”Olette tulleet tuntemaan Jumalan.” (GAL. 4:9)

1. Miksi lentäjä käy ennen ilmaannousua läpi tarkistuslistan?

AINA kun lentäjä on lähdössä liikkeelle, hän varmistautuu siitä, että kaikki on kunnossa. Eräässä kaikkien aikojen yleisimmistä lentokoneista ohjaajan on käytävä huolellisesti läpi yli 30 kohtaa sisältävä tarkistuslista. Ellei hän tee näin joka kerta ennen ilmaannousua, vakavan onnettomuuden vaara kasvaa. Tiedätkö, miksi kaikkein kokeneimpia lentäjiä kehotetaan käymään tuo lista läpi joka kerta erityisen huolellisesti? Koska juuri he voisivat helposti tulla itsevarmoiksi ja jättää joitakin kohtia varmistamatta.

2. Mitä tarkistuslistaa suositellaan kristityille?

2 Vastuuntuntoisen lentäjän tavoin sinä voit käyttää eräänlaista tarkistuslistaa sen varmistamiseksi, ettei uskosi petä silloin, kun sitä kipeimmin tarvitset. Onpa sinut kastettu aivan äskettäin tai oletpa palvellut Jumalaa useiden vuosien ajan, sinun on tärkeää tarkistaa säännöllisesti, miten vahva on uskosi ja jumalinen antaumuksesi. Tarkistuksen laiminlyönti voi johtaa hengelliseen perikatoon. Raamatussa sanotaan: ”Varokoon siis se, joka luulee seisovansa, ettei hän kaadu.” (1. Kor. 10:12.)

3. Mitä Galatian kristittyjen piti tehdä?

3 Jeesus oli uhrinsa välityksellä avannut häneen uskoville mahdollisuuden oppia tuntemaan Jumala aivan poikkeuksellisella tavalla – tulemalla hänen pojikseen! Galatian kristittyjen piti kuitenkin tarkistaa uskonsa syvyys ja arvostaa hengellistä vapauttaan (Gal. 4:9). Pysyäkseen tuossa suurenmoisessa asemassa he eivät saaneet kuunnella judaisteja, jotka vaativat heitä noudattamaan Mooseksen lakia. Olivathan jotkut Galatian seurakuntiin kuuluvista ympärileikkaamattomia ei-juutalaisia, joita Laki ei ollut koskaan sitonut. Sekä juutalaisten  että ei-juutalaisten seurakunnanjäsenten piti edistyä hengellisesti. Heidän oli tajuttava, että he eivät voineet saada vanhurskasta asemaa Mooseksen lain välityksellä.

ENSI ASKELEITA KOHTI JUMALAN TUNTEMUSTA

4, 5. Mitä Paavali neuvoi galatalaisia tekemään, ja miten tämä soveltuu meihin?

4 Apostoli Paavalin galatalaisille antamat neuvot merkittiin muistiin erityistä tarkoitusta varten. Niiden oli määrä estää eri aikoina eläviä tosi kristittyjä kääntämästä selkäänsä Raamatun totuudelle ja palaamasta taakse jääneisiin asioihin. Jehova henkeytti Paavalin kannustamaan paitsi Galatian seurakuntien jäseniä myös kaikkia Hänen palvojiaan pysymään vakaina totuudessa.

5 Meidän on hyvä palauttaa mieleemme, miten vapauduimme hengellisestä orjuudesta ja miten meistä tuli Jehovan todistajia. Muistatko, millaiset askeleet otit täyttääksesi kastettaville asetetut vaatimukset? Miten opit tuntemaan Jumalan ja miten hän tuli tuntemaan sinut, niin että saat nyt nauttia aidosta hengellisestä vapaudesta?

6. Mitä tarkistuslistaa käsittelemme?

6 Tullessamme totuuteen me kaikki otimme yhdeksän askelta. Nuo askeleet, ikään kuin hengellinen tarkistuslista, esitetään tekstiruudussa  ”Kasteeseen johtavia askeleita jotka auttavat meitä kasvamaan edelleen”. Palauttamalla säännöllisesti mieleemme nämä yhdeksän askelta vahvistamme itseämme, jottemme kääntyisi takaisin maailman asioihin. Samoin kuin kokenut mutta varovainen lentäjä käy aina ennen lentoa läpi tarkistuslistan varmistaakseen lennon turvallisuuden, meidän tulisi kerrata omaa hengellistä tarkistuslistaamme pysyäksemme uskollisina palveluksessa.

NE JOTKA JUMALA TUNTEE, JATKAVAT HENGELLISTÄ KASVUA

7. Mitä mallia meidän on noudatettava ja miksi?

7 Lentäjän tarkistuslista muistuttaa häntä siitä, että ennen jokaista lentoa hänen on noudatettava huolellisesti tiettyä rutiinia. Mekin voimme tutkia säännöllisesti itseämme ja sitä, millaisia tottumuksia olemme noudattaneet kasteestamme lähtien. Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Pidä jatkuvasti kiinni niiden terveellisten sanojen mallista, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä.” (2. Tim. 1:13.) Nuo ”terveelliset sanat” löytyvät Raamatusta (1. Tim. 6:3). Samoin kuin taiteilijan luonnos antaa hänen teoksestaan yleiskuvan, tuo totuuden ”malli” antaa suuntaviivat siitä, mitä Jehova meiltä odottaa. Käydäänpä nyt läpi kasteeseemme johtaneita askeleita nähdäksemme, miten tarkasti noudatamme totuuden mallia.

8, 9. a) Mitä meidän tulisi tehdä totuuden tuntemuksen ja uskon suhteen? b) Valaise hengellisen kasvun ja sen jatkuvuuden arvoa.

8 Ensimmäiseksi meidän piti hankkia tietoa, ja se synnytti meissä uskoa. Meidän on kuitenkin tarpeen hankkia edelleen lisää tietoa ja kasvaa jatkuvasti uskossamme (2. Tess. 1:3). Kasvu on sarja edistyviä muutoksia, jotka saattavat näkyä suurenemisena tai laajenemisena. Kasteen jälkeen meidän tulee vahvistaa jatkuvasti hengellisyyttämme, jottei kasvumme pysähtyisi.

Kristittyjen tulisi puun tavoin kasvaa jatkuvasti.

9 Voimme verrata hengellistä kasvuamme kirjaimellisen puun kasvuun. Puu saattaa kasvaa hämmästyttävän suureksi, varsinkin jos sillä on syvälle tai laajalle ulottuva juuristo. Esimerkiksi jotkin Libanonin majesteettiset setrit voivat yltää 12-kerroksisen rakennuksen korkeudelle. Niillä on vahvat, syvälle ulottuvat  juuret, ja niiden rungon ympärysmitta saattaa olla 12 metriä. (Laul. l. 5:15.) Puu kasvaa ensin hyvin nopeasti, mutta myöhemmin sen kasvua ei ole kovin helppo havaita. Vuosi vuodelta sen runko kuitenkin vankistuu ja juuret tunkeutuvat syvemmälle ja levittäytyvät laajemmalle. Näin puusta tulee tukeva ja vakaa. Samaa voidaan sanoa kristityn hengellisestä kasvusta. Kun alamme tutkia Raamattua, edistymisemme saattaa olla nopeaa, ja sitten menemme kasteelle. Toiset seurakunnassa panevat kasvumme iloisina merkille. Saatamme jopa pätevöityä tienraivaajiksi tai saada muita vastuutehtäviä. Seuraavina vuosina hengellinen kasvumme ei ehkä ole yhtä helposti havaittavaa. Siitä huolimatta meidän täytyy yhä kasvaa uskossa ja totuuden tuntemuksessa ”täysikasvuisen miehen tasolle, sen mitan määrään, joka kuuluu Kristuksen täyteyteen” (Ef. 4:13). Näin edistymme kypsiksi kristityiksi – ikään kuin pienestä taimesta kasvaisi vankka puu.

10. Miksi myös kypsien kristittyjen on tarpeen edistyä?

10 Edistymisen ei tulisi kuitenkaan jäädä siihen. Meidän täytyy jatkuvasti laajentaa tietoamme ja syventää uskoamme. Näin juurrumme entistä syvemmälle Jumalan sanan maaperään. (Sananl. 12:3.) Kristillisessä seurakunnassa on monia veljiä ja sisaria, jotka ovat tehneet näin. Esimerkiksi eräs yli 30 vuotta vanhimpana palvellut veli sanoo, että hän edistyy yhä hengellisesti. Hän kertoo: ”Arvostukseni Raamattua kohtaan on valtavasti kasvanut. Huomaan alituisesti uusia tilaisuuksia soveltaa eri tavoin Raamatun periaatteita ja lakeja. Arvostan myös sananpalvelusta entistä enemmän.”

LUJITA YSTÄVYYTTÄSI JUMALAN KANSSA

11. Miten voimme aikaa myöten oppia tuntemaan Jehovan paremmin?

11 Kasvuumme kristittyinä sisältyy myös se, että pyrimme saamaan läheisemmän suhteen Jehovaan, joka on Ystävämme ja Isämme. Hän haluaa, että tunnemme olevamme hyväksyttyjä. Jehova tahtoo myös, että tiedämme olevamme rakastettuja ja turvassa niin kuin lapsi huolehtivaisen vanhempansa sylissä tai kuin aikuinen luotettavan ja uskollisen ystävän seurassa. Tällainen läheinen suhde Jehovaan ei tietenkään synny hetkessä. Meidän täytyy oppia tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä, ja se vie aikaa. Varaa siis päivittäin aikaa Raamatun lukemiseen. Lue myös jokainen Vartiotorni- ja Herätkää!-lehti samoin kuin muut Raamattuun perustuvat julkaisumme.

12. Mikä on välttämätöntä, jotta Jehova tulisi tuntemaan meidät?

12 Myös vilpittömät rukoukset ja hyvä  seura auttavat Jumalan ystäviä kasvamaan hengellisesti. (Lue Malakian 3:16.) Jehovan ”korvat” ovat kohdistettuina hänen ystäviensä rukouksiin (1. Piet. 3:12). Rakastavan isän tavoin hän kiinnittää valppaasti huomiota avunhuutoihimme. Siksi meidän tulee olla ”hellittämättömiä rukouksessa” (Room. 12:12). Emme voi olla täysikasvuisia kristittyjä ilman hänen apuaan. Nykyisen järjestelmän paineet ovat liian suuria pystyäksemme vastustamaan niitä omin voimin. Jos lakkaamme rukoilemasta, katkaisemme yhteyden Jumalaan, ehtymättömään voimanlähteeseen. Oletko tyytyväinen rukoustesi laatuun vai näetkö tarpeelliseksi edistyä tällä alueella? (Jer. 16:19.)

13. Miksi toisten kristittyjen seura on hengellisen kasvun kannalta elintärkeää?

13 Jehova on mielistynyt niihin, jotka ”etsivät turvaa hänestä”. Niinpä senkin jälkeen, kun olemme tulleet tuntemaan Jumalan, haluamme pysyä lähellä seurakuntaa voidaksemme olla toisten Jehovan ystävien seurassa. (Nah. 1:7.) Koska maailma on täynnä lannistavia asioita, meidän on viisasta viettää aikaa veljien ja sisarten kanssa. Seurakunnassa ystävät rohkaisevat ja kannustavat meitä ”rakkauteen ja hyviin tekoihin” (Hepr. 10:24, 25). Keskinäinen rakkaus, josta Paavali kirjoitti heprealaisille, edellyttää samanmielisten palvojien yhteisöä, seurakuntaa. Voidaksemme ilmaista tällaista rakkautta meidän täytyy olla tekemisissä toisten kristittyjen kanssa. Ovathan säännöllinen kokouksissa käynti ja niissä osallistuminen tarkistuslistallasi?

14. Missä mielessä katumus ja kääntymys ovat jatkuva prosessi?

14 Kun meistä tuli kristittyjä, meidän piti katua ja kääntyä eli kääntyä pois synneistämme. Katumus on kuitenkin jatkuva prosessi. Koska olemme epätäydellisiä, synti väijyy meissä kuin kerälle kiertynyt käärme, joka on valmiina iskemään. (Room. 3:9, 10; 6:12–14.) Olkaamme siis tarkkana, jotteivät virheemme jäisi meiltä huomaamatta. Onneksi Jehova on kärsivällinen meitä kohtaan, kun taistelemme vilpittömästi heikkouksiamme vastaan ja teemme tarvittavia muutoksia. (Fil. 2:12; 2. Piet. 3:9.) Tässä auttaa suuresti se, että valvomme aikamme ja voimiemme käyttöä ja pidätymme itsekkäistä pyrkimyksistä. Eräs sisar kirjoittaa: ”Kasvoin todistajaperheessä, mutta näkemykseni Jehovasta poikkesi useimpien muiden näkemyksistä. Hän tuntui minusta hyvin pelottavalta, ja ajattelin, etten pystyisi mitenkään miellyttämään häntä.” Aikanaan tämä sisar kohtasi vastoinkäymisiä, jotka saivat hänet ”kompastelemaan hengellisesti”. Hän selittää: ”Rakastin kyllä Jehovaa, mutta en todellisuudessa tuntenut häntä. Rukoiltuani monta kertaa hartaasti aloin muuttaa ajatteluani.” Hän lisäsi: ”Huomasin, että Jehova johdatti minua kuin lasta, auttoi minua hellästi pääsemään yli yhdestä esteestä kerrallaan ja osoitti minulle, mitä minun piti tehdä.”

15. Mitä Jeesus ja hänen Isänsä panevat merkille ja arvostavat?

15 Kun Pietari ja muut apostolit olivat vapautuneet ihmeen avulla vankilasta, Jumalan enkeli kehotti heitä ”puhumaan jatkuvasti kansalle” hyvästä uutisesta (Apt. 5:19–21). Tarkistuslistallamme pitäisi siis olla myös viikoittainen osallistuminen kenttäpalvelukseen. Jeesus ja hänen Isänsä panevat merkille sekä uskomme että palveluksemme (Ilm. 2:19). Vanhin, jonka ajatuksia lainattiin aiemmin, sanoikin: ”Kenttäpalvelusta vartenhan me olemme olemassa.”

16. Miksi meidän on hyvä muistella vihkiytymistämme Jehovalle?

16 Muistele usein vihkiytymistäsi. Suhde  Jehovaan on kallisarvoisin omaisuutemme. Hän tuntee ne, jotka kuuluvat hänelle. (Lue Jesajan 44:5.) Pohdi rukoillen, millainen on sinun suhteesi Jehovaan. Pidä mielessä myös tärkeä päivä, jona menit kasteelle. Kasteesi osoitti toisille, että olet vihkiytynyt Jehovalle. Se oli elämäsi tärkein päätös.

PYSY LÄHELLÄ JEHOVAA OLEMALLA KESTÄVÄ

17. Miksi tarvitsemme kestävyyttä?

17 Paavali korosti Galatalaiskirjeessä kestävyyden tarpeellisuutta (Gal. 6:9). Kestävyys on nykyäänkin kristityille elintärkeää. Eteesi tulee koettelemuksia, mutta Jehova auttaa sinua. Rukoile jatkuvasti, että saisit pyhää henkeä. Tunnet helpotusta, kun hän tuo murheen ja ahdistuksen sijaan ilon ja rauhan. (Matt. 7:7–11.) Jos kerran Jehova huolehtii linnuista, niin miten paljon tärkeämpänä hän pitääkään sinua, joka rakastat häntä ja olet vihkiytynyt hänelle! (Matt. 10:29–31.) Kohtaatpa millaista painetta hyvänsä, älä koskaan jätä totuutta äläkä luovuta. Suurenmoiset siunaukset ovat osanamme, koska Jehova tuntee meidät!

18. Mitä haluat tehdä nyt, kun olet ”tullut tuntemaan Jumalan”?

18 Jos olet äskettäin oppinut tuntemaan Jumalan ja käynyt kasteella, mitä sinun tulisi tehdä seuraavaksi? Hanki lisää tietoa Jehovasta ja kasva hengelliseen kypsyyteen. Entä jos sinut on kastettu jo vuosia sitten? Sinunkin täytyy syventää ja laajentaa edelleen Jehovan tuntemustasi. Älkäämme koskaan pitäkö suhdettamme häneen itsestään selvänä. Käykäämme sen sijaan aika ajoin läpi hengellistä tarkistuslistaamme sen varmistamiseksi, että kasvamme jatkuvasti suhteessamme rakastavaan Jumalaamme Jehovaan, joka on Isämme ja Ystävämme. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 13:5, 6.)