MIEHET ja naiset eri puolilla maailmaa ovat kymmenien vuosien ajan arvostaneet Vartiotornin sivuilla julkaistavaa raamatullista tietoa ja hyötyneet siitä. Heinäkuussa 2011 ilmestyi ensimmäinen tämän lehden yksinkertaistettu tutkittava numero englanniksi. Siinä selitettiin, että yksinkertaistettua lehteä kokeiltaisiin vuoden ajan ja että jos se osoittautuisi hyödylliseksi, sen painamista jatkettaisiin.

Nyt meillä on ilo ilmoittaa, että yksinkertaistetun Vartiotornin julkaisemista on päätetty jatkaa. Lisäksi se tulee aikanaan saataville espanjaksi, portugaliksi ja ranskaksi.

MIKSI SITÄ ARVOSTETAAN?

Saatuaan yksinkertaistetun Vartiotornin käyttöönsä jotkut Tyynenmeren saarilla palvelevista raportoivat: ”Nyt veljet pystyvät tosiaan ymmärtämään täysin Vartiotornin ajatukset.” Toisessa kirjeessä sanottiin: ”Aika, joka ennen meni sanakirjan selailuun ja ilmausten selittämiseen, voidaan nyt käyttää siihen, että pyritään ymmärtämään lainaamattomia raamatunkohtia ja niiden yhteyttä aineistoon.”

”Aika, joka ennen meni sanakirjan selailuun ja ilmausten selittämiseen, voidaan nyt käyttää siihen, että pyritään ymmärtämään lainaamattomia raamatunkohtia ja niiden yhteyttä aineistoon.”

Eräs yliopistokoulutuksen saanut yhdysvaltalainen nainen kertoo: ”Puhuin ja kirjoitin korkeasti koulutettujen vaikeaselkoista kieltä 18 vuotta. Minulle tuli tavaksi puhua ja ajatella monimutkaisemmin kuin olisi ollut tarpeen. Tajusin, että minun oli tehtävä ajattelu- ja puhetavassani suuria muutoksia.” Tämä nainen, joka on nyt tuottoisa evankelista, kirjoittaa: ”Yksinkertaistettu Vartiotorni on ollut suureksi avuksi. Siinä käytetty kieli  on minulle erinomainen malli siitä, miten esittää asiat yksinkertaisesti.”

Muuan Englannissa asuva sisar, joka kastettiin vuonna 1972, kirjoitti yksinkertaistetusta Vartiotornista: ”Ensimmäistä numeroa lukiessani minusta tuntui, kuin Jehova olisi istunut vierelläni käsivarsi hartioideni ympärillä ja olisimme lukeneet sitä yhdessä. Aivan kuin isä olisi lukenut iltasatua lapselleen.”

Eräs Yhdysvaltain Betelissä palveleva sisar, joka kastettiin yli 40 vuotta sitten, sanoi yksinkertaistetun lehden joskus auttaneen häntä ymmärtämään asioita uudella tavalla. Esimerkiksi numerossa 15.9.2011 oli tekstiruutu, jossa selitettiin Heprealaiskirjeen 12:1:ssä mainittua todistajien ”pilveä” seuraavasti: ”Heitä oli niin monia, ettei heitä voitu laskea.” Sisar kertoi: ”Tämä auttoi minua ymmärtämään tuota jaetta selvemmin.” Lisäksi hän sanoi viikoittaisesta kokouksesta: ”Vaikka lapsi esittäisi vastauksia suoraan yksinkertaistetusta lehdestä, ne poikkeavat Vartiotornin normaalipainoksesta, joka useimmilla on edessään. Siksi lapsen kommentit ovat kuulijoille tuoreita.”

Toinen Betelissä palveleva sisar kirjoitti: ”Odotan innokkaasti, että saan kuulla seurakunnan pienimpien vastauksia. Yksinkertaistettu Vartiotorni on auttanut heitä ilmaisemaan ajatuksiaan hyvin vakuuttavasti. Ne ovat olleet minulle rohkaisuksi.”

Eräs vuonna 1984 kastettu sisar ilmaisi arvostuksensa yksinkertaistettua lehteä  kohtaan seuraavasti: ”Tuntuu kuin teksti olisi kirjoitettu juuri minulle. Minun on tosiaan helppo ymmärtää lukemaani. Nyt luotan siihen, että osaan vastata Vartiotornin tutkistelun aikana.”

ARVOKAS APUVÄLINE VANHEMMILLE

Muuan seitsenvuotiaan pojan äiti totesi: ”Se että jouduimme Vartiotornin tutkisteluun valmistautuessamme selittämään pojallemme monia lauseita, vei kauan aikaa ja tuntui pitkäveteiseltä.” Miten yksinkertaistettu lehti on auttanut? Tämä sisar kirjoittaa: ”Yllättävää kyllä, hän pystyy osallistumaan kappaleiden lukemiseen ja todella ymmärtämään niiden merkityksen. Koska sanat eivät ole vaikeita ja lauseet ovat lyhyempiä, häntä ei pelota. Hän on alkanut valmistaa kokouksiin vastauksia ilman minun apuani, ja hän keskittyy lehteen koko tutkistelun ajan.”

”Yllättävää kyllä, hän pystyy osallistumaan kappaleiden lukemiseen ja todella ymmärtämään niiden merkityksen.”

Erään yhdeksänvuotiaan tytön äiti kirjoitti: ”Ennen meidän piti auttaa tytärtämme vastausten valmistamisessa. Nyt hän huolehtii siitä itse. Meidän tarvitsee vain harvoin käyttää aikaa asioiden selittämiseen tai tietojen pilkkomiseen. Koska aineisto ei mene yli hänen ymmärryksensä, hän tuntee nyt todella osallistuvansa Vartiotornin tutkisteluun.”

LASTEN VAIKUTELMIA

Monista lapsista tuntuu, että yksinkertaistettu Vartiotorni on tarkoitettu erityisesti heille. 12-vuotias Rebecca pyysi: ”Jatkattehan tämän uuden lehden tekemistä!” Hän lisäsi: ”Pidän kovasti osuudesta, jossa joitakin ilmauksia selitetään. Se on hyvin helppo lapsille.”

Seitsenvuotiaalla Nicolettella on samansuuntaisia ajatuksia: ”Minusta Vartiotornia oli ennen vaikea ymmärtää. Nyt pystyn vastaamaan useammin ihan itse.” Yhdeksänvuotias Emma kirjoitti yksinkertaistetusta lehdestä: ”Siitä on ollut paljon apua minulle ja kuusivuotiaalle veljelleni. Ymmärrämme nyt paljon paremmin. Kiitos!”

Monet selvästikin hyötyvät sellaisesta Vartiotornin painoksesta, jossa käytetään helposti ymmärrettäviä sanoja ja yksinkertaisia lauseita. Koska tälle lehdelle on tarvetta, sen julkaisemista jatketaan normaalipainoksen rinnalla, joka on täyttänyt arvokasta tehtävää vuodesta 1879 lähtien.