Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Syyskuu 2013

Jehovan muistutukset ovat luotettavia

Jehovan muistutukset ovat luotettavia

”Jehovan muistutus on luotettava, se tekee kokemattomasta viisaan.” (PS. 19:7)

1. Mitä aiheita Jumalan kansa tarkastelee säännöllisesti, ja miten hyödymme niiden kertaamisesta?

OLET saattanut joskus Vartiotornin tutkisteluun valmistautuessasi ajatella, että tätä aihetta on varmaan käsitelty aiemminkin. Jos olet ollut kristillisen seurakunnan yhteydessä jo jonkin aikaa, olet todennäköisesti pannut merkille, että joitakin teemoja tarkastellaan kerta toisensa jälkeen. Jumalan valtakuntaa, lunnaita ja saarnaamistyötä sekä esimerkiksi rakkauden ja uskon ominaisuuksia koskeva aineisto kuuluu säännöllisenä osana hengelliseen ruokavalioomme. Tällaisten aiheiden kertaaminen auttaa meitä pysymään terveinä uskossa ja tulemaan ”sanan tekijöiksi eikä vain kuulijoiksi” (Jaak. 1:22).

2. a) Mitä Jumalan antamilla muistutuksilla usein tarkoitetaan? b) Miten Jumalan muistutukset eroavat ihmisten säätämistä laeista?

2 Raamatussa ”muistutuksiksi” käännetyllä heprean substantiivilla tarkoitetaan usein lakeja, käskyjä ja säännöksiä, joita Jumala antaa kansalleen. Ihmisten säätämiä lakeja joudutaan monesti korjaamaan tai uudistamaan, mutta Jehovan lait ja säännökset ovat aina luotettavia. Vaikka jotkin näistä laaditaan jotakin erityistä aikaa tai tilannetta varten, niistä ei koskaan tule virheellisiä tai puutteellisia. Psalmista sanoi: ”Sinun muistutustesi vanhurskaus kestää ajan hämärään asti.” (Ps. 119:144.)

3, 4. a) Mitä Jehovan muistutuksiin saattaa sisältyä? b) Miten israelilaiset hyötyivät, jos he noudattivat saamiaan muistutuksia?

3 Toisinaan Jehovan muistutuksiin sisältyy varoitussanomia. Israelin kansa sai varoituksia toistuvasti Jumalan profeettojen välityksellä. Esimerkiksi vähän ennen kuin israelilaisten oli määrä astua Luvattuun maahan, Mooses sanoi heille: ”Varokaa, ettei sydämenne joudu viekoitelluksi ja ettette käänny palvomaan muita jumalia ja kumartamaan niitä ja ettei  Jehovan suuttumus syty teitä kohtaan.” (5. Moos. 11:16, 17.) Raamatusta ilmenee, että Jumala antoi kansalleen lukuisia hyödyllisiä muistutuksia.

4 Jehova kehotti yhä uudelleen israelilaisia pelkäämään häntä, kuuntelemaan hänen ääntään ja pyhittämään hänen nimensä (5. Moos. 4:29–31; 5:28, 29). Jos he noudattivat näitä muistutuksia, he saivat runsaasti siunauksia (3. Moos. 26:3–6; 5. Moos. 28:1–4).

MITEN ISRAEL SUHTAUTUI JUMALAN MUISTUTUKSIIN?

5. Miksi Jehova taisteli kuningas Hiskian puolesta?

5 Läpi Israelin myrskyisän historian Jumala piti lupauksensa. Esimerkiksi kun Assyrian kuningas Sanherib tunkeutui Juudaan ja uhkasi kukistaa kuningas Hiskian, Jehova puuttui tilanteeseen lähettämällä paikalle enkelin. Yhdessä yössä Jumalan enkeli hävitti Assyrian armeijasta ”jokaisen urhoollisen, väkevän miehen”, niin että Sanherib joutui palaamaan nöyryytettynä kotiin. (2. Aik. 32:21; 2. Kun. 19:35.) Miksi Jumala taisteli kuningas Hiskian puolesta? Koska Hiskia ”pysyi kiinni Jehovassa. Hän ei kääntynyt pois seuraamasta häntä vaan piti jatkuvasti hänen käskynsä.” (2. Kun. 18:1, 5, 6.)

Jehovan muistutukset saivat Josian toimimaan tosi palvonnan hyväksi. (Ks. kpl 6.)

6. Miten kuningas Josia todisti luottamuksensa Jehovaan?

6 Toinen esimerkki ihmisestä, joka totteli Jehovan käskyjä, on kuningas Josia. Jo kahdeksanvuotiaana ”hän teki sitä, mikä oli oikein Jehovan silmissä, – – eikä hän poikennut oikealle eikä vasemmalle”. (2. Aik. 34:1, 2.) Josia todisti luottamuksensa Jehovaan puhdistamalla maan epäjumalista ja ennallistamalla tosi palvonnan. Tämän toiminnan johdosta sekä Josiaa että koko kansaa siunattiin. (Lue 2. Aikakirjan 34:31–33.)

7. Mikä oli seurauksena, kun Israel jätti huomiotta Jehovan muistutukset?

7 Valitettavasti Jumalan kansa ei kuitenkaan aina luottanut täysin Jehovan muistutuksiin. Se horjui satojen vuosien ajan tottelevaisuuden ja tottelemattomuuden välillä. Israelilaisten uskon heiketessä kävi useasti niin, että – apostoli Paavalia lainataksemme – ”jokainen opetuksen tuuli kuljetti [heitä] sinne tänne” (Ef. 4:13, 14). Ja koska he eivät panneet luottamustaan Jumalan muistutuksiin, he ennustuksen mukaisesti korjasivat karvasta hedelmää (3. Moos. 26:23–25; Jer. 5:23–25).

8. Mitä opimme israelilaisten esimerkistä?

8 Millä tavoin hyödymme israelilaisten esimerkistä? Myös Jumalan nykyisille palvelijoille annetaan neuvoja ja kuria (2. Piet. 1:12). Joka kerta kun luemme Jumalan  henkeytettyä sanaa, saamme muistutuksia. Koska meillä on tahdonvapaus, voimme päättää joko totella Jehovan ohjeita tai toimia niin kuin näyttää oikealta omissa silmissämme (Sananl. 14:12). Mietitäänpä, mitä syitä meillä on luottaa Jehovan muistutuksiin ja miten hyödymme niiden noudattamisesta.

ALISTU JUMALAN TAHTOON JA ELÄ!

9. Miten Jehova vakuutti israelilaisille erämaassa, että hän tuki heitä?

9 Kun israelilaiset aloittivat ”pelottavassa erämaassa” vaelluksen, joka osoittautui lopulta 40 vuoden pituiseksi, Jehova ei kertonut heille yksityiskohtaisesti etukäteen, miten hän ohjaisi ja suojelisi heitä ja huolehtisi heistä. Sen sijaan hän todisti toistuvasti toiminnallaan, että heidän kannatti luottaa häneen ja hänen ohjeisiinsa. Jehova johdatti israelilaisia tuon karun alueen läpi päivisin pilvipatsaan avulla ja öisin tulipatsaan avulla. Näin hän muistutti heitä tuestaan. (5. Moos. 1:19; 2. Moos. 40:36–38.) Hän huolehti myös heidän perustarpeistaan. ”Heidän vaatteensa eivät kuluneet, eivätkä heidän jalkansa ajettuneet.” Heiltä ei tosiaankaan ”puuttunut mitään”. (Neh. 9:19–21.)

10. Miten Jehova opastaa palvelijoitaan nykyään?

10 Jumalan nykyiset palvelijat ovat vanhurskaan uuden maailman kynnyksellä. Luotammeko siihen, että saamme Jehovalta kaiken tarvittavan säilyäksemme tulevassa ”suuressa ahdistuksessa”? (Matt. 24:21, 22; Ps. 119:40, 41.) Jehova ei tosin ole antanut pilvi- tai tulipatsasta opastamaan meitä uuteen maailmaan. Järjestönsä välityksellä hän kuitenkin auttaa palvelijoitaan pysymään valppaina. Meitä on esimerkiksi kehotettu yhä painokkaammin kasvattamaan hengellisyyttämme: lukemaan henkilökohtaisesti Raamattua, pitämään perheen palvontailta sekä osallistumaan säännöllisesti kokouksiin ja sananpalvelukseen. Olemmeko järjestäneet elämämme siten, että voimme noudattaa näitä ohjeita? Ne auttavat meitä rakentamaan niin vahvan uskon, että voimme säilyä elossa uuteen maailmaan.

Jehovan muistutukset saavat meidät pitämään valtakunnansalimme turvallisina ja helppopääsyisinä. (Ks. kpl 11.)

11. Millä tavoin Jumala osoittaa olevansa kiinnostunut meistä?

11 Saamamme ohjeet auttavat meitä pysymään hereillä hengellisesti, mutta niistä on hyötyä arkielämän asioissakin. Meitä on neuvottu esimerkiksi suhtautumaan tasapainoisesti aineelliseen ja pitämään ”silmämme” yksinkertaisena, jotta välttyisimme tarpeettomalta huolelta. Olemme hyötyneet myös ohjeista, jotka koskevat ulkoasuamme ja tervehenkisen viihteen valintaa sekä auttavat ratkaisemaan, minkä verran hankkia koulutusta. Lisäksi meitä on muistutettu siitä, miten huolehtia kotimme, automme ja valtakunnansalimme turvallisuudesta ja varautua mahdollisiin hätätilanteisiin. Tällaiset neuvot osoittavat, että Jumala on kiinnostunut hyvinvoinnistamme.

MUISTUTUKSET AUTTOIVAT VARHAISKRISTITTYJÄ PYSYMÄÄN USKOLLISINA

12. a) Mistä aiheesta Jeesus puhui toistuvasti opetuslapsilleen? b) Millä nöyrällä teolla oli pysyvä vaikutus Pietariin? c) Miten Jeesuksen esimerkin pitäisi vaikuttaa meihin?

12 Jumalan palvelijat saivat säännöllisesti muistutuksia ensimmäisellä vuosisadalla. Jeesus puhui opetuslapsilleen toistuvasti siitä, että heidän piti kehittää nöyryyttä. Hän ei kuitenkaan vain kertonut heille, mitä nöyränä oleminen merkitsi, vaan osoitti sen esimerkillään. Ollessaan viimeistä päivää ihmisenä maan päällä Jeesus kokosi apostolit viettämään pesahia. Apostolien syödessä Jeesus nousi illalliselta ja teki sellaista, mistä yleensä huolehti joku palvelija. Hän pesi heidän jalkansa. (Joh. 13:1–17.) Tällä nöyrällä teolla oli heihin pysyvä vaikutus.  Noin 30 vuotta myöhemmin apostoli Pietari, joka oli ollut mukana tuolla illallisella, antoi uskonveljilleen neuvoja nöyryydestä (1. Piet. 5:5). Jeesuksen esimerkin pitäisi saada meidät kohtelemaan toisiamme nöyrästi (Fil. 2:5–8).

13. Minkä tärkeän ominaisuuden kasvattamisesta Jeesus muistutti opetuslapsiaan?

13 Jeesus puhui opetuslapsilleen usein myös lujan uskon tarpeellisuudesta. Kun opetuslapset eivät onnistuneet karkottamaan demonia eräästä pojasta, he kysyivät Jeesukselta: ”Minkä vuoksi me emme voineet ajaa sitä ulos?” Jeesus vastasi: ”Vähäisen uskonne vuoksi. Sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä on uskoa sinapinsiemenenkään verran, – – ei mikään ole teille mahdotonta.” (Matt. 17:14–20.) Sananpalveluksensa alusta loppuun saakka Jeesus opetti seuraajilleen, että usko on olennaisen tärkeä ominaisuus. (Lue Matteuksen 21:18–22.) Käytämmekö hyväksemme mahdollisuudet vahvistaa uskoamme sen rakentavan opetuksen välityksellä, jota saamme konventeissa ja seurakunnan kokouksissa? Ne eivät ole pelkästään iloisia kokoontumisia vaan ne ovat meille ennen kaikkea tilaisuuksia osoittaa luottamuksemme Jehovaan.

14. Miksi on tärkeää kehittää kristillistä rakkautta nykyään?

14 Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa muistutetaan tuon tuostakin, että meidän tulisi osoittaa rakkautta toisiamme kohtaan. Jeesuksen sanojen mukaan toiseksi suurin käsky on: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:39.) Vastaavasti Jeesuksen velipuoli Jaakob sanoi rakkautta ”kuninkaalliseksi laiksi” (Jaak. 2:8). Apostoli Johannes kirjoitti: ”Rakkaat, en kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on ollut alusta asti. – – Toisaalta minä kirjoitan teille uuden käskyn.” (1. Joh. 2:7, 8.) Mitä Johannes tarkoitti ”vanhalla käskyllä”? Hän tarkoitti rakastamista koskevaa käskyä. Se oli ”vanha” siinä mielessä, että Jeesus oli antanut sen ”alusta asti”, kymmeniä vuosia aiemmin. Se oli kuitenkin myös ”uusi” siinä mielessä, että se korosti uhrautuvaa rakkautta. Juuri tällaista rakkautta opetuslapset saattaisivat tarvita kohdatessaan uudenlaisia olosuhteita. Emmekö Kristuksen opetuslapsina arvostakin sitä, että meitä autetaan vastustamaan tälle maailmalle ominaista itsekästä henkeä, joka jäytää lähimmäisenrakkautta?

15. Mikä oli Jeesuksen päätehtävä maan päällä?

15 Jeesus oli henkilökohtaisesti kiinnostunut ihmisistä. Hänen lämmin huolenpitonsa ilmeni siitä, että hän paransi sairaita ja heikkokuntoisia sekä herätti kuolleita. Jeesuksen päätehtävä ei kuitenkaan  ollut parantaa ihmisiä fyysisesti. Paljon kauaskantoisempi vaikutus ihmisten elämään oli sillä, että hän saarnasi ja opetti. Miten niin? Ne, jotka Jeesus paransi ja herätti kuolleista ensimmäisellä vuosisadalla, aikanaan ikääntyivät ja kuolivat. Toisaalta niillä, jotka suhtautuivat myönteisesti hänen saarnaamaansa sanomaan, on odotteena ikuinen elämä (Joh. 11:25, 26).

16. Miten laajamittaista Valtakunnan saarnaaminen ja opetuslasten tekeminen on nykyään?

16 Saarnaamistyötä, jonka Jeesus aloitti ensimmäisellä vuosisadalla, tehdään nykyään yhä laajamittaisemmin. Jeesus kehotti opetuslapsiaan: ”Menkää sen tähden ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä.” (Matt. 28:19.) He totisesti noudattivat tätä käskyä, ja me olemme tehneet samoin! Yli seitsemän miljoonaa aktiivista Jehovan todistajaa julistaa innokkaasti Jumalan valtakuntaa yli 230 maassa, ja he tutkivat säännöllisesti Raamattua miljoonien ihmisten kanssa. Tämä osoittaa, että elämme viimeisissä päivissä.

SYITÄ LUOTTAA JEHOVAAN NYKYÄÄN

17. Mitä neuvoja Paavali ja Pietari antoivat?

17 Muistutukset selvästikin auttoivat varhaiskristittyjä pysymään lujina uskossa. Esimerkiksi Timoteus epäilemättä rohkaistui suuresti, kun apostoli Paavali, joka oli vankina Roomassa, kirjoitti hänelle: ”Pidä jatkuvasti kiinni niiden terveellisten sanojen mallista, jotka olet minulta kuullut.” (2. Tim. 1:13.) Myös apostoli Pietari kannusti kristittyjä tovereitaan kehittämään muun muassa kestävyyttä, veljellistä kiintymystä ja itsehillintää ja sanoi sitten: ”Tulen olemaan halukas aina muistuttamaan teitä näistä asioista, vaikka ne tiedättekin ja olette lujittuneet – – totuudessa.” (2. Piet. 1:5–8, 12.)

18. Miten ensimmäisen vuosisadan kristityt suhtautuivat muistutuksiin?

18 Paavali ja Pietari välittivät kirjeissään ”pyhien profeettojen ennen puhumia sanoja” (2. Piet. 3:2). Närkästyivätkö veljet ensimmäisellä vuosisadalla saadessaan tällaista ohjausta? Eivät, sillä se oli ilmaus Jumalan rakkaudesta, joka auttoi heitä ”kasvamaan – – jatkuvasti Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ansaitsemattomassa hyvyydessä ja tuntemuksessa” (2. Piet. 3:18).

19, 20. Miksi meidän tulisi luottaa Jehovan muistutuksiin, ja miten hyödymme niistä?

19 Nykyään meillä on yllin kyllin syitä luottaa Jehovan muistutuksiin, jotka sisältyvät hänen erehtymättömään Sanaansa Raamattuun. (Lue Joosuan 23:14.) Sen sivuilla kerrotaan, miten Jumala on tuhansien vuosien aikana kohdellut epätäydellisiä ihmisiä. Tämä historiallinen kertomus on talletettu hyödyksemme (Room. 15:4; 1. Kor. 10:11). Olemme nähneet Raamatun ennustusten täyttyvän. Nämä täyttyneet ennustukset ovat muistutuksia siitä, että Jumalan sanat toteutuvat aina. Esimerkiksi Jehovan puhtaan palvonnan yhteyteen on nyt tullut miljoonia ihmisiä, kuten Jesaja ennusti tapahtuvan ”päivien lopulla” (Jes. 2:2, 3). Myös maailman huononevat olosuhteet täyttävät Raamatun ennustuksia. Ja kuten mainittiin, käynnissä oleva maailmanlaajuinen saarnaamiskampanja toteuttaa suoranaisesti Jeesuksen sanat (Matt. 24:14).

20 Luojamme on kautta vuosisatojen osoittautunut luotettavaksi. Hyötyäksemme hänen muistutuksistaan meidän on uskottava niihin. Eräs sisaremme sanoo: ”Kun aloin luottaa täysin Jehovaan, näin yhä selvemmin, miten hänen rakkaudellinen kätensä tuki ja vahvisti minua.” Hyötykäämme hänen tavallaan Jehovan muistutusten noudattamisesta.