Oletko lukenut huolellisesti viimeaikaiset Vartiotornit? Kokeile, osaatko vastata seuraaviin kysymyksiin.

Mitä on bibliomantia, ja miten kristittyjen tulisi suhtautua siihen?

Bibliomantialla tarkoitetaan sitä, että Raamattu avataan sattumanvaraisesta kohdasta siinä uskossa, että ensimmäisenä silmiin osuva jae antaa tarvittavan avun. Tosi kristityt eivät tähyile enteitä vaan sen sijaan tutkivat Raamattua saadakseen täsmällistä tietoa ja jumalallista opastusta. (15. 12.2012 s. 3.)

Mikä on se ”maailma”, joka tulee häviämään?

”Maailma”, joka tulee häviämään, on sellaisista ihmisistä muodostuva maailma, jotka eivät elä Jumalan tahdon mukaan (1. Joh. 2:17). Maapallo säilyy, ja uskolliset ihmiset jäävät eloon. (1. 1.2013 s. 5–7.)

Miten Abel ”vielä kuoltuaankin puhuu”? (Hepr. 11:4.)

Hän puhuu uskonsa välityksellä. Voimme ottaa oppia hänen uskostaan ja pyrkiä jäljittelemään sitä. Hänen esimerkkinsä sykkii yhä elämää. (1. 1.2013 s. 12.)

Mitkä seikat saattaisivat etäännyttää meidät Jumalasta, jos emme ole varovaisia?

Niitä ovat esimerkiksi ansiotyö tai ura, viihde ja virkistäytyminen, kiintymys erotettuun sukulaiseen, tekniset laitteet, ylenmääräinen kiinnostus terveysasioihin, väärä näkemys rahasta ja liiallisen painoarvon antaminen omille näkemyksilleen tai asemalleen. (15. 1. 2013 s. 12–21.)

Mitä voimme oppia Mooseksen nöyryydestä?

Mooses ei ylpistynyt saamastaan vallasta vaan turvautui itsensä sijasta Jumalaan. Mekään emme koskaan tahdo antaa vallan tai luontaisten kykyjen ylpistää itseämme vaan haluamme luottaa Jehovaan (Sananl. 3:5, 6). (1. 2.2013 s. 5.)

Missä kuolleista herätetyt tulevat elämään?

Rajallinen määrä – 144 000 – tulee elämään taivaassa. Useimmat kuolleista herätettävistä saavat kuitenkin ylösnousemuksen tänne maan päälle, jossa heillä on mahdollisuus elää ikuisesti. (1. 3.2013 s. 6.)

Mitä merkitsi se, että israelilaiset olivat ”sydämeltä ympärileikkaamattomia”? (Jer. 9:26.)

He olivat itsepäisiä ja kapinallisia, ja heidän piti hankkiutua eroon sydäntään kovettavista asioista, toisin sanoen sellaisista ajatustavoista, haluista ja vaikuttimista, jotka olivat ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa (Jer. 5:23, 24). (15. 3.2013 s. 9–10.)

Mitä Jeesuksen esimerkki opettaa tarkoituksellisesta elämästä?

Hänen elämänsä tarkoituksena oli Jumalan tahdon tekeminen. Hän tunsi hellittämättömän harrasta rakkautta Isäänsä kohtaan ja rakasti ihmisiä. Siksi Jeesus oli varma Isänsä rakkaudesta ja hyväksynnästä. Nämä ovat tarkoituksellisen elämän edellytyksiä. (1. 4.2013 s. 4–5.)

Mitä Jumalan järjestön maanpäälliseen osaan sisältyy?

Siihen sisältyvät hallintoelin, haaratoimistokomiteat, matkavalvojat, vanhimmistot, seurakunnat ja yksittäiset Jehovan todistajat. (15. 4.2013 s. 29.)

Miksi voimme sanoa, että Jumala ei ollut julma pannessaan täytäntöön tuomioitaan?

Jehova ei iloitse jumalattomien kuolemasta (Hes. 33:11). Muinaiset tapahtumat osoittavat, että hän rakkaudellisesti varoittaa ihmisiä ennen tuomion täytäntöönpanoa. Tämä antaa meille toivon, että voimme säilyä elossa, kun tuomioita pannaan tulevaisuudessa täytäntöön. (1. 5.2013 s. 5–6.)

Teloittivatko israelilaiset rikollisia ripustamalla heidät paaluun?

Vaikka jotkin muut muinaiset kansat tekivät niin, israelilaisilla ei ollut tällaista käytäntöä. Ainakin Raamatun heprealaisten kirjoitusten aikaan pahantekijät surmattiin ensin, esimerkiksi kivittämällä (3. Moos. 20:2, 27). Sitten ruumis saatettiin ripustaa paaluun varoitukseksi toisille. (15. 5.2013 s. 13.)

Miksi maailmanrauhaa on vaikea saavuttaa?

Vaikka ihmiset ovat yltäneet suuriin saavutuksiin, heillä ei ole kykyä ohjata omia askeleitaan (Jer. 10:23). He eivät pysty saamaan aikaan rauhaa, koska Saatana hallitsee maailmaa (1. Joh. 5:19). (1. 6.2013 s. 16.)