Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Maaliskuu 2015

Mitä opimme talenttivertauksesta?

Mitä opimme talenttivertauksesta?

”Yhdelle hän antoi viisi talenttia, toiselle kaksi ja vielä yhdelle yhden.” (MATT. 25:15)

1, 2. Miksi Jeesus esitti talenttivertauksen?

TALENTTIVERTAUKSESSA Jeesus osoittaa selvästi, mikä vastuu hänen voidelluilla seuraajillaan on. Vertaus kuitenkin vaikuttaa kaikkiin tosi kristittyihin, odottavatpa he taivaallista palkintoa tai ikuista elämää maan päällä. Siksi meidän jokaisen on tärkeää ymmärtää sen merkitys.

2 Jeesus esitti talenttivertauksen vastatessaan opetuslastensa kysymykseen, joka koski hänen ”läsnäolonsa ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkkiä” (Matt. 24:3). Näin ollen vertaus täyttyy meidän aikanamme ja kuuluu tunnusmerkkiin, joka ilmaisee Jeesuksen olevan läsnä ja hallitsevan Kuninkaana.

3. Mitä opimme Matteuksen luvuissa 24 ja 25 olevista vertauksista?

3 Talenttivertaus on yksi neljästä vertauksesta, jotka on merkitty muistiin Matteuksen 24:45–25:46:een. Myös kolme muuta – vertaukset uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta, kymmenestä neitsyestä sekä lampaista ja vuohista – ovat osa Jeesuksen vastausta hänen läsnäolonsa tunnusmerkkiä koskevaan kysymykseen. Kaikissa neljässä Jeesus korostaa ominaisuuksia, jotka olisivat tunnusomaisia hänen aidoille  seuraajilleen näinä viimeisinä päivinä. Vertaukset orjasta, neitsyistä ja talenteista on osoitettu hänen voidelluille seuraajilleen. Kertoessaan uskollisesta orjasta Jeesus tähdentää, että pienen voideltujen ryhmän, jonka vastuuna on antaa ravintoa hänen palvelusväelleen viimeisinä päivinä, tulee olla uskollinen ja ymmärtäväinen. Vertauksessa neitsyistä Jeesus korostaa, että kaikkien hänen voideltujen seuraajiensa tulee valmistautua edessä olevaan ja pysyä valppaina, koska he tietävät hänen tulevan mutta eivät tiedä päivää eivätkä hetkeä. Talenttivertauksessa hän osoittaa, että voideltujen täytyy olla ahkeria huolehtiessaan kristillisistä velvollisuuksistaan. Viimeisen, lampaita ja vuohia koskevan vertauksen Jeesus kohdistaa niille, joilla on maallinen toivo. Hän ilmaisee, että heidän tulee olla uskollisia ja antaa täysi tukensa hänen maan päällä oleville voidelluille veljilleen. * Keskitytäänpä nyt talenttivertaukseen.

ISÄNTÄ USKOO ORJILLEEN OMAISUUDEN

4, 5. Ketä mies eli isäntä kuvaa, ja minkä arvoinen oli kirjaimellinen talentti?

4 Lue Matteuksen 25:14–30. Julkaisuissamme on jo pitkään selitetty, että vertauksen mies eli isäntä on Jeesus ja että hän matkusti ulkomaille noustessaan taivaaseen vuonna 33. Eräässä aiemmassa vertauksessa Jeesus paljastaa, että hänen matkansa tarkoitus oli ”varmistaa – – kuninkaallinen valta” (Luuk. 19:12). Jeesus ei varmistanut itselleen täyttä kuninkaanvaltaa heti, kun hän palasi taivaaseen. * Sen sijaan hän ”istui Jumalan oikealle puolelle ja siitä lähtien odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa alustaksi” (Hepr. 10:12, 13).

5 Vertauksen mies omisti kahdeksan talenttia, mikä oli siihen aikaan valtava omaisuus. * Ennen ulkomaille matkustamistaan hän jakoi talentit orjilleen, ja hän odotti, että he harjoittaisivat liiketoimintaa hänen ollessaan poissa. Samoin kuin tuolla miehellä myös Jeesuksella oli hallussaan jotain hyvin arvokasta, ennen kuin hän nousi taivaaseen. Mitä se oli? Vastaus liittyy työhön, johon hän käytti elämänsä.

6, 7. Mitä talentit kuvaavat?

6 Jeesus piti saarnaamis- ja opetustyötään hyvin tärkeänä. (Lue Luukkaan 4:43.) Sen välityksellä hän viljeli peltoa, josta oli odotettavissa paljon kasvua. Hän oli sanonut opetuslapsilleen: ”Nostakaa silmänne ja katselkaa peltoja, kuinka ne ovat vaaleita elonkorjuuta varten.” (Joh. 4:35–38.) Hänellä oli mielessään niiden monien rehellissydämisten ihmisten kokoaminen, joista vielä tulisi hänen opetuslapsiaan. Hyvän viljelijän tavoin Jeesuskaan ei hylkäisi peltoa, joka oli valmis elonkorjuuta varten. Vähän ylösnousemuksensa jälkeen ja ennen taivaaseen nousemistaan hän antoi opetuslapsilleen vastuullisen tehtävän: ”Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia.” (Matt. 28:18–20.) Näin hän  uskoi heille kallisarvoisen aarteen, kristillisen sananpalveluksen (2. Kor. 4:7).

7 Valtuuttaessaan seuraajansa tekemään opetuslapsia Jeesus ikään kuin antoi heidän huostaansa ”omaisuutensa”, talenttinsa (Matt. 25:14). Yksinkertaisesti sanottuna talentit edustavat siis vastuuta saarnata ja tehdä opetuslapsia.

8. Mitä isäntä odotti orjilta, vaikka he saivat eri määrän talentteja?

8 Vertauksessa isäntä antoi yhdelle orjalle viisi talenttia, toiselle kaksi ja kolmannelle vain yhden (Matt. 25:15). Vaikka orjat saivat eri määrän talentteja, isäntä odotti heidän kaikkien käyttävän niitä ahkerasti, toisin sanoen tekevän parhaansa sananpalveluksessa (Matt. 22:37; Kol. 3:23). Vuoden 33 helluntaina Kristuksen seuraajat alkoivat harjoittaa talenteilla liiketoimintaa. Raamatussa Apostolien tekojen kirjassa kerrotaan, miten ahkerasti ensimmäisen vuosisadan kristityt saarnasivat ja tekivät opetuslapsia * (Apt. 6:7; 12:24; 19:20).

LIIKETOIMINTAA TALENTEILLA LOPUN AIKANA

9. a) Mitä kaksi uskollista orjaa tekivät talenteilla, ja mitä se osoittaa? b) Mikä osa on ”muilla lampailla”?

9 Lopun aikana, erityisesti vuodesta  1919 lähtien, maan päällä olevat Kristuksen uskolliset voidellut orjat ovat harjoittaneet liiketoimintaa Isännän talenteilla. Voidellut veljet ja sisaret ovat kahden ensimmäisen orjan tavoin käyttäneet mahdollisimman hyvin sitä, mitä heillä on. Ei ole tarpeen pohdiskella, kuka on saanut viisi talenttia ja kuka kaksi. Vertauksessa molemmat orjat kaksinkertaistivat isännältä saamansa varat, joten he olivat yhtä ahkeria. Tärkeä osa on myös niillä, joilla on maallinen toivo. Jeesuksen vertaus lampaista ja vuohista opettaa, että heillä on kunnia tukea uskollisesti hänen voideltuja veljiään saarnaamis- ja opetustyössä. Näinä kriittisinä viimeisinä päivinä nuo kaksi ryhmää toimivat ”yhtenä laumana” ja toteuttavat innokkaasti käskyä tehdä opetuslapsia (Joh. 10:16).

10. Mikä on huomattava osa Jeesuksen läsnäolon tunnusmerkkiä?

10 Isäntä odottaa aivan aiheellisesti tuloksia. Kuten edellä todettiin, Jeesuksen uskolliset opetuslapset todellakin kasvattivat hänen omaisuuttaan ensimmäisellä vuosisadalla. Entä mitä on sanottava nykyisestä lopun ajasta, jolloin talenttivertaus täyttyy? Jeesuksen uskolliset seuraajat ovat ahkeroineet saarnaamisen ja opetuslasten tekemisen hyväksi enemmän kuin koskaan ennen historian kuluessa. Valtakunnan julistajien riveihin onkin liittynyt vuosittain satoja tuhansia uusia opetuslapsia, mikä osoittaa saarnaamisen ja opettamisen olevan merkittävä osa Jeesuksen läsnäolon tunnusmerkkiä. Isäntä on varmasti tyytyväinen!

Kristus on uskonut palvelijoilleen kallisarvoisen vastuun saarnata. (Ks. kpl 10.)

MILLOIN ISÄNTÄ TULEE SELVITTÄMÄÄN TILIT?

11. Mistä tiedämme, että Jeesus selvittää tilit suuren ahdistuksen aikana?

11 Jeesus tulee selvittämään tilit orjiensa kanssa pian alkavan suuren ahdistuksen loppupuolella. Mikä johtaa tähän päätelmään? Matteuksen luvuissa 24 ja 25 olevassa profetiassaan Jeesus mainitsi useita kertoja tulemisensa. Puhuessaan suuren ahdistuksen aikana tapahtuvasta tuominnasta hän kertoi, että Ihmisen Pojan nähdään ”tulevan taivaan pilvien päällä voimalla ja suurella  kirkkaudella”. Hän kannusti viimeisinä päivinä eläviä seuraajiaan valppauteen sanomalla: ”Ette tiedä, minä päivänä Herranne tulee” ja: ”Hetkenä, jota ette sellaiseksi luule, Ihmisen Poika tulee.” (Matt. 24:30, 42, 44.) Kun siis Jeesus sanoi, että ”noiden orjien isäntä tuli ja selvitti tilit”, hän viittasi ilmeisesti tämän asiainjärjestelmän loppuun sijoittuvaan aikaan, jolloin hän tulee panemaan täytäntöön tuomion (Matt. 25:19). *

12, 13. a) Mitä isäntä sanoo kahdelle ensimmäiselle orjalle ja miksi? b) Milloin voidellut sinetöidään lopullisesti? (Ks. tekstiruutu ” He tekevät tilin kuollessaan”.) c) Miten ”lampaiksi” todettavat palkitaan?

12 Vertauksen isäntä havaitsee tullessaan, että viisi talenttia ja kaksi talenttia saaneet orjat ovat osoittautuneet uskollisiksi ja kaksinkertaistaneet talenttien määrän. Hän sanoo molemmille orjille samalla tavoin: ”Hyvin tehty, hyvä ja uskollinen orja! Olet ollut uskollinen vähässä. Olen asettava sinut huolehtimaan paljosta.” (Matt. 25:21, 23.) Mitä siis on odotettavissa tulevaisuudessa, kun Isäntä, kirkastettu Jeesus, tulee antamaan tuomion?

13 Uutterat voidellut opetuslapset, joita ensimmäiset kaksi orjaa edustavat, on jo lopullisesti sinetöity ennen suuren ahdistuksen puhkeamista (Ilm. 7:1–3). Ennen Harmagedonia Jeesus antaa heille heidän taivaallisen palkintonsa. Ne, joilla on maallinen toivo ja jotka ovat tukeneet Kristuksen veljiä saarnaamistyössä, on siihen mennessä todettu ”lampaiksi”. Heidät palkitaan elämällä Valtakunnan maallisella valta-alueella. (Matt. 25:34.)

PAHA JA LAISKA ORJA

14, 15. Antoiko Jeesus ymmärtää, että monet voidellut osoittautuisivat pahoiksi ja laiskoiksi? Selitä.

14 Vertauksen viimeinen orja ei harjoittanut talentillaan liiketoimintaa eikä edes tallettanut sitä pankkiireille, vaan hautasi sen. Hän ilmaisi huonoa asennetta, sillä hän toimi tahallaan vastoin isännän etuja. Isäntä sanoi hyvästä syystä tätä orjaa ”pahaksi ja laiskaksi”. Hän otti tältä talentin pois ja antoi sen sille, jolla oli kymmenen talenttia. Sitten paha orja heitettiin ”ulos pimeyteen”, missä hänellä olisi ”itku ja hampaiden kiristely”. (Matt. 25:24–30; Luuk. 19:22, 23.)

15 Antoiko Jeesus ymmärtää, että samoin kuin yksi isännän kolmesta orjasta kätki talenttinsa, joka kolmas hänen voidelluista seuraajistaan osoittautuisi pahaksi ja laiskaksi? Tekstiyhteyden perusteella vastaus on kieltävä.  Vertauksessa uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta Jeesus puhui pahasta orjasta, joka pieksi orjatovereitaan. Hän ei ennustanut, että syntyisi pahaksi orjaksi luokiteltava ihmisryhmä, vaan varoitti uskollista orjaa ilmaisemasta pahan orjan ominaisuuksia. Myöskään neitsyitä koskevassa vertauksessa Jeesus ei ilmaissut, että puolet hänen voidelluista seuraajistaan muistuttaisi viittä tyhmää neitsyttä. Sen sijaan hän varoitti hengellisiä veljiään siitä, mitä tapahtuisi, jos he menettäisivät valppautensa eivätkä valmistautuisi tulevaan. * Talenttivertauksen tekstiyhteydessä vaikuttaa siis johdonmukaiselta, että Jeesus ei tarkoittanut monien voideltujen veljiensä olevan viimeisinä päivinä pahoja ja laiskoja. Sen sijaan hän esitti voidelluille seuraajilleen täysin aiheellisen varoituksen: heidän tulee pysyä ahkerina – harjoittaa saamillaan talenteilla ”liiketoimintaa” – sekä karttaa pahan orjan asenteita ja toimintatapoja (Matt. 25:16).

16. a) Mitä talenttivertaus opettaa meille? b) Miten tämä kirjoitus on tarkentanut näkemystämme talenttivertauksesta? (Ks. tekstiruutu ” Miten ymmärrämme talenttivertauksen?”)

16 Mitkä kaksi asiaa talenttivertaus siis opettaa meille? Ensinnäkin sen, että Isäntä eli Kristus on uskonut voidelluille palvelijoilleen jotain, mitä hän pitää kallisarvoisena: vastuun saarnata ja tehdä opetuslapsia. Toiseksi hän odottaa meidän kaikkien ahkeroivan saarnaamistyössä. Voimme olla varmoja, että jos toimimme näin, Isäntä tulee palkitsemaan valppautemme ja uskollisuutemme (Matt. 25:21, 23, 34).

^ kpl 3 Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan tunnistamista tarkastellaan Vartiotornissa 15.7.2013 s. 21–22 kpl:issa 8–10. Neitsyiden henkilöllisyys selitetään tämän lehden edellisessä tutkittavassa kirjoituksessa. Lampaita ja vuohia koskevaa vertausta valotetaan Vartiotornissa 15.10.1995 s. 23–28 ja tämän lehden seuraavassa kirjoituksessa.

^ kpl 5 Jeesuksen päivinä talentti vastasi noin 6 000:ta denaaria. Tavalliselta työntekijältä, joka ansaitsi denaarin päivässä, kului vain yhden talentin ansaitsemiseen noin 20 vuotta.

^ kpl 8 Apostolien kuoleman jälkeen Saatana lietsoi luopumusta, joka rehotti satoja vuosia. Tuona aikana Kristuksen antamaa saarnaamistehtävää ei täytetty järjestelmällisesti. Tilanne kuitenkin muuttuisi ”elonkorjuun” aikana, viimeisinä päivinä. (Matt. 13:24–30, 36–43.) Ks. Vartiotorni 15.7.2013 s. 9–12.

^ kpl 15 Ks. tämän lehden kirjoitus ”Aiotko sinä ’pysyä valveilla’?” kpl 13.