”Teidän on osoittauduttava pyhiksi.” (3. MOOS. 11:45)

1. Miten 3. Mooseksen kirja voi auttaa meitä?

JEHOVA odottaa kaikilta palvelijoiltaan pyhyyttä. Pyhyydestä puhutaan läpi Raamatun, mutta useimmin siihen viitataan 3. Mooseksen kirjassa. Se että opimme ymmärtämään ja arvostamaan tätä raamatunkirjaa, auttaa meitä osoittautumaan pyhiksi.

2. Mitä piirteitä sisältyy 3. Mooseksen kirjaan?

2 Kolmas Mooseksen kirja kuuluu ”koko Raamattuun”, joka on hyödyllinen opettamiseen (2. Tim. 3:16). Sen jokaisessa luvussa esiintyy Jehovan nimi keskimäärin kymmenen kertaa. Tämä kirja kannustaa meitä karttamaan kaikkea sellaista, mikä tuottaisi häpeää tuolle nimelle (3. Moos. 22:32). Siinä usein toistuvat sanat ”minä olen Jehova” ovat muistutus siitä, että meidän tulee totella Jumalaa. Tähän ja seuraavaan kirjoitukseen on poimittu joitakin kallisarvoisia helmiä 3. Mooseksen kirjasta, jonka välityksellä Jumala auttaa meitä pyhässä palvonnassa.

PYHYYDEN VAATIMUS

3, 4. Mitä Aaronin ja hänen poikiensa peseminen kuvasi? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

3 Lue 3. Mooseksen kirjan 8:5, 6. Jehova valitsi Aaronin  palvelemaan Israelin ylimmäisenä pappina, ja hänen poikiensa piti toimia pappeina kansan puolesta. Aaron edustaa Jeesusta Kristusta, ja hänen poikansa edustavat Jeesuksen voideltuja seuraajia. Kuvasiko Aaronin peseminen näin ollen Jeesuksen puhdistamista? Ei, sillä Jeesus oli synnitön ja ”virheetön”, eikä häntä siksi tarvinnut puhdistaa (Hepr. 7:26; 9:14). Puhtaaksi pestynä Aaron kuitenkin edusti Jeesusta, joka on puhdas ja vanhurskas. Mitä sitten kuvaa Aaronin poikien peseminen?

4 Aaronin poikien peseminen viittasi niiden puhdistamiseen, jotka valitaan taivaalliseen papistoon. Puhdistetaanko heidät kasteensa yhteydessä? Ei, sillä kaste ei pese pois syntejä. Se on pikemminkin vertauskuva siitä, että ihminen on vihkiytynyt ehdoitta Jehova Jumalalle. Voidellut pestään ”sanan avulla”, mikä edellyttää sitä, että he noudattavat koko sydämestään Kristuksen opetuksia elämässään (Ef. 5:25–27). Näin heidät pyhitetään ja puhdistetaan. Entä ”muut lampaat”? (Joh. 10:16.)

5. Miksi voidaan sanoa, että muut lampaat puhdistetaan Jumalan sanan avulla?

5 Aaronin pojat eivät edustaneet Jeesuksen muiden lampaiden ”suurta joukkoa” (Ilm. 7:9). Silti myös nämä kastetut kristityt, joilla on maallinen toivo, pyhitetään ja puhdistetaan Jumalan sanan avulla. Kun he lukevat Raamatusta Jeesuksen vuodatetun veren merkityksestä, he uskovat lukemaansa ja suorittavat ”pyhää palvelusta yötä päivää” (Ilm. 7:13–15). Voideltuja ja muita lampaita puhdistetaan jatkuvasti, mikä käy ilmi siitä, että he ”säilyttävät käytöksensä hyvänä” (1. Piet. 2:12). Kuinka tyytyväinen Jehovan täytyykään olla, kun hän näkee niiden voideltujen ja muiden lampaiden puhtauden ja ykseyden, jotka kuuntelevat ja seuraavat uskollisesti Paimentaan Jeesusta!

6. Millaisesta itsetutkistelusta on hyötyä?

6 Mitä se, että Israelin papeilta vaadittiin fyysistä puhtautta, merkitsee Jehovan palvelijoille nykyään? Ne, joiden kanssa tutkimme Raamattua, kiinnittävät usein huomiota siihen, miten puhtaita kokouspaikkamme ovat ja miten siistejä ja hyvin pukeutuneita me olemme. Pappien puhtaus tähdentää lisäksi sitä, että jokaisella, joka nousee Jehovan korotetulle palvontavuorelle, täytyy olla ”puhdas sydän”. (Lue psalmi 24:3, 4; Jes. 2:2, 3.) Meidän täytyy suorittaa pyhää palvelusta Jumalalle puhtain mielin ja sydämin samoin kuin fyysisesti puhtaina. Tämä edellyttää jatkuvaa itsetutkistelua, jonka jälkeen joidenkuiden on ehkä tehtävä merkittäviä muutoksia voidakseen olla pyhiä (2. Kor. 13:5). Esimerkiksi kastetun todistajan, joka katselee tieten tahtoen pornografiaa, tulisi kysyä itseltään: osoittaudunko minä pyhäksi? Sitten hänen tulisi hakea apua tuon epäpuhtaan tavan voittamiseen (Jaak. 5:14).

OSOITTAUDU PYHÄKSI OLEMALLA TOTTELEVAINEN

7. Miten Jeesus oli esimerkkinä 3. Mooseksen kirjan 8:22–24:n mukaisesti?

7 Kun ylimmäinen pappi Aaron ja hänen poikansa asetettiin virkaansa, heidän oikeaan korvalehteensä, peukaloonsa ja isoonvarpaaseensa pantiin pässin verta. (Lue 3. Mooseksen kirjan 8:22–24.) Veren käyttäminen tällä tavoin oli merkkinä siitä, että papit olisivat tottelevaisia ja täyttäisivät parhaansa mukaan tehtävänsä. Samoin Ylimmäinen Pappi Jeesus oli täydellisenä esimerkkinä voidelluille ja muille lampaille. Hän herkisti korvansa  Jumalan ohjaukselle ja käytti käsiään Jumalan tahdon tekemiseen, eivätkä hänen jalkansa poikenneet pyhältä tieltä. (Joh. 4:31–34.)

8. Mitä kaikkien Jehovan palvojien täytyy tehdä?

8 Voideltujen kristittyjen ja Jeesuksen muiden lampaiden täytyy jäljitellä Ylimmäisen Pappinsa nuhteetonta vaellusta. Kaikkien Jehovan palvojien on noudatettava tottelevaisesti hänen Sanansa ohjeita, jotteivät he murehduttaisi hänen henkeään (Ef. 4:30). Heidän täytyy tehdä ”suoria polkuja jaloilleen” (Hepr. 12:13).

9. Mitä kolme hallintoelimen jäsenten kanssa työskennellyttä veljeä kertoo, ja miten heidän sanansa voivat auttaa sinua osoittautumaan pyhäksi?

9 Kolme veljeä, joilla on maallinen toivo, kertoo, millaista on ollut työskennellä monia vuosia läheisesti hallintoelimen jäsenten kanssa. Yksi heistä sanoo: ”Tämä on ollut ainutlaatuinen palvelustehtävä, mutta läheinen yhteistyö on aika ajoin paljastanut, että nämä hengellä voidellut veljetkin ovat epätäydellisiä. Silti olen pyrkinyt vuosien mittaan olemaan tottelevainen niille, jotka ottavat johdon.” Toinen veli kertoo: ”Muun muassa 2. Korinttilaiskirjeen 10:5:n sanat tottelevaisuudesta Kristukselle ovat auttaneet minua tottelemaan niitä, jotka ottavat johdon, ja olemaan yhteistoiminnassa heidän kanssaan. Tämä tottelevaisuus kumpuaa sydämestä.” Kolmas veljistä toteaa: ”Jotta voisimme rakastaa sitä, mitä Jehova rakastaa, ja vihata sitä, mitä hän vihaa, sekä etsiä jatkuvasti hänen ohjaustaan ja toimia häntä miellyttävällä tavalla, meidän on oltava tottelevaisia hänen järjestölleen ja niille, joiden välityksellä hän edistää tarkoituksensa toteutumista maan päällä.” Tämä veli muistaa, että Nathan Knorr, josta tuli hallintoelimen jäsen, hyväksyi auliisti Vartiotornin kirjoituksessa ”Kansan synty” vuonna 1925 esitetyt asiat, vaikka jotkut kyseenalaistivat ne. Veli Knorrin tottelevaisuus teki häneen syvän vaikutuksen. Näiden kolmen veljen sanojen pohtiminen voi auttaa sinua olemaan tottelevainen ja osoittautumaan pyhäksi.

TOTTELE VERTA KOSKEVAA JUMALAN LAKIA

10. Miten tärkeää on totella verta koskevaa Jumalan lakia?

10 Lue 3. Mooseksen kirjan 17:10. Jehova kielsi israelilaisia syömästä ”verta, millaista hyvänsä”. Myös kristittyjä vaaditaan karttamaan niin eläinten kuin ihmisenkin verta (Apt. 15:28, 29). Meitä puistattaa pelkkä ajatuskin siitä, että Jumala ”kääntäisi kasvonsa” meitä vastaan ja karsisi meidät pois seurakunnastaan. Rakastamme Jumalaa ja haluamme totella häntä. Vaikka joutuisimme hengenvaaralliseen tilanteeseen, emme missään tapauksessa anna periksi niiden vetoomuksille ja vaatimuksille, jotka eivät tunne Jehovaa eivätkä halua totella häntä. Osaamme odottaa pilkkaa veren karttamisen vuoksi, mutta olemme silti päättäneet totella Jumalaa (Juud. 17, 18). Millainen näkemys verestä voi lujittaa päätöstämme karttaa sekä veren syömistä että verensiirtoja? (5. Moos. 12:23.)

11. Miksi voidaan sanoa, ettei vuotuisena sovituspäivänä pelkästään noudatettu rituaaleja?

11 Se miten muinaisen Israelin ylimmäinen pappi käytti eläinten verta vuotuisena sovituspäivänä, auttaa meitä ymmärtämään Jumalan näkemystä verestä. Veri oli varattu erityiseen tarkoitukseen: sovittamaan niiden synnit, jotka etsivät Jehovan anteeksiantoa.  Sonnin ja vuohen verta piti pirskottaa liiton arkun kantta kohti ja sen eteen. (3. Moos. 16:14, 15, 19.) Tämä mahdollisti sen, että Jehova saattoi antaa anteeksi israelilaisten synnit. Lisäksi Jehova määräsi, että jos eläin tapettiin ruoaksi, sen veri oli vuodatettava pois ja peitettävä tomuun, ”sillä kaikenlaisen lihan sielu on sen veri” (3. Moos. 17:11–14). Nämä eivät olleet mitään yhdentekeviä rituaaleja. Veren käyttö sovituspäivänä samoin kuin käsky vuodattaa se maahan olivat sopusoinnussa niiden verta koskevien käskyjen kanssa, jotka Jehova oli antanut aikaisemmin Nooalle ja hänen jälkeläisilleen (1. Moos. 9:3–6). Jehova Jumala oli kieltänyt käyttämästä verta elämän ylläpitämiseen. Mitä tämä merkitsee kristityille?

12. Miten Paavalin kirje heprealaiskristityille liittää toisiinsa veren ja anteeksiannon?

12 Apostoli Paavali kirjoitti heprealaiskristityille veren puhdistavasta voimasta: ”Miltei kaikki puhdistetaankin verellä Lain mukaan, ja ellei verta vuodateta, ei anteeksiantoa tapahdu.” (Hepr. 9:22.) Paavali osoitti myös, että vaikka eläinuhreilla olikin arvoa, ne vain muistuttivat israelilaisia syntisyydestä. Syntien poistamiseksi kokonaan tarvittiin vielä jotain muuta. Laissa oli tosiaan ”tulevan hyvän varjo mutta ei itse asioiden todellista olemusta” (Hepr. 10:1–4). Mikä mahdollistaisi syntien anteeksiannon?

13. Mitä se, että Jeesus esitti verensä arvon Jehovalle, merkitsee sinulle?

13 Lue Efesolaiskirjeen 1:7. Jeesus Kristus ”luovutti itsensä” halukkaasti meidän puolestamme, ja hänen uhrikuolemallaan on syvällinen merkitys kaikille, jotka rakastavat häntä ja hänen Isäänsä (Gal. 2:20). Todellinen vapautuksemme ja syntiemme anteeksianto on kuitenkin mahdollista nimenomaan sen ansiosta, mitä Jeesus teki kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Sitä kuvasivat Mooseksen lain alaisuudessa vietetyn sovituspäivän tapahtumat. Tuona päivänä ylimmäinen pappi vei uhrieläinten verta tabernaakkelin  kaikkeinpyhimpään ja myöhemmin Salomon temppeliin. Sitten hän esitti sen Jumalan edessä, ikään kuin hänen läsnäolossaan. (3. Moos. 16:11–15.) Samalla tavalla Jeesus meni taivaaseen ja esitti siellä ihmisverensä arvon Jehovalle (Hepr. 9:6, 7, 11–14, 24–28). Olemme todella kiitollisia siitä, että koska uskomme Jeesuksen vereen, syntimme annetaan anteeksi ja saamme puhtaan omantunnon.

14, 15. Miksi on tärkeää ymmärtää verta koskeva Jehovan laki ja totella sitä?

14 Onko sinun nyt helpompi käsittää, miksi Jehova kieltää meitä syömästä ”verta, millaista hyvänsä”? (3. Moos. 17:10.) Ymmärrätkö, miksi hän pitää verta pyhänä? Hänelle se edustaa pohjimmiltaan elämää (1. Moos. 9:4). Eikö meidän tulisikin omaksua Jumalan näkemys verestä ja totella hänen käskyään karttaa sitä? Voimme päästä rauhaan Jumalan kanssa vain, jos uskomme Jeesuksen lunastusuhriin ja ymmärrämme, että Luoja pitää verta aivan erityisen kallisarvoisena (Kol. 1:19, 20).

15 Kuka tahansa meistä voi joutua odottamatta verikysymyksen eteen. Tai ehkä perheenjäsenen tai läheisen ystävän täytyy yllättäen ratkaista, suostuuko hän verensiirtoon. Tällaisessa kriisitilanteessa on kenties tehtävä myös veren fraktioihin ja eri hoitotoimenpiteisiin liittyviä ratkaisuja. Siksi meidän on erittäin tärkeää ottaa etukäteen selvää vaihtoehdoista, valmistautua mahdolliseen hätätilanteeseen ja rukoilla asian johdosta. Tämä auttaa meitä pysymään lujina ja olemaan tinkimättä kannastamme. Emme missään tapauksessa halua murehduttaa Jehovan sydäntä suostumalla johonkin, mikä tuomitaan hänen Sanassaan. Monet hoitoalan ammattilaiset ja muut verensiirtojen kannattajat pyytävät luovuttamaan verta ihmishenkien pelastamiseksi. Jehovan pyhä kansa kuitenkin tunnustaa, että Luojalla on oikeus päättää, miten verta käytetään. Hänen silmissään ”veri, millainen hyvänsä”, on pyhää. Meidän täytyy totella päättäväisesti hänen verta koskevaa lakiaan. Pyhällä käytöksellämme osoitamme hänelle, että arvostamme syvästi Jeesuksen vuodatettua verta – ainoaa verta, jonka ansiosta on mahdollista saada synnit anteeksi ja elää ikuisesti (Joh. 3:16).

Oletko päättänyt totella verta koskevaa Jehovan lakia? (Ks. kpl:t 14, 15.)

MIKSI JEHOVA ODOTTAA MEILTÄ PYHYYTTÄ?

16. Miksi Jehovan palvelijoiden on oltava pyhiä?

16 Vapauttaessaan israelilaiset Egyptin orjuudesta Jumala sanoi heille: ”Minä olen Jehova, joka johdatan teitä Egyptin maasta osoittautuakseni teille Jumalaksi, ja teidän on osoittauduttava pyhiksi, sillä minä olen pyhä.” (3. Moos. 11:45.) Jehova odotti Israelin kansalta pyhyyttä, koska hän itse on pyhä. Myös meidän nykyisten Jehovan todistajien on oltava pyhiä, mikä käy selvästi ilmi 3. Mooseksen kirjasta.

17. Millaisia ajatuksia 3. Mooseksen kirja nyt herättää sinussa?

17 Olemme varmasti hyötyneet 3. Mooseksen kirjan tarkastelusta. Se on todennäköisesti lisännyt arvostustamme tätä raamatunkirjaa kohtaan. Sen sisältämän kallisarvoisen aineiston mietiskely on epäilemättä auttanut ymmärtämään paremmin, miksi meidän täytyy olla pyhiä. Mutta mitä hengellisiä helmiä tällä Jumalan henkeytetyn sanan osalla on vielä tarjottavana? Mitä muuta se opettaa Jehovalle suoritettavasta pyhästä palveluksesta? Näihin kysymyksiin vastataan seuraavassa kirjoituksessa.