”Mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” (MATT. 24:3)

1. Mitä haluamme apostolien tavoin tietää?

KUN Jeesuksen palvelus maan päällä oli lähestymässä loppuaan, hänen opetuslapsensa halusivat kovasti tietää, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Niinpä vain muutama päivä ennen Jeesuksen kuolemaa neljä hänen apostoliaan kysyi häneltä: ”Milloin nämä tapahtuvat, ja mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?” (Matt. 24:3; Mark. 13:3.) Jeesus vastasi esittämällä laajakantoisen profetian, joka on kirjoitettu muistiin Matteuksen lukuihin 24 ja 25. Tuossa profetiassa Jeesus kertoi etukäteen monia huomattavia tapahtumia. Hänen sanoillaan on syvällinen merkitys meille, koska mekin olemme erittäin kiinnostuneita tulevaisuudesta.

2. a) Mitä olemme vuosien aikana halunneet ymmärtää selvemmin? b) Mitä kolmea kysymystä tarkastelemme?

2 Kautta vuosien Jehovan palvelijat ovat tutkineet hartaasti Jeesuksen profetiaa viimeisistä päivistä. He ovat halunneet ymmärtää selvemmin, minä ajankohtana Jeesuksen sanat täyttyvät. Tarkastelemme nyt kolmea kysymystä, jotka auttavat näkemään, miten ymmärryksemme on kirkastunut. Milloin ”suuri ahdistus” alkaa? Milloin Jeesus Tuomarina ”erottaa lampaat vuohista”? Milloin Jeesus ”saapuu” eli ”tulee”? (Matt. 24:21; 25:31–33.)

MILLOIN SUURI AHDISTUS ALKAA?

3. Mihin ajankohtiin aiemmin yhdistimme suuren ahdistuksen?

3 Ajattelimme useiden vuosien ajan, että suuri ahdistus alkoi vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Kun sota vuonna 1918 päättyi, Jehovan uskottiin ”lyhentäneen” ”noita päiviä”, jotta voideltujen jäännökselle avautuisi tilaisuus saarnata hyvää uutista kaikille kansoille. (Matt. 24:21, 22.) Tämän saarnaamistyön tultua päätökseensä Saatanan valtakunta tuhottaisiin. Suureen ahdistukseen ajateltiin siis sisältyvän kolme vaihetta: ahdistuksella  olisi alku (1914–18), se olisi keskeytyksissä (vuodesta 1918 eteenpäin), ja se loppuisi Harmagedonissa.

4. Minkä oivalluksen ansiosta Jeesuksen profetia viimeisistä päivistä ymmärrettiin selvemmin?

4 Tutkittuamme edelleen viimeisiä päiviä koskevaa Jeesuksen profetiaa ymmärsimme kuitenkin, että osalla profetiaa on kaksi täyttymystä (Matt. 24:4–22). Se täyttyi ensin Juudeassa ensimmäisellä vuosisadalla, ja sen oli määrä täyttyä myös maailmanlaajuisesti meidän päivinämme. Tämän oivaltaminen johti moniin selvennyksiin. *

5. a) Mikä vaikea aikakausi alkoi vuonna 1914? b) Mitä ensimmäisen vuosisadan ajanjaksoa tuo ahdingon aika vastaa?

5 Käsitimme myös, että suuri ahdistus ei alkanut vuonna 1914. Miksi ei? Koska Raamatun profetian mukaan suuri ahdistus ei ala kansakuntien välisellä sodalla vaan hyökkäyksellä väärää uskontoa vastaan. Näin ollen vuonna 1914 alkaneet tapahtumat eivät merkinneet suuren ahdistuksen alkua vaan ”ahdingon tuskien alkua” (Matt. 24:8). Nämä ”ahdingon tuskat” vastaavat sitä, mitä tapahtui Jerusalemissa ja Juudeassa vuosien 33 ja 66 välisenä aikana.

6. Mikä tulee olemaan merkkinä suuren ahdistuksen alkamisesta?

6 Mikä tulee olemaan merkkinä suuren ahdistuksen alkamisesta? Jeesus sanoi: ”Kun näette autioittavan iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin välityksellä, seisovan pyhässä paikassa (lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään), silloin alkakoot Juudeassa olevat paeta vuorille.” (Matt. 24:15, 16.) Ensimmäisessä täyttymyksessä Rooman armeija (”iljetys”) ”seisoi pyhässä paikassa” vuonna 66, kun se hyökkäsi Jerusalemiin ja sen temppeliin (jota juutalaiset pitivät pyhänä paikkana). Suuremmassa täyttymyksessä Yhdistyneet kansakunnat (nykyajan ”iljetys”) ”seisoo pyhässä  paikassa” silloin, kun se hyökkää kristikuntaa vastaan (jota nimikristityt pitävät pyhänä) ja Suuren Babylonin muita osia vastaan. Samaa hyökkäystä kuvaillaan Ilmestyksen 17:16–18:ssa. Tämä tapahtuma aloittaa suuren ahdistuksen.

7. a) Miten joidenkuiden ”liha pelastui” ensimmäisellä vuosisadalla? b) Mitä odotamme tapahtuvan tulevaisuudessa?

7 Jeesus sanoi lisäksi: ”Nuo päivät lyhennetään.” Tämä täyttyi ensimmäisen kerran vuonna 66, kun Rooman armeija ”lyhensi” eli keskeytti hyökkäyksensä. Silloin Jerusalemissa ja Juudeassa asuneet voidellut kristityt pakenivat. Tämän ansiosta heidän ”lihansa [elämänsä] pelastui”. (Lue Matteuksen 24:22; Mal. 3:17.) Mitä siis odotamme tapahtuvan tulevaisuudessa suuren ahdistuksen aikana? Koska Jehova ei salli tosi uskonnon tuhoutua väärän uskonnon mukana, hän ”lyhentää” Yhdistyneiden kansakuntien hyökkäystä väärää uskontoa vastaan. Tämä varmistaa sen, että Jumalan kansa pelastuu.

8. a) Mitä tapahtuu suuren ahdistuksen alkuosan mentyä ohi? b) Ilmeisesti mihin mennessä viimeinenkin 144 000:een kuuluvista saa taivaallisen palkintonsa? (Ks. loppuviite.)

 8 Mitä tapahtuu suuren ahdistuksen alkuosan mentyä ohi? Jeesuksen sanojen mukaan sitä seuraa välivaihe, joka kestää Harmagedonin alkamiseen saakka. Mitä sen aikana tapahtuu? Vastaus kerrotaan Hesekielin 38:14–16:ssa ja Matteuksen 24:29–31:ssä. (Lue.) * Tämän jälkeen saamme olla todistamassa suuren ahdistuksen huipentumaa, Harmagedonia, joka voidaan rinnastaa Jerusalemia vuonna 70 kohdanneeseen tuhoon (Mal. 4:1). Harmagedonin taisteluun huipentuva suuri ahdistus tulee olemaan ainutlaatuinen tapahtuma, ”jollaista ei ole sattunut maailman alusta” asti (Matt. 24:21). Kun se on ohi, alkaa Kristuksen tuhatvuotinen hallituskausi.

9. Millainen vaikutus suurta ahdistusta koskevalla Jeesuksen profetialla on Jehovan kansaan?

 9 Tämä suurta ahdistusta koskeva profetia vahvistaa meitä. Miksi sanomme näin? Koska se tekee meidät vakuuttuneiksi siitä, että kohtaammepa millaisia vaikeuksia tahansa, Jehovan kansa selviytyy elossa suuresta ahdistuksesta (Ilm. 7:9, 14). Iloitsemme ennen kaikkea sen johdosta, että Harmagedonissa Jehova saattaa kunniaan suvereeniutensa ja pyhittää pyhän nimensä (Ps. 83:18; Hes. 38:23).

MILLOIN JEESUS TUOMARINA EROTTAA LAMPAAT VUOHISTA?

10. Millainen näkemys meillä oli aiemmin lampaiden ja vuohien erottelemisen ajankohdasta?

10 Jeesuksen profetiaan kuului yhtenä osana myös vertaus lampaiden ja vuohien erottelemisesta, ja tarkastelemmekin seuraavaksi sen täyttymisen ajankohtaa (Matt. 25:31–46). Aiemmin ajattelimme, että ihmisiä jaettaisiin lampaisiin ja vuohiin koko viimeisten päivien ajan, vuodesta 1914 lähtien. Päättelimme, ettei niillä, jotka hylkäävät Valtakunnan sanoman ja kuolevat ennen suuren ahdistuksen alkamista, olisi ylösnousemustoivoa. He kuolisivat vuohina.

11. Miksi ihmisten jakaminen lampaisiin ja vuohiin ei voinut alkaa vuonna 1914?

11 Vuonna 1995 Vartiotornissa tarkasteltiin uudelleen Matteuksen 25:31:tä, jossa sanotaan: ”Kun Ihmisen Poika saapuu kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu loistoisalle valtaistuimelleen.” Lehdessä todettiin, että vaikka Jeesuksesta tuli Jumalan valtakunnan Kuningas vuonna 1914, hän ei silloin ”istunut loistoisalle valtaistuimelleen – – kaikkien kansakuntien” Tuomarina (Matt. 25:32; vrt. Dan. 7:13). Lampaita ja vuohia koskevassa vertauksessa Jeesus kuitenkin esitetään ensisijaisesti Tuomarina. (Lue Matteuksen 25:31–34, 41, 46.) Koska Jeesus ei toiminut kaikkien kansakuntien Tuomarina vielä vuonna 1914, hän ei voinut aloittaa ihmisten jakamista lampaisiin ja vuohiin tuona vuonna. * Milloin sitten Jeesus alkaa toimia Tuomarina?

12. a) Milloin Jeesus alkaa toimia kaikkien kansakuntien Tuomarina? b) Mitä tapahtumia kuvaillaan Matteuksen 24:30, 31:ssä ja Matteuksen 25:31–33, 46:ssa? (Ks. myös loppuviite.)

 12 Viimeisiä päiviä koskeva Jeesuksen profetia ilmaisee, että hän alkaa toimia kaikkien kansakuntien Tuomarina vasta väärän uskonnon tuhon jälkeen. Kuten  kappaleessa 8 todettiin, joistakin tuon ajan tapahtumista kerrotaan Matteuksen 24:30, 31:ssä. Noissa jakeissa Jeesus ennusti samankaltaisia tapahtumia kuin mainitaan hänen lampaita ja vuohia koskevassa vertauksessaan. Näitä yhtäläisyyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Ihmisen Poika tulee kirkkaudessa enkelien kanssa. Kaikki heimot ja kansakunnat kootaan. Lampaiksi todetut ”nostavat päänsä”, koska heitä odottaa ”ikuinen elämä”. * Vuohiksi tuomitut ”lyövät itseään valittaen”, koska he tajuavat ”menevänsä ikuiseen pois karsiintumiseen”. (Matt. 25:31–33, 46.)

13. a) Milloin Jeesus Tuomarina jakaa ihmiset lampaisiin ja vuohiin? b) Miten tämä näkemys vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme sananpalvelukseen?

 13 Millaisen johtopäätöksen siis teemme? Jeesus jakaa Tuomarina kaikkien kansojen ihmiset lampaisiin ja vuohiin silloin, kun hän tulee suuren ahdistuksen aikana. Sitten Harmagedonissa, suuren ahdistuksen huipentumassa, vuohenkaltaiset ”karsitaan” pois iäksi. Miten näiden asioiden ymmärtäminen vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme sananpalvelukseen? Se auttaa meitä tajuamaan saarnaamistyömme tärkeyden. Suuren ahdistuksen alkamiseen saakka ihmisillä on vielä aikaa muuttaa ajattelutapansa ja ryhtyä kulkemaan kapeaa tietä,  joka ”vie elämään” (Matt. 7:13, 14). Ihmiset voivat tietenkin nykyään ilmaista lampaankaltaisia tai vuohenkaltaisia asenteita. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että se ketkä ovat lampaita ja ketkä vuohia, ratkaistaan lopullisesti suuren ahdistuksen aikana. Siksi meillä on hyvä syy edelleenkin tarjota mahdollisimman monille tilaisuus kuunnella Valtakunnan sanomaa ja ottaa se vastaan.

Suuren ahdistuksen alkamiseen saakka ihmisillä on vielä aikaa muuttaa ajattelutapansa. (Ks.  kpl 13.)

MILLOIN JEESUS SAAPUU ELI TULEE?

14, 15. Mitkä neljä raamatunjaetta toteutuvat tulevaisuudessa, kun Kristus tulee Tuomarina?

 14 Olisiko meidän Jeesuksen profetian lähemmän tutkimisen perusteella korjattava näkemystämme muidenkin merkittävien tapahtumien ajankohdista? Katsotaanpa, miten profetia vastaa tähän.

15 Siinä osassa profetiaa, joka on Matteuksen 24:29–25:46:ssa, Jeesus kohdistaa päähuomion viimeisten päivien ja tulevan suuren ahdistuksen tapahtumiin. Noissa jakeissa hän mainitsee kahdeksan kertaa ”tulemisensa” eli ”saapumisensa”. * Puhuessaan suuresta ahdistuksesta hän sanoo: ”Ne [maan heimot] näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä.” ”Ette tiedä, minä päivänä Herranne tulee.” ”Hetkenä, jota ette sellaiseksi luule, Ihmisen Poika tulee.” Myös vertauksessaan lampaista ja vuohista Jeesus sanoo: ”Ihmisen Poika saapuu kirkkaudessaan.” (Matt. 24:30, 42, 44; 25:31.) Nämä kaikki neljä jaetta toteutuvat tulevaisuudessa, kun Kristus tulee Tuomarina. Mistä Jeesuksen profetian kohdista löydämme muut neljä mainintaa?

16. Missä muissa raamatunkohdissa puhutaan Jeesuksen tulemisesta?

16 Jeesus sanoi uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta: ”Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan [”tultuaan”, alav.] tapaa hänet näin tekemästä!” Neitsyitä koskevassa vertauksessa Jeesus kertoi: ”Heidän mennessään ostamaan sulhanen saapui [”tuli”, Kingdom Interlinear].” Talenttivertauksessa Jeesus totesi: ”Pitkän ajan kuluttua noiden orjien isäntä tuli.” Samassa vertauksessa isäntä sanoi: ”Tultuani olisin saamassa omani takaisin.” (Matt. 24:46; 25:10, 19, 27.) Mihin ajankohtaan nämä neljä Jeesuksen tulemiseen liittyvää mainintaa viittaavat?

17. Mitä olemme aiemmin esittäneet Matteuksen 24:46:ssa mainitusta saapumisesta?

 17 Aiemmin julkaisuissamme esitettiin, että Jeesus saapui eli tuli vuonna 1918 ja että nämä neljä mainintaa olisivat viitanneet tähän ajankohtaan. Otetaan esimerkiksi Jeesuksen sanat ”uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta”. (Lue Matteuksen 24:45–47.) Ajattelimme, että Jeesus jakeen 46 mukaisesti saapui tarkastamaan voideltujen hengellistä tilaa vuonna 1918 ja että orja asetettiin Isännän kaiken omaisuuden hoitajaksi vuonna 1919 (Mal. 3:1). Jeesuksen profetian syvällisen tutkimisen perusteella on kuitenkin tultu siihen tulokseen, että meidän on korjattava näkemystämme profetian joidenkin piirteiden täyttymisajankohdista. Miksi?

18. Millaisen johtopäätöksen teemme Jeesuksen tulemisesta, kun tarkastelemme hänen profetiaansa kokonaisuudessaan?

18 Matteuksen 24:46:ta edeltävissä jakeissa ”tulemisella” viitataan johdonmukaisesti siihen, kun Jeesus tulee suuren ahdistuksen aikana julistamaan tuomion ja panemaan sen täytäntöön (Matt. 24:46, 30, 42, 44). Lisäksi, kuten  kappaleessa 12 todettiin, Matteuksen 25:31:ssä mainittu Jeesuksen ”saapuminen” liittyy samaan tulevaisuudessa tapahtuvan tuominnan aikaan. On siksi järkevää päätellä, että myös Matteuksen 24:46, 47:n ennustus, jonka mukaan Jeesus saapuu asettamaan uskollisen orjan kaiken omaisuutensa hoitajaksi, täyttyy tulevaisuudessa, kun hän tulee suuren ahdistuksen aikana. * Mitä siis käy ilmi, kun tarkastelemme Jeesuksen profetiaa kokonaisuudessaan? Kaikki tämän profetian kahdeksan kohtaa, joissa puhutaan Jeesuksen tulemisesta, liittyvät edessä olevaan, suuressa ahdistuksessa tapahtuvan tuominnan aikaan.

19. Millaisia näkemystämme koskevia korjauksia olemme tarkastelleet, ja mihin kysymyksiin vastataan seuraavissa kirjoituksissa?

19 Kerrataanpa, mitä olemme oppineet. Olemme tässä kirjoituksessa käsitelleet kolmen eri tapahtuman ajankohtaa. Ensinnäkin suuri ahdistus ei alkanut vuonna 1914, vaan se alkaa silloin, kun Yhdistyneet kansakunnat hyökkää Suurta Babylonia vastaan. Toiseksi Jeesus ei alkanut Tuomarina erottaa lampaita vuohista vuonna 1914, vaan se tapahtuu suuren ahdistuksen aikana. Kolmanneksi Jeesus ei saapunut asettamaan uskollista orjaa kaiken omaisuutensa hoitajaksi vuonna 1919 vaan tekee sen suuren ahdistuksen aikana. Kaikki kolme tapahtumaa liittyvät siis samaan tulevaan ajankohtaan, suureen ahdistukseen. Miten meidän tulisi tämän korjatun näkemyksen valossa ymmärtää vertaus uskollisesta orjasta? Millä tavalla se vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme muut tänä lopun aikana täyttyvät Jeesuksen vertaukset? Näihin tärkeisiin kysymyksiin vastataan seuraavissa kirjoituksissa.

 

^ kpl 4 Kappale 4: Aiheesta lisää: Vartiotorni 15.2.1994 s. 8–21 ja 1.5.1999 s. 8–20.

^ kpl 8 Kappale 8: Yksi näissä jakeissa mainituista tapahtumista on valittujen kokoaminen (Matt. 24:31). Näyttää siis siltä, että kaikki voidellut, jotka ovat suuren ahdistuksen alkuosan jälkeen vielä maan päällä, saavat ylösnousemuksen taivaaseen ennen Harmagedonin taistelun puhkeamista. Tämä on korjaus siihen, mitä aiheesta sanottiin ”Lukijoiden kysymyksissä” Vartiotornissa 15.8.1990 s. 30.

^ kpl 11 Kappale 11: Aiheesta lisää: Vartiotorni 15.10.1995 s. 18–28.

^ kpl 12 Kappale 12: Ks. Luukkaan 21:28:ssa oleva rinnakkaiskertomus.

^ kpl 15 Kappale 15: Sama kreikan verbi er′kho·mai vastaa sekä sanaa ”tulla” että sanaa ”saapua”.

^ kpl 18 Kappale 18: Kuten on todettu, kreikan sana, joka on Matteuksen 24:46:ssa käännetty vastineella ”saapuessaan”, ja kreikan verbi, joka on Matteuksen 24:30, 42, 44:ssä käännetty vastineella ”tulla”, ovat saman juurisanan eri muotoja.