Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Heinäkuu 2013

Monia ruokitaan muutamien välityksellä

Monia ruokitaan muutamien välityksellä

”Taitettuaan leivät hän [Jeesus] jakeli ne opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelivat ihmisjoukoille.” (MATT. 14:19)

1–3. Kerro, miten Jeesus ruokki suuren ihmisjoukon Betsaidan lähistöllä. (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

KUVITTELEHAN seuraava näkymä. (Lue Matteuksen 14:14–21.) Vuoden 32 pesah lähestyy. Suuri ihmisjoukko – noin 5 000 miestä sekä lisäksi naisia ja pieniä lapsia – on seurannut Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan asumattomalle seudulle Betsaidan kylän lähistölle, Galileanmeren pohjoisrannalle.

2 Nähdessään ihmisjoukon Jeesus liikuttuu säälistä. Hän parantaa heidän keskuudessaan olevat sairaat ja opettaa heille monia asioita Jumalan valtakunnasta. Kun alkaa tulla myöhä, opetuslapset kehottavat Jeesusta lähettämään ihmiset pois, jotta nämä menisivät lähikyliin ostamaan itselleen ruokaa. Jeesus kuitenkin sanoo opetuslapsilleen: ”Antakaa te heille syötävää.” Nämä sanat varmaankin kuulostavat oudoilta, sillä heillä on mukanaan vain hyvin vähän elintarvikkeita – viisi leipää ja kaksi pientä kalaa.

3 Jeesuksen syvä myötätunto saa hänet tekemään ihmeen – ainoan ihmeen, jonka kaikki neljä evankeliuminkirjoittajaa ovat merkinneet muistiin (Mark. 6:35–44; Luuk. 9:10–17; Joh. 6:1–13). Opetuslasten välityksellä Jeesus käskee ihmisten asettua pitkälleen ruohikolle 50:n ja 100 hengen ryhmiin. Esitettyään siunauksen hän alkaa taittaa leipiä ja paloitella kaloja. Jeesus ei kuitenkaan anna niitä ihmisille itse vaan ”jakelee ne opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelevat ihmisjoukoille”. Tapahtuu ihme! Kaikille riittää syötävää enemmän kuin tarpeeksi. Ajattelehan: vain muutamien – toisin sanoen opetuslastensa – välityksellä Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä. *

4. a) Millaisen ravinnon antamisesta Jeesus kantoi erityistä huolta ja miksi? b) Mitä tarkastelemme tässä ja seuraavassa kirjoituksessa?

 4 Vielä suurempaa huolta Jeesus kantoi siitä, että hänen seuraajansa saisivat hengellistä ravintoa. Hän tiesi, että hengellisen ruoan nauttiminen, Jumalan sanan totuuksien omaksuminen, johtaisi ikuiseen  elämään. (Joh. 6:26, 27; 17:3.) Sama myötätunto, jota Jeesus oli osoittanut ruokkiessaan ihmisjoukon leivillä ja kaloilla, sai hänet käyttämään lukuisia tunteja seuraajiensa opettamiseen (Mark. 6:34). Jeesus kuitenkin tiesi, että hänen aikansa maan päällä jäisi lyhyeksi ja että hän palaisi taivaaseen (Matt. 16:21; Joh. 14:12). Miten Jeesus taivaasta käsin pitäisi seuraajansa hengellisesti hyvin ravittuina? Hän noudattaisi samankaltaista toimintamallia – ruokkisi monia muutamien välityksellä. Keitä sitten olisivat nuo muutamat? Katsotaanpa, miten Jeesus ravitsi monia voideltuja seuraajiaan muutamien välityksellä ensimmäisellä vuosisadalla. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastelemme meille kaikille ratkaisevan tärkeää kysymystä: miten voimme nykyään tunnistaa ne muutamat, joiden välityksellä Kristus ruokkii meitä.

Tuhansia ruokittiin muutamien välityksellä. (Ks.  kpl 4.)

MUUTAMAT VALITAAN

5, 6. a) Minkä tärkeän ratkaisun Jeesus teki sen varmistamiseksi, että hänen seuraajansa olisivat hengellisesti hyvin ravittuja hänen kuolemansa jälkeen? b) Miten Jeesus valmisti apostoleitaan tarttumaan merkittävään tehtävään?

5 Vastuuntuntoinen perheenpää tekee mahdollisen kuolemansa varalta järjestelyjä perheensä toimeentulon varmistamiseksi. Samoin Jeesus, josta tulisi kristillisen seurakunnan Pää, ryhtyi toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hänen kuolemansa jälkeen hänen seuraajistaan huolehdittaisiin hengellisesti (Ef. 1:22). Niinpä Jeesus noin kaksi vuotta ennen kuolemaansa teki erään tärkeän ratkaisun. Hän valitsi ensimmäiset niistä muutamista, joiden välityksellä hän myöhemmin ruokkisi monia. Katsotaanpa, mitä tapahtui.

6 Rukoiltuaan koko yön Jeesus kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heidän joukostaan 12 apostolia (Luuk. 6:12–16). Seuraavien kahden vuoden aikana hän oli erityisen läheisesti tekemisissä näiden 12:n kanssa ja opetti heitä sekä sanoillaan että esimerkillään. Jeesus tiesi, että heillä oli paljon opittavaa, ja niinpä heitä kutsuttiin edelleen ”opetuslapsiksi” (Matt. 11:1; 20:17). Hän antoi heille arvokasta yksilöllistä neuvontaa ja valmensi heitä perusteellisesti sananpalveluksessa (Matt. 10:1–42; 20:20–23; Luuk. 8:1; 9:52–55). Selvästikin hän valmisti heitä huolehtimaan merkittävästä tehtävästä, jonka he saisivat hänen kuolemansa ja taivaaseen paluunsa jälkeen.

7. Mikä tulisi olemaan apostolien pääasiallinen vastuu, ja miten Jeesus ilmaisi sen?

7 Millainen tehtävä apostoleille uskottaisiin? Vuoden 33 helluntain lähestyessä kävi selväksi, että apostolit palvelisivat ”valvojanvirassa” (Apt. 1:20). Mihin he tulisivat kohdistamaan päähuomionsa? Vastaus ilmenee keskustelusta, jonka Jeesus kävi apostoli Pietarin kanssa ylösnousemuksensa jälkeen. (Lue Johanneksen 21:1, 2, 15–17.) Muitakin apostoleja oli paikalla, kun Jeesus sanoi Pietarille: ”Ruoki minun pieniä lampaitani.” Näin Jeesus osoitti apostoliensa kuuluvan niihin muutamiin, joiden välityksellä hän antaisi hengellistä ravintoa monille. Miten koskettavalla ja paljonpuhuvalla tavalla Jeesus ilmaisikaan tunteensa ”pieniä lampaitaan” kohtaan! *

MONIA RUOKITAAN HELLUNTAISTA LÄHTIEN

8. Miten uudet uskovat osoittivat helluntaina tunnistaneensa selvästi kanavan, jota Kristus käytti?

8 Kuolleista herätetty Kristus käytti vuoden 33 helluntaista lähtien apostoleitaan kanavana, jonka välityksellä hän antoi ravintoa muille voidelluille opetuslapsilleen. (Lue Apostolien tekojen 2:41, 42.) Juutalaiset ja käännynnäiset, joista helluntaipäivänä tuli hengellä voideltuja kristittyjä, pystyivät selvästi tunnistamaan tuon kanavan. Empimättä ”he  omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen”. Erään tutkijan mukaan sanoilla ”omistautuivat jatkuvasti” käännetty kreikan verbi voi merkitä ’kestävää ja määrätietoista uskollisuutta jollekin toimintatavalle’. Uudet uskovat tunsivat suurta hengellisen ravinnon nälkää, ja he tiesivät täsmälleen, mistä tuota ravintoa saisi. He odottivat horjumattoman uskollisesti, että apostolit selittäisivät niin Jeesuksen sanoja kuin tekojakin ja valottaisivat häntä koskevien raamatunkohtien merkitystä. * (Apt. 2:22–36.)

9. Miten apostolit osoittivat, että he keskittyivät vastuuntuntoisesti Jeesuksen lampaiden ruokkimiseen?

9 Apostolit keskittyivät vastuuntuntoisesti Jeesuksen lampaiden ruokkimiseen. Huomaa esimerkiksi, miten he hoitivat erään vaikean ja mahdollisesti eripuraa aiheuttavan kysymyksen, joka oli herännyt vastamuodostetussa seurakunnassa. Yllättävää kyllä, kyse oli nytkin ruoasta – aineellisesta ruoasta. Päivittäisessä ravinnon jakelussa oli syrjitty kreikankielisiä leskiä, mutta hepreankielisiä leskiä sitä vastoin ei. Miten apostolit ratkaisivat tämän arkaluonteisen kysymyksen? ”Ne kaksitoista” nimittivät seitsemän pätevää veljeä valvomaan tuota ”tarpeellista tointa”, ruoan jakelua. Apostolit – joista useimmat olivat epäilemättä olleet jakelemassa ruokaa niille ihmisjoukoille, jotka Jeesus ihmeen avulla ruokki – pitivät tärkeämpänä keskittyä hengellisen ravinnon jakamiseen. Siksi he omistautuivat ”sanan palvelukseen”. (Apt. 6:1–6.)

10. Missä tehtävässä Kristus käytti Jerusalemissa olevia apostoleja ja vanhimpia?

10 Vuoteen 49 mennessä oli joitakin päteviä vanhimpia liittynyt palvelemaan silloin elossa olevien apostolien kanssa. (Lue Apostolien tekojen 15:1, 2.) Nämä ”apostolit ja vanhimmat” toimivat Jerusalemissa hallintoelimenä. Seurakunnan Päänä Kristus käytti tätä pätevien miesten pientä ryhmää ratkaisemaan opillisia kysymyksiä sekä valvomaan ja ohjaamaan Valtakunnan hyvän uutisen saarnaamista ja opettamista. (Apt. 15:6–29; 21:17–19; Kol. 1:18.)

11, 12. a) Mikä osoittaa Jehovan siunanneen järjestelyä, jonka välityksellä hänen Poikansa ruokki ensimmäisen vuosisadan seurakuntia? b) Miten kanava, jota Kristus käytti hengellisen ravinnon jakamiseen, oli selvästi tunnistettavissa?

11 Siunasiko Jehova tätä järjestelyä, jonka välityksellä hänen Poikansa ruokki ensimmäisen vuosisadan seurakuntia? Aivan varmasti! Mistä tiedämme  sen? Apostolien teoissa kerrotaan: ”Kun he [apostoli Paavali ja hänen matkakumppaninsa] sitten kulkivat edelleen kaupunkien halki, he antoivat niissä oleville noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja vanhimmat, jotka olivat Jerusalemissa, olivat päättäneet. Sen tähden seurakunnat lujittuivatkin jatkuvasti uskossa ja kasvoivat lukumääräisesti päivä päivältä.” (Apt. 16:4, 5.) Seurakunnat siis menestyivät, koska ne olivat uskollisesti yhteistoiminnassa Jerusalemissa palvelevan hallintoelimen kanssa. Eikö tämä todistakin Jehovan siunanneen järjestelyä, jonka välityksellä hänen Poikansa ruokki seurakuntia? Muistakaamme, että hengellinen menestys on mahdollista vain Jehovan siunauksen ansiosta. (Sananl. 10:22; 1. Kor. 3:6, 7.)

 12 Olemme tähän mennessä havainneet, että ravitessaan seuraajiaan Jeesus noudatti tiettyä toimintamallia: hän ruokki monia muutamien välityksellä. Kanava, jonka välityksellä hän jakoi hengellistä ravintoa, oli selvästi tunnistettavissa. Apostoleilla – hallintoelimen alkuperäisillä jäsenillä – oli konkreettista näyttöä taivaallisesta tuesta. ”Apostolien kätten kautta tapahtui jatkuvasti monia tunnusmerkkejä ja ennusmerkkejä kansan keskuudessa”, sanotaan Apostolien tekojen 5:12:ssa. * Kristityiksi tulleilla ei siis ollut aihetta pohtia, keiden välityksellä Kristus oikeastaan ruokki lampaitaan. Ensimmäisen vuosisadan loppuun mennessä tilanne kuitenkin muuttui.

Todisteet osoittivat selvästi, keitä Jeesus käytti ravinnon antamiseen seurakunnalle ensimmäisellä vuosisadalla. (Ks.  kpl 12.)

RIKKAKASVEJA RUNSAASTI, VEHNÄNKORSIA VÄHÄN

13, 14. a) Minkä varoituksen Jeesus antoi, ja milloin hänen sanansa alkoivat toteutua? b) Miltä kahdelta taholta painostusta tulisi? (Ks. loppuviite.)

13 Jeesus ennusti, että kristillinen seurakunta joutuisi ahtaalle. Kuten hän oli profeetallisessa vertauksessaan vehnästä ja rikkakasveista varoittanut, vastakylvetyn vehnän (voideltujen kristittyjen) sekaan kylvettäisiin rikkakasveja (tekokristittyjä). Näiden ryhmien annettaisiin rauhassa kasvaa rinnakkain ”asiainjärjestelmän päättymisessä” tapahtuvaan elonkorjuuseen saakka. (Matt. 13:24–30, 36–43.) Pian Jeesuksen sanat alkoivatkin toteutua. *

14 Luopumus oli alkanut jo ensimmäisellä vuosisadalla, mutta Jeesuksen uskolliset apostolit ”pidättivät” sitä eli estivät väärien opetusten saastuttavaa vaikutusta (2. Tess. 2:3, 6, 7). Viimeisen apostolin kuoltua luopumus kuitenkin juurtui, ja se kukoisti useita vuosisatoja kestävän pitkän kasvukauden aikana. Tuona aikana rikkakasvit lisääntyivät ja vehnänkorsia oli harvassa. Hengellisen ravinnon jakamiseen ei ollut olemassa luotettavaa, järjestäytynyttä kanavaa. Tilanne tulisi lopulta muuttumaan. Mutta milloin?

KUKA JAKAISI RAVINTOA ELONKORJUUAIKANA?

15, 16. Mihin Raamatun ahkera tutkiminen johti, ja mikä kysymys herää?

15 Kasvukauden lähestyessä loppuaan heräsi voimakasta kiinnostusta Raamatun totuutta kohtaan. Muistamme, että 1870-luvulla pieni vilpittömien totuuden etsijöiden ryhmä alkoi kokoontua yhteen ja perustaa raamattuluokkia, erillään rikkakasveista – kristikunnan kirkkojen ja lahkojen tekokristityistä. Nöyrin sydämin ja avoimin mielin nuo ihmiset, jotka kutsuivat itseään raamatuntutkijoiksi, perehtyivät huolellisesti ja rukoillen Raamattuun. (Matt. 11:25.)

16 Raamatun ahkera tutkiminen tuotti hyviä tuloksia. Nuo uskolliset raamatuntutkijat paljastivat vääriä oppeja ja tekivät tunnetuksi hengellisiä totuuksia raamatullisen kirjallisuuden välityksellä, jota he julkaisivat ja levittivät laajalti. Heidän työnsä kosketti monien  sellaisten ihmisten sydäntä, jotka tunsivat hengellistä nälkää ja janoa, ja sai nämä vakuuttumaan kuulemansa totuudellisuudesta. Nyt herääkin kiinnostava kysymys: olivatko raamatuntutkijat ennen vuotta 1914 se kanava, jonka välityksellä Kristus ruokki lampaitaan? Eivät olleet. Kasvukausi oli yhä menossa, ja järjestely hengellisen ruoan jakamiseksi oli vasta muotoutumassa. Vielä ei ollut aika erottaa rikkakasvin kaltaisia tekokristittyjä aidosta kristillisestä vehnästä.

17. Mikä tärkeiden tapahtumien sarja käynnistyi vuonna 1914?

17 Kuten edellisestä kirjoituksesta opimme, elonkorjuuaika alkoi vuonna 1914. Tuona vuonna käynnistyi sarja tärkeitä tapahtumia. Jeesus korotettiin valtaistuimelle Kuninkaaksi, ja viimeiset päivät alkoivat (Ilm. 11:15). Vuoden 1914 ja vuoden 1919 alkuosan välisenä aikana Jeesus teki Isänsä kanssa erittäin tarpeellista tarkastus- ja puhdistustyötä hengellisessä temppelissä. * (Mal. 3:1–4.) Sitten vuonna 1919 alettiin koota vehnää. Vihdoinkin oli koittanut aika, jolloin Kristus asettaisi yhden nimenomaisen kanavan jakamaan hengellistä ruokaa!

18. Minkä Jeesus ennusti asettavansa, ja mihin ratkaisevan tärkeään kysymykseen piti viimeisten päivien alettua saada vastaus?

18 Lopun aikaa koskevassa profetiassaan Jeesus ennusti, että hän asettaisi kanavan antamaan hengellistä ”ruokaa oikeaan aikaan” (Matt. 24:45–47). Mikä tuo kanava olisi? Ensimmäisellä vuosisadalla viitoittamansa toimintamallin mukaisesti Jeesus jälleen ruokkisi monia muutamien välityksellä. Viimeisten päivien alettua piti kuitenkin saada vastaus ratkaisevan tärkeään kysymykseen: keitä nuo muutamat olisivat? Tätä ja muita Jeesuksen profetiaan liittyviä kysymyksiä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa.

 

^ kpl 3 Kappale 3: Kun Jeesus eräässä myöhemmässä tilanteessa ruokki ihmeen avulla 4 000 miestä naisten ja pienten lasten lisäksi, hän antoi jälleen ruoan ”opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelivat ihmisjoukoille” (Matt. 15:32–38).

^ kpl 7 Kappale 7: Pietarin elinaikana kaikilla ”pienillä lampailla”, joita oli määrä ruokkia, oli taivaallinen toivo.

^ kpl 8 Kappale 8: Se että uudet uskovat ”omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen”, ilmaisee apostolien opettaneen säännöllisesti toisia. Jotkin apostolien opetuksista sisällytettiin henkeytettyihin kirjoihin, jotka ovat nykyään osa Raamatun kreikkalaisia kirjoituksia.

^ kpl 12 Kappale 12: Vaikka apostolien lisäksi myös joillekin muille annettiin kyky tehdä ihmeitä, näyttää siltä, että he saivat tällaisia ihmelahjoja useimmiten jonkun apostolin välityksellä tai läsnäollessa (Apt. 8:14–18; 10:44, 45).

^ kpl 13 Kappale 13: Apostolien tekojen 20:29, 30:ssä olevien Paavalin sanojen mukaan seurakuntaa painostettaisiin kahdelta taholta. Ensinnäkin tekokristittyjä (”rikkakasveja”) tulisi tosi kristittyjen ”keskuuteen”. Toiseksi aitojen kristittyjen ”keskuudesta” jotkut tulisivat luopioiksi ja puhuisivat ”vääristeltyjä asioita”.

^ kpl 17 Kappale 17: Ks. tässä numerossa oleva kirjoitus ”Katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä”, s. 11 kpl 6.