ONKO sinun nimelläsi jokin merkitys? Joissakin osissa maailmaa on tapana antaa lapselle nimi, jolla on syvällinen merkitys. Tuo nimi saattaa kuvastaa vanhempien vakaumusta ja arvomaailmaa tai kertoa siitä, millaisia toiveita ja unelmia heillä on lapsen tulevaisuuden suhteen.

Sisällökkäiden nimien antamisella on pitkät perinteet. Raamatun aikoina oli tapana antaa jollekulle jokin nimi sen sisältämän merkityksen vuoksi. Nimi saattoi kertoa niistä rooliodotuksista, joita ihmiseen kohdistui. Jehova esimerkiksi ilmoitti Daavidille, mitä hänen pojaltaan Salomolta odotettiin tulevaisuudessa. Jehova sanoi: ”Hänen nimensä tulee olemaan Salomo [juuresta, jonka merkitys on ’rauha’], ja minä suon Israelille rauhan ja levon hänen päivinään.” (1. Aikakirja 22:9.)

Joskus Jehova antoi uuden nimen jollekulle, jonka piti ryhtyä toimimaan jossain uudessa roolissa. Abrahamin hedelmätön vaimo sai nimen Saara, joka tarkoittaa ’ruhtinatarta’. Miksi tällainen nimi? Jehova selitti: ”Minä olen siunaava häntä ja myös annan sinulle hänestä pojan; niin, olen siunaava häntä, ja hänestä on tuleva kansakuntia; hänestä tulee kansojen kuninkaita.” (1. Mooseksen kirja 17:16.) Ymmärtääksemme, miksi Saara sai uuden nimen, meidän pitää selvästikin ymmärtää hänen uusi roolinsa.

Entäpä kaikkein tärkein nimi – Jehova? Mitä se tarkoittaa? Kun Mooses kysyi Jumalalta hänen nimeään, Jumala vastasi: ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.” (2. Mooseksen kirja 3:14.) Rotherhamin käännös kuuluu: ”Minä olen tuleva miksi tahansa haluan.” Jehovan nimi paljastaa, että hän on Jumala, jolla on lukemattomia rooleja. Havainnollistetaan tätä yksinkertaisella esimerkillä: Äidin täytyy ehkä päivän mittaan toimia monessa eri roolissa, kun hän huolehtii lapsistaan. Hän saattaa olla sairaanhoitaja, kokki tai opettaja sen mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Sama pitää paikkansa Jehovasta, joskin ylevämmällä tasolla. Täyttääkseen rakkaudellisen tarkoituksensa ihmiskunnan suhteen hän voi tulla miksi ikinä hän haluaa ja täyttää minkä tahansa tarvittavan roolin. Jehovan tuntemiseen nimeltä sisältyy siksi hänen monien rooliensa ymmärtäminen ja arvostaminen.

Jumalan persoonallisuuden kauneus pysyy valitettavasti kätkössä niiltä, jotka eivät tunne häntä nimeltä. Raamattua tutkimalla voimme kuitenkin oppia arvostamaan Jehovan rooleja muun muassa viisaana Neuvonantajana, mahtavana Pelastajana ja anteliaana Huolenpitäjänä. Jehovan nimen sisällökkyys herättää todella syvää kunnioitusta.

Jumalaa ei kuitenkaan ole aina helppo oppia tuntemaan nimeltä. Seuraavassa kirjoituksessa osoitetaan, mistä tämä johtuu.