ELÄMME maailmassa, jossa on hämmästyttävä määrä erilaisia uskontoja. Erään äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan eri puolilla maapalloa on 19 suurta uskontokuntaa ja noin 10 000 pienempää uskontoa. Tällainen moninaisuus suo ihmisille ennennäkemättömän paljon valinnanvaraa uskonnon saralla. Onko sillä väliä, minkä uskonnon valitsee?

Jotkut sanovat uskontojen olevan kuin vuoren huipulle vieviä teitä. Heidän mielestään sillä ei ole merkitystä, mitä tietä päättää kulkea, koska ne kaikki johtavat samaan paikkaan. He järkeilevät, että on vain yksi Kaikkivaltias Jumala ja siksi kaikkien uskontojen täytyy loppujen lopuksi johtaa hänen luokseen.

Johtavatko kaikki tiet Jumalan luo?

Mitä Jeesus Kristus – yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista uskonnollisista opettajista – sanoi tästä aiheesta? ”Menkää sisään ahtaasta portista”, hän käski opetuslapsiaan. Miksi? ”Koska se tie on leveä ja avara, joka vie tuhoon, ja monet ovat ne, jotka sitä sinne menevät, kun taas se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:13, 14.)

Tarkoittiko Jeesus tosiaan, että jotkin uskonnot johtavat ”tuhoon”? Vai opettiko hän, että ainoastaan uskonnottomat ihmiset ovat leveällä tiellä, kun taas Jumalaan uskovat ovat uskonnostaan riippumatta kapealla, elämään johtavalla tiellä?

Heti kun Jeesus oli osoittanut, että on vain kaksi tietä, hän sanoi: ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.” (Matteus 7:15, Kirkkoraamattu 1992.) Myöhemmin hän totesi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.”  (Matteus 7:21, Kirkkoraamattu 1938.) On järkevää ajatella, että jos jotakuta sanotaan profeetaksi tai hän kutsuu Jeesusta ”Herraksi”, hän on uskonnollinen eikä suinkaan uskonnoton ihminen. Jeesus siis selvästikin varoitti, että kaikki uskonnot eivät ole hyviä eikä kaikkiin uskonnollisiin opettajiin ole luottamista.

Voidaanko kapea tie tunnistaa?

Luotettavan tiekartan tavoin Raamattu voi auttaa löytämään oikean uskonnon.

Kun kerran kaikki tiet eivät johda Jumalan luo, niin miten tuhansien vaihtoehtojen joukosta voi löytää kapean, elämään johtavan tien? Valaistaanpa asiaa havaintoesimerkin avulla. Kuvittele, että olet eksynyt suureen kaupunkiin ja päätät kysyä tietä. Joku sanoo vakuuttavan tuntuisesti, että sinun on lähdettävä itään päin. Toinen taas kehottaa sinua suuntaamaan länteen. Vielä yksi neuvoo sinua valitsemaan minkä tahansa suunnan, mikä itsestäsi tuntuu parhaalta. Viimein muuan toinen matkustaja ottaa esiin luotettavan kartan ja näyttää sinulle siitä oikean reitin. Sitten hän antaa kartan sinulle, jotta voit katsoa sitä matkan varrella. Eikö perillepääsy tunnukin varmemmalta?

Samalla tavoin tietääksemme, mikä uskonto vie oikeaan suuntaan, tarvitsemme luotettavan hengellisen tiekartan. Onko sellainen olemassa? On tosiaankin. Tuo kartta on Raamattu, ja siinä sanotaan: ”Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa.” (2. Timoteukselle 3:16.)

Sinulla on luultavasti raamatunkäännös, jota voit käyttää hengellisenä tiekarttana. Jehovan todistajat, jotka julkaisevat tätä lehteä, ovat valmistaneet luotettavan raamatunkäännöksen, joka tunnetaan Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksenä. Jos et ole Jehovan todistaja, saatat kuitenkin mieluummin käyttää muita käännöksiä perehtyessäsi siihen, miten hyvän ja huonon uskonnon voi tunnistaa. Siksi tässä kirjoitussarjassa on lainattu eri raamatunkäännöksiä, joita muut uskontokunnat pitävät arvossa.

Kun luet seuraavia kirjoituksia, vertaa omia tietojasi Raamatun opetuksiin. Pidä mielessäsi Jeesuksen sanat siitä, miten hyvä uskonto voidaan erottaa huonosta. Hän sanoi: ”Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä.” (Matteus 7:17, 18, KR-92.) Ajatellaanpa esimerkiksi kolmea hyvää hedelmää, joista ”hyvä puu” voidaan Raamatun mukaan tunnistaa.