Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Joulukuu 2012

”Tilapäisasukkaita” joita yhdistää tosi palvonta

”Tilapäisasukkaita” joita yhdistää tosi palvonta

”Vierasmaalaiset ovat maanviljelijöitänne ja viinitarhureitanne. Ja teitä kutsutaan Jehovan papeiksi.” (JES. 61:5, 6)

1. Miten jotkut suhtautuvat vierasmaalaisiin, mutta miksi se ei ole perusteltua?

KUTEN edellisessä kirjoituksessa todettiin, sanaa ”vierasmaalainen” käytetään ylenkatseellisella ja jopa halveksivalla tavalla. On epäkunnioittavaa pitää toiseen kansaan kuuluvia huonompina kuin oman maansa kansalaisia. Tällainen väheksyvä asenne myös osoittaa, ettei ihminen ota huomioon tosiasioita. Eräässä ihmiskunnan rotuja käsittelevässä julkaisussa sanotaan: ”Eri rotuihin kuuluvat ihmiset ovat – kuten Raamattu sanoo – veljiä.” (The Races of Mankind.) Veljekset ovat usein aivan erilaisia, mutta joka tapauksessa he ovat toistensa veljiä.

2, 3. Millainen näkemys Jehovalla on vierasmaalaisista?

2 Vierasmaalaisia on nykyään lähes kaikkialla. Heitä oli myös muinaisten israelilaisten parissa, joilla oli lakiliiton perusteella erikoissuhde Jehova Jumalaan. Ei-israelilaisten oikeuksia oli jonkin verran rajoitettu, mutta israelilaisten piti silti kohdella heitä kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Siinä on hyvä malli meille. Tosi kristittyjen keskuudessa ei ole sijaa puolueellisuudelle eikä ennakkoluuloisuudelle. Minkä vuoksi? Apostoli Pietari sanoi: ”Tosiaankin minä havaitsen, että Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apt. 10:34, 35.)

3 Muinaisessa Israelissa vierasmaalaiset hyötyivät siitä, että he saattoivat olla läheisesti tekemisissä syntyperäisten israelilaisten kanssa. Tästä heijastui Jehovan näkemys, jonka apostoli Paavali myöhemmin ilmaisi kysyessään Jehovasta: ”Onko hän ainoastaan juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös  kansakuntien ihmisten? On kansakuntien ihmistenkin.” (Room. 3:29; Joel 2:32.)

4. Miksi ketään ”Jumalan Israelin” jäsentä ei pidetä vierasmaalaisena?

4 Voideltujen kristittyjen seurakunta tuli uuden liiton välityksellä kirjaimellisen Israelin tilalle Jumalan erikoiskansaksi. Siksi sitä kutsutaan ”Jumalan Israeliksi” (Gal. 6:16). Paavalin sanojen mukaisesti tässä uudessa kansakunnassa ”ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, vierasmaalaista, skyyttalaista, orjaa, vapaata, vaan Kristus on kaikki ja kaikissa” (Kol. 3:11). Kristillisessä seurakunnassa ketään ei siis tullut pitää vierasmaalaisena.

5, 6. a) Mikä kysymys saattaisi herätä Jesajan 61:5, 6:n johdosta? b) Keitä tarkoitetaan Jesajan mainitsemilla ”Jehovan papeilla” ja ”vierasmaalaisilla”? c) Mitä yhteistä on näillä kahdella ryhmällä?

5 Joku voi toisaalta viitata Jesajan kirjan lukuun 61, jossa oleva ennustus täyttyy kristillisessä seurakunnassa. Tuon luvun jakeessa 6 puhutaan niistä, jotka tulisivat palvelemaan ”Jehovan pappeina”. Jakeessa 5 kuitenkin sanotaan, että ”vierasmaalaiset” olisivat yhteistoiminnassa näiden ”pappien” kanssa ja työskentelisivät heidän rinnallaan. Miten tämä tulisi ymmärtää?

6 Noilla ”Jehovan papeilla” tarkoitetaan voideltuja kristittyjä, joilla on osa ”ensimmäisessä ylösnousemuksessa” ja jotka ”tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja tulevat hallitsemaan kuninkaina hänen kanssaan ne tuhat vuotta” (Ilm. 20:6). On lisäksi monia uskollisia kristittyjä, jotka toivovat saavansa elää paratiisissa maan päällä. Vaikka he ovat läheisessä yhteistyössä niiden kanssa, jotka tulevat palvelemaan taivaassa, he ovat kuvaannollisesti puhuen vierasmaalaisia. He tukevat mielellään ”Jehovan pappeja” ja työskentelevät heidän rinnallaan ikään kuin heidän ”maanviljelijöinään” ja ”viinitarhureinaan”. Saarnaamalla ja opettamalla toisille totuutta he auttavat voideltuja tuottamaan hengellistä satoa Jumalan kunniaksi. Sekä voidellut että ”muut lampaat” etsivät ja sitten rakkaudellisesti paimentavat vilpittömiä ihmisiä, jotka haluavat palvella Jumalaa ikuisesti (Joh. 10:16).

”TILAPÄISASUKKAITA” ABRAHAMIN TAVOIN

7. Miten nykyajan kristityt muistuttavat Abrahamia ja muita muinaisia uskollisia miehiä?

7 Kuten edellisessä kirjoituksessa  todettiin, tosi kristityt ovat kuin vierasmaalaisia tai tilapäisasukkaita Saatanan jumalattomassa maailmassa. Tässä suhteessa he muistuttavat Abrahamia ja muita muinaisia uskollisia miehiä, joiden sanotaan olleen maassa ”vieraita ja tilapäisasukkaita” (Hepr. 11:13). Mikä tulevaisuudentoivomme sitten onkin, saamme nauttia samanlaisesta suhteesta Jehovaan kuin Abrahamilla oli. Opetuslapsi Jaakob selittää: ” ’Abraham uskoi Jehovaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi’, ja häntä kutsuttiin ’Jehovan ystäväksi’.” (Jaak. 2:23.)

8. Millainen lupaus Abrahamille annettiin, ja mitä hän ajatteli sen täyttymyksestä?

8 Jumala lupasi, että Abrahamin ja hänen jälkeläistensä välityksellä siunattaisiin kaikki maan suvut – ei vain yhtä kansakuntaa. (Lue 1. Mooseksen kirjan 22:15–18.) Vaikka Jumalan lupauksen täyttymys oli kaukana tulevaisuudessa, Abraham luotti siihen. Yli puolet elämästään hän vaelsi perheineen paikasta toiseen. Kaiken aikaa Abraham pysyi Jehovan ystävänä.

9, 10. a) Millä tavoilla voimme jäljitellä Abrahamin esimerkkiä? b) Mitä kutsua voimme viedä toisille?

9 Abraham ei tiennyt, miten pitkään hänen pitäisi odottaa toivonsa toteutumista, mutta hänen rakkautensa ja antaumuksensa Jehovaa kohtaan ei koskaan horjunut. Koska hän muisti aina olevansa tilapäisasukas, hän ei viettänyt niin sanottua normaalia elämää jonkin maan pysyvänä asukkaana. (Hepr. 11:14, 15.) Meidän on viisasta noudattaa Abrahamin esimerkkiä ja viettää yksinkertaista elämää. Ei olisi järkevää liiaksi kiinnostua aineellisesta omaisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai huomattavan uran luomisesta. Miksi yrittää viettää niin sanottua normaalia elämää järjestelmässä, joka loppuu pian? Miksi kiintyä sellaiseen, mikä on vain tilapäistä? Me olemme Abrahamin tavoin menossa kohti jotakin paljon parempaa. Haluamme osoittaa kärsivällisyyttä ja odottaa, kunnes toivomme toteutuu. (Lue Roomalaiskirjeen 8:25.)

Keskitätkö Abrahamin tavoin katseesi Jumalan lupausten täyttymykseen?

10 Jehova kutsuu yhä kaikkien kansakuntien ihmisiä saamaan siunauksia Abrahamin siemenen välityksellä. Voidellut ”Jehovan papit” samoin kuin ”vierasmaalaiset” eli muut lampaat vievät tätä kutsua kautta maailman yli 600 kielellä.

KATSO YLI KANSALLISTEN RAJOJEN

11. Mitä Salomon rukous kannusti muihin kansakuntiin kuuluvia tekemään?

11 Vuonna 1026 eaa. kuningas Salomo totesi temppelin vihkiäisissä, että Jehovan Abrahamille antaman lupauksen mukaisesti kaikista kansakunnista tulisi ihmisiä ylistämään Jehovaa. Hän sanoi hartaassa rukouksessa: ”Myös vierasmaalaista, joka ei ole kansaasi Israelia ja joka todella tulee kaukaisesta maasta nimesi tähden (sillä he saavat varmasti kuulla suuresta nimestäsi ja voimakkaasta kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi), ja hän todella tulee ja rukoilee tätä huonetta kohti, kuuntelethan sinä taivaista, pysyvästä asuinpaikastasi, ja varmasti teet kaiken sen mukaan, minkä vuoksi vierasmaalainen huutaa puoleesi, jotta kaikki maan kansat saisivat tuntea nimesi pelätäkseen sinua samoin kuin kansasi Israel.” (1. Kun. 8:41–43.)

12. Miksi Jehovan todistajat ovat kuin vierasmaalaisia?

12 Vierasmaalainen on ihminen, joka vierailee tai asuu oman synnyinmaansa ulkopuolella. Tämä määritelmä sopii hyvin Jehovan todistajiin. He ovat uskollisia ennen kaikkea Jumalan valtakunnalle, Kristuksen vallan alaisuudessa olevalle taivaalliselle hallitukselle. Siksi he pysyvät poliittisesti puolueettomina siitäkin  huolimatta, että jotkut saattavat pitää heitä yhteiskunnanvastaisina.

Jehovan silmissä kukaan heistä ei ole vierasmaalainen.

13. a) Miksi voidaan sanoa, että käsitteessä ”vierasmaalainen” on kyse vain näkökulmasta? b) Kuuluiko ajatus vierasmaalaisista Jehovan alkuperäiseen tarkoitukseen? Selitä.

13 Vierasmaalaiset tunnistetaan usein heidän vähemmistöryhmälleen ominaisista piirteistä. Sellaisia saattavat olla heidän kielensä, tapansa, fyysiset piirteensä ja jopa vaatetuksensa. Silti on merkittävämpiä seikkoja, jotka yhdistävät heidät kaikkiin muihin ihmisiin kansallisuudesta riippumatta. Ihmistä pidetäänkin vierasmaalaisena yksinkertaisesti siksi, että hän on joissakin suhteissa erilainen. Kun opettelemme katsomaan näiden todellisten tai kuviteltujen erojen yli, sana ”vierasmaalainen” menettää paljon merkitystään. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät saman valtion tai hallituksen alaisuudessa, kukaan ei olisi vierasmaalainen tuon sanan poliittisessa merkityksessä. Jehovan alkuperäinen tarkoitus olikin, että kaikki ihmiset olisivat yhtä perhettä yhden hallitusvallan – hänen hallitusvaltansa – alaisuudessa. Voisiko tällainen olla nykyään mahdollista ihmisille, jotka kuuluvat eri kansoihin ympäri maailman?

14, 15. Mitä Jehovan todistajat ovat ryhmänä pystyneet tekemään?

14 Itsekkäässä ja kansallismielisessä maailmassa on virkistävää kohdata yksilöitä, jotka pystyvät katsomaan ja katsovat yli kansallisten rajojen. Ennakkoluulojen voittaminen saattaa tietysti olla vaikeaa. Televisioyhtiö CNN:n perustaja Ted Turner kommentoi työskentelyään useiden eri maista olevien kyvykkäiden ihmisten kanssa seuraavasti: ”Näiden ihmisten tapaaminen on ollut aivan uskomaton kokemus. Opin näkemään, etteivät muista maista tulevat ole ’vierasmaalaisia’ vaan toisia tämän planeetan kansalaisia. Aloin pitää sanaa ’vierasmaalainen’ halventavana ja saatoin CNN:ssä voimaan säännön, ettei sitä saanut käyttää lähetyksissä eikä toimistokeskusteluissa. Sen sijaan piti käyttää sanaa ’kansainvälinen’.”

15 Maailman eri maissa vain Jehovan todistajat ovat ryhmänä omaksuneet Jumalan ajattelutavan. Opeteltuaan katsomaan asioita Jehovan tavoin he ovat pystyneet henkisesti ja tunneperäisesti murtamaan kansalliset raja-aidat. He eivät kohtele muihin kansoihin kuuluvia epäluuloisesti tai suorastaan vihamielisesti vaan ovat oppineet arvostamaan toisten erilaisia ominaispiirteitä ja kykyjä ja nauttimaan niistä. Tajuatko, miten suuri saavutus tämä on ja miten itse olet hyötynyt siitä?

 MAAILMA ILMAN VIERASMAALAISIA

16, 17. Mitä Ilmestyksen 16:16:n ja Danielin 2:44:n täyttymys voi merkitä sinulle?

16 Pian kaikki nykyiset kansakunnat kohtaavat Jeesuksen Kristuksen ja hänen taivaalliset joukkonsa Jumalan hallitusvaltaa vastaan käytävässä viimeisessä taistelussa, joka ”on nimeltään Har-Magedon” (Ilm. 16:14, 16; 19:11–16). Yli 2 500 vuotta sitten profeetta Daniel henkeytettiin ennustamaan, mitä Jumalan tarkoitusta vastustaville ihmishallituksille tapahtuu. Hän kirjoitti: ”Noiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti.” (Dan. 2:44.)

17 Voitko kuvitella, mitä tämän täyttymys merkitsee sinulle? Ihmistekoisia kansallisia rajoja, jotka nykyään tekevät jokaisesta ihmisestä tavallaan vierasmaalaisen, ei enää ole. Mahdolliset ulkoiset eroavuudet yksinkertaisesti kuvastavat Jumalan luomakunnassa ilmenevää suurenmoista vaihtelua. Tällaisen sykähdyttävän odotteen pitäisi kannustaa meitä kaikkia parhaamme mukaan ylistämään ja kunnioittamaan Luojaamme, Jehova Jumalaa.

Odotatko aikaa, jolloin ei ole enää ihmistekoisia kansallisia rajoja ja käsite ”vierasmaalainen” kuuluu menneisyyteen?

18. Mitkä viimeaikaiset kehitysvaiheet osoittavat, että käsitteestä ”vierasmaalainen” voidaan päästä eroon?

18 Onko epärealistista uskoa, että tällainen maailmanlaajuinen muutos tapahtuisi? Ei, vaan se on pikemminkin täysin järkevää. Käsite ”vierasmaalainen” on jo nyt menettänyt paljon merkitystään Jehovan todistajien keskuudessa, sillä he kiinnittävät vain vähän huomiota toistensa kansallisuuteen. Viime aikoina on esimerkiksi useita heidän pienehköistä haaratoimistoistaan sulautettu muihin, jotta valvontaan liittyvä työ yksinkertaistuisi ja Valtakunnan hyvän uutisen saarnaaminen tehostuisi (Matt. 24:14). Näitä toimistoja yhdistettäessä kansallisia raja-aitoja on ylitetty siinä määrin kuin maiden lait sen sallivat. Tämä on jälleen yksi näkyvä todiste siitä, että Jeesus Kristus, jonka Jehova on asettanut valtaistuimelle Hallitsijaksi, hävittää ihmisten laatimat rajat ja tulee pian ”täydentämään voittonsa” (Ilm. 6:2).

19. Mitä totuuden puhdas kieli on saanut aikaan?

19 Vaikka Jehovan todistajat tulevat monista kansoista ja puhuvat siksi useita eri kieliä, he pyrkivät pitämään yllä totuuden puhdasta kieltä. Tämä luo niin lujan ykseyden, että sitä on mahdotonta murtaa. (Lue Sefanjan 3:9.) Kuulumme kansainväliseen perheeseen, joka on nykyisen jumalattoman järjestelmän keskellä mutta erossa siitä. Tämä on vain esimakua tulevasta maailmasta, jossa ei ole vierasmaalaisia. Jokainen siinä elävä tunnustaa iloiten sen totuudenmukaisuuden, mitä edellä lainattu julkaisu sanoo: ”Eri rotuihin kuuluvat ihmiset ovat – kuten Raamattu sanoo – veljiä.”