Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Joulukuu 2015

Jehova on kommunikoiva Jumala

Jehova on kommunikoiva Jumala

”Kuulehan, niin minä puhun.” (JOB 42:4)

LAULUT: 113, 114

1–3. a) Miksi Jumalan kieli ja viestintä ovat paljon korkeammalla tasolla kuin ihmisillä? b) Mitä tarkastelemme tässä artikkelissa?

IKUINEN Jumala loi älyllisiä olentoja voidakseen jakaa elämän ja onnellisuuden heidän kanssaan (Ps. 36:9; 1. Tim. 1:11). Hän teki ensimmäiseksi luomuksen, jota apostoli Johannes kutsuu ”Sanaksi” ja ”Jumalan luomakunnan aluksi” (Joh. 1:1; Ilm. 3:14). Jehova Jumala kertoi ajatuksistaan ja tunteistaan tälle Esikoispojalleen (Joh. 1:14, 17; Kol. 1:15). Apostoli Paavali puhuukin ”enkelien kielestä”, joka on ihmiskieltä paljon korkeampi taivaallinen viestintäkeino (1. Kor. 13:1).

2 Jehova tietää kaiken miljardeista älyllisistä luomuksistaan, niin enkeleistä kuin ihmisistäkin. Minä hetkenä tahansa lukemattomat ihmiset voivat rukoilla häntä useilla eri kielillä. Jehova kuuntelee rukouksia ja samanaikaisesti viestii taivaallisten luomusten kanssa ja antaa heille ohjeita. Jotta hän kykenee tähän, hänen ajatustensa, kielensä ja viestintänsä täytyy olla suunnattoman paljon korkeammalla tasolla kuin ihmisillä. (Lue Jesajan 55:8, 9.) Kun Jehova kommunikoi ihmisten kanssa, hän varmasti käyttää yksinkertaisempaa tapaa ilmaista ajatuksiaan, niin että ne voidaan ymmärtää.

3 Tarkastelemme nyt sitä, miten kaikkitietävä Jumala on pitänyt huolta siitä, että hän on voinut aikojen kuluessa kommunikoida  selvästi palvelijoidensa kanssa. Opimme myös, miten hän ottaa viestintäkeinoissaan huomioon heidän tarpeensa ja olosuhteensa.

JUMALAN SANA IHMISILLE

4. a) Mitä kieltä Jehova käytti kommunikoidessaan Mooseksen, Samuelin ja Daavidin kanssa? b) Mitä Raamattu sisältää?

4 Eedenin puutarhassa Jehova kommunikoi Aadamin kanssa ihmiskielellä. Jumala todennäköisesti käytti muinaista heprean kielen muotoa. Hän teki myöhemmin ajatuksiaan tunnetuiksi hepreankielisille raamatunkirjoittajille, kuten Moosekselle, Samuelille ja Daavidille, jotka esittivät nämä ajatukset omin sanoin ja omalla tyylillään. Jotkin Jumalan ajatukset he kirjoittivat muistiin hänen sanelustaan. He myös ilmaisivat, miten hän menetteli palvelijoidensa suhteen. He kertoivat Jumalan kansan uskosta ja rakkaudesta sekä teoista, jotka paljastivat sen epätäydellisyyden ja uskottomuuden. Hyödymme edelleen suuresti näistä muistiinmerkinnöistä. (Room. 15:4.)

5. Käyttikö Jehova viestinnässään ainoastaan heprean kieltä? Selitä.

5 Olosuhteiden muuttuessa Jumala ei käyttänyt viestinnässään ainoastaan hepreaa. Babylonin pakkosiirtolaisuuden jälkeen aramean kieli yleistyi Jumalan kansan keskuudessa. Ehkä juuri siksi Jehova henkeytti profeetat Danielin ja Jeremian sekä pappi Esran kirjoittamaan osia raamatunkirjoistaan arameaksi. (Ks. Esran 4:8:n, 7:12:n, Jeremian 10:11:n ja Danielin 2:4:n alaviitteet.)

6. Miten Jumalan sana tuli saataville muillakin kuin heprean kielellä?

6 Aleksanteri Suuri valtasi myöhemmin laajoja alueita muinaisesta maailmasta, ja yleis- eli koineekreikasta tuli kansainvälinen kieli. Koska monet juutalaiset alkoivat puhua tuota kieltä, Raamatun heprealaiset kirjoitukset käännettiin kreikaksi. Tämän käännöksen parissa työskenteli joidenkin olettamusten mukaan 72 kääntäjää, ja sitä alettiin kutsua Septuagintaksi. Se oli Raamatun ensimmäinen käännös ja kuuluu niistä tärkeimpiin. * Koska niin monet kääntäjät osallistuivat työhön, tuloksena oli erilaisia käännöstyylejä, sanatarkasta melko vapaaseen tyyliin saakka. Sekä kreikankieliset juutalaiset että myöhemmin kristityt pitivät kuitenkin Septuagintaa Jumalan sanana.

7. Mitä kieltä Jeesus todennäköisesti käytti opettaessaan seuraajiaan?

7 Kun Jumalan esikoispoika tuli maan päälle, hän todennäköisesti puhui ja opetti kielellä, jota Raamatussa kutsutaan hepreaksi (Joh. 19:20; 20:16; Apt. 26:14). Aramean kielellä oli ilmeisesti ollut vaikutusta ensimmäisen vuosisadan hepreaan, joten Jeesus saattoi käyttää joitakin arameankielisiä ilmauksia. Hän osasi myös Mooseksen ja profeettojen käyttämää muinaista hepreaa, koska heidän kirjoituksiaan luettiin joka viikko synagogissa (Luuk. 4:17–19; 24:44, 45; Apt. 15:21). Israelissa puhuttiin lisäksi kreikkaa ja latinaa. Raamatun kirjoitukset eivät kerro, käyttikö Jeesus myös noita kieliä.

8, 9. Miksi jotkut Raamatun kirjat kirjoitettiin kreikaksi, ja mitä tämä kertoo Jehovasta?

8 Jeesuksen varhaiset seuraajat osasivat hepreaa, mutta hänen kuolemansa jälkeen opetuslapset puhuivat muita kieliä. (Lue Apostolien tekojen 6:1.) Kristillisyyden levitessä kristityt kommunikoivat keskenään paljolti kreikaksi.  Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja, jotka sisältävät henkeytettyjä muistiinmerkintöjä Jeesuksen opetuksista ja teoista, levitettiin laajalti kreikan kielellä. Monet opetuslapset puhuivat näin ollen heprean sijasta kreikkaa. * Myös apostoli Paavalin kirjeet ja muita henkeytettyjä kirjoja kirjoitettiin kreikaksi.

9 On huomattavaa, että kun Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten kirjoittajat lainasivat Heprealaisia kirjoituksia, he käyttivät yleensä Septuagintaa. Nämä lainaukset, jotka joskus poikkeavat jonkin verran tarkasta heprealaisesta sanamuodosta, ovat nyt osa henkeytettyä Raamattua. Täten epätäydellisten kääntäjien työstä tuli osa henkeytettyä Jumalan sanaa. Jehova ei siis pidä yhtä kulttuuria tai kieltä toista parempana. (Lue Apostolien tekojen 10:34.)

10. Mitä voimme oppia Jehovan tavasta kommunikoida ihmisten kanssa?

10 Tämä lyhyt katsaus opettaa meille sen, että Jehova kommunikoi ihmisten kanssa tarpeen ja olosuhteiden mukaan. Hän ei vaadi, että opettelisimme jonkin erityisen kielen voidaksemme oppia tuntemaan hänet ja hänen tarkoituksensa. (Lue Sakarjan 8:23; Ilmestyksen 7:9, 10.) Jehova ohjasi Raamatun henkeyttämistä, mutta hän salli kirjoittajien käyttää erilaisia tyylejä.

MITEN JUMALAN SANOMA ON SÄILYNYT?

11. Miksei kielten paljous ole estänyt Jumalan kommunikointia ihmisten kanssa?

11 Onko Jumalan kommunikointi ihmisten kanssa estynyt eri kielten tai pienten käännösvariaatioiden vuoksi? Ei suinkaan. Tiedämme ehkä vain muutamia sanoja sillä kielellä, jota Jeesus käytti (Matt. 27:46; Mark. 5:41; 7:34; 14:36). Jehova kuitenkin piti huolta siitä, että Jeesuksen sanoma välitettiin kreikan kielellä ja aikanaan muilla kielillä. Myöhemmin juutalaiset ja kristityt jäljensivät Raamatun käsikirjoituksia yhä uudelleen, ja näin pyhät kirjoitukset säilyivät. Raamattua käännettiin monille kielille. 300- ja 400-luvuilla elänyt Johannes Khrysostomos sanoi, että hänen päiviinsä mennessä Jeesuksen opetuksia oli käännetty syyrialaisten, egyptiläisten, intialaisten, persialaisten, etiopialaisten ja lukemattomien muiden kansojen kielille.

12. Miten Raamattua vastaan on hyökätty?

12 Jumalan sanaa sekä sen kääntäjiä ja levittäjiä vastaan on hyökätty toistuvasti. Esimerkiksi Rooman keisari Diocletianus määräsi vuonna 303, että kaikki Raamatun jäljennökset tuhottaisiin. Se että Raamattua käännettiin monille eri kielille, tukahdutti kuitenkin hänen aikeensa.  1500-luvulla William Tyndale ryhtyi kääntämään Raamattua hepreasta ja kreikasta englannin kielelle ja julisti eräälle oppineelle miehelle: ”Jos Jumala säästää henkeni, niin ennen kuin montakaan vuotta on kulunut, panen kyntöpojan tuntemaan Raamattua paremmin kuin sinä.” Tyndalen piti paeta Englannista Manner-Eurooppaan pystyäkseen kääntämään ja painattamaan käännöksensä. Vaikka papisto yritti polttaa kaikki löytämänsä Raamatut julkisesti, jäljennöksiä alkoi levitä suurin määrin. Lopulta Tyndale petettiin, teloitettiin kuristamalla ja poltettiin roviolla, mutta hänen raamatunkäännöksensä säilyi. Siitä oli runsaasti apua, kun laajalle levinnyttä Kuningas Jaakon käännöstä valmistettiin. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 2:9.)

13. Mitä muinaisten käsikirjoitusten tutkimustyö on osoittanut?

13 Jotkin säilyneet muinaiset Raamatun käsikirjoitukset sisältävät pieniä virheitä ja eroavaisuuksia. Raamatunoppineet ovat kuitenkin vertailleet tuhansia katkelmia, käsikirjoituksia ja muinaisia käännöksiä sekä huolellisesti tutkineet niitä. Tämä tutkimustyö on vahvistanut valtaosan Raamatun tekstin sisällöstä. Vaikka muutamista jakeista on vielä jonkin verran epävarmuutta, sillä ei ole merkitystä sanoman sisällön kannalta. Muinaisten käsikirjoitusten tutkimustyö on vakuuttanut vilpittömät Raamatun tutkijat siitä, että heillä on nyt käytössään se sanoma, minkä Jehova alun perin henkeytti raamatunkirjoittajat merkitsemään muistiin. (Jes. 40:8.) *

14. Miksi Raamatun sanoma on nykyään helposti saatavilla?

14 Vihollisten raivoisasta vastustuksesta huolimatta Jehova on huolehtinut siitä, että hänen Sanansa on kaikista käännetyin kirja ihmiskunnan historiassa. Jopa tänä aikana, jolloin monien usko Jumalaan on heikentynyt tai sitä ei ole lainkaan, Raamattu pysyy menestysteoksena, ja se on saatavilla joko kokonaan tai osittain yli 2 800 kielellä. Mikään muu teos ei pääse lähellekään Raamatun laajaa levinneisyyttä ja saatavuutta. Vaikka kaikki raamatunkäännökset eivät ole yhtä selkeitä ja luotettavia, toivon ja pelastuksen perussanoma voidaan silti oppia lähes jokaisesta käännöksestä.

UUTTA RAAMATUNKÄÄNNÖSTÄ TARVITTIIN

15. a) Miten nykyajan kielimuurit on ylitetty? b) Miksi englanti on osoittautunut käytännölliseksi kieleksi hengellisen ruoan jakamisessa?

15 Viime vuosisadan alkupuolella pieni ryhmä ahkeria Raamatun tutkijoita asetettiin ”uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi”, ja suurin osa heidän kommunikoinnistaan ”palvelusväen” kanssa tapahtui englanniksi (Matt. 24:45). Tuo ”orja” on  ponnistellut uutterasti, jotta hengellistä ruokaa olisi saatavilla yhä useammilla kielillä. Kielten määrä, joilla raamatullista aineistoa tuotetaan, onkin nyt kasvanut yli 700:aan. Englanti on ensimmäisen vuosisadan koineekreikan tavoin ollut käytännöllinen lähdekieli käännöstyössä, koska sitä käytetään laajalti kaupankäynnissä ja koulutuksessa.

16, 17. a) Mitä Jumalan kansa tarvitsi? b) Miten tuo tarve täytettiin? c) Mitä veli Knorr toivoi?

16 Hengellisen ruokamme pohjimmainen lähde on Raamattu. 1900-luvun puolivälissä Kuningas Jaakon käännös vuodelta 1611 oli eniten käytetty englanninkielinen Raamattu. Sen kieli oli kuitenkin suurelta osin vanhentunutta. Lisäksi Jumalan nimi esiintyi tekstissä vain muutamia kertoja, vaikka muinaisissa Raamatun käsikirjoituksissa tuota nimeä käytettiin tuhansia kertoja. Kuningas Jaakon käännös sisälsi myös käännösvirheitä sekä väärennettyjä jakeita, joita ei löydy arvovaltaisista muinaisista käsikirjoituksista. Toisissakin englanninkielisissä raamatunkäännöksissä oli puutteita.

17 Tarvittiin siis Raamattua, joka välittäisi alkuperäisten kirjoitusten sisällön täsmällisesti nykykielellä. Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea muodostettiin, ja käännös julkaistiin kuudessa osassa vuosina 1950–60. Kun veli Nathan Knorr julkaisi ensimmäisen osan 2. elokuuta 1950, hän sanoi konventtiyleisölle: ”Yhä suurempana on tunnettu tarve saada nykykielinen paljastuneen totuuden kanssa sopusoinnussa oleva käännös, joka kuitenkin tarjoaisi meille perustan lisätotuuden saamiselle esittämällä luotettavasti alkuperäisten kirjoitusten ajatuksen; käännös, joka olisi yhtä ymmärrettävä nykyaikaisille lukijoille, kuin Kristuksen opetuslasten kirjoitukset olivat oman aikansa yksinkertaisille, vilpittömille, tavallisille, alhaisille lukijoille.” Hän toivoi, että tämä käännös antaisi hengellistä apua miljoonille ihmisille.

18. Mitkä päätökset ovat nopeuttaneet raamatunkäännöstyötä?

18 Tuo toive täyttyi merkittävällä tavalla vuonna 1963, kun Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännös valmistui kuudella kielellä: espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, portugaliksi, ranskaksi ja saksaksi. Vuonna 1989 Jehovan todistajien hallintoelin perusti päätoimistoon osaston helpottaakseen raamatunkäännöstyötä. Sitten vuonna 2005 asetettiin tavoitteeksi kääntää Raamattu kaikille niille kielille, joilla Vartiotorni ilmestyi. Tämän ansiosta Uuden maailman käännös on nyt saatavilla kokonaan tai osaksi yli 130 kielellä.

19. Mitä historiallista tapahtui vuonna 2013, ja mitä seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan?

19 Ajan kuluessa tuli ilmeiseksi, että Uuden maailman käännöksen englanninkielinen laitos piti päivittää, koska englannin kielessä oli tapahtunut muutoksia. Kun Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura piti 129. vuosikokouksen, sitä seurasi viikonloppuna 5. ja 6. lokakuuta 2013 joko itse paikalla tai verkkolähetysten välityksellä 1 413 676 ihmistä 31 maassa. Kaikki olivat haltioissaan, kun eräs hallintoelimen jäsen ilmoitti englanninkielisen Uuden maailman käännöksen tarkistetun laitoksen julkaisemisesta. Monet liikuttuivat kyyneliin, kun yleisönpalvelijat jakoivat Raamattuja heille. Kuullessaan joitakin jakeita luettavan tarkistetusta laitoksesta yleisö huomasi, että tämä oli Jumalan sanan kaikkien aikojen paras englanninkielinen käännös. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan joitakin tämän laitoksen yksityiskohtia ja sen kääntämistä muille kielille.

^ kpl 6 Septuaginta merkitsee ’seitsemääkymmentä’. Sen laatiminen alkoi tiettävästi Egyptissä 200-luvulla eaa., ja se valmistui ehkä noin vuoteen 150 eaa. mennessä. Tämä käännös on edelleen tärkeä, koska se auttaa Raamattuun perehtyneitä tutkijoita ymmärtämään joitakin heprean kielen vaikeaselkoisia sanoja ja jakeita.

^ kpl 8 Jotkut ajattelevat, että Matteus kirjoitti evankeliuminsa hepreaksi ja sen jälkeen ehkä itse käänsi sen kreikaksi.

^ kpl 13 Ks. tarkistettu Uuden maailman käännös (engl.) liite A3; Kirja kaikille ihmisille, s. 7–9, ”Miten tämä kirja on säilynyt?”