ONKO sinusta mukava lukea yhdessä jonkun toisen kanssa Jeesuksesta? — * Jotkut ovat yllättyneitä saadessaan tietää, että Raamattu ei sisällä mitään, minkä Jeesus olisi kirjoittanut. Silti kahdeksan raamatunkirjoittajaa kertoo hänestä paljon. He kaikki elivät samaan aikaan Jeesuksen kanssa, ja he kertovat meille, mitä hän opetti. Osaatko nimetä nämä kahdeksan? — Heitä ovat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Toiset neljä ovat Pietari, Jaakob, Juudas ja Paavali. Mitä tiedät näistä kirjoittajista? —

Puhutaanpa ensiksi niistä kolmesta kirjoittajasta, jotka kuuluivat myös Jeesuksen 12 apostolin joukkoon. Tiedätkö heidän nimensä? — He olivat Pietari, Johannes ja Matteus. Pietari kirjoitti kristityille tovereilleen kaksi kirjettä. Hän kertoi heille siitä, mitä tiesi Jeesuksen tehneen ja sanoneen. Ota Raamatustasi esiin 2. Pietarin kirjeen 1:16–18 ja lue siitä, miten Pietari kuvailee Jehova Jumalan puhuneen Jeesukselle taivaasta (Matteus 17:5).

Apostoli Johannes kirjoitti viisi Raamatun kirjaa. Hän oli Jeesuksen vieressä sillä viimeisellä aterialla, jonka opetuslapset nauttivat Herransa kanssa. Johannes oli Jeesuksen kanssa myös silloin, kun tämä kuoli. (Johannes 13:23–26; 19:26.) Johannes kirjoitti yhden niistä neljästä Jeesuksen elämää käsittelevästä Raamatun kertomuksesta, joita sanotaan evankeliumeiksi. Hän kirjoitti muistiin myös Ilmestyksen, jonka Jeesus antoi hänelle, sekä Raamatussa olevat kolme kirjettä, jotka on nimetty hänen mukaansa (Ilmestys 1:1). Kolmas raamatunkirjoittaja, josta tuli Jeesuksen apostoli, oli Matteus. Hän oli ollut veronkantaja.

Kaksi muuta raamatunkirjoittajaa tunsi Jeesuksen erityisellä tavalla. Nämä olivat hänen velipuolensa, jotka olivat häntä nuorempia, Joosefin ja Marian lapsia (Matteus 13:55). Heistä ei heti aluksi tullut Jeesuksen opetuslapsia. He jopa pitivät häntä hieman hulluna, koska hän saarnasi niin innokkaasti (Markus 3:21). Keitä nämä veljet olivat? — Toinen heistä oli Jaakob. Hän kirjoitti Raamattuun kirjan nimeltä Jaakobin kirje. Toinen oli Juudas. Hän kirjoitti Juudaksen kirjeen. (Juudaksen kirje 1.)

Kaksi muuta, jotka kirjoittivat Jeesuksen elämästä, olivat Markus ja Luukas. Markuksen äidillä Marialla oli Jerusalemissa iso talo, missä varhaiskristityt, myös apostoli Pietari, kokoontuivat (Apostolien teot 12:11, 12). Vuosia aikaisemmin Jeesuksen viettäessä viimeistä pesahiaan apostoliensa kanssa Markus oli todennäköisesti seurannut heitä, kun he menivät Getsemanen puutarhaan. Jeesuksen vangitsemisen yhteydessä sotilaat kävivät kiinni Markukseen, mutta hän jätti vaatteensa ja pääsi pakoon. (Markus 14:51, 52.)

Luukas oli hyvän koulutuksen saanut lääkäri, ja hänestä tuli opetuslapsi nähtävästi  Jeesuksen kuoleman jälkeen. Hän perehtyi huolellisesti Jeesuksen elämään ja kirjoitti siitä selvän ja tarkan kertomuksen. Myöhemmin Luukkaasta tuli apostoli Paavalin matkakumppani, ja hän kirjoitti myös Apostolien tekojen kirjan. (Luukas 1:1–3; Apostolien teot 1:1.)

Paavali on kahdeksas raamatunkirjoittaja, joka kirjoitti Jeesuksesta. Hän opiskeli kuuluisan lainoppineen Gamalielin ohjauksessa. Paavali oli saanut kasvatusta ja opetusta fariseuksilta. Häntä kutsuttiin tuolloin Sauliksi, ja hän vihasi Jeesuksen opetuslapsia ja oli mukana, kun heitä tapettiin. (Apostolien teot 7:58–8:3; 22:1–5; 26:4, 5.) Tiedätkö, miten Paavali oppi totuuden Jeesuksesta? —

Paavali oli matkalla Damaskokseen vangitsemaan Jeesuksen opetuslapsia, kun taivaasta yhtäkkiä leimahti kirkas valo ja sokaisi hänet. Hän kuuli äänen kysyvän: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Puhuja oli Jeesus! Hän käski Paavalia menemään Damaskokseen. Sitten Jeesus ohjasi Ananias-nimisen opetuslapsensa puhumaan Paavalille, ja Paavalista tuli Jeesuksen opetuslapsi. (Apostolien teot 9:1–18.) Paavali kirjoitti 14 raamatunkirjaa, joista ensimmäinen on Roomalaiskirje ja viimeinen Heprealaiskirje.

Oletko jo alkanut lukea Jeesuksesta kertovia raamatunkirjoja tai pyytänyt jotakuta toista lukemaan niitä sinulle? — Yksi elämäsi parhaita tavoitteita on, että alat jo nyt nuorena ottaa selvää siitä, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta.

^ kpl 3 Jos luet tätä kirjoitusta lasten kanssa, ajatusviivan kohdalla on tarkoitus pysähtyä ja antaa heidän vastata.