”Pysykää siis valveilla, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” (MATT. 25:13)

1, 2. a) Mitä Jeesus paljasti viimeisistä päivistä? b) Mitä kysymyksiä pohdimme?

OLI varmasti unohtumatonta kuulla Jeesuksen puhuvan Öljyvuorella, mistä oli näkymä Jerusalemin temppeliin. Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes seurasivat tarkkaavaisina, kun Jeesus esitti yhden kiehtovimmista profetioistaan, joka ulottui kauas tulevaisuuteen. Hän paljasti heille monia asioita nykyisen pahan järjestelmän viimeisistä päivistä, jolloin hän hallitsisi Jumalan valtakunnassa. Hän kertoi, että tänä merkittävänä aikana ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” edustaisi häntä maan päällä ja antaisi hänen seuraajilleen hengellistä ravintoa oikeaan aikaan (Matt. 24:45–47).

2 Sen jälkeen Jeesus kertoi samassa profetiassa vertauksen kymmenestä neitsyestä. (Lue Matteuksen 25:1–13.) Pohdimme nyt seuraavia kysymyksiä: 1) Mikä on tämän vertauksen perussanoma? 2) Miten uskolliset voidellut ovat noudattaneet vertauksen neuvoja ja millaisin tuloksin? 3) Miten me  kaikki voimme hyötyä tästä vertauksesta nykyään?

MIKÄ ON VERTAUKSEN SANOMA?

3. Miten julkaisuissamme on aikaisemmin selitetty vertausta kymmenestä neitsyestä, ja mitä siitä on voinut seurata?

3 Edellisestä kirjoituksesta havaitsimme, että viime vuosina uskollinen orja on Raamattua selittäessään alkanut kiinnittää huomiota pikemminkin käytännöllisiin opetuksiin kuin profeetallisiin malleihin. Aikaisemmin julkaisuissamme on toisinaan annettu vertauskuvalliset merkitykset kymmentä neitsyttä koskevan Jeesuksen vertauksen pienillekin yksityiskohdille, kuten lampuille, öljylle ja astioille. Voisiko kuitenkin olla niin, että huomiomme on liiaksi kohdistunut johonkin muuhun kuin vertauksen yksinkertaiseen, kiireelliseen sanomaan? Kuten tulemme huomaamaan, vastaus on ratkaisevan tärkeä.

4. Mistä tiedämme, a) kuka on vertauksen sulhanen? b) keitä ovat neitsyet?

4 Tarkastellaanpa Jeesuksen vertauksen perussanomaa. Mietimme aluksi sen päähenkilöitä. Kuka on sulhanen? Jeesus viittasi selvästikin itseensä, sillä hän oli aiemminkin verrannut itseään sulhaseen (Luuk. 5:34, 35). Entä neitsyet? Vertauksessa Jeesus ilmaisee, että heillä on velvollisuus olla valmiina ja pitää lamppunsa palamassa, kun sulhanen saapuu. Hän antoi samankaltaiset ohjeet voideltujen seuraajiensa ”pienelle laumalle” sanoessaan: ”Olkoot kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa, ja olkaa itse niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat isäntäänsä, kun hän palaa häistä.” (Luuk. 12:32, 35, 36.) Lisäksi Jumala henkeytti apostoli Paavalin ja apostoli Johanneksen vertaamaan Kristuksen voideltuja seuraajia siveellisesti puhtaisiin neitsyisiin (2. Kor. 11:2; Ilm. 14:4). Kertoessaan Matteuksen 25:1–13:ssa olevan vertauksen Jeesus halusi siis selvästikin neuvoa ja varoittaa voideltuja seuraajiaan.

5. Miten Jeesus ilmaisi, mihin ajankohtaan hänen vertauksensa soveltuu?

5 Mihin ajankohtaan nämä Jeesuksen neuvot soveltuvat? Hän ilmaisi sen selvästi vertauksen loppupuolella sanoessaan: ”Sulhanen saapui.” (Matt. 25:10.) Kuten Vartiotornissa 15.7.2013 osoitettiin, Matteuksen luvuissa 24 ja 25 oleva Jeesuksen profetia sisältää kahdeksan viittausta siihen, että hän ”tulee” tai ”saapuu”. Niissä jokaisessa käytetään samaa kreikan sanaa. Jeesus puhui kaikissa kohdissa suureen ahdistukseen sijoittuvasta ajasta, jolloin hän tulee tuomitsemaan ja sitten tuhoamaan tämän asiainjärjestelmän. Tämä vertaus soveltuu siis ilmeisestikin viimeisiin päiviin, mutta se huipentuu suuren ahdistuksen aikana.

6. Mikä on vertauksen perussanoma?

6 Mikä on vertauksen perussanoma? On hyvä pitää mielessä tekstiyhteys. Jeesus oli juuri edellä kertonut ”uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta”. Se osoittautuisi pieneksi ryhmäksi voideltuja miehiä, jotka ottaisivat johdon Kristuksen seuraajien keskuudessa viimeisinä päivinä. Jeesus kehotti painokkaasti noita miehiä pysymään uskollisina. Sitten hän laajensi näkökulmaa ja neuvoi tämän vertauksen välityksellä kaikkia viimeisinä päivinä eläviä voideltuja seuraajiaan ”pysymään – – valveilla”, etteivät he menettäisi kallisarvoista palkintoaan (Matt. 25:13). Perehdytäänpä nyt tarkemmin tähän vertaukseen ja siihen, miten voidellut ovat soveltaneet sen neuvoja.

 MITEN VOIDELLUT OVAT NOUDATTANEET VERTAUKSEN NEUVOJA?

7, 8. a) Minkä ansiosta ymmärtäväiset neitsyet olivat valmiit? b) Miten voidellut ovat valmistautuneet Jeesuksen saapumiseen?

7 Jeesuksen vertaus tähdentää sitä, että ymmärtäväiset neitsyet – toisin kuin tyhmät – olivat valmiit sulhasen saapumiseen. Minkä ansiota se oli? He olivat valmistautuneet, ja he pysyivät valppaina. Neitsyiden, jotka olivat saaneet tehtäväksi odottaa sulhasen saapumista, täytyi pitää lamppunsa palamassa ja säilyttää tarkkaavaisuutensa pitkinä tunteina ennen tuota jännittävää tapahtumaa. Päinvastoin kuin tyhmät neitsyet viisi ymmärtäväistä neitsyttä olivat tosiaan valmistautuneet, sillä he olivat ottaneet mukaan lamppujensa lisäksi ylimääräistä öljyä astioihin. Miten uskolliset voidellut ovat valmistautuneet Jeesuksen saapumiseen?

8 Läpi viimeisten päivien voidellut kristityt ovat noiden ymmärtäväisten neitsyiden tavoin valmistautuneet suorittamaan tehtävänsä uskollisesti loppuun saakka. He laskevat uskollisen palveluksensa kustannukset ja ymmärtävät, että heidän täytyy tehtävänsä vuoksi luopua monista Saatanan maailman tarjoamista aineellisista mukavuuksista. He omistautuvat täysin Jehovalle ja palvelevat häntä, eivät jokin aikaraja mielessään vaan rakkaudesta ja uskollisuudesta häntä ja hänen Poikaansa kohtaan. He säilyttävät nuhteettomuutensa eivätkä anna tämän maailman hengen ja sen materialististen, moraalittomien ja itsekkäiden asenteiden vaikuttaa itseensä. Näin he pysyvät valmiina ja loistavat jatkuvasti valaisijoina, vaikka Sulhasen saapuminen näyttäisi viipyvän (Fil. 2:15).

9. a) Millä tavoin Jeesus varoitti tulemasta uneliaaksi? b) Miten voidellut ovat reagoineet huutoon ”Täällä on sulhanen”? (Ks. myös alaviite.)

9 Myös valppaus auttoi neitsyitä olemaan valmiit sulhasen saapumiseen. Onko mahdollista, että yksittäiset voidellut kristityt tulisivat uneliaiksi pitkän yöllisen odotuksen aikana? Kyllä on. Jeesushan sanoi kymmenestä neitsyestä, että ”he kaikki torkkuivat ja vaipuivat uneen”, kun sulhanen näytti viipyvän. Hän tiesi hyvin, että vaikka henki onkin altis, lihan heikkous voi saada huomion herpaantumaan. Uskolliset voidellut ovat noudattaneet tätä varoitusta ja ponnistelleet yhä kovemmin pysyäkseen valppaina. Vertauksessa kaikki neitsyet reagoivat yölliseen huutoon: ”Täällä on sulhanen!” Kuitenkin vain ne, jotka olivat valppaita, pysyivät kestävinä loppuun saakka. (Matt. 25:5, 6; 26:41.) Mitä on sanottava nykyajan uskollisista voidelluista? He ovat läpi viimeisten päivien reagoineet painaviin todisteisiin, jotka ikään kuin huutavat Sulhasen olevan ”täällä” eli juuri saapumaisillaan. He ovat myös pysyneet kestävinä, aina valmiina Sulhasen tuloon. * Vertauksen huippukohta sijoittuu kuitenkin erääseen nimenomaiseen ajanjaksoon.

YMMÄRTÄVÄISET PALKITAAN JA TYHMIÄ RANGAISTAAN

10. Mikä kysymys herää ymmärtäväisten ja tyhmien neitsyiden välisestä sananvaihdosta?

10 Ehkä hämmentävin osa vertauksesta on sen loppupuolella käytävä sananvaihto  tyhmien ja ymmärtäväisten neitsyiden välillä. (Lue Matteuksen 25:8, 9.) Milloin uskolliset Jumalan palvelijat kieltäytyisivät auttamasta sellaisia, jotka pyytävät apua? Vastaus selviää, kun pidämme mielessä, mihin aikaan vertaus soveltuu. Muista tarkentunut näkemyksemme siitä, että Jeesus, Sulhanen, tulee langettamaan tuomion lähellä suuren ahdistuksen loppua. Vaikuttaa näin ollen todennäköiseltä, että tämä vertauksen osa liittyy tapahtumiin juuri ennen tuota ratkaisevaa tuomintaa. Silloin voidellut on jo nimittäin sinetöity lopullisesti.

11. a) Mitä tapahtuu juuri ennen suuren ahdistuksen alkua? b) Mitä ymmärtäväiset neitsyet tarkoittivat kehottaessaan tyhmiä neitsyitä menemään öljyn myyjien luo?

11 Kaikki maan päällä olevat uskolliset voidellut on sinetöity lopullisesti ennen suuren ahdistuksen alkua (Ilm. 7:1–4). Siitä lähtien heidän taivaallinen kutsunsa on varma. Mutta ajatellaanpa tuon ahdistuksen alkamista edeltäviä vuosia. Mitä tapahtuisi voidelluille, jotka eivät ole pysyneet valveilla vaan ovat menettäneet nuhteettomuutensa? Heitä ei sinetöitäisi lopullisesti ennen suuren ahdistuksen alkua, eivätkä he saisi taivaallista palkintoaan. Siihen mennessä joistakin toisista uskollisista kristityistä tulisi voideltuja heidän tilalleen. Ahdistuksen alkaessa tyhmien neitsyiden kaltaisista voisi olla järkyttävää nähdä Suuren Babylonin tuho. Ehkä he vasta tuossa vaiheessa tajuaisivat, etteivät he ole valmiita Sulhasen saapumiseen. Jos he tuona myöhäisenä hetkenä pyytäisivät epätoivoisesti apua, mitä tapahtuisi? Jeesuksen vertauksesta käy ilmi lohduton vastaus. Ymmärtäväiset neitsyet kieltäytyivät antamasta öljyään tyhmille neitsyille ja kehottivat heitä menemään niiden luo, jotka myyvät öljyä. Mutta koska tapahtumat sattuivat ”keskellä yötä”, löytäisivätkö he öljyn myyjiä? Eivät, sillä oli liian myöhäistä.

12. a) Mitä ne, jotka ovat olleet voideltuja mutta ovat tulleet uskottomiksi ennen lopullista sinetöintiä, huomaavat suuren ahdistuksen aikana? b) Mikä tyhmien neitsyiden kaltaisia odottaa?

12 Vastaavasti uskolliset voidellut eivät voi suuren ahdistuksen aikana auttaa niitä, joista on tullut uskottomia. Silloin on liian myöhäistä, eikä apua ole enää saatavissa. Mikä uskottomia sitten odottaa? Jeesus selittää, mitä tapahtui, kun tyhmät neitsyet olivat menneet turhaan ostamaan öljyä: ”Sulhanen saapui, ja ne neitsyet, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan sisään häihin, ja ovi suljettiin.” Kun Kristus tulee kirkkaudessaan lähellä suuren ahdistuksen loppua, hän kokoaa uskolliset voidellut taivaaseen. (Matt. 24:31; 25:10; Joh. 14:1–3; 1. Tess. 4:17.) Ovi todellakin sulkeutuu niiden uskottomien edestä, jotka osoittautuvat tyhmien neitsyiden kaltaisiksi. He voivat ikään kuin huutaa: ”Herra, herra, avaa meille!” Tuona tuomion hetkenä he kuitenkin saavat samanlaisen vastauksen kuin monet vuohenkaltaiset: ”Minä sanon teille totuuden: en tunne teitä.” Miten surullista! (Matt. 7:21–23; 25:11, 12.)

13. a) Miksi ei tule päätellä, että monet Kristuksen voidellut seuraajat osoittautuisivat uskottomiksi? b) Miksi Jeesuksen varoitus kertoo myös hänen luottamuksestaan? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

13 Tarkoittiko Jeesus siis monien voideltujen seuraajiensa osoittautuvan uskottomiksi, niin että heidän tilalleen täytyisi ottaa toisia? Ei tarkoittanut. Muista, että hän oli juuri varoittanut ”uskollista ja ymmärtäväistä orjaansa” tulemasta  koskaan pahaksi orjaksi. Tämä ei merkinnyt sitä, että hän olisi odottanut näin käyvän. Myös neitsyitä koskevasta vertauksesta välittyy painokas varoitus. Aivan kuten heistä viisi oli tyhmiä ja viisi ymmärtäväisiä, jokaisella voidellulla on mahdollisuus valita, valmistautuuko hän tulevaan ja pysyykö hän valppaana vai osoittautuuko hän tyhmäksi ja uskottomaksi. Apostoli Paavali esitti henkeytettynä samankaltaisen ajatuksen toisille voidelluille kristityille. (Lue Heprealaiskirjeen 6:4–9; vrt. 5. Moos. 30:19.) Paavalin varoitus oli hyvin luja, mutta sen jälkeen hän ilmaisi rakkaudellisesti luottavansa siihen, että hänen veljillään ja sisarillaan oli edessä jotain ”parempaa”. Myös Jeesuksen vertauksessa oleva varoitus kertoo hänen luottamuksestaan. Kristus tietää, että jokainen hänen voideltu seuraajansa voi pysyä uskollisena ja saada suurenmoisen palkinnon!

MITEN KRISTUKSEN ”MUUT LAMPAAT” VOIVAT HYÖTYÄ?

14. Miksi myös ”muihin lampaisiin” kuuluvat voivat hyötyä kymmentä neitsyttä koskevasta vertauksesta?

14 Jeesus esitti kymmentä neitsyttä koskevan vertauksen voidelluille seuraajilleen. Mutta voivatko myös hänen ”muut lampaansa” hyötyä siitä? (Joh. 10:16.) Voivat tosiaankin! Vertauksen sanomahan on yksinkertainen: ”Pysykää – – valveilla.” Soveltuuko tämä vain voideltuihin? Jeesus totesi kerran: ”Minkä sanon teille, sen sanon kaikille: pysykää valveilla.” (Mark. 13:37.) Jeesus odottaa, että kaikki hänen seuraajansa valmistautuvat voidakseen jatkaa uskollista palvelustaan ja että he pysyvät valveilla. Kaikki kristityt voivat jäljitellä voideltujen hyvää esimerkkiä ja asettaa sananpalveluksen ensimmäiselle sijalle elämässään. On hyvä pitää mielessä, että tyhmät neitsyet pyysivät ymmärtäväisiä antamaan heille öljyään. Heidän turha pyyntönsä muistuttaa meitä siitä, että kukaan ei voi säilyttää uskollisuutta puolestamme, olla totuudessa puolestamme tai pysyä valveilla puolestamme. Kukin meistä on tilivelvollinen Jehovan asettamalle vanhurskaalle Tuomarille. Meidän on oltava valmiit, koska hän tulee pian!

Pyyntö saada öljyä muistuttaa meitä siitä, että kukaan ei voi säilyttää uskollisuutta puolestamme tai pysyä valveilla puolestamme.

15. Miksi Kristuksen ja hänen morsiamensa tulevat häät innostavat kaikkia tosi kristittyjä?

15 Kaikki kristityt voivat hyötyä myös Jeesuksen vertauksen päätapahtumasta. Tulevat taivaalliset häät varmasti innostavat meitä jokaista. Voidellut pääsevät niistä osallisiksi taivaassa, sillä heistä tulee Harmagedonin sodan jälkeen Kristuksen morsian (Ilm. 19:7–9). Myös kaikki tuolloin maan päällä olevat hyötyvät niistä, koska ne takaavat heille täydellisen hallituksen. Onpa toivonamme elää ikuisesti taivaassa tai maan päällä, vertaus kymmenestä neitsyestä opettaa meille jotain tärkeää. Haluamme epäilemättä valmistautua siihen, mitä on edessä, ja säilyttää aina valppautemme, jotta saamme nähdä Jehovan lupaaman loistoisan tulevaisuuden.

^ kpl 9 Vertauksessa huudosta ”Täällä on sulhanen!” (jae 6) kuluu selvästi jonkin aikaa sulhasen varsinaiseen tuloon eli saapumiseen (jae 10). Valppaat voidellut ovat havainneet Jeesuksen läsnäolon tunnusmerkin läpi viimeisten päivien. He siis tietävät hänen olevan ”täällä”, toisin sanoen hallitsevan Valtakunnan Kuninkaana. Heidän täytyy kuitenkin pysyä kestävinä hänen tuloonsa eli saapumiseensa asti.