Vuositeksti 2018: ”Jehovaan toivonsa panevat saavat uutta voimaa.” (JES. 40:31)

LAULUT: 3, 47

1. Millaisten paineiden kanssa meidän täytyy kamppailla, ja miksi Jehova on mielissään uskollisista palvelijoistaan? (Ks. kuvat kirjoituksen alussa.)

ELÄMÄ näinä viimeisinä päivinä ei ole helppoa. Monet teistä rakkaista veljistä ja sisarista kamppailevat jonkin vakavan sairauden kanssa. Jotkut huolehtivat iäkkäästä sukulaisestaan, vaikka heille itselleenkin on kertynyt ikää. Toiset joutuvat ponnistelemaan kovasti, jotta heidän perheellään olisi elämän välttämättömyydet. Kaiken lisäksi monet teistä kohtaavat useita näistä ongelmista samanaikaisesti. Tämä syö valtavasti aikaa ja henkisiä voimavaroja ja aiheuttaa myös suuria taloudellisia rasitteita. Silti te luotatte ehdottomasti Jumalan lupauksiin. Uskonne parempaan tulevaisuuteen on horjumaton. Jehova on varmasti siitä hyvin mielissään!

2. Miten Jesajan 40:29 rohkaisee meitä, mutta minkä vakavan virheen voisimme tehdä?

2 Tuntuuko sinusta joskus, että olet elämän paineiden vuoksi äärirajoilla? Muista silloin, että et ole ainoa. Raamatussa kerrotaan uskollisista Jumalan palvelijoista, jotka tunsivat itsensä toisinaan lopen uupuneiksi (1. Kun. 19:4; Job 7:7). He eivät kuitenkaan antaneet periksi vaan turvautuivat Jehovan voimaan. He eivät joutuneet pettymään, sillä Jumalamme ”antaa väsyneelle voimaa” (Jes. 40:29). Jotkut nykyiset Jehovan palvelijat ovat ikävä kyllä ajatelleet, että paras  tapa selviytyä paineista on ”ottaa lomaa totuudesta”, ikään kuin hengellinen toiminta olisi pikemminkin taakka kuin siunaus. Niinpä he lakkaavat lukemasta Raamattua ja käymästä kokouksissa ja kenttäpalveluksessa – aivan niin kuin Saatana toivoo.

3. a) Miten voimme tehdä tyhjäksi Saatanan tavoitteen heikentää meitä? b) Mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

3 Saatana tietää hyvin, että innokas osallistuminen hengelliseen toimintaan vahvistaa meitä, eikä hän halua meidän olevan vahvoja. Kun olet fyysisesti ja henkisesti aivan poikki, älä ota etäisyyttä Jehovaan. Pyri sen sijaan pääsemään entistä lähemmäksi häntä, koska hän tekee sinut lujaksi ja vahvaksi (1. Piet. 5:10; Jaak. 4:8). Tässä kirjoituksessa käsitellään kahta tilannetta, jotka voisivat saada meidät hidastamaan vauhtia Jumalan palveluksessa. Saamme myös tietää, miten voimme soveltaa Raamatun periaatteita, jotka auttavat meitä selviytymään. Ensin kuitenkin keskitymme Jesajan 40:26–31:een. Näistä jakeista käy ilmi, että Jehova pystyy voimistamaan meitä.

JEHOVAAN TOIVONSA PANEVAT SAAVAT UUTTA VOIMAA

4. Mitä opimme Jesajan 40:26:sta?

4 Lue Jesajan 40:26. Kukaan ihminen ei ole pystynyt laskemaan kaikkia universumin tähtiä. Tiedemiehet uskovat, että yksistään Linnunrata-galaksissamme tähtiä voi olla peräti 400 miljardia. Jehova on kuitenkin antanut jokaiselle niistä nimen. Mitä opimme tästä? Jos Jehova on kiinnostunut elottomista luomisteoistaan, millaisia tunteita hänellä onkaan sinua kohtaan! Et palvele häntä siksi, että sinut olisi ohjelmoitu siihen, vaan siksi, että rakastat häntä. (Ps. 19:1, 3, 14.) Rakastava Isämme tuntee sinut läpikotaisin. Jehova on jopa laskenut ”pääsi hiukset” (Matt. 10:30). Psalmista vakuuttaa, että Jehova tietää, mitä hänen uskolliset palvelijansa joutuvat käymään läpi (Ps. 37:18). Hän tosiaan panee merkille, millaisia koettelemuksia kohtaat, ja hän voi antaa sinulle voimaa kestää ne kaikki.

5. Miksi voimme olla varmoja, että Jehova pystyy antamaan meille voimaa?

5 Lue Jesajan 40:28. Jehova on dynaamisen energian lähde. Kuvittele, miten paljon energiaa hän antaa pelkästään auringollemme. Tiedekirjailija David Bodanis toteaa eräässä teoksessaan, että aurinko tuottaa joka sekunti yhtä paljon energiaa kuin vapautuu miljardien atomipommien räjähdyksessä. Erään toisen tutkijan laskelmien mukaan aurinko ”säteilee parhaillaan – – niin paljon energiaa yhdessä sekunnissa, että se tyydyttäisi ihmiskunnan energiantarpeen 200 000 vuodeksi”. Varmasti Jehova, joka ”lataa” aurinkoa, voi antaa meille voimaa selviytyä mistä tahansa ongelmasta.

6. Millä tavalla Jeesuksen ies on miellyttävä, ja miten tämän tiedon pitäisi vaikuttaa meihin?

6 Lue Jesajan 40:29. Jehovan palveleminen tuo paljon iloa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne.” Hän jatkoi: ”Te saatte virvoituksen sielullenne. Sillä minun ikeeni on miellyttävä ja minun kuormani on keveä.” (Matt. 11:28–30.) Tämä pitää tosiaan paikkansa. Voimme joskus olla lopen väsyneitä, kun lähdemme kokoukseen tai kenttäpalvelukseen, mutta mikä on tilanne tullessamme kotiin? Olemme virkistyneitä ja valmiimpia kohtaamaan elämän haasteet. Jeesuksen ies on miellyttävä!

7. Kerro kokemus, joka osoittaa, että Matteuksen 11:28–30:ssä olevat sanat pitävät paikkansa.

7 Erään sisaren, joka kärsii kroonisesta  väsymysoireyhtymästä, masennuksesta ja migreenistä, on joskus vaikea mennä kokoukseen. Kerran kokouksen jälkeen hän kirjoitti: ”Esitelmä käsitteli lannistuneisuutta. Puhuja esitti aineiston niin empaattisesti, että liikutuin kyyneliin. Sain muistutuksen siitä, että kokoukset ovat tilaisuuksia, joissa minun pitää olla.” Hän oli hyvin onnellinen siitä, että oli ponnistellut päästäkseen kokoukseen.

8, 9. Mitä Paavali tarkoitti sanoessaan: ”Kun olen heikko, silloin olen voimallinen”?

8 Lue Jesajan 40:30. Olemmepa kuinka kyvykkäitä tahansa, voimme tehdä omassa voimassamme vain rajallisesti. Meidän kaikkien täytyy oppia tämä. Apostoli Paavali oli lahjakas mies, mutta hänellä oli omat rajoituksensa, joiden vuoksi hän ei pystynyt tekemään kaikkea, mitä olisi halunnut. Kun hän puhui Jehovalle tunteistaan, Jehova vastasi hänelle: ”Voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Paavali tajusi asian ytimen, ja siksi hän sanoi: ”Kun olen heikko, silloin olen voimallinen.” (2. Kor. 12:7–10.) Mitä hän tarkoitti?

9 Paavali ymmärsi, että hän pystyi loppujen lopuksi tekemään hyvin vähän ilman korkeammasta lähteestä tulevaa apua. Jumalan pyhä henki antoi Paavalille voimaa, kun hän tunsi itsensä heikoksi. Lisäksi Jumalan henki voimisti Paavalia niin, että hän pystyi suoriutumaan tehtävistä, joista hän ei olisi mitenkään selvinnyt omin avuin. Sama pitää paikkansa meistä. Kun Jehova antaa meille pyhää henkeä, olemme vahvoja!

10. Miten Jehova auttoi Daavidia selviytymään ongelmistaan?

10 Psalmista Daavid koki usein, miten pyhä henki vahvisti häntä. Hän lauloi: ”Sinun avullasi voin rientää rosvojoukkoa vastaan, ja Jumalani avulla voin kiivetä yli muurin.” (Ps. 18:29.) Joskus ongelmamme ovat niin suuria, ettemme pysty ratkaisemaan niitä yksin. Ne ovat kuin korkeita muureja, joiden yli meidän on mahdotonta kiivetä. Tarvitsemme Jehovan apua.

11. Miten pyhä henki auttaa meitä ongelmissa?

11 Lue Jesajan 40:31. Kotka, joka liitelee pitkiä matkoja, ei pysty siihen pelkästään omin voimin. Se käyttää hyväkseen lämpimän ilmavirtauksen aiheuttamaa nostetta, jonka ansiosta se säästää energiaa. Kun kohtaat ylivoimaiselta tuntuvan ongelman, muista kotkaa. Pyydä Jehovaa antamaan sinulle ”nostetta”, lisää voimaa ”auttajan, pyhän hengen”, välityksellä (Joh. 14:26). Onneksi pyhää henkeä on saatavilla aina kun tarvitsemme sitä, 24 tuntia vuorokaudessa. Tarve saada Jumalan apua voi olla erityisen suuri silloin, kun meillä on erimielisyyttä jonkun seurakuntaan kuuluvan kanssa. Miksi tällaisia erimielisyyksiä syntyy?

12, 13. a) Miksi kristittyjen välille syntyy joskus erimielisyyksiä? b) Mitä Joosefin tapaus opettaa meille Jehovasta?

12 Erimielisyyksiä tulee, koska olemme kaikki epätäydellisiä. Sen vuoksi veljien ja sisarten sanat ja teot joskus ärsyttävät meitä, tai yhtä lailla me voimme ärsyttää heitä. Tämä voi olla vaikea koettelemus. Mutta kun opettelemme toimimaan yhteistyössä Jehovalle vihkiytyneiden miesten ja naisten kanssa, meillä on mahdollisuus osoittaa, että olemme uskollisia Jehovalle. Hän rakastaa näitä ystäviä heidän epätäydellisyydestään huolimatta, ja niin pitäisi meidänkin.

Jehova ei hylännyt Joosefia, eikä hän hylkää sinuakaan. (Ks. kpl 13.)

13 Jehova ei estä palvelijoitaan joutumasta koetteleviin tilanteisiin. Tätä havainnollistaa kertomus Joosefista. Kun Joosef oli nuori, hänen kateelliset velipuolensa myivät hänet orjaksi Egyptiin.  (1. Moos. 37:28.) Jehova näki, mitä tapahtui, ja hän oli varmasti murheellinen siitä, että hänen ystäväänsä ja uskollista palvelijaansa Joosefia kohdeltiin huonosti. Jehova ei silti puuttunut tilanteeseen. Myöhemmin Joosef joutui vankilaan, koska Potifarin vaimo väitti, että Joosef oli yrittänyt raiskata hänet. Jehova ei estänyt sitäkään. Mutta hylkäsikö Jehova Joosefia koskaan? Päinvastoin Raamattu kertoo: ”Jehova antoi menestyä sen, mitä hän [Joosef] teki.” (1. Moos. 39:21–23.)

14. Miten suuttumuksen hillitseminen hyödyttää meitä hengellisesti ja fyysisesti?

14 Toinen esimerkki on Daavid, joka hänkin oli Jumalan ystävä. Harvaa ihmistä on kohdeltu niin huonosti kuin häntä, mutta hän ei antanut katkeruuden syöpyä mieleensä. Sen sijaan hän kirjoitti: ”Jätä suuttumus sikseen ja hylkää vihastus, älä kiivastu, jottet siten vain tekisi pahaa.” (Ps. 37:8.) Tärkein syy ”jättää suuttumus sikseen” on halu jäljitellä Jehovaa, joka ”ei ole tehnyt meille syntiemme mukaan” (Ps. 103:10). Lisäksi suuttumuksen hillitseminen hyödyttää meitä fyysisesti. Suuttumus voi aiheuttaa muun muassa verenpaineen nousua ja hengitysvaikeuksia. Se voi vaikuttaa maksaan ja haimaan ja aiheuttaa ruoansulatusongelmia. Kun olemme suuttuneita, emme yleensä ajattele selkeästi. Jos annamme suuttumuksen purkautua, voimme tuntea itsemme pitkän aikaa masentuneeksi. Toisaalta ”tyynellä sydämellä” on hyvä vaikutus elimistöön, kuten Raamatussa todetaan (Sananl. 14:30). Mitä voimme tehdä, jos tunteitamme loukataan, ja miten voimme säilyttää rauhan veljiemme kanssa? Raamatun viisaat neuvot auttavat meitä.

KUN VELJEMME TUOTTAVAT PETTYMYKSEN

15, 16. Miten meidän tulisi toimia, kun joku on loukannut meitä?

15 Lue Efesolaiskirjeen 4:26. Emme ole yllättyneitä, kun maailman ihmiset kohtelevat meitä huonosti. Mutta kun toiset Jehovan palvelijat tai perheenjäsenemme sanovat tai tekevät jotain, mikä satuttaa meitä, saatamme joutua pois raiteiltamme. Entä jos emme voi vain unohtaa asiaa? Annammeko katkeruuden kyteä mielessämme, jopa vuosikausia? Vai noudatammeko Raamatun viisasta neuvoa selvittää asiat nopeasti? Mitä pidemmälle lykkäämme sovinnon tekemistä, sitä vaikeampaa se on.

16 Entä jos veli on loukannut sinua etkä voi sivuuttaa sitä? Mitä voit tehdä rauhan palauttamiseksi? Ensiksi rukoile  vilpittömästi Jehovaa. Pyydä, että hän auttaisi sinua käymään rakentavan keskustelun veljesi kanssa. Muista, että hänkin on Jehovan ystävä ja Jehova rakastaa häntä (Ps. 25:14). Jehova kohtelee ystäviään huomaavaisesti, ja hän odottaa meiltä samaa (Sananl. 15:23; Matt. 7:12; Kol. 4:6). Mieti seuraavaksi, mitä aiot sanoa. Älä oleta, että veli loukkasi sinua tieten tahtoen, vaan ole valmis uskomaan hänestä hyvää. Ole halukas myöntämään, että saatat itse olla osasyyllinen ongelmaan. Voit aloittaa keskustelun sanomalla jotain tähän tapaan: ”Olen ehkä yliherkkä, mutta kun puhuit minulle eilen, minusta tuntui. . .” Jos keskustelu ei tuota toivottua tulosta, älä luovuta vaan etsi uutta tilaisuutta. Rukoile veljesi puolesta ja pyydä, että Jehova siunaisi häntä. Pyydä Jehovalta apua voidaksesi keskittyä veljesi hyviin puoliin. Olipa lopputulos mikä tahansa, Jehova on varmasti mielissään, kun yrität tehdä sovinnon veljesi, Jehovan ystävän, kanssa.

KUN MENNEISYYS PAINAA MIELTÄ

17. Miten Jehova auttaa meitä toipumaan, kun olemme tehneet syntiä, ja miksi meidän tulee ottaa apu vastaan?

17 Jotkut tuntevat itsensä arvottomiksi palvelemaan Jehovaa, koska he ovat syyllistyneet vakavaan syntiin. Syyllisyys voi olla kuin ankara orjapiiskuri. Kuningas Daavid, jota painoi syyllisyys, sanoi: ”Kun pysyin vaiti, luuni riutuivat voihkiessani kaiken päivää. Sillä päivät ja yöt sinun kätesi oli raskaana päälläni.” Onneksi hän toimi tällöin niin kuin Jehova odottaa hengellisen ihmisen toimivan. ”Lopulta tunnustin sinulle syntini”, hän kirjoitti. ”Ja sinä annoit anteeksi syntieni erheen.” (Ps. 32:3–5.) Jos olet tehnyt vakavaa syntiä, Jehova haluaa auttaa sinua toipumaan. Sinun täytyy kuitenkin ottaa vastaan se apu, jota hän antaa seurakunnan välityksellä. (Sananl. 24:16; Jaak. 5:13–15.) Älä viivyttele. Kyse on ikuisesta tulevaisuudestasi! Mutta entä jos sinulla on omantunnontuskia menneiden virheidesi vuoksi vielä kauan sen jälkeen kun olet saanut anteeksi?

18. Miten Paavalin esimerkki auttaa niitä, joilla on arvottomuuden tunteita?

18 Toisinaan apostoli Paavalia ahdisti se, miten väärin hän oli aiemmin toiminut. Hän tunnusti: ”Minä olen vähäisin apostoleista enkä ole kelvollinen siihen, että minua kutsuttaisiin apostoliksi, koska vainosin Jumalan seurakuntaa.” Sitten hän kuitenkin lisäsi: ”Mutta Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydestä olen se mikä olen.” (1. Kor. 15:9, 10.) Jehova hyväksyi Paavalin sellaisena kuin hän oli. Jehova halusi, että Paavali itsekin ymmärtäisi sen. Jos olet katunut aidosti syntejäsi ja tunnustanut ne Jehovalle ja tarvittaessa myös vanhimmille, hän antaa sinulle varmasti anteeksi. Luota hänen armoonsa ja hyväksy hänen anteeksiantonsa. (Jes. 55:6, 7.)

19. Mikä on vuoden 2018 vuositeksti, ja miksi se on ajankohtainen?

19 Kun nykyinen maailma lähenee loppuaan, voimme odottaa, että elämän paineet vain kasvavat. Jehova ”antaa väsyneelle voimaa, ja sille, jolla ei ole dynaamista energiaa, – – täyden väkevyyden runsaana”. Hän voi antaa myös sinulle, mitä ikinä tarvitset, jotta jaksat jatkaa hänen palvelemistaan. (Jes. 40:29; Ps. 55:22; 68:19.) Vuonna 2018 meitä muistutetaan tästä tärkeästä totuudesta joka kerta, kun olemme kokouksessa valtakunnansalilla ja näemme vuositekstimme sanat ”Jehovaan toivonsa panevat saavat uutta voimaa” (Jes. 40:31).