Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Hyödynnä vastakohtia

Hyödynnä vastakohtia

Jeesus oli epäilemättä suurin Opettaja, joka koskaan on ollut maan päällä. Olet kenties pyrkinyt ottamaan mallia hänen opetusmenetelmistään, vaikkapa kysymysten ja vertausten käytöstä. Vähemmälle huomiolle saattaa kuitenkin jäädä se, että hän käytti opetuksessaan paljon vastakohtia.

Monet viljelevät puheessaan vastakkaisuuksia edes tiedostamatta sitä. Joku saattaa esimerkiksi sanoa: ”Hedelmien piti olla kypsiä, mutta ainakin nämä ovat aivan raakoja.” Tai: ”Hän oli lapsena melko ujo, mutta nyt hän on hyvin seurallinen.”

Kyse on siis siitä, että ensin sanotaan jokin ajatus ja sille esitetään vastakohta käyttämällä esimerkiksi sanoja mutta, vaan, kuitenkin, pikemminkin tai toisaalta. Vastakkaisuuden voi tuoda esiin myös täsmentämällä ajatusta tai lisäämällä yksityiskohtia. Tällöin ajatuksen ydin on helpompi ymmärtää.

Kaikissa kielissä ja kulttuureissa ei välttämättä ole tapana esittää vastakohtaisuuksia. Jumalan henkeytetyssä sanassa niitä on kuitenkin runsaasti, joten ne ovat varmasti hyvin käyttökelpoisia. Jeesus esitti vastakkaisuuksia alinomaa. Muistat varmaankin nämä: ”Lamppua ei sytytetä ja aseteta vakan alle, vaan lampunjalkaan.” ”En ole tullut hävittämään [Lakia], vaan täyttämään.” ”Te olette kuulleet sanotun: ’Et saa tehdä aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka jatkuvasti katsoo naista. . .” ”Te olette kuulleet sanotun: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta.’ Mutta minä sanon teille: Älkää tehkö vastarintaa sille, joka on paha, vaan jos joku läimäyttää sinua oikealle poskellesi, käännä hänelle toinenkin.” (Matt. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.)

Samankaltaisia vastakkaisuuksia on muissakin Raamatun kirjoissa. Ne voivat auttaa sinua ymmärtämään jonkin ydinajatuksen tai korostavat jotakin parempaa toimintatapaa. Jos sinulla on lapsia, mieti seuraavaa vastakkainasettelua: ”Te isät, älkää ärsyttäkö lapsianne, vaan kasvattakaa heitä jatkuvasti Jehovan kurissa ja mielenohjauksessa.” (Ef. 6:4.) Jos apostoli Paavali olisi vain todennut, että isän tai äidin tulisi kasvattaa lasta Jumalan kurissa, se olisi jo sinänsä ollut hyvä ja viisas neuvo. Ajatuksen ymmärtää kuitenkin vielä paremmin, kun sen yhteydessä esitetään vastakohta: ei tule ”ärsyttää lapsiaan vaan kasvattaa heitä jatkuvasti Jehovan – – mielenohjauksessa”.

Paavali kirjoitti myöhemmin samassa luvussa: ”Meillä ei ole kamppailua verta ja lihaa vastaan, vaan – – taivaallisissa olevia pahoja henkivoimia vastaan.” (Ef. 6:12.) Tämä vastakkaisuus varmastikin auttaa meitä tajuamaan, että olemme keskellä vaikeaa taistelua. Emme taistele pelkkiä ihmisiä vastaan vaan pikemminkin pahoja henkivoimia vastaan.

 MITEN HYÖDYNTÄÄ VASTAKOHTIA?

Efesolaiskirjeessä on monia muitakin jakeita, joissa Paavali hyödynsi vastakohtia. Ne voivat auttaa meitä ymmärtämään Paavalin esittämän asian ytimen ja tajuamaan entistä selkeämmin, mitä meidän pitäisi tehdä.

Oheisessa taulukossa on joitakin Efesolaiskirjeen luvuissa 4 ja 5 esiintyviä vastakkaisuuksia, joiden miettiminen saattaa olla kiinnostavaa ja mielekästä. Pohdi kunkin vastakohtaparin valossa omaa elämääsi. Kysy itseltäsi: Millainen asenne minulla todellisuudessa on? Miten toimin tämänkaltaisessa asiassa tai tilanteessa? Kumpaan näistä kahdesta vastakkaisesta vaihtoehdosta toiset yhdistävät minut? Jos huomaat, että jokin piirre kaipaa korjaamista, ryhdy toimiin. Anna tuon vastakohtaparin auttaa sinua kehittymään.

Voitte käyttää taulukkoa myös perheenne yhteisessä palvonnassa. Ensin kaikki lukevat läpi luettelon. Sitten yksi teistä mainitsee jonkin vastakohtaparin alkuosan samalla kun muut yrittävät muistaa, mitä piirrettä korostettiin loppuosassa. Tuloksena saattaa olla mukava keskustelu siitä, miten voisitte paremmin soveltaa jälkimmäistä osaa. Tämä auttaa nuoria ja vanhoja käyttäytymään kristitylle sopivalla tavalla sekä kotona että muualla.

Muistatko vastakohtaparin loppuosan?

Kun huomaat, miten käyttökelpoista ajatusten vastakkainasettelu on, opit paremmin tunnistamaan vastakkaisuudet Raamatusta ja hyödyntämään niitä kenttäpalveluksessa. Voisit esimerkiksi sanoa jollekulle: ”Monet ajattelevat, että ihmisellä on kuolematon sielu, mutta katsokaahan, mitä Jumalan sanassa sanotaan.” Tai johtaessasi raamatuntutkistelua saattaisit kysyä: ”Täälläpäin useimmat ihmiset uskovat, että Jumala ja Jeesus ovat sama persoona. Mutta mitä olemme tutkiessamme huomanneet Raamatun sanovan? Entä mitä sinä ajattelet?”

Raamattu tosiaan esittää monia opettavia vastakohtia, jotka auttavat meitä kulkemaan Jumalan tietä. Voimme käyttää niitä myös auttaessamme toisia tuntemaan Raamatun totuuden.