Olisiko kristittyjen vanhempien sopivaa istua erotetun lapsensa vieressä seurakunnan kokouksissa?

Meidän ei tarvitse olla ylen määrin huolissamme siitä, missä erotettu henkilö valtakunnansalissa istuu. Julkaisuissamme on kannustettu kristittyjä vanhempia antamaan hengellistä apua vielä kotona asuvalle erotetulle lapselleen, jos se näyttää sopivalta. Kuten Vartiotornissa 15.11.1988 sivuilla 19 ja 20 osoitettiin, vanhemmat voivat jopa tutkia Raamattua luonaan asuvan alaikäisen, erotetun lapsensa kanssa. Toivon mukaan lapsi saisi täten rohkaisua, jota hän tarvitsee oikaistakseen tiensä.

Mitä tulee valtakunnansalin istuinpaikkoihin, näyttäisi järkevältä, että erotettu alaikäinen lapsi voisi istua hiljaa vanhempiensa vieressä. Erotettuja ei vaadita istumaan salin takaosassa, joten ei pitäisi olla mitään huomauttamista, jos erotettu lapsi on vanhempiensa vieressä, missä nämä sitten istuvatkin. Koska vanhemmat huolehtivat lapsestaan hengellisesti, he haluavat tietenkin varmistaa, että hän saa kokouksista parhaan hyödyn. Tämän vuoksi heidän voi olla hyvä ottaa lapsi viereensä eikä jättää häntä istumaan yksin johonkin muualle.

Entä jos erotettu lapsi ei asu enää vanhempiensa kanssa? Vaikuttaako tämä asiaan? Julkaisuissamme on aiemmin esitetty selvästi, miten kristityn täytyy suhtautua yhteydenpitoon sellaisen erotetun perheenjäsenen kanssa, joka ei asu kotona. * Kuitenkin se, että joku erotettu istuu hiljaa sukulaistensa vieressä kokouksen ajan, on aivan eri asia kuin se, että häneen yritetään pitää tarpeettomasti yhteyttä. Jos uskollisilla perheenjäsenillä on oikea asenne erotettua sukulaistaan kohtaan ja he pyrkivät kunnioittamaan Raamatun neuvoja suhtautumisessaan häneen, ei pitäisi olla syytä huoleen. (1. Kor. 5:11, 13; 2. Joh. 11.)

Siinä, että erotettu henkilö istuu sukulaisensa tai jonkun muun seurakunnan jäsenen vieressä, ei pitäisi olla aihetta huoleen, mikäli hän käyttäytyy asianmukaisesti. Sen rajoittaminen, missä joku istuu, voisi tuoda monia ongelmia. Jos kaikki läsnäolijat, uskolliset sukulaiset mukaan lukien, pyrkivät kunnioittamaan erottamista koskevia Raamatun periaatteita eikä ole vaaraa veljien kompastuttamisesta, ei ole syytä tehdä suurta numeroa niiden istuinpaikasta, jotka ovat läsnä seurakunnan kokouksissa. *

^ kpl 5 Ks. Vartiotorni 15.11.1981 s. 29–30.

^ kpl 6 Tämä on ajantasaistus siihen, mitä sanottiin Vartiotornissa 1.7.1953 s. 206.