”Mieti näitä asioita, ole uppoutunut niihin, jotta edistymisesi olisi ilmeinen kaikille.” (1. TIM. 4:15)

LAULUT: 57, 52

1, 2. Miten ihmisen aivot ovat ainutlaatuiset?

IHMISEN aivot ovat ainutlaatuiset. Niiden avulla voi oppia jonkin kielen. Kieli mahdollistaa sen, että voi lukea, kirjoittaa, puhua, ymmärtää puhetta, rukoilla ja laulaa ylistyslauluja Jehovalle. Kaikki tällaiset toiminnot ovat hämmästyttäviä, ja niihin tarvitaan sellaisia aivojen alueita ja hermoverkkoja, joista tiedemiehet eivät ole vielä päässeet täysin selvyyteen. Erään kielitieteen professorin mukaan lasten kyky oppia kieltä on tunnusomaista nimenomaan ihmisille.

2 Ihmisen kyky tuottaa kieltä on Jumalan ihmeellinen lahja (Ps. 139:14; Ilm. 4:11). Hän on antanut meille myös toisen lahjan, joka tekee meidät ainutlaatuisiksi. Toisin kuin eläimet, ihminen on luotu ”Jumalan kuvaksi”. Meillä on vapaa tahto, ja voimme käyttää kielellisiä kykyjämme Jumalan kirkastamiseen. (1. Moos. 1:27.)

3. Minkä suurenmoisen lahjan Jehova on antanut meille, jotta voisimme tulla viisaiksi?

3 Jumala on antanut kaikille niille, jotka haluavat kunnioittaa kielen Luojaa, suurenmoisen lahjan – Raamatun. Se on saatavilla joko kokonaan tai osaksi yli 2 800 kielellä. Kun uppoudut Raamatun pyhiin kirjoituksiin, täytät mielesi Jumalan ajatuksilla (Ps. 40:5; 92:5; 139:17). Voit nauttia sellaisten  asioiden mietiskelystä, ”jotka voivat tehdä sinut viisaaksi pelastuaksesi”. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 3:14–17.)

4. Mitä mietiskely tarkoittaa, ja mitä kysymyksiä tarkastelemme?

4 Mietiskely tarkoittaa sitä, että keskittää ajatuksensa johonkin, pohtii tai miettii jotakin, olipa se hyvää tai pahaa (Ps. 77:12; Sananl. 24:1, 2). Hyödymme eniten, kun keskitämme ajatuksemme Jehova Jumalaan ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen (Joh. 17:3). Mitä yhteistä sitten on lukemisella ja mietiskelyllä? Millaisia mahdollisuuksia meillä on mietiskelyyn, ja miten voimme tehdä siitä nautittavaa ja säännöllistä?

VARMISTAUDU SIITÄ ETTÄ TUTKIMINEN HYÖDYTTÄÄ SINUA

5, 6. Mikä auttaa sinua muistamaan ja ymmärtämään selvemmin sen, mitä luet?

5 Oletko pannut merkille, että voit ilman tietoista ponnistelua tehdä hämmästyttäviä asioita, kuten hengittää, kävellä, ajaa polkupyörällä tai kirjoittaa koneella kymmensormijärjestelmää käyttäen? Nämä tapahtuvat niin automaattisesti, ettei niitä tarvitse edes ajatella. Saatat valitettavasti joskus myös lukea niin, ettet ajattele lukemaasi. Siksi sinun on tärkeää keskittyä siihen, mitä luet. Kun olet lukenut jonkin kappaleen loppuun tai päässyt johonkin väliotsikkoon, pysähdy pohtimaan lukemaasi varmistautuaksesi siitä, että olet ymmärtänyt kaiken oikein. Häiriötekijät ja keskittymisvaikeudet voivat tietysti saada ajatuksesi harhailemaan, jolloin lukemisestasi ei ole hyötyä. Miten tältä voidaan välttyä?

6 Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että kun lausumme sanat ääneen, ne on helpompi muistaa. Aivojemme Luoja tietää tämän. Siksi hän neuvoi Joosuaa lukemaan lain kirjaa ”hiljaisella äänellä”. (Lue Joosuan 1:8.) Kun luet Raamattua hiljaisella äänellä tai puoliääneen, se vaikuttaa syvemmin sinunkin mieleesi ja myös auttaa sinua keskittymään paremmin.

7. Mikä on paras aika Jumalan sanan mietiskelyyn? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

7 Lukiessa ei ehkä tarvitse suuremmin ponnistella, mutta Jumalan sanan tutkiminen ja mietiskely vaativat keskittymistä. Epätäydelliset ihmisaivot ovat taipuvaiset siirtymään helpompiin, vähemmän vaativiin tehtäviin. Mietiskely onnistuukin parhaiten, kun on levännyt ja on rauhallisessa, häiriöttömässä ympäristössä. Psalmista näki hyväksi mietiskellä ollessaan yöllä valveilla sängyssään (Ps. 63:6). Jeesus, jolla oli täydelliset henkiset kyvyt, piti parhaana mietiskellä ja rukoilla rauhallisissa paikoissa (Luuk. 6:12).

HYVIÄ ASIOITA JOITA MIETISKELLÄ

8. a) Mitä asioita voimme mietiskellä Jumalan sanan lisäksi? b) Mitä Jehova ajattelee, kun puhumme hänestä toisille?

8 Meidän on tärkeää mietiskellä sitä, mitä luemme Raamatusta, mutta on muitakin asioita, joita voimme pohtia. Esimerkiksi nähdessäsi luomakunnan ihmeitä pysähdy miettimään, mitä ne opettavat Luojasta. Tämä epäilemättä saa sinut ylistämään Jehovaa hänen hyvyytensä vuoksi ja kertomaan arvostavista tunteistasi lähelläsi oleville. (Ps. 104:24; Apt. 14:17.) Miellyttävätkö tällaiset rukouksen hengessä esitetyt ajatukset ja arvostuksen ilmaisut Jehovaa? Vastaus löytyy hänen kallisarvoisesta Sanastaan. Siellä on näitä kriittisiä, viimeisiä päiviä koskeva lupaus: ”Silloin Jehovaa pelkäävät puhuivat toinen toiselleen, kukin toverinsa kanssa,  ja Jehova kiinnitti huomiota ja kuunteli. Ja muistokirjaa alettiin kirjoittaa hänen edessään niiden hyväksi, jotka pelkäävät Jehovaa, ja niiden, jotka ajattelevat hänen nimeään.” (Mal. 3:16.)

Mietitkö, miten auttaa tutkisteluoppilaitasi? (Ks. kpl 9.)

9. a) Mitä Paavali neuvoi Timoteusta miettimään? b) Miten voimme soveltaa Paavalin neuvoa, kun valmistaudumme palvelukseen?

9 Apostoli Paavali neuvoi Timoteusta miettimään sitä, miten tämän puhe, käytös ja opetus vaikuttivat toisiin. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 4:12–16.) Meillä on Timoteuksen tavoin paljon hengellisiä toimia, joita ajatella. Meidän täytyy käyttää aikaa mietiskelyyn esimerkiksi silloin, kun valmistaudumme johtamaan raamatuntutkistelua. Voimme yrittää keksiä sellaisen mielipidettä koskevan kysymyksen tai vertauksen, joka auttaa juuri tuota tutkisteluoppilastamme edistymään. Tällainen ajankäyttö on todella virkistävää, sillä oma uskomme vahvistuu ja voimme johtaa raamatuntutkisteluja tehokkaammin ja innostuneemmin. Sama pitää paikkansa, kun valmistamme sydäntämme ennen kenttäpalvelukseen menoa. (Lue Esran 7:10.) Kun luemme Raamatun Apostolien teoista jonkin luvun, se auttaa kohentamaan intoamme palvelusta kohtaan. Voimme myös mietiskellä niitä raamatunjakeita tai julkaisuja, joita aiomme käyttää päivän aikana. (2. Tim. 1:6.) Meidän on hyvä miettiä alueemme ihmisiä ja sitä, mikä herättäisi heidän kiinnostuksensa. Kun valmistaudumme tällä tavoin, todistamme toisille tehokkaasti ja Jumalan sanasta tulevan ”hengen ja voiman osoituksin” (1. Kor. 2:4).

10. Mainitse vielä joitakin hyviä asioita, joita voimme mietiskellä.

10 Teetkö muistiinpanoja esitelmistä tai konventtiohjelmista? Niiden tarkastelu luo hienoja mahdollisuuksia sen  mietiskelyyn, mitä olet oppinut Jumalan sanasta ja hänen järjestöstään. Joka kuukausi ilmestyvät Vartiotorni ja Herätkää! -lehdet ja viimeisimmät konventtijulkaisut tarjoavat meille tuoretta tietoa, jota lukea ja mietiskellä. Lukiessasi Vuosikirjaa voisit aina yhden kokemuksen luettuasi miettiä tuota kokemusta ja antaa sen koskettaa sydäntäsi. Halutessasi voit alleviivata julkaisuista ydinajatuksia tai tehdä merkintöjä sivun reunaan. Niistä on apua, kun valmistaudut uusintakäyntiin, paimennuskäyntiin tai puhetehtävään. Meidän on tärkeää pysähtyä aika ajoin mietiskelemään lukemaamme ennen kaikkea siksi, että näin aineisto painuu sydämeemme ja meille avautuu tilaisuus kiittää Jehovaa rukouksessa kaikesta siitä hyvästä, mitä opimme.

MIETISKELE JUMALAN SANAA PÄIVITTÄIN

11. Minkä pitäisi olla tärkein julkaisu, jota mietiskellä, ja miksi? (Ks. myös alaviite.)

11 Tärkein julkaisu, jota meidän tulisi mietiskellä, on luonnollisesti Jumalan henkeytetty sana. Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa Raamattu on otettu sinulta pois. * Kukaan ei voi kuitenkaan riistää sinulta kykyä mietiskellä sitä, mitä olet tallentanut mieleesi, esimerkiksi lempiraamatunjakeitasi ja valtakunnanlaulujen sanoja (Apt. 16:25). Ja Jumalan henki auttaa palauttamaan mieleesi ne hyvät asiat, jotka olet oppinut (Joh. 14:26).

12. Millainen raamatunlukuohjelma voisi olla hyödyllinen?

12 Viikon joinakin päivinä voisimme lukea ja mietiskellä aineistoa, joka kuuluu teokraattisen palveluskoulun viikoittaiseen raamatunlukuohjelmaan. Toisina päivinä voisimme mietiskellä Jeesuksen sanoja ja tekoja. Olet varmasti samaa mieltä siitä, että Raamatun tunnetuimpien kirjojen joukossa ovat evankeliumit, jotka kertovat Jeesuksen elämästä ja palveluksesta. (Room. 10:17; Hepr. 12:2; 1. Piet. 2:21.) Jumalan kansalla on käytössään jopa julkaisu, jossa Jeesuksen kokemukset ja maanpäällisen elämän vaiheet esitetään aikajärjestyksessä. Se on mahtava apuväline erityisesti, jos luemme huolellisesti ja mietiskelemme kussakin luvussa mainittuja rinnakkaiskertomuksia eri evankeliumeista. (Joh. 14:6.)

MIKSI MIETISKELY ON HYVIN TÄRKEÄÄ?

13, 14. Miksi on hyvin tärkeää jatkaa hengellisten asioiden mietiskelyä, ja mitä tämä kannustaa meitä tekemään?

13 Hengellisten asioiden mietiskely auttaa meitä kasvamaan kristilliseen kypsyyteen (Hepr. 5:14; 6:1). Jos käytämme vain vähän aikaa Jehovaa ja Jeesusta koskevien totuuksien miettimiseen, uskomme ei pysy lujana. Olemme silloin vaarassa ajelehtia pois totuudesta tai vetäytyä siitä pois. (Hepr. 2:1; 3:12.) Jeesus varoittikin, että jos emme kuuntele eli ota vastaan Jumalan sanaa ”vilpittömin ja hyvin sydämin”, emme ”säilytä” sitä. Sen sijaan ”tämän elämän huolet ja rikkaus ja nautinnot” vievät meidät helposti mukanaan emmekä ”saata mitään täydellisyyteen”. (Luuk. 8:14, 15.)

14 Haluamme varmasti jatkaa Jumalan sanan mietiskelyä, koska se opettaa meitä tuntemaan Jehovan paremmin. Se kannustaa meitä heijastamaan hänen kirkkauttaan, ominaisuuksiaan ja persoonallisuuttaan. (2. Kor. 3:18.) Mitä muuta voisimmekaan pyytää? Se että kasvamme Jumalan tuntemuksessa ja  saamme heijastaa hänen kirkkauttaan, on suurenmoinen etuoikeus. Se on myös päättymätön prosessi, koska opimme jatkuvasti lisää siitä, miten jäljitellä rakastavaa taivaallista Isäämme (Saarn. 3:11).

15, 16. a) Miten hyödymme hengellisten asioiden mietiskelystä? b) Minkä vuoksi mietiskely saattaa joskus olla vaikeaa, mutta miksi emme saa antaa periksi?

15 Hengellisten asioiden mietiskely auttaa meitä säilyttämään innon totuutta kohtaan. Olemme siten virkistävää seuraa veljillemme ja kiinnostuneille, joita tapaamme kenttäpalveluksessa. Jumalan suurimman lahjan – Jeesuksen lunastusuhrin – syvällinen mietiskely auttaa meitä arvostamaan sitä, että olemme saaneet läheisen suhteen Pyhään Isäämme Jehovaan (Room. 3:24; Jaak. 4:8). Eteläafrikkalainen Mark, joka vietti kolme vuotta vankilassa kristillisen puolueettomuutensa takia, sanoi: ”Mietiskelyä voitaisiin verrata jännittävään seikkailuun. Mitä enemmän mietiskelemme hengellisiä asioita, sitä enemmän tajuamme uusia asioita Jumalastamme Jehovasta. Kun joskus tunnen itseni hiukan lannistuneeksi tai tulevaisuus huolestuttaa minua, otan Raamatun esiin ja mietiskelen jotakin sen kohtaa. Tämä todella rauhoittaa minua.”

16 Nykymaailmassa elämä on niin täynnä huomiota hajottavia seikkoja, että joskus on hyvin vaikeaa mietiskellä hengellisiä asioita. Toinen uskollinen afrikkalaisveli nimeltään Patrick myöntää: ”Mieleni on kuin postilaatikko täynnä kaikenlaista sekä toivottavaa että ei-toivottavaa tietoa, jota pitää lajitella päivittäin. Kun tutkin mieleni sopukoita, löydän usein ’levottomuutta herättäviä ajatuksia’, ja minun täytyy rukoilla Jehovaa niiden johdosta, jotta ajatuskykyni olisi riittävän selkeä mietiskelyyn. Vaikka tämä saattaa viedä vähän aikaa ennen kuin voin alkaa mietiskellä hengellisiä aiheita, tunnen olevani lähempänä Jehovaa ja mieleni on avoimempi ymmärtämään totuuden.” (Ps. 94:19.) Suuret siunaukset todellakin odottavat kaikkia niitä, jotka ”tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksia” ja mietiskelevät oppimaansa (Apt. 17:11).

MISTÄ SINÄ LÖYDÄT AIKAA?

17. Mistä sinä löydät aikaa mietiskelyyn?

17 Jotkut nousevat aikaisin aamulla lukemaan, mietiskelemään ja rukoilemaan. Toiset taas tekevät näitä asioita lounastauollaan. Tai ehkä alkuilta tai aika ennen nukkumaanmenoa sopii sinulle parhaiten. Jotkut pitävät hyvänä lukea Raamattua aamulla ja jälleen ennen nukkumaanmenoa. Minkä ajan sitten päätämmekin omistaa Raamatun lukemiseen, meidän on ”luettava sitä – – päivin ja öin”, toisin sanoen säännöllisesti. (Joos. 1:8.) Olennaista on se, että ostamme aikaa vähemmän tärkeistä asioista päivittäiseen Jumalan sanan mietiskelyyn (Ef. 5:15, 16).

18. Mitä Raamattu lupaa kaikille niille, jotka mietiskelevät sitä päivittäin ja yrittävät noudattaa oppimaansa?

18 Jumalan sana lupaa toistuvasti siunauksia kaikille niille, jotka mietiskelevät sitä ja yrittävät noudattaa oppimaansa. (Lue psalmi 1:1–3.) Jeesus sanoi: ”Onnellisia ovat – – ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja pitävät sen!” (Luuk. 11:28.) Mikä kaikkein tärkeintä, päivittäinen hengellisten asioiden mietiskely auttaa meitä tuomaan kunniaa ihmeellisten aivojemme Suurelle Luojalle. Kun teemme näin, Jehova palkitsee meidät onnellisuudella jo nyt ja ikuisella elämällä vanhurskaassa uudessa maailmassaan. (Jaak. 1:25; Ilm. 1:3.)

^ kpl 11 Ks. kirjoitus ”Olemme taistelleet pysyäksemme hengellisesti vahvoinaVartiotornista 1.12.2006.