Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Marraskuu 2012

Pyri ”käyttäytymään vähäisempänä”

Pyri ”käyttäytymään vähäisempänä”

”Joka käyttäytyy vähäisempänä teidän kaikkien keskuudessa, se on suuri.” (LUUK. 9:48)

1, 2. Minkä neuvon Jeesus esitti apostoleilleen ja miksi?

KUN Jeesus oli vuonna 32 Galilean alueella, ilmaantui joitakin ongelmia. Hänen apostolinsa kiistelivät siitä, kuka heidän joukossaan oli suurin. Evankeliuminkirjoittaja Luukas kertoo: ”Heille tuli pohdintaa siitä, kuka heistä olisi suurin. Jeesus, joka tiesi heidän sydämensä pohdinnan, otti erään lapsukaisen, asetti sen viereensä ja sanoi heille: ’Joka ottaa vastaan tämän lapsukaisen minun nimeni perusteella, ottaa vastaan myös minut, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan myös hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka käyttäytyy vähäisempänä teidän kaikkien keskuudessa, se on suuri.’ ” (Luuk. 9:46–48.) Kärsivällisesti mutta lujasti Jeesus auttoi apostoleja tajuamaan nöyryyden tarpeen.

2 Oliko Jeesuksen neuvo vähäisempänä käyttäytymisestä sopusoinnussa ensimmäisen vuosisadan juutalaisten arvomaailman kanssa? Vai sotiko se silloista vallitsevaa asennetta vastaan? Eräässä Raamatun sanakirjassa selitetään tuon ajan yhteiskunnallisia oloja seuraavasti: ”Kaikissa asioissa heräsi alituisesti kysymys siitä, kuka oli suurin, ja kunkin kohteleminen hänen arvonsa mukaan oli tärkeä seikka, joka aiheutti jatkuvaa huolta.” (Theological Dictionary of the New Testament.) Jeesus kehotti apostolejaan toimimaan eri tavalla kuin ihmiset yleensä.

3. a) Mitä vähäisempänä käyttäytyminen merkitsee, ja miksi se saattaisi tuntua vaikealta? b) Mitä kysymyksiä herää?

3 ”Vähäisemmäksi” käännetty kreikan sana viittaa johonkuhun, joka on vaatimaton, nöyrä, alhainen tai vähämerkityksinen tai jolla on vain vähän vaikutusvaltaa. Jeesus käytti esimerkkinä lapsukaista saadakseen apostolinsa ymmärtämään, että  heidän tuli olla nöyriä ja vaatimattomia. Tämä ohje soveltuu yhtä hyvin nykyajan tosi kristittyihin kuin se soveltui ensimmäisen vuosisadan opetuslapsiin. Vähäisempänä käyttäytyminen saattaa ainakin toisinaan tuntua vaikealta. Inhimillinen taipumus ylpeyteen voi saada meidät korostamaan omaa tärkeyttämme. Kilpailunhaluinen ympäristömme ja maailman henki voisivat tehdä meistä itsekeskeisiä, riidanhaluisia tai juonittelevia. Mikä auttaa meitä käyttäytymään vähäisempinä? Missä mielessä se, joka on vähäisempi meidän keskuudessamme, on ”suuri”? Millä elämän alueilla meidän tulisi pyrkiä ilmaisemaan nöyryyttä?

”OI SITÄ JUMALAN RIKKAUDEN JA VIISAUDEN JA TIEDON SYVYYTTÄ!”

4, 5. Mikä voi synnyttää meissä nöyryyttä? Kerro esimerkki.

4 Yksi tapa kehittää nöyryyttä on pohtia sitä, miten suuri Jehova on meihin verrattuna. Tosiasiassa ”hänen ymmärryksensä on tutkimaton” (Jes. 40:28). Apostoli Paavali mainitsi joitakin piirteitä Jehovan suurenmoisuudesta, kun hän kirjoitti: ”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovatkaan hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!” (Room. 11:33.) Vaikka ihmiset ovat saaneet monilta aloilta paljon lisää tietoa sen jälkeen, kun Paavali noin 2 000 vuotta sitten kirjoitti nämä sanat, ne pitävät edelleen paikkansa. Tietomäärästämme riippumatta meillä on edelleen loputtomasti opittavaa Jehovasta, hänen teoistaan ja teistään. Tämän tulisi synnyttää meissä nöyryyttä.

5 Leo * oppi ymmärtämään, että Jumalan tiet ovat ihmisille tutkimattomat, ja se auttoi häntä käyttäytymään vähäisempänä. Nuorena miehenä hän oli hyvin kiinnostunut luonnontieteistä. Päästäkseen perille fyysisestä maailmankaikkeudesta hän opiskeli astrofysiikkaa, ja se sai hänet tekemään erään tärkeän johtopäätöksen. Hän sanoo: ”Opintojeni perusteella tajusin, että pelkästään nykyisten tieteellisten teorioiden avulla ihmiset eivät todennäköisesti pysty ymmärtämään maailmankaikkeutta täysin. Niinpä siirryin opiskelemaan oikeustiedettä.” Aikanaan Leosta tuli piirisyyttäjä ja myöhemmin tuomari. Viimein hän ja hänen vaimonsa alkoivat tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa. He omaksuivat totuuden, ja heistä tuli Jumalan vihkiytyneitä palvelijoita. Mikä on auttanut Leoa taustastaan huolimatta käyttäytymään vähäisempänä? Hän vastaa epäröimättä: ”Tieto siitä, että opimmepa  Jehovasta ja maailmankaikkeudesta minkä verran tahansa, paljon jää edelleen hämärän peittoon.”

Jehova suo meille kunnian saarnata hyvää uutista.

6, 7. a) Miten Jehova näyttää hämmästyttävää esimerkkiä nöyryydestä? b) Millä tavoin Jumalan nöyryys voi tehdä ihmisen ”suureksi”?

6 Myös se, että Jehova itse ilmaisee nöyryyttä, auttaa meitä olemaan nöyriä. Mietihän sitä, että ”olemme Jumalan työtovereita”! (1. Kor. 3:9.) Jehova, verrattoman suuri Jumala, kunnioittaa meitä antamalla meille mahdollisuuden suorittaa sananpalvelusta ja käyttää siinä hänen Sanaansa, Raamattua. Vaikka Jehova saa aikaan kasvun, hän suo meidän työtovereinaan kylvää siemeniä ja kastella niitä (1. Kor. 3:6, 7). Eikö Jumala näytäkin tässä hämmästyttävää esimerkkiä nöyryydestä? Jehovan nöyryyden tulisi varmasti kannustaa kutakin meistä käyttäytymään vähäisempänä.

7 Jumalan nöyryys teki syvän vaikutuksen psalmista Daavidiin. Hän lauloi Jehovalle: ”Sinä annat minulle pelastuksen kilpesi, ja sinun nöyryytesi tekee minut suureksi.” (2. Sam. 22:36.) Daavid luki mahdollisen suuruutensa Israelin keskuudessa sen ansioksi, että Jehova ilmaisi nöyryyttä alentumalla eli nöyrtymällä kiinnittämään huomiota häneen (Ps. 113:5–7). Entä miten on meidän laitamme? Mitä sellaisia vahvuuksia, kykyjä tai tehtäviä meillä kenelläkään on, joita emme olisi saaneet Jehovalta? (1. Kor. 4:7.) Vähäisempänä käyttäytyvä on ”suuri” siinä mielessä, että hänestä tulee hyödyllisempi Jehovan palvelija (Luuk. 9:48, alav.). Katsotaanpa, millä tavoin.

VÄHÄISEMPÄNÄ KÄYTTÄYTYVÄ ON ”SUURI”

8. Millä tavoin nöyryys vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme Jehovan järjestöön?

8 Nöyryys on välttämätön edellytys sille, että pysymme tyytyväisinä Jumalan teokraattisessa järjestössä ja olemme halukkaita tukemaan seurakunnan järjestelyjä. Ajatellaanpa esimerkiksi Petraa, nuorta todistajaperheessä kasvanutta naista. Koska Petra halusi kulkea omia teitään, hän otti etäisyyttä seurakuntaan. Vuosia myöhemmin hän tuli jälleen seurakunnan yhteyteen. Nyt hän saa iloa Jehovan järjestössä olemisesta ja tukee innokkaasti seurakunnan toimintaa. Mikä on saanut aikaan muutoksen? Hän kirjoittaa: ”Kaksi tärkeintä ominaisuutta, joita minun piti alkaa arvostaa ja kehittää tunteakseni oloni kotoisaksi Jumalan järjestössä, olivat nöyryys ja vaatimattomuus.”

9. Millainen asenne nöyrällä ihmisellä on hengellistä ravintoa kohtaan, ja miksi se tekee hänestä käyttökelpoisemman?

9 Nöyrä ihminen on sydämestään kiitollinen Jehovan lahjoista, joihin sisältyy hengellinen ravinto. Niinpä hän tutkii ahkerasti Raamattua ja on innokas Vartiotorni- ja Herätkää!-lehtien lukija. Monien muiden uskollisten Jehovan palvelijoiden tavoin hän saattaa pitää tapanaan lukea kaikki uudet julkaisut ennen kuin panee ne kirjahyllyyn. Kun ilmaisemme nöyrää arvostusta lukemalla ja tutkimalla raamatullisia julkaisujamme, edistymme hengellisesti ja Jehova voi käyttää meitä täydemmin palveluksessaan (Hepr. 5:13, 14).

10. Miten voimme käyttäytyä vähäisempinä seurakunnassa?

10 Vähäisempänä käyttäytyvä on ”suuri” muullakin tavoin. Jokaisessa seurakunnassa on päteviä miehiä, jotka on Jehovan pyhän hengen ohjauksessa nimitetty palvelemaan vanhimpina. He tekevät järjestelyjä seurakunnan kokousten, kenttäpalveluksen, paimennustyön ja muiden hengellisten asioiden hyväksi. Kun käyttäydymme  vähäisempinä tukemalla alttiisti näitä järjestelyjä, edistämme seurakunnassa iloa, rauhaa ja ykseyttä. (Lue Heprealaiskirjeen 13:7, 17.) Jos toimit vanhimpana tai avustavana palvelijana, etkö tunnekin Jehovaa kohtaan nöyrää kiitollisuutta siitä, että hän on uskonut sinulle tämän palvelustehtävän?

11, 12. Millainen asenne tekee meistä hyödyllisempiä Jehovan järjestölle ja miksi?

11 Vähäisempänä käyttäytyvä on ”suuri” eli hyödyllisempi Jehovan järjestölle, koska hän nöyryytensä vuoksi tarjoutuu halukkaasti Jehovan palvelukseen. Jeesuksen täytyi kehottaa opetuslapsiaan käyttäytymään vähäisempinä, sillä tuon ajan vallitseva asenne vaikutti joihinkuihin heistä. Luukkaan 9:46:ssa sanotaan: ”Heille tuli pohdintaa siitä, kuka heistä olisi suurin.” Saattaisimmeko mekin alkaa ajatella, että olemme jollakin tavoin uskonveljiämme parempia tai muiden ihmisten yläpuolella? Ympärillämme olevassa maailmassa monia ajaa eteenpäin ylpeys ja itsekkyys. Pysykäämme visusti erossa ylpeästä asenteesta toimimalla nöyrästi. Kun menettelemme näin ja asetamme Jehovan tahdon tärkeimmälle sijalle, meistä tulee virkistävämpää seuraa veljillemme ja sisarillemme.

12 Jeesuksen neuvo käyttäytyä vähäisempänä on todella kannustava. Meidän tulisi epäilemättä pyrkiä aina noudattamaan sitä. Kiinnitetäänpä nyt tarkempaa huomiota kolmeen elämän alueeseen, joilla tämä on tarpeen.

MITEN KÄYTTÄYTYÄ VÄHÄISEMPÄNÄ?

13, 14. Millä tavoin niin aviomiehen kuin vaimonkin tulisi käyttäytyä vähäisempänä, ja miten tämä voi vaikuttaa avioliittoon?

13 Avioliitossa. Nykyään monet ovat niin kiinnostuneita omista oikeuksistaan, että pitävät niistä kiinni, vaikka se merkitsisi toisten oikeuksien loukkaamista. Vähäisempänä käyttäytyvää ohjaa kuitenkin asenne, jota Paavali suositteli. Hän kirjoitti roomalaisille: ”Pyrkikäämme siihen, mikä edistää rauhaa ja mikä on rakentavaa toisillemme.” (Room. 14:19.) Ihminen, joka käyttäytyy vähäisempänä, pyrkii säilyttämään rauhaisan suhteen kaikkiin – ja varsinkin rakkaaseen aviopuolisoonsa.

14 Tämä soveltuu muun muassa virkistäytymiseen. Aviopuolisoilla voi olla ajanvietteen suhteen erilaisia mieltymyksiä. Aviomies haluaa ehkä vapaa-aikanaan istua rauhassa kotona ja lukea kirjaa. Toisaalta vaimo saattaisi mieluummin lähteä ulos syömään tai käymään ystävien luona. Vaimon on helpompi kunnioittaa miestään, jos hän näkee miehen osoittavan nöyryyttä ja ottavan aidosti huomioon hänen ajatuksensa sen sijaan, että toimisi aina oman mielensä mukaan. Ja aviomies rakastaa ja arvostaa vaimoaan suuresti havaitessaan, että vaimo ei pelkästään yritä ajaa läpi omaa tahtoaan vaan kunnioittaa hänen toiveitaan. Kun kumpikin puoliso käyttäytyy vähäisempänä, avioside lujittuu. (Lue Filippiläiskirjeen 2:1–4.)

15, 16. Millaista asennetta Daavid suositteli psalmissa 131, ja miten tämän tulisi vaikuttaa käytökseemme seurakunnassa?

15 Seurakunnassa. Maailmassa monet keskittyvät omien halujensa pikaiseen tyydyttämiseen. Heidän kärsivällisyytensä loppuu lyhyeen, ja odottaminen on heille yhtä tuskaa. Kun pyrimme käyttäytymään vähäisempinä, meidän on helpompi odottaa Jehovaa. (Lue psalmi 131:1–3.) Olemalla nöyriä ja odottamalla Jehovaa saamme osaksemme turvallisuudentunteen ja siunauksia samoin kuin lohdutusta ja tyydytystä. Ei ihme, että Daavid kannusti toisia israelilaisia  odottamaan kärsivällisesti Jumalaansa!

16 Voit kokea samanlaista huojennusta, kun odotat nöyrästi Jehovaa (Ps. 42:5). Kenties ”haluat hyvää työtä” ja siksi ”tavoittelet valvojan virkaa” (1. Tim. 3:1–7). Sinun tulisi tietysti tehdä järkevässä määrin kaikkesi, jotta pyhä henki voisi kehittää sinussa valvojilta vaadittavia ominaisuuksia. Mutta entä jos tällainen edistyminen näyttää vievän sinulta pitemmän aikaa kuin muilta? Vähäisempänä käyttäytyvä veli, joka odottaa kärsivällisesti jotakin palvelustehtävää, jatkaa Jehovan palvelemista onnellisena ja iloitsee mistä tahansa saamastaan tehtävämääräyksestä.

17, 18. a) Mitä hyötyä on siitä, että olemme valmiit pyytämään ja antamaan anteeksi? b) Mitä Sananlaskujen 6:1–5 neuvoo tekemään?

17 Suhteissamme toisiin. Anteeksi pyytäminen on useimmille ihmisille vaikeaa. Jumalan palvelijat kuitenkin käyttäytyvät vähäisempinä myöntämällä erehdyksensä ja pyytämällä niitä anteeksi. He ovat myös valmiit antamaan toisille anteeksi näiden rikkomukset. Ylpeys lietsoo jakaumia ja riitaa, kun taas anteeksiantavaisuus edistää rauhaa veljien ja sisarten keskuudessa.

18 Meidän voi olla tarpeen ilmaista nöyryyttä pyytämällä toisilta vilpittömästi anteeksi silloin, kun emme itsestämme riippumattomista syistä pysty pitämään kiinni jostakin sopimuksesta. Nöyrä kristitty tuntee huolta omista virheistään ja tunnustaa ne auliisti, vaikka ehkä tietää toisenkin osapuolen olevan jossain määrin syyllinen. (Lue Sananlaskujen 6:1–5.)

Mitä tilaisuuksia sinulla on käyttäytyä vähäisempänä?

19. Miksi jokaisen meistä tulisi olla kiitollinen Raamatun neuvosta käyttäytyä vähäisempänä?

19 Miten kiitollisia olemmekaan siitä, että Raamattu kannustaa meitä käyttäytymään vähäisempinä! Vaikka joskus saattaa olla vaikea ilmaista tällaista nöyrää asennetta, oikea näkemys asemastamme Luojaamme verrattuna ja hänen nöyryytensä arvostaminen voivat saada meidät edistymään siinä. Kun toimimme näin, Jehovan on mahdollista käyttää meitä palveluksessaan entistä täydemmin. Pyrkiköön siis kukin meistä käyttäytymään vähäisempänä.

^ kpl 5 Nimiä on muutettu.