Kuka on Hesekielin kirjassa mainittu Magogin Gog?

Julkaisuissamme on vuosikausia selitetty, että Magogin Gog on nimi, joka annettiin Saatana Panettelijalle hänen taivaasta karkottamisensa jälkeen. Tämä selitys perustui siihen, että Ilmestyskirja osoittaa Saatana Panettelijan johtavan maailmanlaajuista hyökkäystä Jumalan kansaa vastaan. (Ilm. 12:1–17.) Niinpä Gogin ajateltiin olevan yksi Saatanan profeetallisista nimistä.

Tämä selitys herätti kuitenkin aiheellisia kysymyksiä. Puhuessaan ajasta, jolloin Gog kukistetaan, Jehova sanoo hänestä: ”Petolinnuille, kaikensiipisille linnuille ja kedon villieläimille minä annan sinut ruoaksi.” (Hes. 39:4.) Sitten Jehova lisää: ”On tapahtuva sinä päivänä, että minä annan Gogille paikan sieltä, hautapaikan Israelista – – sinne heidän on haudattava Gog ja koko hänen joukkonsa.” (Hes. 39:11.) Mutta miten ”petolinnut” ja ”kedon villieläimet” voisivat syödä henkiolennon? Miten Saatanalle voitaisiin antaa ”hautapaikka” maan päältä? Raamattu osoittaa selvästi, että Saatana heitetään syvyyteen tuhanneksi vuodeksi; häntä ei syödä eikä haudata (Ilm. 20:1, 2).

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että tuhannen vuoden lopussa Saatana päästetään syvyydestä ja ”hän lähtee eksyttämään maan neljällä kulmalla olevia kansakuntia, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan” (Ilm. 20:8). Mutta miten Saatana voisi eksyttää Gogia, jos hän itse on Gog? ”Gog” ei siis tarkoita Saatanaa sen enempää Hesekielin profetiassa kuin Ilmestyskirjassakaan.

Kuka sitten on Magogin Gog? Saadaksemme vastauksen meidän täytyy selvittää Raamatun avulla, kuka hyökkää Jumalan kansan kimppuun. Magogin Gogin hyökkäyksen lisäksi Raamattu puhuu myös ”pohjoisen kuninkaan” ja ”maan kuninkaiden” hyökkäyksestä (Hes. 38:2, 10–13; Dan. 11:40, 44, 45; Ilm. 17:14; 19:19). Tarkoitetaanko näillä eri hyökkäyksiä? Todennäköisesti ei. Raamatussa epäilemättä puhutaan samasta hyökkäyksestä eri nimillä. Miksi voimme päätellä näin? Koska Raamatun mukaan kaikki maan kansakunnat osallistuvat tähän lopulliseen hyökkäykseen, joka johtaa Harmagedonin sotaan (Ilm. 16:14, 16).

 Kun vertailemme kaikkia näitä raamatunkohtia, joissa puhutaan lopullisesta hyökkäyksestä Jumalan kansaa vastaan, käy ilmeiseksi, että nimi Magogin Gog ei viittaa Saatanaan vaan kansakuntien liittoumaan. Johtaako tätä liittoumaa kuvaannollinen ”pohjoisen kuningas”? Emme voi sanoa sitä varmasti. Mutta tämä ajatus näyttää olevan sopusoinnussa sen kanssa, mitä Jehova kertoo Gogista: ”Sinä olet tuleva paikastasi, pohjoisen perukoilta, sinä ja kanssasi monia kansoja, he kaikki hevosilla ratsastaen, suuri koottu joukko, niin, lukuisa sotajoukko.” (Hes. 38:6, 15.)

Profeetta Daniel, joka oli Hesekielin aikalainen, sanoo pohjoisen kuninkaasta samansuuntaisesti: ”Auringonnoususta ja pohjoisesta tulee sanomia, jotka järkyttävät häntä, ja hän on lähtevä liikkeelle suuressa vihastuksessa hävittääkseen ja vihkiäkseen monia tuhon omiksi. Ja hän pystyttää palatsitelttansa suuren meren ja Kaunistuksen pyhän vuoren väliin, ja hänen on tultava aina loppuunsa asti, eikä hänellä ole ketään auttajaa.” (Dan. 11:44, 45.) Tämä vastaa selvästikin sitä, mitä Hesekielin kirjassa kerrotaan Gogin menettelystä (Hes. 38:8–12, 16).

Mihin tämä lopullinen hyökkäys johtaa? Daniel vastaa: ”Siihen aikaan nousee [Harmagedonissa] Mikael [Jeesus Kristus], suuri ruhtinas, joka seisoo [vuodesta 1914 lähtien] kansasi poikien puolella. Ja on oleva ahdingon aika [suuri ahdistus], jollaista ei ole saatettu olemaan siitä saakka, kun yksikin kansakunta tuli olemaan, aina siihen aikaan asti. Ja siihen aikaan kansasi pääsee pakoon, jokainen, joka havaitaan kirjaan kirjoitetuksi.” (Dan. 12:1.) Näitä Jumalan edustajan Jeesuksen toimia kuvaillaan myös Ilmestyksen 19:11–21:ssä.

Mutta keitä ”Gogilla ja Magogilla” tarkoitetaan Ilmestyksen 20:8:ssa? Ne jotka kapinoivat Jehovaa vastaan tuhannen vuoden päättyessä loppukoetuksen aikana, ilmaisevat samanlaista murhanhimoista asennetta kuin Magogin Gog eli kansakunnat, jotka hyökkäävät Jumalan kansan kimppuun suuren ahdistuksen lopussa. Molempia ryhmiä odottaa sama loppu – ikuinen kuolema! (Ilm. 19:20, 21; 20:9.) Näyttää siis siltä, että kaikkia tuhatvuotiskauden lopussa kapinoivia voidaan kutsua ”Gogiksi ja Magogiksi”.

Innokkaina Jumalan sanan tutkijoina olemme hyvin kiinnostuneita näkemään, kuka lähitulevaisuudessa omaksuu ”pohjoisen kuninkaan” osan. Kuka sitten kansakuntien liittoumaa johtaneekin, olemme varmoja kahdesta asiasta: 1) Magogin Gog ja hänen armeijansa kukistetaan ja tuhotaan, ja 2) hallitseva Kuningas Jeesus Kristus pelastaa Jumalan kansan ja vie sen uuteen maailmaan, jossa vallitsee rauha ja todellinen turvallisuus (Ilm. 7:14–17).