”Teistä tulee minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansakunta.” (2. MOOS. 19:6)

1, 2. Miltä naisen siementä oli suojeltava ja miksi?

RAAMATUN ensimmäinen ennustus liittyy merkittävällä tavalla Jehovan tarkoituksen toteutumiseen. Eedenissä antamassaan lupauksessa tosi Jumala ilmoitti: ”Minä panen vihollisuuden sinun [Saatanan] ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille.” Miten voimakasta tämä vihollisuus olisi? ”Se [naisen siemen] murskaa sinun [Saatanan] pääsi, ja sinä murskaat sen kantapään”, sanoi Jehova. (1. Moos. 3:15.) Vihollisuus käärmeen ja naisen välillä olisi niin kiihkeää, että Saatana yrittäisi keinoja kaihtamatta hävittää naisen siemenen.

2 Ei siksi ole ihme, että rukoillessaan Jumalan valitun kansan puolesta psalmista huudahti: ”Katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinua kiihkeästi vihaavat ovat nostaneet päänsä. He jatkavat viekkaasti luottamuksellista puhetta sinun kansaasi vastaan, ja he tekevät salaliiton kätkettyjäsi vastaan. He ovat sanoneet: ’Tulkaa, niin hävitetään heidät kansakuntana.’ ” (Ps. 83:2–4.) Naisen siemeneen johtavaa sukuhaaraa oli suojeltava tuhoutumiselta ja saastumiselta. Tämän vuoksi Jehova teki uusia laillisia järjestelyjä, jotka  turvaisivat hänen tarkoituksensa toteutumisen.

LIITTO JOKA SUOJELEE SIEMENTÄ

3, 4. a) Milloin lakiliitto astui voimaan, ja mitä Israelin kansa lupasi? b) Mikä lakiliiton oli tarkoitus estää?

3 Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten määrän noustua miljooniin Jehova muodosti heistä Israelin kansakunnan. Hän teki heidän kanssaan ainutlaatuisen liiton antamalla heille Mooseksen välityksellä Lain, ja he hyväksyivät tuon liiton ehdot. Raamatussa kerrotaan: ”[Mooses] otti liiton kirjan ja luki sen kansan korvien kuullen. Silloin he sanoivat: ’Kaiken, mitä Jehova on puhunut, me haluamme tehdä ja haluamme olla tottelevaisia.’ Niin Mooses otti [uhrattujen sonnien] veren ja vihmoi sen kansan päälle ja sanoi: ’Tässä on sen liiton veri, jonka Jehova on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen mukaisesti.’ ” (2. Moos. 24:3–8.)

4 Lakiliitto astui voimaan Siinainvuorella vuonna 1513 eaa. Sen välityksellä Jumala asetti muinaisen Israelin erilleen valituksi kansakseen. Jehovasta tuli nyt tuon kansan Tuomari, Lainantaja ja Kuningas (Jes. 33:22). Israelin historia osoittaa, mitä seuraa Jumalan vanhurskaiden lakien tottelemisesta ja mitä niiden rikkomisesta. Koska Mooseksen laki kielsi avioitumisen ei-juutalaisten kanssa ja epäjumalanpalveluksen, sen tarkoituksena oli estää Abrahamin sukuhaaran turmeltuminen (2. Moos. 20:4–6; 34:12–16).

5. a) Minkä mahdollisuuden lakiliitto avasi Israelille? b) Miksi Jumala hylkäsi Israelin?

5 Lakiliittoon kuului myös pappeutta koskeva järjestely, joka antoi esimakua tulevasta suuremmasta järjestelystä (Hepr. 7:11; 10:1). Tuon liiton välityksellä Israelilla oli ainutlaatuinen mahdollisuus ja etuoikeus tulla ”pappisvaltakunnaksi”, jos se liiton ehtojen mukaisesti tottelisi Jehovan lakeja. (Lue 2. Mooseksen kirjan 19:5, 6.) Kansa ei kuitenkaan täyttänyt tätä vaatimusta. Sen sijaan että se olisi ottanut arvostaen vastaan Messiaan, Abrahamin siemenen ensisijaisen osan, se hylkäsi hänet. Siksi Jumala hylkäsi Israelin.

Israelin tottelemattomuus ei merkinnyt sitä, että lakiliitto oli epäonnistunut. (Ks. kpl:t 3–6.)

6. Mitä Mooseksen laki sai aikaan?

6 Koska Israel ei pysynyt uskollisena Jehovalle, se ei kyennyt tuottamaan niiden koko joukkoa, jotka muodostaisivat pappisvaltakunnan. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Mooseksen laki oli epäonnistunut. Lain tarkoituksena oli suojella siementä ja johtaa ihmisiä Messiaan luo. Kun Kristus tuli ja hänet tunnistettiin, Laki oli täyttänyt tehtävänsä. ”Kristus on Lain loppu”, sanotaan  Raamatussa (Room. 10:4). Ketkä sitten saisivat mahdollisuuden tulla pappisvaltakunnaksi? Jehova Jumala teki nyt laillisen sopimuksen, jonka tarkoitus oli muodostaa uusi kansakunta.

UUSI KANSAKUNTA SYNTYY

7. Mitä Jehova ennusti Jeremian välityksellä uudesta liitosta?

7 Jo kauan ennen kuin lakiliitto lakkautettiin, Jehova ennusti profeetta Jeremian välityksellä, että hän tekisi Israelin kansan kanssa ”uuden liiton”. (Lue Jeremian 31:31–33.) Tämä liitto eroaisi lakiliitosta siinä, että se mahdollistaisi syntien anteeksiannon ilman eläinuhreja. Miten tämä tapahtuisi?

8, 9. a) Mitä Jeesuksen vuodatettu veri saa aikaan? b) Mikä mahdollisuus avautui uuteen liittoon kuuluville? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

8 Satoja vuosia myöhemmin, 14. nisankuuta vuonna 33, Jeesus asetti Herran illallisen. Selittäessään viinimaljan merkitystä hän sanoi 11 uskolliselle apostolilleen: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella, joka vuodatetaan teidän puolestanne.” (Luuk. 22:20.) Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoi viinistä: ”Tämä tarkoittaa minun vertani, ’liiton verta’, joka vuodatetaan monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi.” (Matt. 26:27, 28.)

9 Jeesuksen vuodatettu veri saattaa uuden liiton voimaan. Se myös mahdollistaa syntien pysyvän anteeksiannon. Jeesus ei ole osapuolena uudessa liitossa. Hän on synnitön eikä tarvitse anteeksiantoa. Jumala pystyi kuitenkin soveltamaan Jeesuksen vuodatetun veren arvoa Aadamin jälkeläisiin. Hän pystyi myös ottamaan jotkut uskolliset ihmiset pojikseen voitelemalla heidät pyhällä hengellä. (Lue Roomalaiskirjeen 8:14–17.) Nämä voidellut ovat Jumalan silmissä synnittömiä, ja siksi he ovat jossain mielessä kuin Jeesus, synnitön Jumalan Poika. Heistä tulisi ”perijätovereita Kristuksen kanssa”, ja heillä olisi mahdollisuus muodostaa ”pappisvaltakunta”. Tämä sama etuoikeus olisi voinut olla Lain alaisuudessa eläneellä Israelin kansalla. Apostoli Pietari sanoi Kristuksen perijätovereista: ”Te olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansakunta, erikoisomaisuudeksi otettu kansa julistaaksenne laajalti sen oivallisuuksia’, joka kutsui teidät pimeydestä ihmeelliseen valoonsa.” (1. Piet. 2:9.) Miten äärimmäisen tärkeä tämä liitto onkaan! Sen ansiosta Jeesuksen opetuslapsista voi tulla Abrahamin siemenen toissijainen osa.

UUSI LIITTO ASTUU VOIMAAN

10. Milloin uusi liitto astui voimaan, ja miksi vasta silloin?

10 Uusi liitto ei astunut voimaan, kun Jeesus viittasi siihen viimeisenä iltanaan maan päällä. Hänen verensä täytyi ensin vuodattaa ja sen arvo esittää Jehovan edessä taivaassa. Myös pyhää henkeä oli vuodatettava niiden päälle, joista tulisi ”perijätovereita Kristuksen kanssa”. Uusi liitto astui näin ollen voimaan vuoden 33 helluntaina, jolloin Jeesuksen uskolliset opetuslapset voideltiin pyhällä hengellä.

11. Miten uusi liitto avasi sekä juutalaisille että ei-juutalaisille mahdollisuuden päästä hengellisen Israelin jäseniksi, ja kuinka paljon uuteen liittoon kuuluvia olisi?

11 Aikaisemmin solmittu lakiliitto tuli tavallaan ”vanhentuneeksi” Jehovan ilmoittaessa Jeremian kautta, että hän tekisi Israelin kanssa uuden liiton. Lakiliitto päättyi kuitenkin vasta sitten, kun uusi liitto astui voimaan. (Hepr. 8:13.) Tämän jälkeen sekä  juutalaiset että ympärileikkaamattomat ei-juutalaiset uskovat olisivat Jumalan silmissä samassa asemassa, sillä heidän ”ympärileikkauksensa on sydämen ympärileikkaus hengen vaikutuksesta eikä kirjoitetun lakikokoelman vaikutuksesta” (Room. 2:29). Jumala panisi lakinsa ”heidän mieleensä ja [kirjoittaisi ne] heidän sydämeensä” (Hepr. 8:10). Uuteen liittoon kuuluvia olisi kaikkiaan 144 000, ja he muodostaisivat uuden hengellisen kansakunnan, ”Jumalan Israelin” (Gal. 6:16; Ilm. 14:1, 4).

12. Mitä rinnakkaisuuksia on lakiliiton ja uuden liiton välillä?

12 Lakiliiton ja uuden liiton välillä on monia rinnakkaisuuksia. Lakiliitto oli Jehovan ja luonnollisen Israelin välinen liitto, kun taas uuden liiton osapuolina ovat Jehova ja hengellinen Israel. Samoin kuin Mooses oli lakiliiton välittäjä, Jeesus on uuden liiton Välittäjä. Lakiliiton teki lainvoimaiseksi uhrattujen eläinten veri; uusi liitto vahvistettiin Jeesuksen vuodatetulla verellä. Israelin kansa järjestettiin lakiliitossa Mooseksen alaisuuteen. Vastaavasti uuteen liittoon kuuluvat on järjestetty Jeesuksen, seurakunnan Pään, alaisuuteen (Ef. 1:22).

13, 14. a) Miten uusi liitto liittyy Valtakuntaan? b) Mitä tarvitaan, jotta hengellinen Israel voisi hallita Kristuksen kanssa taivaassa?

13 Miten uusi liitto liittyy Jumalan valtakuntaan? Se tuottaa pyhän kansakunnan, jonka jäsenillä on etuoikeus päästä tuon taivaallisen Valtakunnan kuninkaiksi ja papeiksi. Tämä kansa on Abrahamin siemenen toissijainen osa (Gal. 3:29). Näin uusi liitto vahvistaa Abrahamin kanssa tehdyn liiton.

14 On vielä eräs Valtakuntaan liittyvä piirre, joka täytyy vahvistaa. Uusi liitto tuottaa hengellisen Israelin ja antaa sen jäsenille perusteen tulla ”perijätovereiksi Kristuksen kanssa”. Tarvitaan kuitenkin sitova laillinen järjestely, jotta he voisivat toimia Jeesuksen kanssa kuninkaina ja pappeina hänen taivaallisessa Valtakunnassaan.

LIITTO JONKA ANSIOSTA TOISET VOIVAT HALLITA KRISTUKSEN KANSSA

15. Minkä liiton Jeesus teki uskollisten apostoliensa kanssa?

15 Asetettuaan Herran illallisen Jeesus teki uskollisten opetuslastensa kanssa liiton, josta käytetään usein nimitystä valtakuntaliitto. (Lue Luukkaan 22:28–30.) Toisin kuin muut liitot, joissa toisena osapuolena on Jehova, valtakuntaliitto on Jeesuksen ja hänen voideltujen seuraajiensa välinen liitto. Sanoessaan ”niin kuin Isäni on tehnyt liiton minun kanssani” Jeesus viittasi nähtävästi liittoon, jonka Jehova oli tehnyt hänen kanssaan siitä, että hän olisi ”pappi ikuisesti Melkisedekin tavan mukaan” (Hepr. 5:5, 6).

16. Minkä mahdollisuuden valtakuntaliitto avaa voidelluille kristityille?

16 Jeesuksen 11 uskollista apostolia olivat pysyneet hänen kanssaan hänen koettelemuksissaan. Valtakuntaliitto oli heille vakuutena siitä, että he tulisivat istumaan hänen kanssaan valtaistuimilla taivaassa, missä he hallitsisivat kuninkaina ja palvelisivat pappeina. Tämä etuoikeus olisi kuitenkin tarjolla myös muille kuin noille 11:lle. Kirkastettu Jeesus ilmestyi apostoli Johannekselle näyssä ja sanoi: ”Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.” (Ilm. 3:21.) Valtakuntaliitto solmitaan siis 144 000 voidellun kristityn kanssa (Ilm. 5:9, 10; 7:4). Tämä liitto  on laillinen perusta sille, että he voivat hallita Jeesuksen kanssa taivaassa. Tätä voitaisiin verrata siihen, että ylhäisestä perheestä oleva morsian menee avioliittoon kuninkaan kanssa ja pääsee hallitsemaan hänen rinnallaan. Raamatussa voideltuja kristittyjä sanotaankin Kristuksen ”morsiameksi”, ”siveellisesti puhtaaksi neitsyeksi”, joka on kihlattu Kristukselle (Ilm. 19:7, 8; 21:9; 2. Kor. 11:2).

USKO HORJUMATTA JUMALAN VALTAKUNTAAN

17, 18. a) Selitä, miten tarkastelemamme kuusi liittoa liittyvät Valtakuntaan. b) Miksi voimme uskoa horjumatta Valtakuntaan?

17 Kaikki liitot, joita on tarkasteltu näissä kahdessa kirjoituksessa, liittyvät yhteen tai useampaan Valtakunnan tärkeään piirteeseen. (Ks. ”Miten Jumala toteuttaa tarkoituksensa?” s. 12) Tämä korostaa sitä, että Valtakunta-järjestely perustuu lujasti laillisiin sopimuksiin. Meillä on näin ollen hyvät syyt luottaa siihen, että Jumala toteuttaa alkuperäisen tarkoituksensa maan ja ihmisten suhteen juuri messiaanisen Valtakunnan välityksellä (Ilm. 11:15).

Jehova toteuttaa tarkoituksensa maan suhteen messiaanisen Valtakunnan välityksellä. (Ks. kpl:t 15–18.)

18 Ei ole epäilystäkään, että Jumalan valtakunta saa aikaan ikuisia siunauksia ihmiskunnalle. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että se on ainoa pysyvä ratkaisu kaikkiin ihmisten ongelmiin. Emmekö haluakin kertoa tätä totuutta innokkaasti toisille? (Matt. 24:14.)