”Palava into sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut.” (JOH. 2:17)

LAULUT: 127, 118

1, 2. a) Mitä palvontapaikkoja Jehovan palvelijat käyttivät muinaisina aikoina? b) Miten Jeesus suhtautui Jerusalemissa sijaitsevaan Jumalan temppeliin? c) Mikä on tämän kirjoituksen tarkoitus?

MUINAISISTA ajoista saakka Jumalan palvelijoilla on ollut vakiintuneet paikat puhdasta palvontaa varten. Abel saattoi käyttää alttaria esittäessään uhreja Jumalalle (1. Moos. 4:3, 4). Nooa, Abraham, Iisak, Jaakob ja Mooses pystyttivät alttareita (1. Moos. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2. Moos. 17:15). Jehovan ohjauksessa israelilaiset valmistivat tabernaakkelin (2. Moos. 25:8). Myöhemmin he rakensivat Jehovan palvontaa varten temppelin (1. Kun. 8:27, 29). Palattuaan Babylonin pakkosiirtolaisuudesta juutalaiset kokoontuivat säännöllisesti synagogiin (Mark. 6:2; Joh. 18:20; Apt. 15:21). Varhaiskristityt pitivät kokouksia seurakunnanjäsenten kodeissa (Apt. 12:12; 1. Kor. 16:19). Nykyään Jehovan kansa kokoontuu opetus- ja palvontatilaisuuksiin kymmenissätuhansissa valtakunnansaleissa kautta maailman.

2 Jeesus rakasti ja arvosti Jerusalemissa sijaitsevaa Jehovan temppeliä niin paljon, että erään evankeliuminkirjoittajan mieleen tulivat psalmistan profeetalliset sanat: ”Palava into sinun huoneesi puolesta on kuluttanut minut.” (Ps. 69:9; Joh. 2:17.) Mitään valtakunnansalia ei voida kutsua ”Jehovan huoneeksi” samassa merkityksessä kuin aikoinaan Jerusalemin  temppeliä (2. Aik. 5:13; 33:4). Raamatun periaatteet kuitenkin osoittavat, että meidän tulee arvostaa nykyisiä palvontapaikkojamme ja käyttää niitä oikealla tavalla. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden periaatteiden valossa sitä, miten valtakunnansaleihin tulisi suhtautua sekä miten ne rahoitetaan ja pidetään kunnossa. *

KUNNIOITUS PUHDASTA PALVONTAA KOHTAAN

3–5. Mihin tarkoitukseen valtakunnansalia käytetään, ja miten meidän tulisi siksi suhtautua siellä pidettäviin kokouksiimme?

3 Valtakunnansali on paikkakunnalla puhtaan palvonnan keskus. Siellä pidettävien viikoittaisten kokousten avulla Jehova ravitsee meitä hengellisesti. Niissä saamme hänen järjestönsä välityksellä elintärkeää hengellistä virvoitusta ja ohjausta. Kaikki läsnäolijat tulevat näihin kokouksiin todellisuudessa Jehovan ja hänen Poikansa kutsumina. Vaikka olemme aina tervetulleita syömään ”Jehovan pöydästä”, meidän ei tule pitää saamaamme kutsua itsestään selvänä. (1. Kor. 10:21.)

4 Jehovan silmissä nämä tilaisuudet palvoa häntä ja saada keskinäistä rohkaisua ovat erittäin tärkeitä. Siksi hän henkeytti apostoli Paavalin kirjoittamaan, ettei meidän tule jättää yhteen kokoontumistamme. (Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25.) Kunnioittaisimmeko Jehovaa, jos jäisimme pois seurakunnan kokouksista vähäpätöisten syiden vuoksi? Voimme ilmaista arvostuksemme Jehovaa ja hänen lahjojaan kohtaan valmistautumalla kokouksiimme ja osallistumalla niissä innokkaasti (Ps. 22:22).

5 Meidän tulisi arvostaa syvästi valtakunnansalia – sekä itse rakennusta että siellä harjoitettavaa hengellistä toimintaa. Asenteemme liittyy läheisesti siihen, millaisia tunteita meillä on Jumalan nimeä kohtaan, joka yleensä esiintyy valtakunnansalin kilvessä. (Vrt. 1. Kun. 8:17.)

6. Mitä jotkut ovat sanoneet valtakunnansaleistamme ja kokousten läsnäolijoista? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

6 Todistajiin kuulumattomat panevat usein merkille sen, että arvostamme palvontapaikkojamme. Esimerkiksi Turkissa eräs mies sanoi: ”Valtakunnansalilla näkemäni puhtaus ja järjestyksellisyys teki minuun vaikutuksen. Ihmiset olivat hyvin pukeutuneita ja hymyileviä, ja he tervehtivät minua lämpimästi. Olin aivan hämmästyksissäni.” Tämä mies alkoi käydä kokouksissa säännöllisesti, ja vähän myöhemmin hän meni kasteelle. Eräässä kaupungissa Indonesiassa seurakunta kutsui paikallisia viranomaisia ja naapureita tutustumaan uuteen valtakunnansaliin avoimien ovien päivänä ennen vihkiäisiä. Sinne tullut kaupunginjohtaja pani merkille rakennuksen korkean laadun ja käytännöllisyyden sekä kauniin pihan. Hän sanoi: ”Tämän salin puhtaudesta kuvastuu aito uskonne.”

Käytöksemme voisi osoittaa epäkunnioitusta Jumalaa kohtaan. (Ks. kpl:t 7–8.)

7, 8. Mitkä tärkeät asiat seurakunnan kokousten läsnäolijoiden on pidettävä mielessä?

7 Kunnioituksen Jumalaa kohtaan, joka on kutsunut meidät seurakunnan kokouksiin, tulisi näkyä käytöksestämme ja ulkoasustamme. Kunnioitus saa meidät myös välttämään äärimmäisyyksiä. Vaikka jotkut ovat ehkä turhankin jyrkkiä sen suhteen, miten seurakunnan kokouksissa on sopivaa käyttäytyä, toiset saattavat suhtautua valtakunnansalilla olemiseen liian huolettomasti. Jehova tietenkin tahtoo palvelijoidensa ja muiden tuntevan siellä olonsa mukavaksi.  Läsnäolijat eivät kuitenkaan haluaisi vähentää kokousten arvokkuutta esimerkiksi tulemalla niihin liian rennosti pukeutuneena, lähettelemällä viestejä tai keskustelemalla tai syömällä ja juomalla niiden aikana. Vanhempien tulisi opettaa lapsiaan ymmärtämään, ettei valtakunnansalilla ole sopivaa juosta tai leikkiä. (Saarn. 3:1.)

8 Syvästi närkästyneenä Jeesus heitti ulos Jumalan temppelistä ne, jotka harjoittivat siellä liiketoimintaa (Joh. 2:13–17). Myös valtakunnansalimme on tarkoitettu puhtaaseen palvontaan ja hengelliseen opetukseen. Siksi liiketoimista, joilla ei ole mitään tekemistä hengellisten asioiden kanssa, tulee huolehtia muualla. (Vrt. Neh. 13:7, 8.)

VALTAKUNNANSALIEN RAKENTAMINEN JA RAHOITTAMINEN

9, 10. a) Miten uudet valtakunnansalit rakennetaan ja rahoitetaan, ja mitä tästä on ollut tuloksena? b) Mistä rakkaudellisesta järjestelystä on ollut paljon apua seurakunnille, joilla ei olisi ollut varaa rakentaa valtakunnansalia?

9 Jehovan järjestö näkee paljon vaivaa asiallisten valtakunnansalien rakentamiseksi ja niiden rahoituksen järjestämiseksi. Niiden suunnittelusta, rakentamisesta ja remontoinnista huolehtivat palkattomat vapaaehtoistyöntekijät. Mitä tästä on ollut tuloksena? Marraskuun 1. päivästä 1999 lähtien on saatu yli 28 000 uutta kaunista puhtaan palvonnan keskusta eri puolilla maailmaa toimivien seurakuntien käyttöön. Tämä merkitsee sitä, että kuluneiden 15 vuoden aikana on valmistunut keskimäärin viisi uutta salia joka päivä.

10 Järjestö tukee valtakunnansalien rakentamista sinne, missä niitä tarvitaan. Tämä rakkaudellinen järjestely perustuu Raamatun periaatteeseen, jonka mukaan joidenkuiden ylijäämä voi korvata toisten puutteen, ”niin että syntyy tasaus”. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 8:13–15.) Muiden anteliaisuuden ansiosta monet seurakunnat, joilla ei olisi ollut varaa rakentaa valtakunnansalia itselleen, ovat saaneet hyvän kokouspaikan.

11. Mitä eräs seurakunta sanoi uudesta valtakunnansalistaan, ja millaisia tunteita tämä herättää sinussa?

11 Eräs Costa Rican seurakunta, joka hyötyi tästä järjestelystä, kirjoitti: ”Seistessämme valtakunnansalin edessä meistä tuntuu kuin näkisimme unta! Tämä on aivan uskomatonta. Kaunis salimme saatiin valmiiksi viimeistä yksityiskohtaa myöten vain kahdeksassa päivässä! Se oli mahdollista Jehovan siunauksen, hänen järjestönsä ohjauksen ja rakkaiden veljiemme tuen ansiosta. Tämä palvontapaikka on tosiaan kallisarvoinen lahja, aarre, jonka Jehova on meille antanut. Olemme siitä äärettömän iloisia.” On sydäntä lämmittävää kuulla  näitä uusien valtakunnansalien johdosta esitettyjä kiitoksen ilmauksia ja tietää, että samanlaista iloa tuntevat veljemme tuhansissa paikoissa kautta maailman. Tämä on Jehovan työtä, sillä niin pian kuin uusia valtakunnansaleja valmistuu, ne useinkin täyttyvät rehellissydämisistä ihmisistä, jotka haluavat lisää tietoa rakastavasta Luojastamme (Ps. 127:1).

12. Miten voimme tukea valtakunnansalien rakentamista?

12 Monet veljet ja sisaret ovat saaneet paljon iloa osallistuessaan valtakunnansalien rakentamiseen. Onpa meidän mahdollista auttaa rakennustyömaalla tai ei, meillä kaikilla on ilo tukea näitä hankkeita lahjoituksillamme. Palava into puhtaan palvonnan puolesta auttoi teokraattisten hankkeiden rahoittamisessa Raamatun aikoina, ja sama pitää paikkansa nykyään. Tämä kaikki koituu Jehovan kunniaksi. (2. Moos. 25:2; 2. Kor. 9:7.)

VALTAKUNNANSALIN SIIVOAMINEN

13, 14. Mitkä Raamatun periaatteet soveltuvat valtakunnansalin pitämiseen puhtaana ja siistinä?

13 Kun uusi valtakunnansali on rakennettu, se on pidettävä puhtaana ja siistinä, jotta se heijastaisi järjestyksellisen Jumalamme ominaisuuksia ja persoonallisuutta. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 14:33, 40.) Raamatussa pyhyyteen ja hengelliseen puhtauteen yhdistetään fyysinen puhtaus (Ilm. 19:8). Niinpä jos ihmiset haluavat saada Jehovan hyväksynnän, heidän on myös pidettävä yllä hyvää hygieniaa.

14 Näiden periaatteiden mukaisesti salimme tulisi aina olla edustavassa kunnossa. Silloin voimme kutsua kiinnostuneita  kokouksiimme luottaen siihen, että sali tekee hyvän uutisen heille entistä vetoavammaksi. He näkevät meidän palvovan pyhää Jumalaa, joka pian muuttaa maan kauniiksi paratiisiksi (Jes. 6:1–3; Ilm. 11:18).

15, 16. a) Miksi ei ole aina helppo pitää valtakunnansalia puhtaana, mutta miksi se on tarpeen? b) Miten oman valtakunnansalinne siivous on järjestetty, ja mikä ilo meillä kaikilla on?

15 Ihmiset suhtautuvat siivoamiseen eri tavoin. Heidän näkemykseensä voi vaikuttaa kasvatus samoin kuin se, onko seutu kurainen tai tomuinen, missä kunnossa tiet ovat ja onko saatavilla riittävästi vettä ja siivoustarvikkeita. Paikkakunnalla vallitsevasta asenteesta ja tilanteesta riippumatta valtakunnansalista tulisi huolehtia mallikelpoisesti, koska Jehovan nimi liitetään siihen ja siellä harjoitetaan puhdasta palvontaa (5. Moos. 23:14).

16 Valtakunnansalin siivousta ei saisi jättää sattuman varaan. Jokaisen vanhimmiston tulee huolehtia siitä, että laaditaan siivousaikataulu ja että saatavilla on riittävästi tarvikkeita ja välineitä, jotta seurakunnan palvontapaikka voidaan pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa. Koska joistakin siivoustehtävistä on huolehdittava jokaisen kokouksen jälkeen ja toisista hieman harvemmin, tarvitaan hyvää organisointia ja valvontaa, jottei mitään laiminlyödä. Kaikilla seurakunnan jäsenillä on ilo osallistua näihin töihin.

PALVONTAPAIKKAMME KUNNOSSAPITO

17, 18. a) Miten palvontapaikoista huolehdittiin Raamatun aikoina? b) Miksi valtakunnansalit täytyy pitää hyvässä kunnossa?

17 Jehovan palvelijat näkevät vaivaa palvontapaikkojensa hyväksi myös huolehtimalla tarvittavista korjaustöistä. Juudan kuningas Joas käski pappeja korjaamaan temppelin hyväksi annettujen lahjoitusten turvin ”huoneen halkeamat, mistä vain löytyi jokin halkeama” (2. Kun. 12:4, 5). Yli 200 vuotta myöhemmin myös kuningas Josia käytti temppeliin tuotuja lahjoituksia tarpeellisiin korjaustöihin. (Lue 2. Aikakirjan 34:9–11.)

18 Haaratoimistojen raporttien mukaan joissakin maissa rakennusten ja välineiden kunnossapitoa ei yleensä pidetä kovinkaan tärkeänä. Näissä maissa kenties vain harvoilla on asiantuntemusta tai varoja tällaisiin töihin. Mutta jos valtakunnansalin kunnossapitoa laiminlyötäisiin, rakennus ennen pitkää ränsistyisi eikä olisi paikkakunnalla hyväksi todistukseksi. Toisaalta kun seurakunnanjäsenet tekevät parhaansa pitääkseen valtakunnansalin hyvässä kunnossa, Jehovalle koituu ylistystä ja veljiemme lahjoittamia varoja säästyy.

Valtakunnansalin siivousta ja kunnossapitoa ei tule laiminlyödä. (Ks. kpl:t 16, 18.)

19. Miten olet päättänyt suhtautua rakennuksiin, joita käytetään puhtaassa palvonnassa?

19 Valtakunnansali on Jehovalle vihitty rakennus. Siksi sen ei voida sanoa olevan kenenkään yksilön eikä minkään seurakunnan omaisuutta, kuuluupa juridinen omistusoikeus kenelle hyvänsä. Kristillisten periaatteiden mukaisesti meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että sali täyttää tarkoituksen, jota varten se on rakennettu. Me kaikki voimme toimia tämän päämäärän hyväksi osoittamalla arvostusta palvontapaikkojamme kohtaan, tukemalla lahjoituksillamme uusien valtakunnansalien rakentamista ja käyttämällä aikaamme ja voimiamme jo olemassa olevien salien siivoamiseen ja kunnossapitoon. Näin osoitamme Jeesuksen tavoin palavan intomme sen paikan puolesta, jossa harjoitetaan Jehovan puhdasta palvontaa (Joh. 2:17).

^ kpl 2 Vaikka tässä kirjoituksessa puhutaan pääasiassa valtakunnansaleista, samat periaatteet soveltuvat konventtisaleihin ja muihin puhtaassa palvonnassa käytettäviin tiloihin.