”Pääsemme – – sen mitan määrään, joka kuuluu Kristuksen täyteyteen.” (EF. 4:13)

LAULUT: 69, 70

1, 2. Millaiseen kasvuun jokaisen kristityn tulisi pyrkiä? Valaise.

KUN kokenut perheenäiti valitsee tuoreita hedelmiä torilta, hän ei aina ota suurimpia tai halvimpia hedelmiä vaan kypsiä. Hän haluaa ostaa hedelmiä, jotka maistuvat hyvältä ja joissa on terveelliset ravintoaineet. Siksi hän valitsee täysin syöntikelpoisia, kypsiä hedelmiä.

2 Vastaavasti Jumala haluaa palvelijoidensa olevan kypsiä. Kypsyys, josta puhumme, ei ole fyysistä vaan hengellistä. Kristityn tavoite on tulla kypsäksi Jumalan palvelijaksi. Vihkiytymisen ja kasteen jälkeenkin hän kasvaa edelleen. Apostoli Paavali kannusti Efesoksen kristittyjä kasvamaan hengellisesti. Heidän piti ”päästä ykseyteen uskossa ja Jumalan Pojan täsmällisessä tuntemuksessa, täysikasvuisen miehen tasolle, sen mitan määrään, joka kuuluu Kristuksen täyteyteen”. (Ef. 4:13.)

3. Mikä Efesoksen seurakunnan tilanne on verrattavissa Jehovan palvelijoiden tilanteeseen nykyään?

3 Kun Paavali kirjoitti kirjettään, Efesoksen seurakunta oli ollut olemassa jo vuosia. Monet sikäläiset opetuslapset olivat  jo kokeneita, hengellisesti kypsiä kristittyjä. Joidenkuiden piti silti edelleen pyrkiä kypsyyteen. Tilanne on paljolti sama Jehovan todistajien keskuudessa nykyään. Monet veljet ja sisaret ovat palvelleet Jumalaa pitkään ja edistyneet hengelliseen kypsyyteen. Mutta selvästikään kaikki eivät ole vielä siinä vaiheessa. Esimerkiksi tuhansia uusia kastetaan joka vuosi, joten joidenkuiden täytyy yhä pyrkiä kypsyyteen. Miten on sinun laitasi? (Kol. 2:6, 7.)

KRISTITYN KASVU

4, 5. Millä tavoin kypsät kristityt voivat erota toisistaan, mutta mikä on yhteistä heille kaikille? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

4 Tutkiessasi kypsiä hedelmiä torilla huomaat, että ne kaikki eivät ole aivan samanlaisia. Niissä on kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan tunnistaa kypsiksi. Samalla tavoin kypsät kristityt saattavat erota toisistaan kansallisuuden, taustan, terveydentilan, iän tai kokemuksen suhteen. Eroja on myös persoonallisuudessa tai kulttuurissa. Silti kaikki, jotka kasvavat hengellisesti, kehittävät ominaisuuksia, jotka osoittavat heidän olevan kypsiä. Millä tavoin?

5 Kypsä kristitty rakentaa elämänsä Jeesuksen esimerkin ympärille, sillä hän jätti meille ”mallin seurataksemme tarkoin hänen askeleitaan” (1. Piet. 2:21). Jeesus sanoi, että on hyvin tärkeää rakastaa Jehovaa kaikesta sydämestään, sielustaan ja mielestään sekä rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään (Matt. 22:37–39). Kypsä Jehovan palvelija pyrkii elämään sopusoinnussa tämän neuvon kanssa. Hän on vakiinnuttanut elämänmallin, joka osoittaa hänen pitävän tärkeimmällä sijalla suhdettaan Jehovaan ja ilmaisevan uhrautuvaa rakkautta toisia kohtaan.

Iäkkäämmät kristityt voivat heijastaa Jeesuksen nöyryyttä tukemalla nuorempia, jotka ottavat nyt johdon. (Ks. kpl 6.)

6, 7. a) Mainitse joitakin ominaisuuksia, joista kypsä kristitty voidaan tunnistaa. b) Mitä tarkastelemme seuraavaksi?

6 Rakkaus on kuitenkin vain yksi piirre hengen hedelmästä, jota kypsä kristitty ilmaisee (Gal. 5:22, 23). Myös toiset piirteet, kuten lempeys, itsehillintä ja pitkämielisyys, ovat tärkeitä. Nämä ominaisuudet auttavat häntä käsittelemään vaikeita tilanteita ärsyyntymättä ja kestämään sydäntäsärkeviä pettymyksiä menettämättä toivoaan. Tutkiessaan henkilökohtaisesti hän etsii jatkuvasti raamatullisia periaatteita, joiden avulla hän voi erottaa oikean väärästä. Kun hän sitten tekee ratkaisuja, ne heijastavat hengellistä kypsyyttä. Kypsä kristitty kuuntelee Raamatun avulla valmennettua omaatuntoaan. Hän osoittaa nöyryyttä tunnustamalla, että Jehovan toimintatavat ja normit ovat aina parempia kuin hänen omansa. * Hän saarnaa hyvää uutista innokkaasti ja edistää seurakunnan yksimielisyyttä.

7 Vaikka olemme palvelleet Jehovaa pitkään, jokainen meistä voi kysyä itseltään: Onko vielä piirteitä, joissa minun pitäisi jäljitellä Jeesusta tarkemmin? Voisinko yhä edistyä hengellisesti?

”VAHVA RUOKA KUULUU KYPSILLE IHMISILLE”

8. Mistä tiedämme, että Jeesus tunsi hyvin Jumalan sanan ja ymmärsi sen opetuksia?

8 Jeesus Kristus tunsi Jumalan sanan hyvin ja ymmärsi selvästi sen opetuksia. Jo 12-vuotiaana hän osasi keskustella raamatullisista aiheista opettajien kanssa  temppelissä. ”Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, hämmästelivät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan.” (Luuk. 2:46, 47.) Myöhemmin maanpäällisen palveluksensa aikana Jeesus hiljensi vastustajansa sopivilla viittauksilla Jumalan sanaan (Matt. 22:41–46).

9. a) Millaiset raamatuntutkimistavat ovat tärkeitä kristitylle, joka haluaa kasvaa hengellisesti? b) Mikä on Raamatun tutkimisen tarkoitus?

9 Kristitty, joka haluaa kasvaa hengellisesti, jäljittelee Jeesusta siinä, että hän ei tyydy ainoastaan Raamatun pintapuoliseen tuntemukseen. Hän syventyy säännöllisesti sen opetuksiin ja ymmärtää, että ”vahva ruoka kuuluu kypsille ihmisille” (Hepr. 5:14). Kypsä kristitty haluaa saada ”Jumalan Pojan täsmällistä tuntemusta” (Ef. 4:13). Onko sinulla päivittäinen raamatunlukuohjelma? Entäpä tutkitko henkilökohtaisesti ja pyritkö varaamaan aikaa perheen yhteiseen palvontaan joka viikko? Tutkiessasi Jumalan sanaa kiinnitä huomiota periaatteisiin, joiden avulla voit ymmärtää selvemmin Jehovan ajatuksia ja tunteita. Yritä sitten soveltaa Raamatun periaatteita ja tukeudu niihin tehdessäsi ratkaisuja. Näin pääset yhä lähemmäksi Jehovaa.

10. Mitä kypsä kristitty ajattelee Jumalan toimintatavoista ja periaatteista?

10 Kypsä kristitty ymmärtää, että tarvitaan muutakin kuin vain tietoa. Hänen täytyy myös rakastaa sitä, mitä hän tietää Jumalan toimintatavoista ja periaatteista. Tämä rakkaus ilmenee siten, että asioiden tärkeysjärjestys hänen elämässään on sopusoinnussa pikemminkin Jehovan tahdon kuin hänen oman mielensä taipumusten kanssa. Sen lisäksi kristitty on epäilemättä työskennellyt  ”pannakseen pois” entiset asenteensa ja käyttäytymistapansa. Toteuttaessaan tätä muutosta hän pukee ylleen uutta, Kristuksen mallin mukaista persoonallisuutta, ”joka luodaan Jumalan tahdon mukaan tosi vanhurskaudessa ja uskollisuudessa”. (Lue Efesolaiskirjeen 4:22–24.) Raamattu kirjoitettiin Jumalan pyhän hengen ohjauksessa. Kun kristitty hankkii lisää Raamatun normien tuntemusta ja syventää rakkauttaan niihin, hän avaa sydämensä ja mielensä pyhän hengen vaikutukselle. Tämä edistää hengellistä kasvua.

EDISTÄ YKSIMIELISYYTTÄ

11. Mitä Jeesus koki, kun hän oli tekemisissä perheensä ja opetuslastensa kanssa?

11 Kun Jeesus eli maan päällä täydellisenä ihmisenä, hän oli epätäydellisten ihmisten keskellä. Epätäydelliset vanhemmat kasvattivat hänet, ja hän vietti vuosia kotona epätäydellisten sukulaistensa parissa. Jopa hänen läheisimmät seuraajansa olivat saaneet vaikutteita siitä kunnianhimoisesta juonittelun ilmapiiristä, joka oli siihen aikaan yleinen. Esimerkiksi Jeesuksen teloittamista edeltäneenä iltana ”heidän keskuudessaan syntyi – – kiihkeä kiista siitä, kuka heistä näytti olevan suurin” (Luuk. 22:24). Jeesus oli kuitenkin vakuuttunut siitä, että hänen epätäydelliset seuraajansa voisivat kasvaa hengellisesti ja muodostaa yksimielisen seurakunnan. Tuona samana iltana Jeesus rukoili apostoliensa yksimielisyyden puolesta ja pyysi taivaallista Isäänsä, että ”he olisivat kaikki yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minun yhteydessäni ja minä sinun yhteydessäsi, että hekin olisivat meidän yhteydessämme – – jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä” (Joh. 17:21, 22).

12, 13. a) Miten Efesolaiskirjeen 4:15, 16 korostaa tarvetta edistää seurakunnan yksimielisyyttä? b) Millä tavoin eräs veli voitti heikkoutensa ja oppi työskentelemään yksimielisyyden hyväksi?

12 Kypsä Jehovan palvelija edistää yksimielisyyttä seurakunnassa. (Lue Efesolaiskirjeen 4:1–6, 15, 16.) Tavoitteemme on, että Jumalan kansa on ”sopusointuisesti liitetty yhteen” ja että kaikki sen jäsenet ovat yhteistoiminnassa toistensa kanssa. Tämä edellyttää nöyryyttä. Kypsällä veljellä tai sisarella on nöyryyttä työskennellä yksimielisyyden edistämiseksi jopa silloin, kun toisten epätäydellisyys tulee näkyviin. Miten sinä reagoit, kun törmäät jonkun epätäydellisyyteen seurakunnassa? Entä jos joku seurakunnassa toimii väärin sinua kohtaan? Onko sinulla taipumus tai jopa tapa rakentaa ikään kuin muuri, joka pitää sinut erossa tuosta henkilöstä? Vai yritätkö rakentaa sillan teidän kahden välille? Kypsä kristitty pyrkii rakentamaan siltoja, ei muureja.

13 Esimerkiksi Uwe-niminen veli joutui usein pois tolaltaan toisten uskovien puutteiden vuoksi. Sitten hän päätti tutkia Daavidin elämänvaiheita Raamattua ja Raamatun ymmärtämisen opasta apunaan käyttäen. Miksi juuri Daavidin? Uwe selittää: ”Daavid joutui kokemaan, että jotkut uskonveljet käyttäytyivät vastoin Jumalan sanan ohjeita. Esimerkiksi kuningas Saul yritti tappaa hänet, jotkut israelilaiset halusivat kivittää hänet ja jopa hänen oma vaimonsa pilkkasi häntä. (1. Sam. 19:9–11; 30:1–6; 2. Sam. 6:14–22.) Daavid ei kuitenkaan antanut toisten käytöksen heikentää omaa rakkauttaan Jehovaan. Lisäksi Daavid oli armollinen – ominaisuus, jota minun piti kehittää. Se mitä tutkiessani opin, muutti näkemystäni toisten uskovien puutteista. En pidä enää kirjaa heidän virheistään.  Sen sijaan pyrin edistämään seurakunnan yksimielisyyttä.” Onko sinullakin sama tavoite?

YSTÄVYSTY NIIDEN KANSSA, JOTKA TEKEVÄT JUMALAN TAHDON

14. Millaisia ihmisiä Jeesus valitsi ystävikseen?

14 Jeesus Kristus kohteli toisia aina ystävällisesti. Kaikenlaiset ihmiset – miehet, naiset, nuoret, vanhat ja jopa lapset – tunsivat olonsa mukavaksi hänen seurassaan. Jeesus oli kuitenkin tarkka siinä, keitä hän valitsi läheisiksi ystävikseen. Hän sanoi uskollisille apostoleilleen: ”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teitä tekemään.” (Joh. 15:14.) Jeesus ystävystyi sellaisten ihmisten kanssa, jotka seurasivat häntä uskollisesti ja palvelivat Jehovaa kokosydämisesti. Valitsetko sinä samalla tavoin läheiset ystäväsi niiden joukosta, jotka palvelevat Jehovaa varauksettomasti? Miksi tämä on tärkeää?

15. Miten nuoret voivat hyötyä kypsien kristittyjen seurasta?

15 Monet hedelmät kypsyvät parhaiten lämpimässä auringonvalossa. Samoin veljesseuramme lämpö voi auttaa sinua edistymään kypsyyteen. Olet ehkä nuori ja yrität ratkaista, millaisen elämänuran valitset. Sinun on viisasta viettää aikaa sellaisten uskovien kanssa, joilla on paljon kokemusta Jehovan palvelemisesta ja seurakunnan yksimielisyyden edistämisestä. Vuosien aikana heillä on saattanut olla hyviä ja huonoja hetkiä elämässään, ja he ovat voineet kohdata jopa vaikeuksia palvellessaan Jumalaa. Tällaiset veljet ja sisaret voivat auttaa sinua valitsemaan parhaan elämäntavan. Heidän rakentavan seuransa ”lämmössä” sinä voit tehdä viisaita ratkaisuja ja edistyä kypsyyteen. (Lue Heprealaiskirjeen 5:14.)

16. Millä tavoin seurakunnan kypsät julistajat auttoivat nuorta sisarta?

16 Sisar nimeltä Helga muistelee, että viimeisenä kouluvuotena hänen luokkansa oppilaat vertailivat tavoitteitaan. Monet päättivät pyrkiä yliopistoon, koska he pitivät sitä ponnahduslautana menestyksekkäälle uralle. Helga keskusteli tilanteesta seurakuntansa ystävien kanssa. Hän kertoo: ”Useat heistä olivat minua vanhempia, ja he auttoivat minua paljon. He kannustivat minua aloittamaan kokoaikaisen palveluksen. Toiminkin viisi vuotta tienraivaajana. Nyt, vuosia myöhemmin, olen onnellinen, että omistin suuren osan nuoruudestani Jehovan palvelukseen. Minulla ei ole mitään kaduttavaa.”

17, 18. Miten hengellinen kypsyys auttaa meitä täyttämään elämämme tarkoituksen?

17 Kun jäljittelemme Jeesuksen esimerkkiä, meistä kasvaa kypsiä kristittyjä. Suhteemme Jehovaan tulee läheisemmäksi, ja haluamme palvella häntä yhä täysipainoisemmin. Kasvamalla hengelliseen kypsyyteen kristitty voi antaa Jehovalle parhaansa. Jeesus kannusti seuraajiaan: ”Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja kirkastaisivat Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt. 5:16.)

18 Kypsällä kristityllä voi siis olla erittäin hyvä vaikutus seurakuntaan. Hengellinen kypsyys näkyy siinä, miten hän käyttää Jumalalta saamaansa omaatuntoa. Millä tavoin omatuntomme auttaa meitä tekemään viisaita ratkaisuja? Entä miten voimme kunnioittaa toisten ratkaisuja, jotka he ovat tehneet omantuntonsa perusteella? Käsittelemme näitä kysymyksiä seuraavassa kirjoituksessa.

^ kpl 6 Vanhempia kokeneita veljiä voidaan esimerkiksi pyytää luopumaan joistakin vastuista ja antamaan tukensa nuoremmille veljille, jotka ottavat vastaan nuo tehtävät.