”Oi Jumalamme, me kiitämme sinua ja ylistämme kaunista nimeäsi.” (1. AIK. 29:13)

LAULUT: 80, 50

1, 2. Miten Jehova osoittaa anteliaisuutta?

JEHOVA on antelias Jumala. Olemme saaneet häneltä kaiken, mitä meillä on. Jehova omistaa kullan, hopean ja muut maapallon luonnonvarat, joiden avulla hän pitää yllä elämää. (Ps. 104:13–15; Hagg. 2:8.) Raamatussa on lukuisia kertomuksia siitä, miten Jehova käytti omaa varallisuuttaan, kun hän huolehti ihmeiden avulla palvelijoistaan.

2 Jehova järjesti 40 vuoden ajan Israelin kansalle mannaa ja vettä, kun he olivat erämaassa (2. Moos. 16:35). ”Heiltä ei puuttunut mitään.” (Neh. 9:20, 21.) Jehova moninkertaisti profeetta Elisan välityksellä pienen öljymäärän, joka uskollisella leskinaisella oli jäljellä. Tämä Jumalan lahja auttoi leskeä maksamaan velkansa ja elättämään itsensä ja poikansa. (2. Kun. 4:1–7.) Koska Jeesuksella oli Jehovan tuki, hän pystyi ihmeitä tekemällä järjestämään ruokaa ja jopa rahaa, kun sitä tarvittiin (Matt. 15:35–38; 17:27).

3. Mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

3 Jehovalla on rajattomat resurssit, joita hän voi käyttää maan päällä olevien luomustensa hyväksi. Silti hän kehottaa  palvelijoitaan tukemaan järjestönsä työtä aineellisesti. (2. Moos. 36:3–7; lue Sananlaskujen 3:9.) Miksi Jehova odottaa, että annamme hänelle takaisin siitä, mitä olemme saaneet häneltä? Miten Jehovan palvelijat tukivat menneisyydessä hänen työtään? Miten Jehovan järjestö käyttää lahjoitusvaroja nykyään? Saamme tässä kirjoituksessa vastaukset näihin kysymyksiin.

MIKSI ANNAMME JEHOVALLE?

4. Mikä saa meidät tukemaan Jehovan työtä?

4 Annamme Jehovalle, koska rakastamme ja arvostamme häntä. On häkellyttävää ajatella, miten paljon Jehova on tehnyt hyväksemme. Kun temppelin rakentamista varten tarvittiin varoja, kuningas Daavid esitti ajatuksen, johon voimme yhtyä. Hän sanoi, että kaikki, mitä meillä on, tulee Jehovalta, ja kun annamme hänelle jotain, annamme todellisuudessa siitä, mitä hän on ensin antanut meille. (Lue 1. Aikakirjan 29:11–14.)

5. Miten Raamatussa osoitetaan, että antaminen on olennainen osa Jehovan palvontaa?

5 Jehovalle antaminen on myös yksi tapa palvoa häntä. Apostoli Johannes kuuli näyssä, että taivaassa olevat Jehovan palvelijat sanoivat: ”Sinä, Jehova, niin, meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan kirkkauden ja kunnian ja voiman, koska sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne olivat olemassa ja ne luotiin.” (Ilm. 4:11.) Jehova tosiaan ansaitsee kirkkauden ja kunnian, ja siksi haluamme antaa hänelle parhaamme. Mooseksen välityksellä Jehova käski Israelin kansaa järjestämään vuosittain kolme juhlaa. Israelilaisten ei tullut ”ilmaantua tyhjin käsin Jehovan eteen”, sillä antaminen oli näissä juhlissa osa Jehovan palvontaa. (5. Moos. 16:16.) Nykyäänkin epäitsekäs antaminen, jonka vaikuttimena on arvostus Jehovan järjestöä kohtaan ja halu tukea sen työtä, on olennainen osa Jehovan palvontaa.

6. Miksi antaminen on meille hyväksi? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

6 Ihmiselle tekee hyvää se, että hän on antelias eikä vain odota saavansa. (Lue Sananlaskujen 29:21.) Kuvittele lasta, joka ostaa vanhemmilta saamistaan taskurahoista heille lahjan. Tämä varmasti lämmittää vanhempien sydäntä! Tai nuori tienraivaaja, joka asuu edelleen kotona, voi antaa vanhemmilleen jonkin verran rahaa talousmenojen peittämiseen. Vaikka vanhemmat eivät odottaisi tällaista, he saattavat ottaa lapsensa lahjan vastaan. Vanhemmat ymmärtävät, että lapsi voi anteliaisuudellaan osoittaa arvostavansa sitä, mitä he tekevät hänen hyväkseen. Samoin Jehova tietää, että meille on hyväksi antaa siitä, mitä meillä on.

ANTAMISTA RAAMATUN AIKOINA

7, 8. Kerro esimerkkejä siitä, miten Raamatun aikoina lahjoitettiin a) johonkin nimenomaiseen tarkoitukseen. b) Jehovan työn tukemiseen yleisesti.

7 Raamatusta ilmenee, että muinaiset Jehovan palvelijat antoivat lahjoituksia hänen työnsä tukemiseen. Joskus he lahjoittivat johonkin nimenomaiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi Mooses kannusti israelilaisia lahjoittamaan tabernaakkelin rakentamista varten ja kuningas Daavid taas temppelin rakentamista varten (2. Moos. 35:5; 1. Aik. 29:5–9). Kuningas Joasin päivinä papit korjasivat Jehovan huonetta varoilla, joita kansa oli lahjoittanut (2. Kun. 12:4, 5). Kun varhaiskristityt saivat tietää, että Juudeassa  oli nälänhätä, he ”päättivät, kukin heistä varojensa mukaan, lähettää palveluksena avustusta” siellä asuville veljille (Apt. 11:27–30).

8 Jehovan kansa antoi taloudellista tukea myös niille, jotka johtivat työtä. Mooseksen lain alaisuudessa leeviläiset eivät saaneet perintöosaa, kuten muut heimot. Sen sijaan he saivat muilta israelilaisilta kymmenyksiä, minkä ansiosta he pystyivät keskittymään tehtäviin, joita heillä oli tabernaakkelissa (4. Moos. 18:21). Myöhemmin Jeesus ja hänen apostolinsa hyötyivät niiden naisten anteliaisuudesta, ”jotka palvelivat heitä omista varoistaan” (Luuk. 8:1–3).

9. Mistä lahjoituksia saatiin entisaikoina?

9 Lahjoituksia antoivat eri olosuhteissa olevat Jehovan palvelijat. Israelilaiset, jotka lahjoittivat tabernaakkelin rakentamiseen erämaassa, antoivat todennäköisesti siitä, mitä he olivat tuoneet mukanaan Egyptistä (2. Moos. 3:21, 22; 35:22–24). Ensimmäisellä vuosisadalla jotkut myivät omaisuuttaan, kuten peltoja tai taloja, ja toivat niistä saadut rahat apostoleille. Apostolit vuorostaan jakoivat ne avun tarpeessa oleville. (Apt. 4:34, 35.) Toiset laittoivat rahaa säästöön ja antoivat säännöllisesti lahjoituksia työn tukemiseen (1. Kor. 16:2). Kaikenlaiset ihmiset, niin rikkaat kuin köyhätkin, pystyivät siis lahjoittamaan jotakin (Luuk. 21:1–4).

ANTAMISTA NYKYÄÄN

10, 11. a) Miten voimme jäljitellä Raamatun aikoina eläneiden Jehovan palvelijoiden anteliaisuutta? b) Mitä sinä ajattelet mahdollisuudesta tukea valtakunnan työtä?

10 Myös meillä voi olla mahdollisuus lahjoittaa jotakin nimenomaista tarkoitusta varten. Ehkä seurakuntamme käyttöön aiotaan rakentaa uusi valtakunnansali tai nykyistä saliamme remontoidaan. Tai meitä saatetaan informoida kustannuksista, joita syntyy paikallisen haaratoimiston korjaushankkeesta tai konventin järjestämisestä. Kenties veljemme ja sisaremme ovat kärsineet luonnononnettomuudesta ja tarvitsevat apua. Osalla lahjoitusvaroista tuetaan työtä, jota tehdään päätoimistossa ja haaratoimistoissa ympäri maailman. Niiden avulla myös ylläpidetään lähetystyöntekijöitä, erikoistienraivaajia ja kierrosvalvojia. Lisäksi seurakuntamme on voinut päättää lahjoittaa säännöllisesti varoja konventtisalien ja valtakunnansalien rakentamiseen, mikä hyödyttää veljiä kautta maailman.

11 Jokainen meistä voi tukea työtä, jota Jehova tekee näinä viimeisinä päivinä. Valtaosa lahjoituksista tehdään nimettöminä. Kun veli tai sisar pudottaa rahaa valtakunnansalin lahjalaatikkoon tai kun joku jossain maassa lahjoittaa jw.orgin kautta, hän ei tee siitä numeroa. Sinusta voi tuntua, ettei sinun pienellä lahjoituksellasi ole paljoakaan arvoa. Suurin osa lahjoitusvaroista kertyy kuitenkin monista pienistä lahjoituksista, ei muutamasta suuresta summasta. Jopa heikossa taloudellisessa asemassa olevat veljet jäljittelevät Makedonian varhaiskristittyjä, jotka ”syvästä köyhyydestään” huolimatta pyysivät mahdollisuutta antaa avustusta ja myös antoivat sitä avokätisesti (2. Kor. 8:1–4).

12. Miten järjestössämme toimitaan, jotta lahjoitusvaroja käytettäisiin mahdollisimman hyvin?

12 Hallintoelin on lahjoitusvarojen käytössä uskollinen ja ymmärtäväinen (Matt. 24:45). Sen jäsenet rukoilevat viisautta, jotta he voisivat tehdä hyviä  ratkaisuja, ja suunnittelevat huolellisesti, miten rahat käytetään (Luuk. 14:28). Raamatun aikoina lahjoitusvaroista vastuussa olleet uskolliset miehet huolehtivat siitä, että rahat käytettiin vain siihen, mihin ne oli tarkoitettu. Kun Esra palasi Jerusalemiin, hänellä oli mukanaan kultaa, hopeaa ja muita Persian kuninkaalta saatuja kalleuksia, joiden arvo olisi nykyrahassa noin 100 miljoonaa euroa. Esra piti näitä aarteita Jehovalle annettuna lahjana, ja siksi hän ohjeisti tarkasti, miten niitä tuli suojella matkalla vaarallisen alueen läpi. (Esra 8:24–34.) Apostoli Paavali keräsi varoja Juudeassa olevien veljien avustamiseen. Hän varmisti, että ne, jotka veisivät avustuksen perille, toimisivat rehellisesti, ”ei vain Jehovan silmissä, vaan myös ihmisten silmissä”. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 8:18–21.) Esran ja Paavalin esimerkin mukaisesti järjestömme noudattaa tarkkoja ohjeita siinä, miten lahjoitusvaroja käsitellään ja käytetään.

13. Miten meidän pitäisi suhtautua siihen, että järjestömme toimintaa on yksinkertaistettu?

13 Joskus perheessä saatetaan tehdä muutoksia rahan käytössä, jotta tulot ja menot saataisiin tasapainoon. Tai ehkä perheenjäsenet haluavat yksinkertaistaa elämäänsä voidakseen tehdä enemmän Jehovan palveluksessa. Sama koskee Jehovan järjestöä. Viime vuosina on käynnistetty monia uusia ja jännittäviä hankkeita. Niinpä rahaa on aika ajoin kulunut enemmän kuin sitä on saatu. Siksi järjestössä etsitään tapoja pienentää kuluja ja yksinkertaistaa työtä, jotta veljien ja sisarten avokätisillä lahjoituksilla saataisiin aikaan mahdollisimman paljon hyvää.

MITÄ LAHJOITUSVAROILLA SAADAAN AIKAAN?

Voit tukea lahjoituksillasi maailmanlaajuista työtämme. (Ks. kpl:t 14–16.)

14–16. a) Mitä lahjoitusvaroilla on saatu aikaan? b) Miten sinä olet hyötynyt hengellisistä lahjoista?

14 Monet pitkäaikaiset Jehovan palvelijat ovat sanoneet, että saamme hengellisiä lahjoja nykyään enemmän kuin koskaan aiemmin. Viime vuosina olemme saaneet monenlaista uutta. Meillä on jw.org-sivusto ja JW Broadcasting -ohjelmat. Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös on julkaistu monilla uusilla kielillä. Vuosina 2014 ja 2015 pidettiin eri puolilla maailmaa 14 kaupungissa suurilla stadioneilla kolmipäiväisiä kansainvälisiä konventteja, joiden teema oli ”Etsi jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa!”  Läsnäolijat nauttivat konventista suunnattomasti.

15 Monet ovat kertoneet, miten paljon he arvostavat näitä Jehovan järjestöltä saatuja lahjoja. Esimerkiksi eräässä Aasian maassa palveleva pariskunta kirjoitti: ”Määräalueemme on pienessä kaupungissa. Tunnemme joskus itsemme yksinäiseksi ja unohdamme helposti, miten laajamittaista Jehovan työ on. Mutta kun katsomme ohjelmia JW Broadcastingista, muistamme, että kuulumme veljien ja sisarten kansainväliseen joukkoon. Paikalliset ystävät ovat innoissaan JW Broadcastingista. He sanovat usein, että sen jälkeen kun he ovat katsoneet kuukausiohjelmia, hallintoelimen jäsenet tuntuvat heistä läheisiltä. Jumalan järjestöön kuuluminen on heille entistä suurempi ylpeydenaihe.”

16 Tällä hetkellä kautta maailman rakennetaan tai remontoidaan lähes 2 500:aa valtakunnansalia. Kun eräs seurakunta Hondurasissa sai käyttöönsä uuden valtakunnansalin, veljet ja sisaret kirjoittivat: ”Olemme todella onnellisia siitä, että saamme kuulua Jehovan kaikkeudenperheeseen ja maailmanlaajuiseen veljesjoukkoon. Sen ansiosta unelmamme saada paikkakunnalle valtakunnansali toteutui.” Monet tuntevat samanlaista kiitollisuutta, kun Raamattu ja muita julkaisuja käännetään heidän omalle kielelleen, kun he saavat katastrofiapua tai kun he näkevät, miten hyviä tuloksia julkisesta todistamisesta on ollut heidän alueellaan.

17. Mistä tiedämme, että Jehova tukee järjestöämme?

17 Tarkkailijat eivät voi ymmärtää, miten työmme pystytään rahoittamaan pelkästään lahjoituksilla. Kun erään suuren yrityksen johtaja kiersi painotiloissamme, hän oli hämmästynyt siitä, että kaikki työ tehtiin vapaaehtoisvoimin ja kustannettiin vapaaehtoisilla lahjoituksilla ilman mitään myyntiä tai rahankeräystä. Hän sanoi, ettei tällaisen pitäisi olla mahdollista. Olemme samaa mieltä. Tämä on mahdollista ainoastaan siksi, että Jehova tukee työtämme (Job 42:2).

JEHOVA SIUNAA ANTELIAISUUTEMME

18. a) Mitä siunauksia saamme, kun tuemme valtakunnan työtä? b) Mitä voimme opettaa lapsille ja uusille Jehovan palvelijoille?

18 Jehova on kunnioittanut meitä antamalla meille mahdollisuuden tukea suurta työtä, joka on parhaillaan käynnissä. Hän vakuuttaa, että kun teemme niin, hän siunaa meitä (Mal. 3:10). Jehovan lupauksen mukaan antelias ihminen menestyy. (Lue Sananlaskujen 11:24, 25.) Antaminen lisää myös onnellisuuttamme, sillä ”onnellisempaa on antaa kuin saada” (Apt. 20:35). Voimme sanoillamme ja teoillamme opettaa lapsia ja uusia Jehovan palvelijoita ymmärtämään, miten he voivat lahjoituksillaan tukea valtakunnan työtä ja saada siitä monia siunauksia.

19. Miten tämä kirjoitus on kannustanut sinua?

19 Kaikki, mitä meillä on, tulee Jehovalta. Jehovalle antaminen osoittaa, että rakastamme häntä ja arvostamme sitä, mitä hän on tehnyt puolestamme (1. Aik. 29:17). Kun israelilaiset lahjoittivat temppelin rakentamista varten, he ”ilostuivat sen johdosta, että he antoivat vapaaehtoisia uhrilahjoja, sillä he antoivat ehyin sydämin vapaaehtoisia uhrilahjoja Jehovalle” (1. Aik. 29:9). Mekin haluamme tuntea samanlaista iloa ja tyytyväisyyttä, ja siksi annamme Jehovalle takaisin siitä, mitä olemme saaneet häneltä.