”Viimeisenä vihollisena tehdään tyhjäksi kuolema.” (1. KOR. 15:26)

1, 2. Millaisissa oloissa Aadam ja Eeva alun perin elivät, ja mitä kysymyksiä seuraavaksi tarkastellaan?

KUN Aadam ja Eeva luotiin, heillä ei ollut ainuttakaan vihollista. He olivat täydellisiä ja elivät paratiisissa. Heillä oli läheinen suhde Luojaansa hänen poikanaan ja tyttärenään. (1. Moos. 2:7–9; Luuk. 3:38.) Jumala valotti sitä, millaista heidän elämänsä tulisi olemaan, kun hän antoi heille tehtävän. (Lue 1. Mooseksen kirjan 1:28.) Sen alkuosa – ”täyttäkää maa ja alistakaa se valtaanne” – oli mahdollista toteuttaa jonkin ajan kuluessa, mutta voidakseen jatkuvasti ”vallita – – kaikkia elollisia, jotka liikkuvat maan päällä”, heidän olisi elettävä ikuisesti. Aadam, joka oli vastuussa tehtävän täyttämisestä, ei saisi koskaan kuolla.

2 Miksi sitten nykyiset olosuhteet ovat täysin erilaiset? Mistä ilmaantuivat ihmisten onnellisuutta uhkaavat monet viholliset, joista suurin on kuolema? Miten Jumala tekee ne tyhjäksi? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löytyvät Raamatusta. Tarkastellaanpa nyt joitakin tähän liittyviä avainkohtia.

 RAKKAUDELLINEN VAROITUS

3, 4. a) Minkä kiellon Jumala esitti Aadamille ja Eevalle? b) Miten tärkeää oli totella tuota kieltoa?

3 Aadamilla ja Eevalla oli mahdollisuus elää ikuisesti, mutta he eivät olleet kuolemattomia. Pysyäkseen elossa heidän täytyi hengittää, juoda, nukkua ja syödä. Mikä vielä tärkeämpää, heidän elämänsä riippui suhteesta Elämänantajaan. (5. Moos. 8:3.) Voidakseen nauttia elämästä jatkuvasti he tarvitsivat opastusta Jumalalta. Hän teki tämän selväksi Aadamille jo ennen Eevan luomista sanoessaan: ”Jokaisesta puutarhan puusta saat syödä kylliksesi. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta, siitä sinä et saa syödä, sillä sinä päivänä, jona syöt siitä, sinä kuolemalla kuolet.” (1. Moos. 2:16, 17.)

4 ”Hyvän ja pahan tiedon puu” edusti Jumalan oikeutta päättää viime kädessä, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Aadamilla tietenkin oli jo oikean ja väärän taju, sillä hänet oli luotu Jumalan kuvaksi ja hänellä oli omatunto. Puu muistutti Aadamia ja Eevaa siitä, että he tarvitsivat aina ohjausta Jehovalta. Syömällä tuosta puusta he vaatisivat itselleen moraalista riippumattomuutta, mistä koituisi valtavaa vahinkoa heille ja heidän tuleville jälkeläisilleen. Jumalan esittämä kielto ja sen rikkomisesta seuraava rangaistus osoittivat, kuinka vakavasta asiasta oli kyse.

MITEN KUOLEMA TULI IHMISKUNNAN OSAKSI?

5. Miten Aadam ja Eeva saatiin olemaan tottelemattomia?

5 Kun Eeva oli luotu, Aadam kertoi hänelle Jumalan antamasta kiellosta. Eeva tunsi sen hyvin ja pystyi toistamaan sen lähes sanasta sanaan (1. Moos. 3:1–3). Hän toisti sen jollekulle, joka esiintyi käärmeenä. Tuon varovaisen eläimen takana oli Saatana Panettelija, Jumalan henkipoika, joka oli elätellyt mielessään halua olla riippumaton ja saada valtaa (vrt. Jaak. 1:14, 15). Saavuttaakseen pahat tarkoitusperänsä hän syytti Jumalaa valehtelusta. Hän vakuutti Eevalle, että riippumattomuuden tavoittelu ei johtaisi kuolemaan vaan että tämä tulisi sen sijaan olemaan ”niin kuin Jumala” (1. Moos. 3:4, 5). Eeva uskoi käärmettä, vaati itselleen riippumattomuutta syömällä hedelmää ja houkutteli Aadaminkin syömään sitä (1. Moos. 3:6, 17). Saatana oli valehdellut. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 2:14.) Silti Aadam ”kuunteli vaimonsa ääntä”. Vaikka käärme ehkä vaikuttikin ystävältä, Saatana Panettelija oli todellisuudessa julma vihollinen, joka tiesi, miten kohtalokkaat seuraukset hänen ehdotuksestaan olisi Eevalle.

6, 7. Miten Jehova menetteli väärintekijöiden suhteen?

6 Sekä Aadam että Eeva kapinoivat itsekkäästi Jumalaa vastaan, joka oli antanut heille elämän ja kaiken muun. Jehova oli tietenkin täysin perillä tapahtuneesta. (1. Aik. 28:9; lue Sananlaskujen 15:3.) Hän oli sallinut Aadamin ja Eevan sekä Saatanan osoittaa, mitä he ajattelivat hänestä. Isänä Jehova oli epäilemättä syvästi pahoillaan (vrt. 1. Moos. 6:6). Hänen oli nyt ryhdyttävä toimimaan Tuomarina ja sanojensa mukaisesti vaadittava väärintekijät tilille.

7 Jumala oli sanonut Aadamille: ”Sinä päivänä, jona syöt siitä [hyvän ja pahan tiedon puusta], sinä kuolemalla kuolet.” Aadam saattoi hyvinkin ymmärtää tuon ”päivän” tarkoittavan 24-tuntista vuorokautta. Rikottuaan saamaansa käskyä hän ehkä odotti, että Jehova toimisi ennen auringonlaskua. ”Päivän tuuliseen aikaan” Jehova puhui hänelle ja hänen vaimolleen (1. Moos. 3:8). Jumala ikään kuin järjesti oikeudenkäynnin.  Ensin hän otti selville tosiasiat kuulemalla Aadamia ja Eevaa (1. Moos. 3:9–13). Sitten hän julisti väärintekijöille tuomion (1. Moos. 3:14–19). Jos hän olisi surmannut heidät siinä samassa, hänen tarkoituksensa heidän ja heidän jälkeläistensä suhteen ei olisi toteutunut (Jes. 55:11). Vaikka hän vahvisti kuolemantuomion ja synnin vaikutukset alkoivat näkyä heti, hän antoi Aadamin ja Eevan hankkia lapsia, jotka voisivat hyötyä muista hänen järjestelyistään. Näin ollen Jumalan näkökannalta katsottuna Aadam ja Eeva kuolivat sinä päivänä, jona he tekivät syntiä, ja kirjaimellisestikin he kuolivat tuhannen vuoden pituisen yhden ”päivän” aikana (2. Piet. 3:8).

8, 9. Miten Aadamin synti vaikutti hänen jälkeläisiinsä? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

8 Vaikuttiko se, mitä Aadam ja Eeva tekivät, heidän lapsiinsa? Kyllä vaikutti, sillä Roomalaiskirjeen 5:12:ssa sanotaan: ”Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet.” Ensimmäisenä kuoli uskollinen Abel (1. Moos. 4:8). Sen jälkeen Aadamin muut jälkeläiset vanhenivat ja kuolivat. He perivät sekä synnin että kuoleman, kuten apostoli Paavali selittää: ”Yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet joutuivat syntisten asemaan.” (Room. 5:19.) Aadamilta peritystä synnistä ja kuolemasta tuli näin ihmiskunnan leppymättömiä vihollisia, joita yksikään epätäydellinen ihminen ei voi paeta. On mahdotonta edes kuvailla sitä, mitä kaikkea liittyi Aadamin jättämän huonon perinnön siirtymiseen hänen lapsilleen ja myöhemmin syntyneille jälkeläisilleen, mutta seuraukset todistavat näin tapahtuneen.

9 Raamatussa sanotaankin osuvasti, että peritty synti ja kuolema ovat kuin ”verho, joka verhoaa kaikki kansat, ja kudottu peite, joka on kudottu kaikkien kansakuntien ylle” (Jes. 25:7). Ne ovat tukahduttavan peitteen eli verhon tavoin peittäneet alleen ihmiset; ne ovat kuin monisäikeinen verkko, johon he kaikki ovat takertuneet. Näin ollen ”kaikki kuolevat Aadamissa” (1. Kor. 15:22). Tästä herää luonnollisesti kysymys, jonka Paavali esitti seuraavin sanoin: ”Kuka pelastaa minut tämän kuoleman alaisesta ruumiista?” Pystyisikö siihen kukaan? * (Room. 7:24.)

AADAMILTA PERITTY SYNTI JA KUOLEMA TEHDÄÄN TYHJÄKSI

10. a) Mitkä Raamatun jakeet osoittavat, että Jehova tekee tyhjäksi Aadamilta perityn kuoleman? b) Mitä nämä jakeet kertovat Jehovasta ja hänen Pojastaan?

10 Jehova pystyisi pelastamaan Paavalin. Mainittuaan ”verhon” Jesaja kirjoitti heti seuraavaksi: ”Hän nielee kuoleman iäksi, ja Suvereeni Herra Jehova pyyhkii kyyneleet kaikilta kasvoilta.” (Jes. 25:8.) Samoin kuin isä, joka poistaa syyn lastensa kärsimyksiin ja pyyhkii heidän kyyneleensä, Jehova tuntee suurta iloa tehdessään tyhjäksi Aadamilta perityn kuoleman. Hän ei tee sitä yksin. 1. Korinttilaiskirjeen 15:22:ssa sanotaan: ”Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tullaan tekemään eläviksi Kristuksessa.” Kysyttyään ”kuka pelastaa minut” Paavali jatkoikin: ”Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta!” (Room. 7:25.) Rakkaus, joka sai Jehovan luomaan ihmiskunnan, ei selvästikään kylmennyt Aadamin ja Eevan kapinan takia. Myöskään Poika, joka  oli Jehovan rinnalla luomassa ensimmäisiä ihmisiä, ei menettänyt erityistä ”mieltymystään” heidän jälkeläisiinsä (Sananl. 8:30, 31). Mutta miten ihmiset pelastettaisiin?

11. Mitä Jehova teki ihmiskunnan pelastamiseksi?

11 Ihmisen epätäydellisyys ja kuolema ovat seurausta sekä Aadamin synnistä että Jehovan vanhurskaasta tuomiosta (Room. 5:12, 16). Raamatussa sanotaan: ”Yhdestä hairahduksesta oli kaikenlaisille ihmisille seurauksena langettava tuomio.” (Room. 5:18.) Miten Jehova voisi kumota langettavan tuomionsa vesittämättä kuitenkaan omia mittapuitaan? Vastaus käy ilmi Jeesuksen sanoista: ”Ihmisen Poika – – [tuli] antamaan sielunsa lunnaiksi vastaamaan monia.” (Matt. 20:28.) Jehovan ensimmäinen henkipoika osoitti siis selvästi, että täydellisenä ihmisenä hän antaisi lunnaat. Miten ne täyttäisivät oikeudenmukaisuuden vaatimukset? (1. Tim. 2:5, 6.)

12. Mitkä olivat vastaavat lunnaat?

12 Koska Jeesus oli täydellinen ihminen, hänellä oli edessään samanlaiset mahdollisuudet kuin Aadamilla ennen syntiinlankeemusta. Jehovan tarkoituksena oli täyttää maa Aadamin täydellisillä jälkeläisillä. Jeesus rakasti syvästi Isäänsä ja Aadamin jälkeläisiä, ja siksi hän antoi ihmiselämänsä uhriksi. Hän tosiaan luopui täydellisestä ihmiselämästään, joka vastasi sitä, minkä Aadam oli menettänyt. Sen jälkeen Jehova herätti Poikansa jälleen eloon henkiolennoksi (1. Piet. 3:18). Oikeusnormiensa mukaisesti Jehova saattoi hyväksyä Jeesuksen, täydellisen ihmisen, uhrin lunastushintana, jolla Aadamin jälkeläiset ostettiin takaisin ja heille palautettiin Aadamin vuoksi menetetty mahdollisuus elämään. Jeesus tuli eräässä mielessä Aadamin tilalle. Paavali selittää: ”Niin on myös kirjoitettu: ’Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu.’ Viimeisestä Aadamista tuli elämää antava henki.” (1. Kor. 15:45.)

Abel, joka kuoli ensimmäisenä, hyötyy Jeesuksen lunnaista. (Ks. kpl 13.)

13. Miten ”viimeinen Aadam” toimii kuolleiden hyväksi?

13 Lopulta koittaa aika, jolloin ”viimeinen Aadam” toimii ”elämää antavana henkenä” ihmiskunnalle. Suurin osa Aadamin jälkeläisistä herätetään eloon. He ovat jo eläneet ja kuolleet, ja siksi he tarvitsevat ylösnousemusta voidakseen elää jälleen maan päällä. (Joh. 5:28, 29.)

14. Mitä Jehova on tehnyt, jotta Aadamilta periytyvä epätäydellisyys voitettaisiin?

14 Miten ihmiskunta vapautetaan kamppailusta perittyä epätäydellisyyttä vastaan? Jehova on perustanut Valtakunta-hallituksen, jonka ”viimeinen Aadam” muodostaa yhdessä ihmiskunnan keskuudesta valittujen hallitsijatovereidensa kanssa. (Lue Ilmestyksen 5:9, 10.) Taivaassa olevat Jeesuksen hallitsijatoverit tietävät, millaista on olla epätäydellinen. He hallitsevat hänen kanssaan kokonaiset tuhat vuotta ja auttavat maan päällä olevia voittamaan epätäydellisyyden, josta nämä eivät voi päästä eroon omin voimin (Ilm. 20:6).

15, 16. a) Mitä Raamatussa tarkoitetaan ”viimeisellä vihollisella” kuolemalla, ja milloin se tehdään tyhjäksi? b) Mitä Jeesus 1. Korinttilaiskirjeen 15:28:n mukaan tulee tekemään?

15 Valtakunnan hallittua tuhat vuotta tottelevaiset ihmiset on vapautettu kaikista vihollisista, jotka ilmaantuivat Aadamin tottelemattomuuden vuoksi. Raamatussa kerrotaan: ”Niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tullaan tekemään eläviksi Kristuksessa. Mutta kukin omassa luokassaan: Kristus ensi hedelmänä, sen jälkeen Kristukselle kuuluvat [hallitsijatoverit] hänen läsnäolonsa aikana. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa  valtakunnan Jumalalleen ja Isälleen tehtyään tyhjäksi kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen täytyy hallita kuninkaana, kunnes Jumala on pannut kaikki viholliset hänen jalkojensa alle. Viimeisenä vihollisena tehdään tyhjäksi kuolema.” (1. Kor. 15:22–26.) Aadamilta peritystä kuolemasta päästään viimeinkin eroon! ”Verho”, joka on peittänyt alleen koko ihmisperheen, on poistettu iäksi (Jes. 25:7, 8).

16 Apostoli Paavali sanoo vielä henkeytettynä: ”Kun kaikki on alistettu hänen alaisuuteensa, sitten Poika itsekin alistuu hänen alaisuuteensa, joka alisti hänen alaisuuteensa kaiken, jotta Jumala olisi kaikki jokaiselle.” (1. Kor. 15:28.) Pojan hallinto on saavuttanut tarkoituksensa. Silloin hän syvää tyydytystä tuntien luovuttaa vallan Jehovalle ja tuo hänen eteensä täydellisyyteen kohotetun ihmisperheen.

17. Miten Saatanalle lopulta käy?

17 Entä mitä tapahtuu Saatanalle, josta kaikki ihmiskunnan kärsimykset ovat alun perin lähtöisin? Ilmestyksen 20:7–15 vastaa. Loppukoetuksessa Saatanalle annetaan tilaisuus eksyttää täydellisiä ihmisiä. ”Toinen kuolema” kuitenkin tekee lopun Saatanasta ja niistä, jotka seuraavat häntä (Ilm. 21:8). Ne, jotka joutuvat tämän kuoleman kynsiin, eivät enää milloinkaan palaa eloon, ja siksi sitä ei tehdä tyhjäksi. ”Toinen kuolema” ei kuitenkaan ole niiden ihmisten vihollinen, jotka rakastavat ja palvelevat Luojaansa.

18. Miten Jumalan Aadamille antama tehtävä toteutuu?

18 Täydellisyyden saavuttaneella ihmiskunnalla on silloin Jehovan hyväksyntä ja odotteena ikuinen elämä. Viholliset ovat poissa. Aadamille annettu tehtävä on toteutettu ilman häntä. Maapallo on täynnä hänen jälkeläisiään, jotka tuntevat mielihyvää vallitessaan sitä ja sen monenlaisia elollisia. Haluamme varmasti aina arvostaa sitä, miten Jehova suuressa rakkaudessaan tekee tyhjäksi viimeisen vihollisen, kuoleman!

^ kpl 9 Raamatun ymmärtämisen oppaassa (1. osa, s. 486) sanotaan tiedemiesten yrityksistä selittää sitä, miksi ihmiset vanhenevat ja kuolevat: ”He sivuuttavat sen, että Luoja itse antoi kuolemantuomion ensimmäiselle ihmisparille ja toteutti tuon tuomion tavalla, jota ihminen ei täysin tajua.”