”Runsas rauha kuuluu niille, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille ole kompastuskiveä.” (PS. 119:165)

1. Miten päätöstämme olla luovuttamatta voidaan valaista erään juoksijan asenteella?

MARY DECKER oli jo 14-vuotiaana saanut kuuluisuutta maailmanluokan juoksijana. Kesäolympialaisissa 1984 hänen odotettiin voittavan kultaa 3 000 metrin juoksussa. Hän ei kuitenkaan ylittänyt maaliviivaa, koska hän kompastui toisen juoksijan jalkaan ja kaatui päistikkaa radan viereen. Loukkaantunut ja kyynelehtivä Mary jouduttiin kantamaan pois. Hän ei silti luovuttanut. Vajaan vuoden kuluttua, vuonna 1985, hän oli jälleen kilparadalla ja teki uuden maailmanennätyksen 1 500 metrillä.

2. Millaisessa kilpajuoksussa tosi kristityt ovat, ja mikä on tavoitteemme?

2 Kristittyinä olemme kuvaannollisessa kilpajuoksussa. Meidänkin tärkein tavoitteemme on voittaa. Kyseessä ei ole pikamatka, jossa nopeus ratkaisee. Juoksu ei toisaalta ole pelkkää hölkkää useine lepohetkineen. Sitä voidaan pikemminkin verrata kestävyyttä vaativaan maratoniin. Apostoli Paavali käytti kilpajuoksijavertausta kirjeessään kristityille, jotka asuivat urheilukilpailuista tunnetussa Korintin kaupungissa. Hän kirjoitti: ”Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilpajuoksussa, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa palkinnon? Juoskaa siten, että voitte saavuttaa sen.” (1. Kor. 9:24.)

3. Ketkä voivat voittaa kilpajuoksussa ikuisen elämän saamiseksi?

3 Raamattu kehottaa meitä ottamaan osaa tähän kuvaannolliseen kilpajuoksuun. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 9:25–27.) Palkintona on ikuinen elämä: voidellut kristityt saavat sen taivaassa ja muut osanottajat maan päällä. Toisin kuin useimmissa urheilukilpailuissa tässä juoksussa palkinnon saavat kaikki, jotka osallistuvat siihen ja kestävät loppuun asti (Matt. 24:13). Ilman palkintoa jäävät vain ne, jotka eivät juokse sääntöjen mukaan tai eivät ylitä maaliviivaa. Tämä on sitä paitsi ainoa kilpajuoksu, jonka palkintona on ikuinen elämä.

4. Mikä vaikeuttaa kilpajuoksuamme?

 4 Ei ole helppoa päästä maaliin saakka. Juoksijalta vaaditaan itsekuria ja määrätietoisuutta. Jeesus Kristus on ainoa ihminen, joka on onnistunut ylittämään maaliviivan kompastumatta kertaakaan. Hänen opetuslapsensa Jaakob kirjoitti, että kaikki Kristuksen seuraajat ”kompastuvat monta kertaa” (Jaak. 3:2). Miten totta se onkaan! Me kaikki kärsimme omasta ja toisten epätäydellisyydestä. Siksi voimme matkan varrella horjahtaa, niin että vauhtimme hidastuu. Saatamme jopa kaatua, mutta nousemme ylös ja jatkamme juoksemista. Jotkut ovat kaatuneet niin pahasti, että heitä on pitänyt auttaa nousemaan, ennen kuin he ovat pystyneet jatkamaan kohti maalia. On siis mahdollista kompastua tai kaatua hetkellisesti tai jopa toistuvasti (1. Kun. 8:46).

Jos kaadut, ota vastaan apu ja nouse ylös!

JOS KOMPASTUT, JATKA JUOKSEMISTA

5, 6. a) Missä mielessä kristityille ei ole kompastuskiveä, ja mikä auttaa heitä ”nousemaan ylös”? b) Miksi jotkut eivät kompastuttuaan toivu?

5 Se mitä kompastuttuamme tai kaaduttuamme teemme, kertoo, millaisia ihmisiä olemme. Tuossa tilanteessa jotkut ilmaisevat katumusta ja jatkavat Jumalan palvelemista. Toiset taas eivät halua katua. Sananlaskujen 24:16:ssa sanotaan: ”Vanhurskas voi langeta jopa seitsemästi ja on nouseva ylös, mutta jumalattomat saatetaan kompastumaan onnettomuuteen.”

6 Jehova ei salli häneen luottavien kompastua tai langeta – kokea palvonnassaan vastoinkäymistä tai takaiskua – niin pahasti, että he eivät pysty toipumaan. Luotamme lujasti siihen, että Jehova auttaa meitä ”nousemaan ylös” voidaksemme edelleen omistautua hänen palvelukseensa. Se lohduttaa suuresti kaikkia niitä, jotka sydämestään rakastavat Jehovaa. Jumalattomilla ei ole samaa halua nousta ylös. He eivät etsi Jumalan pyhän hengen ja hänen kansansa apua tai kieltäytyvät ottamasta apua vastaan, kun sitä tarjotaan heille. Sitä vastoin Jehovan lakia rakastaville ei ole sellaista kompastuskiveä, joka voisi kaataa heidät pysyvästi pois elämän kilpajuoksusta. (Lue psalmi 119:165.)

7, 8. Miten voi ”lankeamisesta” huolimatta säilyttää Jumalan suosion?

 7 Jotkut lankeavat heikkouttaan jopa toistuvasti johonkin vähäiseen syntiin. He ovat silti vanhurskaita Jehovan silmissä, jos he aina ”nousevat ylös”, toisin sanoen katuvat vilpittömästi ja ponnistelevat palatakseen uskollisen palveluksen tielle. Jumala piti israelilaisia vanhurskaina niin kauan kuin he katuivat erheitään (Jes. 41:9, 10). Aiemmin lainattu Sananlaskujen 24:16 ei korosta kielteistä puolta – lankeamistamme – vaan myönteistä piirrettä, sitä että ”nousemme ylös” armollisen Jumalamme avulla. (Lue Jesajan 55:7.) Jehova Jumala ja Jeesus Kristus osoittavat meitä kohtaan luottamusta kannustamalla meitä ystävällisesti ”nousemaan ylös” (Ps. 86:5; Joh. 5:19).

8 Vaikka juoksija kompastuu tai kaatuu maratonilla, hänellä saattaa olla aikaa toipua ja juosta maaliin saakka, jos hän nousee nopeasti ylös. Kilpajuoksussamme ikuisen elämän saamiseksi emme tiedä ”päivää ja hetkeä”, jona juoksu päättyy (Matt. 24:36). Mutta mitä vähemmän kompastelemme, sitä todennäköisemmin vauhtimme säilyy vakaana, pysymme kilpajuoksussa ja saamme sen menestykselliseen päätökseen. Miten siis voimme välttää kompastumasta?

MAHDOLLISIA KOMPASTUSKIVIÄ

9. Mitä kompastuskiviä tarkastelemme?

9 Tarkastelemme nyt viittä mahdollista kompastuskiveä. Sellaisia ovat henkilökohtaiset heikkoudet, lihan halut, uskonveljien taholta koettu epäoikeudenmukaisuus, ahdistus tai vaino ja toisten epätäydellisyys. Jos olemme kompastuneet, on syytä muistaa, että Jehova on hyvin kärsivällinen. Hän ei nopeasti leimaa meitä uskottomiksi.

10, 11. Minkä heikkouden voittamiseksi Daavid taisteli?

10 Henkilökohtaisia heikkouksia voidaan verrata kilparadalla oleviin irtokiviin. Seuratessamme kuningas Daavidin ja apostoli Pietarin elämänvaiheita voimme panna merkille kaksi tällaista heikkoutta: itsehillinnän puutteen ja ihmispelon.

11 Kuningas Daavidin oli vaikea hillitä itseään. Tämä heikkous ilmeni, kun hän teki syntiä Batseban kanssa. Myös Nabalin syytämät loukkaukset olivat vähällä saada Daavidin reagoimaan harkitsemattomasti. Vaikka Daavidilla oli ongelmia itsehillintänsä säilyttämisessä, hän ponnisteli aina miellyttääkseen Jehovaa. Hän onnistui toisten avulla saamaan takaisin hengellisen tasapainonsa. (1. Sam. 25:5–13, 32, 33; 2. Sam. 12:1–13.)

12. Minkä ansiosta Pietari kompastelustaan huolimatta pysyi kilpajuoksussa?

12 Pietari pelkäsi, mitä toiset ajattelivat hänestä. Hän pysyi kyllä uskollisena Jeesukselle ja Jehovalle, mutta ihmispelko sai hänet joskus kompastelemaan. Hän esimerkiksi julkisesti kielsi Herransa – ei vain kerran, vaan kolmesti. (Luuk. 22:54–62.) Myöhemmin Pietari toimi epäkristillisesti, kun hän kohteli ei-juutalaisia uskovia ikään kuin nämä eivät olisi olleet yhtä arvokkaita kuin ympärileikatut juutalaiskristityt. Apostoli Paavali kuitenkin näki asian selvästi: Seurakunnassa ei ollut sijaa luokkaeroille. Pietarin asenne oli väärä, ja muut veljet olisivat voineet jäljitellä häntä. Siksi Paavali neuvoi Pietaria suorasukaisesti ”vasten kasvoja”. (Gal. 2:11–14.) Saiko Pietarin ylpeys niin pahan kolauksen, että hän päätti keskeyttää elämän kilpajuoksun? Ei, vaan hän harkitsi vakavasti Paavalin neuvoa, noudatti sitä ja jatkoi juoksua.

13. Miten terveysongelmat voivat aiheuttaa kompastumisen?

13 Toisinaan terveysongelmat saattavat nostaa esiin jonkin henkilökohtaisen heikkouden, joka kompastuttaa ihmisen. Se saattaa häiritä hengellistä kulkuamme ja jopa saada meidät horjahtelemaan ja  väsymään. Esimerkiksi eräs japanilainen sisar sairastui vakavasti 17 vuotta kasteensa jälkeen. Tämä tilanne valtasi hänen ajatuksensa siinä määrin, että hän heikkeni hengellisesti ja tuli toimettomaksi. Kaksi vanhinta vieraili hänen luonaan. Heidän huomaavaiset sanansa olivat niin rohkaisevia, että hän alkoi käydä jälleen kokouksissa. Hän muistelee: ”Veljien lämmin suhtautuminen kosketti minua, enkä voinut pidätellä kyyneleitäni.” Sisaremme on taas mukana kilpajuoksussa.

14, 15. Mitä päättäväisiä toimia tarvitaan väärien halujen herätessä? Kerro esimerkki.

14 Myös lihan halut ovat kompastuttaneet monia. Jos ne kiusaavat meitä, meidän on toimittava päättäväisesti pysyäksemme henkisesti, moraalisesti ja hengellisesti puhtaana. Jeesushan neuvoi kuvaannollisesti puhuen ”heittämään luotamme” kaiken, mikä saattaisi kompastuttaa meitä, jopa silmämme tai kätemme. Tähän varmasti sisältyisivät moraalittomat ajatukset ja teot, joiden vuoksi jotkut ovat jättäytyneet pois kilpajuoksusta. (Lue Matteuksen 5:29, 30.)

15 Eräs kristityssä perheessä kasvanut veli kirjoitti joutuneensa kamppailemaan homoseksuaalisia taipumuksia vastaan niin kauan kuin hän muistaa. Hän sanoi: ”Tunsin aina oloni kiusaantuneeksi, ikään kuin ulkopuoliseksi.” Siihen mennessä kun tämä veli oli 20-vuotias, hän oli edistynyt vakituiseksi tienraivaajaksi ja avustavaksi palvelijaksi, mutta sitten hän kompastui pahasti. Hän sai raamatullista kuritusta, ja vanhimmat auttoivat häntä. Rukoileminen, Jumalan sanan tutkiminen ja keskittyminen toisten auttamiseen nostivat hänet takaisin jaloilleen ja vauhdittivat häntä hengellisesti. Vuosia myöhemmin hän myöntää: ”Joskus nuo tunteet vaivaavat yhä minua, mutta en päästä niitä valloilleen. Olen oppinut, että Jehova ei anna kiusata ihmistä enempää kuin hän voi kestää. Niinpä uskon, että Jumala luottaa onnistumiseeni.” Veli sanoo lopuksi: ”Uudessa maailmassa kaikki kestämäni kamppailut hyvitetään. Haluan päästä sinne! Sitä odottaessani jatkan taistelua.” Tuo veli on päättänyt pysyä kilpailussa mukana.

16, 17. a) Mikä auttoi erästä veljeä, joka tunsi kärsineensä vääryyttä? b) Mihin meidän on keskitettävä huomio, jottemme kompastuisi?

16 Kompastuskivenä voi olla myös se, että uskonveli kohtelee meitä epäoikeudenmukaisesti. Ranskassa eräs entinen vanhin ajatteli kärsineensä vääryyttä, ja se katkeroitti hänet. Niinpä hän jättäytyi pois seurakunnan toiminnasta, ja hänestä tuli toimeton. Hänen luonaan vieraili kaksi vanhinta, jotka kuuntelivat häntä myötätuntoisesti ja keskeyttämättä. He kannustivat häntä heittämään taakkansa Jehovalle, jonka miellyttäminen on kaikkein tärkeintä. Se herätti veljessä vastakaikua, ja pian hän oli taas mukana kilpajuoksussa ja toimi aktiivisesti seurakunnassa.

17 Kaikkien kristittyjen on tarpeen keskittää huomionsa Jeesukseen Kristukseen, seurakunnan Päähän, eikä tuijottaa epätäydellisiin ihmisiin. Jeesus, jonka silmät ovat ”kuin tulen liekki”, näkee kaiken oikeissa mittasuhteissa ja ymmärtää asiat paljon paremmin kuin me koskaan voisimme (Ilm. 1:13–16). Hän tajuaa esimerkiksi sen, että vaikka jokin asia näyttää meistä epäoikeudenmukaiselta, kyseessä saattaa olla väärinkäsitys tai virheellinen tulkinta. Jeesus hoitaa seurakunnan tarpeet täydellisesti ja oikeaan aikaan. Meidän ei siksi tulisi antaa kenenkään toisen kristityn tekojen tai ratkaisujen tulla meille kompastuskiviksi.

18. Miten voimme kestää koettelemuksia tai ahdistavia tilanteita?

18 Kaksi muuta kompastuskiveä ovat ahdistus tai vaino ja toisten seurakunnan jäsenten epätäydellisyys. Jeesus sanoi kylväjävertauksessaan, että Valtakunnan sanan  johdosta noussut ”ahdistus tai vaino” saisi jotkut kompastumaan. Onpa tuo vaino lähtöisin perheestä, naapureista tai vallanpitäjistä, se saattaa vaikuttaa erityisesti sellaiseen ihmiseen, jolla ei ole ”juurta itsessään”, jolta puuttuu syvällinen hengellisyys. (Matt. 13:21.) Jos toisaalta säilytämme sydämentilamme oikeana, Valtakunnan sanoma auttaa meitä kasvattamaan syvät juuret, jotka vakauttavat uskoamme. Kohdatessasi koettelemuksia sinun on hyvä rukoilla ja mietiskellä ylistettäviä ajatuksia. (Lue Filippiläiskirjeen 4:6–9.) Jehovan voimassa kestämme koetuksia emmekä anna ahdistavien tilanteiden tulla meille kompastuskiviksi.

Älä anna minkään estää sinua juoksemasta loppuun saakka!

19. Miten voimme välttyä kompastumiselta, kun joku loukkaa meitä?

19 Valitettavasti jotkut ovat vuosien mittaan antaneet toisten epätäydellisyyden töytäistä heidät pois kilparadalta. Joillekuille omantunnonasioita koskevat näkemyserot ovat tulleet kompastuskiviksi (1. Kor. 8:12, 13). Jos joku loukkaa meitä, annammeko sen paisua ylipääsemättömäksi esteeksi? Raamatun mukaan kristittyjen tulee lakata tuomitsemasta ja antaa toisille anteeksi. Meitä varoitetaan pitämästä itsepintaisesti kiinni omista oikeuksistamme. (Luuk. 6:37.) Jos eteesi tulee jokin kompastuskivi, kysy itseltäsi: Tuomitsenko toisia omien mieltymysteni perusteella? Jätänkö totuuden vain siksi, että veljeni ovat epätäydellisiä? Koska rakastamme Jehovaa, emme anna toisten tekemisien estää meitä ylittämästä maaliviivaa.

JUOKSE KESTÄVÄNÄ JA VARO KOMPASTUMASTA

20, 21. Mitä olet päättänyt tehdä elämän kilpajuoksussa?

20 Oletko päättänyt juosta loppuun saakka? (2. Tim. 4:7, 8.) Jos olet, niin sinun on tärkeää tutkia Raamattua ja teokraattisia julkaisujamme sekä mietiskellä lukemaasi. Tämä auttaa sinua tunnistamaan mahdolliset kompastuskivet. Ano Jehovalta pyhää henkeä saadaksesi tarvittavaa hengellistä kestokykyä. Muista, että yksikään juoksija ei ole tuomittu epäonnistumaan elämän kilpajuoksussa vain siksi, että hän aika ajoin kompastelee. Saatamme jopa oppia virheistämme ja ponnistaa mahdollisilta kompastuskiviltä uuteen vauhtiin.

21 Raamatun mukaan kilpajuoksu ikuisen elämän saamiseksi on aktiivista toimintaa. Se ei ole verrattavissa istumiseen bussissa, joka veisi kyydissä olevat voittoon. Meidän täytyy juosta elämän kilpajuoksu. Jos teemme näin, saamme Jehovalta tulevan ”runsaan rauhan” ansiosta juosta ikään kuin myötätuulessa (Ps. 119:165). Voimme luottaa siihen, että hän siunaa meitä tänä aikana ja antaa tulevaisuudessa ikuisesti siunauksia kaikille niille, jotka juoksevat loppuun saakka (Jaak. 1:12).