”Minä, Jehova, olen sinun Jumalasi, joka opetan sinua hankkimaan hyötyä itsellesi, joka panen sinut astumaan sitä tietä, jota sinun tulee vaeltaa.” (JES. 48:17)

1. Millaisia esteitä kristityillä on ollut saarnaamistyössään meidän aikanamme?

RAAMATUNTUTKIJOILLA * oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella edessään monia esteitä. Ensimmäisen vuosisadan kristittyjen tavoin he julistivat sanomaa, josta ei liiemmin pidetty. Heidän joukkonsa oli pieni, ja yleensä heidän katsottiin olevan melko oppimattomia. Aikanaan he kohtaisivat myös Saatana Panettelijan ”suuren suuttumuksen” (Ilm. 12:12). Lisäksi he saarnaisivat ”viimeisinä päivinä”, ”kriittisinä aikoina, joista on vaikea selviytyä” (2. Tim. 3:1).

2. Mitä Jehova on tehnyt edistääkseen saarnaamistyötä nykyaikana?

2 Jehovan tarkoitus kuitenkin oli, että meidän aikanamme hänen palvelijansa julistaisivat hyvää uutista ennennäkemättömässä mitassa, eikä mikään voi estää häntä toteuttamasta tarkoitustaan. Samoin kuin hän vapautti muinaisen  Israelin kansan Babylonista, hän on pelastanut nykyiset palvelijansa ”Suuren Babylonin” eli väärän uskonnon maailmanmahdin orjuudesta (Ilm. 18:1–4). Jehova on opettanut meitä omaksi parhaaksemme, siunannut meitä rauhalla ja auttanut meitä välittämään hänen opetustaan toisille. (Lue Jesajan 48:16–18.) Vaikka hänellä on kyky nähdä asioita ennalta, hän ei ohjaile kaikkia maailman tapahtumia edistääkseen Valtakunnan saarnaamistyötä. Toisinaan olosuhteet ovat olleet suotuisat todistustyölle, mutta vain Jehovan avulla olemme pystyneet kestämään esimerkiksi vainoa ja muita vastoinkäymisiä, jotka vaikeuttavat tehtäväämme tässä Saatanan hallitsemassa maailmassa (Jes. 41:13; 1. Joh. 5:19).

3. Miten ”tosi tieto” on tullut runsaaksi?

3 Jehova henkeytti profeetta Danielin ennustamaan, että lopun aikana ”tosi tieto” tulisi runsaaksi. (Lue Danielin 12:4.) Hän auttoi palvelijoitaan ymmärtämään Raamatun perustotuuksia, joita kristikunnan opetukset olivat pitkään hämärtäneet. Nykyään hän tekee kansansa välityksellä tosi tiedon tunnetuksi kaikkialla maailmassa. Näemme nyt Danielin profetian täyttyvän. Lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä on ottanut vastaan Raamatun totuuden, ja he julistavat sitä kautta maailman. Katsotaanpa joitakin seikkoja, jotka ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisen julistustyön.

RAAMATUN KÄÄNTÄMINEN

4. Missä määrin Raamattua käännettiin 1800-luvulla?

4 Hyvän uutisen julistamista on edistänyt esimerkiksi Raamatun laaja levikki. Satojen vuosien ajan kristikunnan papit rajoittivat ja vastustivat Raamatun lukemista jopa siinä määrin, että sen kääntäjiä tapettiin. 1800-luvulla raamattuseurat kuitenkin julkaisivat Raamattuja joko kokonaan tai osittain noin 400 kielellä. Vuosisadan loppuun mennessä monilla oli Raamattu, mutta he eivät ymmärtäneet täysin sen opetuksia.

5. Mitä Jehovan todistajat ovat tehneet Raamatun kääntämisen hyväksi?

5 Raamatuntutkijat tiesivät, että heidän täytyi saarnata ja selittää Raamatun opetuksia, ja niin he tekivätkin väsymättä. Lisäksi Jehovan palvelijat ovat käyttäneet ja levittäneet eri raamatunkäännöksiä. Vuodesta 1950 lähtien he ovat julkaisseet Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöksen joko kokonaan tai osaksi yli 120 kielellä. Vuonna 2013 julkaistiin helppolukuinen englanninkielinen laitos, jonka ansiosta Raamatun kääntäminen muille kielille ei ole yhtä haastavaa kuin ennen. Siitä on meille apua myös saarnaamistyössä.

SUHTEELLINEN RAUHA

6, 7. a) Miten laajamittaista sotiminen on ollut meidän aikanamme? b) Mitä hyötyä suhteellisesta rauhasta on ollut saarnaamistyössä?

6 Meistä voi tuntua, ettei maailmassa ole juuri ollut sodatonta aikaa. Esimerkiksi 1900-luvulla miljoonat ihmiset saivat surmansa sodissa, varsinkin kahdessa maailmansodassa. Toisen maailmansodan riehuessa vuonna 1942 Nathan Knorr, joka oli tuolloin Jehovan todistajien työn johdossa, piti kuitenkin konventissa puheen ”Rauha – voiko se olla pysyvä?” Hän käsitteli Ilmestyksen 17. luvussa olevia todisteita siitä, että tuo sota ei johtaisi Harmagedoniin vaan rauhan aikaan (Ilm. 17:3, 11).

7 Toisen maailmansodan loppuminen ei tuonut täydellistä rauhaa. Erään arvion mukaan vuosina 1946–2013 oli 331  aseellista selkkausta. Miljoonat ihmiset menettivät henkensä. Samaan aikaan monissa maissa kuitenkin vallitsi suhteellinen rauha, ja Jehovan todistajat hyödynsivät sitä julistaessaan hyvää uutista. Millaisin tuloksin? Vuonna 1944 maailmassa oli alle 110 000 Valtakunnan julistajaa, mutta nykyään heitä on noin 8 000 000! (Lue Jesajan 60:22.) Olemme varmasti kiitollisia siitä, että saamme saarnata hyvää uutista rauhallisissa oloissa.

PAREMMAT KULKUYHTEYDET

8, 9. Miten kulkuyhteydet ovat parantuneet, ja mitä hyötyä siitä on työllemme?

8 Saarnaamistyötä on helpottanut myös kulkuyhteyksien paraneminen. Vuonna 1900, parikymmentä vuotta ensimmäisen Vartiotornin painamisen jälkeen, koko Yhdysvalloissa oli ainoastaan 8 000 rekisteröityä autoa ja vain muutama sata kilometriä ajokelpoista tietä. Nykyään maailmassa on yli puolitoista miljardia rekisteröityä moottoriajoneuvoa ja miljoonia kilometrejä hyviä teitä. Niiden ansiosta monet meistä pääsevät viemään hyvää uutista syrjäseutujenkin asukkaille. Mutta vaikka matkanteko olisi vaikeaa ja meidän olisi taitettava taivalta jalan, pyrimme parhaamme mukaan tekemään opetuslapsia (Matt. 28:19, 20).

9 Käytämme työssämme myös muita kulkuvälineitä. Rekoilla, laivoilla ja junilla voidaan toimittaa raamatullisia julkaisuja kaukaisille alueille muutamassa viikossa. Lentokoneet ovat mahdollistaneet sen, että kierrosvalvojat, haaratoimistokomiteoiden jäsenet ja lähetystyöntekijät pääsevät nopeasti matkustamaan konventteihin ja huolehtimaan teokraattisista tehtävistä. Lisäksi hallintoelimen jäsenet ja muut päätoimiston veljet lentävät moniin maihin kannustamaan ja opettamaan toisia uskovia. Paremmat kulkuyhteydet ovat näin ollen edistäneet Jehovan kansan ykseyttä (Ps. 133:1–3).

KANSAINVÄLINEN KIELI JA KÄÄNNÖSTYÖ

10. Miksi englantia voidaan sanoa kansainväliseksi kieleksi?

10 Ensimmäisellä vuosisadalla Rooman valtakunnan alueella puhuttiin laajalti koinee- eli yleiskreikkaa. Nykyään taas käytetään yleisesti englannin kieltä.  Kirjassa English as a Global Language sanotaan: ”Jo lähes neljännes maailman väestöstä puhuu sujuvasti tai kohtuullisesti englantia.” Englanti on eniten opiskeltu vieras kieli, ja sitä käytetään kaupan, politiikan, tieteen ja tekniikan alalla kautta maailman.

11. Miten puhdasta palvontaa on edistetty englannin kielen avulla?

11 Englannin kielen avulla on edistetty puhdasta palvontaa. Vuosien ajan Vartiotorni ja muut Raamattuun perustuvat julkaisut painettiin ensin englanniksi. Se on Jehovan todistajien maailmankeskuksen virallinen kieli. Sitä käytetään yleensä myös niiden opettamiseen, joita valmennetaan Vartiotornin koulutuskeskuksessa Pattersonissa New Yorkin osavaltiossa.

12. Missä määrin Jehovan palvelijat ovat kääntäneet raamatullisia julkaisuja, ja miten tekniikka on auttanut siinä?

12 Koska saamme viedä Valtakunnan hyvää uutista kaikkien kansakuntien ihmisille, julkaisujamme on käännetty noin 700 kielelle. Tässä valtavassa hankkeessa on auttanut tietokonetekniikka, esimerkiksi MEPS eli monikielinen elektroninen julkaisujärjestelmä. Kaiken tämän ansiosta olemme voineet levittää Valtakunnan sanomaa ja maailmanlaajuinen ykseytemme on lujittunut. Eniten yksimielisyyttämme kuitenkin lisää se, että puhumme Raamatun totuuden ”puhdasta kieltä”. (Lue Sefanjan 3:9.)

LAIT JA TUOMIOISTUINTEN PÄÄTÖKSET

13, 14. Miten lait ja tuomioistuinten päätökset ovat hyödyttäneet kristittyjä nykyään?

13 Kuten edellisessä kirjoituksessa osoitettiin, varhaiskristityt hyötyivät Rooman laeista, jotka olivat voimassa kaikkialla imperiumin alueella. Nykyäänkin kristityt käyttävät hyväkseen lain suomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä päätoimistomme sijaitsee, perustuslaki takaa kansalaisille uskonnon-, sanan- ja kokoontumisvapauden. Niinpä sikäläiset veljemme voivat vapaasti kokoontua tutkimaan Raamattua ja kertoa oppimastaan toisille. Jotkin lailliset oikeudet on kuitenkin täytynyt vahvistaa tuomioistuimissa (Fil. 1:7). Kun Yhdysvalloissa ryhdyttiin oikeustoimiin Jehovan todistajia vastaan, he vetosivat ylempiin tuomioistuimiin, joissa heidän oikeutensa  toimia Valtakunnan julistajina vahvistettiin toistuvasti.

14 Muissakin maissa tuomioistuimet ovat puolustaneet palvontavapauttamme ja oikeuttamme saarnata julkisesti. Kun olemme jossakin maassa hävinneet oikeustaisteluja, olemme vedonneet kansainvälisiin tuomioistuimiin. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kesäkuuhun 2014 mennessä tehnyt 57 meille suotuisaa päätöstä, jotka ovat sitovia kaikissa Euroopan neuvoston maissa. Vaikka olemme ”kaikkien kansakuntien vihan kohteita”, monissa maissa tuomioistuimet ovat vahvistaneet oikeutemme harjoittaa tosi palvontaa (Matt. 24:9).

HYÖDYLLISIÄ KEKSINTÖJÄ

Raamatullisia julkaisujamme voidaan lukea kaikkialla maailmassa.

15. Mitä edistystä on tapahtunut kirjapainoalalla, ja miten se on hyödyttänyt meitä?

15 Myös kirjapainoalan kehittyminen on edistänyt hyvän uutisen saarnaamista kautta maailman. Johannes Gutenberg keksi vuoden 1450 tienoilla painamisen irtokirjakkeilla, ja painomenetelmät pysyivät suhteellisen samanlaisina satoja vuosia. Viimeksi kuluneiden kahdensadan vuoden aikana kirjapainoalalla on kuitenkin tapahtunut huomattavia muutoksia. Painokoneista on tullut suurempia, nopeampia ja kehittyneempiä. Paperinvalmistus ja kirjansidonta on edullisempaa kuin ennen. Kohopainomenetelmän tilalle on tullut offsetpainanta, mikä on nopeuttanut tuotantoa ja parantanut kuvien laatua. Miten tämä kaikki on vaikuttanut meidän työhömme? Ensimmäistä, vuoden 1879 heinäkuun Vartiotornia painettiin 6 000 kappaletta. Siinä ei ollut kuvia, ja se julkaistiin vain yhdellä kielellä, englanniksi. Nyt 136 vuotta myöhemmin Vartiotornin jokaista numeroa painetaan ja levitetään yli 50 000 000 kappaletta. Siinä on kauniita värikuvia, ja se on saatavissa useammalla kuin 200 kielellä.

16. Mitkä keksinnöt ovat auttaneet meitä saarnaamaan kautta maailman? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

16 Ajatellaanpa vielä joitain 200 viime vuoden aikana tehtyjä keksintöjä, joita Jumalan palvelijat ovat hyödyntäneet saarnatessaan hyvää uutista. Aikaisemmin mainittujen junien, autojen ja lentokoneiden lisäksi on käytetty polkupyöriä, kirjoituskoneita, pistekirjoituslaitteita, lennättimiä, puhelimia, kameroita, ääni- ja kuvanauhureita, radiota, televisiota, elokuvia, tietokoneita ja internetiä. Nämä kaikki ovat auttaneet meitä monin tavoin tehdessämme opetuslapsia. Profetia, jonka mukaan Jehovan kansa ”imee kansakuntien maitoa”, on tosiaan täyttynyt. Olemme käyttäneet viisaasti hyväksemme kansakuntien tarjoamia mahdollisuuksia, kuten nykytekniikkaa, valmistaessamme Raamattuja ja raamatullisia julkaisuja monilla kielillä. (Lue Jesajan 60:16.)

17. a) Mitä todisteet osoittavat? b) Miksi Jehova antaa meidän toimia ”työtovereinaan”?

17 Todisteet osoittavat selvästi, että Jumala on siunannut työtämme. Hän ei tietenkään tarvitse meidän apuamme täyttääkseen tarkoituksensa. Rakastava taivaallinen Isämme kuitenkin antaa meidän toimia ”työtovereinaan”, ja näin voimme osoittaa rakastavamme häntä ja lähimmäistämme (1. Kor. 3:9; Mark. 12:28–31). Haluamme epäilemättä olla mukana tässä kaikkein tärkeimmässä maan päällä nykyään tehtävässä työssä ja käyttää hyväksemme tilaisuudet julistaa Valtakunnan sanomaa. Meillä on kaikki syyt osoittaa olevamme kiitollisia siitä, että Jehova on ohjannut ja siunannut maailmanlaajuista opetustyötämme.

^ kpl 1 Raamatuntutkijat omaksuivat vuonna 1931 nimen Jehovan todistajat (Jes. 43:10).