja altis antamaan anteeksi.” (Psalmit 86:5.)

”Vapauta meidät paholaisesta.”

Tajuatko, kuinka kipeästi tarvitset Jumalan suojelusta? Monet kieltäytyvät uskomasta, että ”paholaista”, Saatanaa, on edes olemassa. Mutta Jeesus opetti, että Saatana on todellinen, ja kutsui häntä jopa ”tämän maailman hallitsijaksi” (Johannes 12:31; 16:11). Saatana on turmellut tämän maailman, jota hän pitää otteessaan, ja hän haluaa kovasti turmella myös sinut, estää sinua kehittämästä läheistä suhdetta Isääsi Jehovaan (1. Pietarin kirje 5:8). Jehova on kuitenkin paljon vahvempi kuin Saatana ja suojelee mielihyvin niitä, jotka rakastavat häntä.

Tässä lyhyessä tiivistelmässä Jeesuksen mallirukouksen pääkohdista ei käsitellä jokaista asiaa, jota voimme rukoilla. Muista kuitenkin, mitä 1. Johanneksen kirjeen 5:14:ssä sanotaan Jumalasta: ”Mitä pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” Älä siis pelkää, että sinun ongelmasi olisivat niin yhdentekeviä Jumalalle, ettei niiden vuoksi kannata rukoilla (1. Pietarin kirje 5:7).

Entä onko väliä sillä, milloin ja missä rukoilemme?