Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Syyskuu 2013

Oletko sinä muuttunut?

Oletko sinä muuttunut?

”Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla.” (ROOM. 12:2)

1, 2. Miten kasvatuksemme ja elinympäristömme vaikuttavat meihin?

KASVATUKSEMME ja elinympäristömme vaikuttavat syvästi meihin kaikkiin. Pidämme tietyistä ruokalajeista ja pukeudumme ja käyttäydymme tietyllä tavalla. Mistä se johtuu? Suurelta osin ympärillämme olevista ihmisistä ja olosuhteistamme.

2 On kuitenkin olemassa paljon tärkeämpiä asioita kuin se, millaista ruokaa syömme tai mitä puemme yllemme. Niihin kuuluu esimerkiksi se, mitä pidämme oikeana ja mitä vääränä. Tämäkin riippuu paljolti kasvatuksestamme, ja monesti näkemykset siitä vaihtelevat yksilöstä toiseen. Lisäksi omatuntomme vaikuttaa valintoihimme. Raamatussa todetaan, että usein myös ”kansakuntien ihmiset, joilla ei ole lakia, luonnostaan tekevät lakiin kuuluvaa” (Room. 2:14). Mutta merkitseekö tämä sitä, että voimme vain noudattaa asuinseutumme yleisiä tapoja ja normeja, joiden mukaan meidät on kasvatettu, mikäli asiasta ei ole mitään selvää Jumalan lakia?

3. Mistä kahdesta syystä kristityt eivät tyydy vain mukautumaan yleisesti hyväksyttyihin tapoihin ja normeihin?

3 Kristityt eivät voi menetellä näin, ja siihen on ainakin kaksi tärkeää syytä. Ensinnäkin Raamattu muistuttaa: ”On tie, joka on miehestä oikea, mutta sen loppuna ovat myöhemmin kuoleman tiet.” (Sananl. 16:25.) Epätäydellisyytemme vuoksi meillä ei ole kykyä ohjata menestyksellisesti askeleitamme täysin oikeaan suuntaan (Sananl. 28:26; Jer. 10:23). Toiseksi Raamattu osoittaa, että maailman suuntauksia ja normeja manipuloi ja valvoo itse Saatana, ”tämän asiainjärjestelmän jumala” (2. Kor. 4:4; 1. Joh. 5:19). Jos siis haluamme saada Jehovan siunauksen ja hyväksynnän, meidän täytyy noudattaa Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevaa kehotusta. (Lue.)

4. Mitä tarkastelemme tässä kirjoituksessa?

4 Meidän kannattaa kiinnittää tarkkaa huomiota  seuraaviin Roomalaiskirjeen 12:2:ta koskeviin tärkeisiin kysymyksiin: 1) Miksi meidän on tarpeen ”muuttua”? 2) Mitä muuttumiseen sisältyy? 3) Miten voimme muuttua? Tarkastelemme nyt näitä kysymyksiä.

MIKSI MUUTTUA?

5. Keille Roomalaiskirjeen 12:2:ssa olevilla sanoilla oli erityisesti merkitystä?

5 Apostoli Paavali ei osoittanut Roomalaiskirjettä kaikille Roomassa asuville ihmisille, ei-uskovat mukaan lukien, vaan voidelluille uskonveljilleen (Room. 1:7). Hän varoitti muovautumasta ”tämän asiainjärjestelmän mukaan” ja kehotti heitä muuttumaan. Roomassa tuolloin – noin vuonna 56 – eläneet kristityt ymmärsivät ”asiainjärjestelmän” tarkoittavan muun muassa roomalaiselle maailmalle ominaisia normeja, tottumuksia, tapoja ja tyylejä. Paavalin sanat ”älkää enää” antavat ymmärtää, että tuo asiainjärjestelmä vaikutti yhä joihinkuihin silloin eläneisiin veljiimme ja sisariimme. Millä tavoin?

6, 7. Miksi Roomassa oli Paavalin päivinä vaikeaa olla kristitty?

6 Turistit näkevät nykyään Roomassa jäänteitä muun muassa temppeleistä, haudoista, patsaista, kilpa-areenoista ja teattereista. Jotkin näistä ovat peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta. Nämä rauniot luovat valoa muinaisen Rooman yhteiskuntaelämään ja uskontoon. Historia kertoo gladiaattoritaisteluista, kilpa-ajoista sekä monenlaisista, usein säädyttömistä näytelmistä ja musiikkiesityksistä. Rooma oli myös vauras kaupankäynnin keskus, joten ihmisillä oli runsaasti tilaisuuksia rikastua. (Room. 6:21; 1. Piet. 4:3, 4.)

7 Vaikka roomalaisilla oli lukuisia temppeleitä monine jumalineen, he eivät yleensä kehittäneet todellista, henkilökohtaista suhdetta jumaliinsa. Uskonto merkitsi heille pääasiassa syntymään, avioliittoon ja hautajaisiin liittyviä muotomenoja, jotka olivat osa heidän yhteiskuntajärjestelmäänsä. Voit vain kuvitella, millaisia vaikeuksia kaikesta tästä koitui Rooman kristityille. Monet heistä oli kasvatettu palvomaan vääriä jumalia, joten heidän oli selvästikin muututtava voidakseen tulla tosi kristityiksi. Tuon muuttumisen piti jatkua kasteen jälkeenkin.

8. Miksi maailma on nykyään vaarallinen paikka kristityille?

8 Rooman ajan maailman tavoin nykyinen maailma on vaarallinen paikka vihkiytyneille kristityille. Minkä vuoksi? Koska maailman henki vaikuttaa kaikkialla. (Lue Efesolaiskirjeen 2:2, 3; 1. Johanneksen kirjeen 2:16.) Maailman halut, ajattelu, arvot ja moraali pyrkivät taukoamatta vaikuttamaan meihin, joten olemme alituisessa vaarassa tulla osaksi maailmaa. Meillä on siis täysi syy noudattaa henkeytettyä kehotusta: ”Älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan, vaan muuttukaa.” Mitä tämä meiltä edellyttää?

 MITÄ TÄYTYY MUUTTAA?

9. Mitä muutoksia monet ovat tehneet, ennen kuin heidät on voitu kastaa?

9 Kun joku tutkii Raamattua ja noudattaa sen opetuksia, hän alkaa edistyä hengellisesti. Tämä edistyminen näkyy siten, että hän tekee elämässään muutoksia oppimiensa asioiden perusteella. Hän hylkää väärät uskonnolliset tavat ja kielteiset taipumuksensa ja kehittää Kristuksen mallin mukaista persoonallisuutta (Ef. 4:22–24). Olemme iloisia nähdessämme, että vuosittain sadattuhannet ihmiset edistyvät tällä tavoin ja heidät voidaan kastaa Jehova Jumalalle vihkiytymisensä vertauskuvaksi. Tämä varmasti ilahduttaa Jehovan sydämen (Sananl. 27:11). Meidän on kuitenkin hyvä pohtia, loppuvatko tarvittavat muutokset tähän?

Monien täytyy tulla pois Saatanan maailmasta ja muuttua. (Ks. kpl 9.)

10. Miten Raamatussa mainittu muuttuminen eroaa hengellisestä edistymisestä tai käytöksensä parantamisesta?

10 Raamatussa mainittu muuttuminen ei tarkoita pelkästään hengellistä edistymistä tai käytöksensä parantamista. Esimerkiksi mainosmaailmassa jotakin tuotetta saatetaan esitellä ”paranneltuna versiona”, vaikka se on pohjimmiltaan yhä sama tuote. Kenties siihen on lisätty vain yksi uusi osanen ja pakkaus on houkuttelevampi. Eräs sanakirja kuitenkin selittää Raamatun ilmausta ”muuttukaa” seuraavasti: ”Room. 12:2 asettaa ulkonaisen muovautumisen tähän – – [asiainjärjestelmään] sen vastakohdaksi, että muuttuu sisäisesti uudistamalla ajatuksensa Pyhän Hengen voiman ansiosta.” (Vine’s Expository Dictionary.) Kristityltä vaadittava muuttuminen ei siis merkitse vain vahingollisten tapojen, epäterveen puheen ja moraalittoman käytöksen lopettamista. Myös jotkut sellaiset ihmiset, joilla ei ole tietoa Raamatusta, pyrkivät pysymään erossa tällaisista asioista. Millä tavalla kristittyjen sitten täytyy muuttua?

11. Miten muuttuminen Paavalin sanojen mukaan tapahtuisi?

11 Paavali kirjoitti: ”Muuttukaa mielenne uudistamisen avulla.” ”Mieli” liittyy ajattelukykyyn. Raamatussa käytettynä tämä ilmaus sisältää henkisen taipumuksen, asenteen ja järjenkyvyt. Roomalaiskirjeessään Paavali oli aiemmin kuvaillut ihmisiä, joiden ”mielentilaa – – ei hyväksytty”. He olivat täynnä ”epävanhurskautta, jumalattomuutta, ahneutta, pahuutta, – – kateutta, murhaa, riitaa, petollisuutta” ja muuta vahingollista. (Room. 1:28–31.) On helppo ymmärtää, miksi Paavali kehotti niitä Jumalan palvelijoita, jotka olivat kasvaneet tällaisessa ympäristössä, ”muuttumaan” ja uudistamaan mielensä.

”Kaikki – – suuttumus ja vihastus ja huutaminen ja herjaava puhe olkoon kaukana teistä.” (Ef. 4:31.)

12. Millainen ajattelutapa monilla nykyään on, ja miksi tällainen asenne olisi kristityille tuhoisa?

12 Valitettavasti ympärillämme maailmassa on paljon sellaisia ihmisiä kuin Paavali kuvaili. Heidän mielestään on vanhanaikaista tai suvaitsematonta pitää kiinni joistakin normeista tai periaatteista. Monet opettajat ja  vanhemmat ovat sallivaisia ja kannattavat ”vapaamielistä” ajattelutapaa. Heille kaikki on suhteellista eikä ehdotonta totuutta ole olemassa. Usein nekin, jotka sanovat olevansa uskonnollisia, ovat mielestään vapaita toimimaan sen mukaan, mitä he itse pitävät oikeana. He eivät katso olevansa velvollisia tottelemaan Jumalaa ja hänen käskyjään. (Ps. 14:1.) Tällainen asenne olisi tuhoisa tosi kristityille. Ellemme ole varovaisia, saattaisimme omaksua samanlaisen näkemyksen teokraattisista järjestelyistä. Voisimme olla haluttomia mukautumaan seurakunnan menettelytapoihin ja jopa valittaa kaikesta, mikä ei ole meille mieluista. Tai kenties suhtautuisimme kriittisesti raamatullisiin neuvoihin, jotka koskevat virkistäytymistä, internetin käyttöä ja korkeakoulutuksen hankkimista.

13. Miksi meidän tulisi arvioida rehellisesti itseämme?

13 Jottemme enää muovautuisi maailman mukaan, meidän on arvioitava rehellisesti syvimpiä asenteitamme ja tunteitamme sekä tavoitteitamme ja arvojamme. Ne saattavat olla muilta piilossa. Kenties toisten mielestä meillä on kaikki kunnossa. Ainoastaan me itse kuitenkin tiedämme, olemmeko todella antaneet Raamatusta oppimiemme asioiden muuttaa meitä ja annammeko tuon prosessin jatkua. (Lue Jaakobin kirjeen 1:23–25.)

MITEN MUUTTUMINEN TAPAHTUU?

14. Mikä auttaa meitä tekemään tarvittavat muutokset?

14 Koska muuttumisen täytyy tapahtua sisimmässämme, tarvitaan jotain sellaista, mikä tunkeutuu pinnan alle ja tavoittaa sydämemme. Mikä auttaa tässä? Tutkiessamme Raamattua saamme tietää, millaisia ihmisiä Jehova haluaa meidän olevan. Se miten suhtaudumme oppimiimme asioihin, paljastaa sydämentilamme. Näin saamme selville, mitä korjauksia meidän on tehtävä toimiaksemme ”Jumalan – – täydellisen tahdon” mukaisesti (Room. 12:2; Hepr. 4:12).

15. Millaisen muutoksen Jehova voi saada aikaan muovaamalla meitä?

15 Lue Jesajan 64:8. Profeetta Jesajan maalaama kielikuva opettaa tärkeän asian. Miten Jehova ikään kuin savenvalajana muovaa meitä? Hän ei tietenkään muuta meitä fyysisesti eikä tee meistä kasvonpiirteiltämme tai ruumiinrakenteeltamme viehättävämpiä. Jehova ei valmenna meitä ruumiillisesti vaan hengellisesti. Jos alistumme hänen muovattavakseen, muutumme sisäisesti eli hengellisesti. Juuri sitä tarvitsemme voidaksemme taistella maailmallista vaikutusta vastaan. Mitä muovaamiseen sisältyy?

16, 17. a) Kuvaile, mitä valaja tekee savelle saadakseen aikaan hienoa keramiikkaa. b) Miten Raamattu auttaa meitä muuttumaan ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia Jehovan silmissä?

16 Saadakseen aikaan laadukasta keramiikkaa savenvalaja käyttää korkeatasoista savea. Hänen on kuitenkin ennen valamista huolehdittava kahdesta työvaiheesta. Ensinnäkin savesta täytyy pestä pois kaikki sitä pilaavat, sopimattomat ainekset. Sitten saveen sekoitetaan oikea määrä vettä ja sitä vaivataan, jotta se muovaamisen jälkeen säilyttäisi muotonsa.

17 Vettä käytetään siis sekä saven puhdistamiseen että oikean koostumuksen ja notkeuden saamiseen, jotta siitä voitaisiin työstää käyttökelpoinen tai jopa taidokas astia. Tajuammeko, miten Jumalan sana voi toimia samalla tavoin elämässämme? Se auttaa meitä vapautumaan ajattelutavasta, joka meillä oli ennen kuin opimme tuntemaan Jumalan, ja muuttumaan sellaisiksi ihmisiksi, jotka ovat kallisarvoisia hänen silmissään. (Ef. 5:26.) Ajattelehan, miten usein meitä on  kehotettu lukemaan Raamattua päivittäin ja käymään säännöllisesti seurakunnan kokouksissa, joissa Jumalan sanaa tarkastellaan! Miksi meitä kannustetaan tekemään siten? Koska näin toimimalla alistumme Jehovan muovailtavaksi. (Ps. 1:2; Apt. 17:11; Hepr. 10:24, 25.)

Muututtuasi pystyt käsittelemään ongelmia paremmin kuin ennen. (Ks. kpl 18.)

18. a) Miksi meidän on tärkeää mietiskellä Jumalan sanaa, mikäli haluamme sen muuttavan meitä? b) Mitkä kysymykset ovat avuksi?

18 Mikäli haluamme Jumalan sanan muuttavan meitä, ei riitä, että vain luemme ja opiskelemme sitä säännöllisesti. Monet lukevat aika ajoin Raamattua, ja se on tullut heille melko tutuksi. Olet kenties tavannut sellaisia ihmisiä kenttäpalveluksessa. Jotkut pystyvät jopa esittämään raamatunjakeita ulkomuistista. * Tämä ei kuitenkaan vaikuta juuri lainkaan heidän ajatteluunsa ja elämäntapaansa. Mitä heiltä sitten puuttuu? Jotta Jumalan sana vaikuttaisi ihmiseen ja muuttaisi häntä, hänen täytyy antaa ”kaiuttaa [sitä] alas” sydämeensä (Gal. 6:6, alav.). On siis tärkeää käyttää aikaa oppimansa mietiskelemiseen. Olisi hyvä pohtia: Olenko varma, että kyseessä ei ole vain jokin uskonnollinen opetus muiden joukossa? Olenko nähnyt todisteita siitä, että tämä on varmasti totuus? Sovellanko oppimaani omaan elämääni vai opetanko sitä vain toisille? Tuntuuko minusta, että oppimieni asioiden välityksellä Jehova puhuu minulle henkilökohtaisesti? Tällaisten kysymysten ajatteleminen ja mietiskeleminen syventää sydämemme tunteita Jehovaa kohtaan. Rakkautemme häneen kasvaa. Kun totuus koskettaa sydäntämme, haluamme tehdä myönteisiä muutoksia. (Sananl. 4:23; Luuk. 6:45.)

19, 20. Minkä raamatullisen neuvon noudattaminen todella hyödyttää meitä?

19 Jumalan sanan säännöllinen lukeminen ja mietiskeleminen saa meidät noudattamaan edelleen Paavalin neuvoa, jota olemme todennäköisesti jo jossain määrin noudattaneet. Hän sanoi: ”Riisukaa pois vanha persoonallisuus tottumuksineen ja pukeutukaa uuteen persoonallisuuteen, jota uudistetaan täsmällisen tiedon avulla.” (Kol. 3:9, 10.) Voimme menestyä tiellämme, kun todella ymmärrämme Jumalan sanaa ja se alkaa vaikuttaa meihin. Tuloksena on uusi kristillinen persoonallisuus, joka auttaa meitä suojautumaan Saatanan ovelilta vehkeilyiltä.

20 Apostoli Pietari muistuttaa: ”Tottelevaisina lapsina älkää enää muovautuko niiden halujen mukaan, joita teillä ennen oli.” Meidän pitäisi sen sijaan tulla ”kaikessa käytöksessämme pyhiksi”. (1. Piet. 1:14, 15.) Kun pyrimme parhaamme mukaan hylkäämään entiset ajatuksemme ja asenteemme ja annamme muuttaa itseämme, saamme suuria siunauksia. Se käy ilmi seuraavasta kirjoituksesta.

^ kpl 18 Ks. esimerkki Vartiotornista 1.2.1994 s. 9 kpl 7.