VANHIMMAT kautta maailman arvostavat niitä tehtäviä, joita heillä on Jehovan järjestössä. He ovat meille kaikille arvokas lahja! Jokin aika sitten tehtiin kuitenkin eräs uudistus. Iäkkäitä vanhimpia pyydettiin siirtämään joitakin painavista vastuistaan nuoremmille vanhimmille. Mitä se merkitsi käytännössä?

Veljet, jotka ovat toimineet kierrosvalvojina tai teokraattisten koulujen opettajina, vapautetaan näistä tehtävistä 70-vuotiaina. Lisäksi 80 vuotta täyttävät vanhimmat, jotka ovat olleet esimerkiksi haaratoimistokomitean koordinaattoreita tai paikallisen seurakunnan vanhimmiston koordinaattoreita, luovuttavat nämä tehtävät nuoremmille vanhimmille. Miten rakkaat iäkkäät veljemme ovat suhtautuneet muutokseen? He ovat osoittautuneet uskollisiksi Jehovalle ja hänen järjestölleen!

Ken, joka palveli haaratoimistokomitean koordinaattorina lähes 49 vuotta, sanoo: ”Olin ratkaisusta täysin samaa mieltä. Juuri sinä aamuna, jona kuulin muutoksesta, olin rukoillut Jehovaa ja puhunut siitä, että tilalleni  tarvittaisiin joku nuorempi veli hoitamaan koordinaattorin tehtävää.” Monet uskolliset iäkkäät veljet eri puolilla maailmaa ajattelevat samoin. Jotkut olivat toki aluksi hieman pettyneitä, koska he palvelivat veljiä ja sisaria hyvin mielellään.

”Minusta tuntui vähän haikealta”, kertoo Esperandio, joka oli toiminut seurakunnassaan vanhimmiston koordinaattorina. Hän kuitenkin myöntää: ”Tarvitsin enemmän aikaa heikkenevästä terveydestäni huolehtimiseen.” Hän palvelee edelleen Jehovaa uskollisesti ja on siunaus seurakunnalleen.

Entä pitkäaikaiset matkavalvojat, jotka ovat siirtyneet muihin tehtäviin? Allan, joka oli ollut matkatyössä 38 vuotta, tunnustaa: ”Kun sain tietää uudistuksesta, olin järkyttynyt.” Toisaalta hän ymmärsi, miten tärkeää on valmentaa nuorempia veljiä tähän työhön, ja hän jatkaa uskollista palvelustaan.

Russell palveli matkavalvojana ja teokraattisten koulujen opettajana kaikkiaan 40 vuotta. Hän kertoo, että aluksi hän ja hänen vaimonsa olivat pettyneitä. ”Arvostimme tehtäväämme suuresti, ja meistä tuntui, että meillä olisi ollut vielä virtaa jatkaa.” Russell ja hänen vaimonsa hyödyntävät valmennustaan ja kokemustaan paikallisessa seurakunnassa veljiensä ja sisartensa iloksi.

Et ehkä itse ole ollut vastaavassa tilanteessa. Voit kuitenkin helpommin ymmärtää niitä, jotka ovat käyneet läpi tällaisia tunteita, kun tutustut erääseen 2. Samuelin kirjassa olevaan kertomukseen.

VAATIMATON JA REALISTINEN MIES

Kun Absalom kapinoi isäänsä kuningas Daavidia vastaan, Daavid pakeni Jerusalemista Mahanaimiin Jordanin itäpuolelle. Siellä Daavidilta ja hänen kanssaan olevilta puuttui monia elämän välttämättömyyksiä. Muistatko, mitä tapahtui?

Kolme anteliasta miestä, jotka asuivat tuolla alueella, toivat heille vuoteita, ruokatarvikkeita ja astioita. Yksi heistä oli Barsillai. (2. Sam. 17:27–29.) Kun Absalomin kapina oli kukistettu, Daavid pystyi palaamaan Jerusalemiin, ja Barsillai saattoi hänet Jordanille. Daavid pyysi häntä mukaansa Jerusalemiin. Kuningas lupasi vuorostaan toimittaa Barsillaille ruoan, vaikka tämä oli rikas mies eikä tarvinnut tällaista palvelusta. (2. Sam. 19:31–33.) Daavid todennäköisesti arvosti Barsillain ominaisuuksia ja olisi mielellään ottanut häneltä ehdotuksia vastaan. Kuninkaan hovissa asuminen ja työskenteleminen olisi eittämättä ollut suuri kunnia.

Barsillai oli realistinen ja vaatimaton. Hän huomautti, että hän oli 80-vuotias, ja sanoi sitten: ”Osaisinko erottaa hyvää huonosta?” Mitä hän tarkoitti? Varmasti Barsillai oli pitkän elämänsä aikana hankkinut viisautta. Hän pystyi edelleen antamaan hyviä  neuvoja, kuten iäkkäät miehet myöhemmin antoivat kuningas Rehabeamille (1. Kun. 12:6, 7; Ps. 92:12–14; Sananl. 16:31). Barsillai saattoi siis tarkoittaa sitä, että hänellä oli iän mukanaan tuomia fyysisiä rajoituksia. Hän myönsi, että ikä oli jo heikentänyt hänen maku- ja kuuloaistiaan (Saarn. 12:4, 5). Siksi Barsillai kannusti Daavidia ottamaan mukaansa Jerusalemiin nuoremman miehen Kimhamin, joka oli luultavasti Barsillain poika (2. Sam. 19:35–40).

VARAUTUMISTA TULEVAISUUTEEN

Ikään liittyvä uudistus, jota käsiteltiin kirjoituksen alussa, kertoo samanlaisesta ajattelutavasta kuin oli Barsillailla. Kun muutosta harkittiin, piti tietenkin ottaa huomioon useamman kuin yhden ihmisen olosuhteet. Oli tarpeen miettiä realistisesti, mikä olisi paras ratkaisu eri puolilla maailmaa palvelevien uskollisten iäkkäiden kannalta.

Tällaiset vaatimattomat veljet ymmärsivät, miksi tehtävät, joista he olivat pitkään huolehtineet, oli viisasta siirtää nuoremmille veljille. Silloin Jehovan järjestö vahvistuisi ja olisi valmiimpi huolehtimaan tulevasta kasvusta. Monesti juuri nämä iäkkäät veljet ovat valmentaneet nuorempia veljiä, aivan kuten Barsillai todennäköisesti valmensi poikaansa ja apostoli Paavali Timoteusta (1. Kor. 4:17; Fil. 2:20–22). Nuoremmista veljistä on nyt tullut ”lahjoja ihmisinä”, ja he kykenevät auttamaan ”Kristuksen ruumiin rakentamisessa” (Ef. 4:8–12; vrt. 4. Moos. 11:16, 17, 29).

ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA AUTTAA

Monet niistä Jehovan maailmanlaajuiseen kansaan kuuluvista, jotka ovat luopuneet joistakin tehtävistä, pystyvät nyt tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin Jehovan työssä.

Marco, joka palveli 19 vuotta matkavalvojana, sanoo: ”Pystyn näissä uusissa olosuhteissa kiinnittämään huomiota oman seurakuntani sisarten ei-uskoviin puolisoihin.”

”Meillä on uusia tavoitteita: pyrimme esimerkiksi auttamaan toimettomia ja pitämään enemmän raamattukursseja”, sanoo Geraldo, joka oli matkatyössä 28 vuotta. Hän kertoo, että hänellä ja hänen vaimollaan on kaikkiaan 15 raamattukurssia ja että monet toimettomat ovat alkaneet käydä kokouksissa.

Allan, jota lainattiin edellä, toteaa: ”Meillä on nyt mahdollisuus keskittyä paremmin kenttäpalvelukseen. Olemme mukana julkisessa todistamisessa, teemme liiketyötä ja todistamme naapureillemme, joista kaksi on tullut kokouksiin.”

Jos sinä olet pätevä ja uskollinen veli, jonka tehtävämääräys on muuttunut, voit olla toisille hyödyksi aivan erityisellä tavalla. Voit edistää Jehovan työtä jakamalla arvokasta kokemustasi seurakunnan nuoremmille veljille. ”Jehova valmentaa hienoja, lahjakkaita nuoriamme, ja antaa heille tehtäviä”, sanoo aiemmin mainittu Russell. ”Jehovan kansa hyötyy siitä, että he käyttävät nuoruuden energiaansa opetus- ja paimennustyössä.” (Ks. tekstiruutu ” Auta nuorempia veljiä käyttämään kykyjään täysin määrin”.)

JEHOVA ARVOSTAA USKOLLISUUTTASI

Jos palvelustehtäväsi on viime aikoina vaihtunut, pysy myönteisenä. Teit työtäsi täydestä sydämestäsi, ja sinulla on ollut suuri vaikutus lukemattomien ihmisten elämään. Tästä eteenpäinkin voit vaikuttaa toisiin myönteisesti. Olet ollut rakastettu ja olet yhä edelleen.

Mikä vielä tärkeämpää, olet tehnyt lähtemättömän vaikutuksen Jehovaan. Raamatussa vakuutetaan, että Jehova ei ”unohda teidän työtänne – – [eikä] sitä rakkautta, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja edelleen palvelette” (Hepr. 6:10). Tämä lupaus ei koske vain aiempaa palvelustamme. Olet Jehovalle  niin kallisarvoinen, ettei hän koskaan unohda menneitä tekojasi eikä myöskään sitä, mitä edelleen teet miellyttääksesi häntä.

Entä jos et kuulu niihin, joiden tehtävä on siirretty nuoremmille? Muutos voi silti vaikuttaa suoranaisesti sinuun. Millä tavalla?

Jos olet tekemisissä jonkun uskollisen iäkkään veljen kanssa, jonka tehtävä on muuttunut, voit hyötyä hänen kypsyydestään ja vuosien varrella hankkimastaan kokemuksesta. Pyydä häneltä neuvoja ja ehdotuksia. Tarkkaile sitä, miten uskollisesti hän palvelee nykyisessä tehtävässään ja hyödyntää pitkää kokemustaan.

Oletpa iäkäs veli, jonka palvelustehtävä on vaihtunut, tai sellainen nuorempi veli tai sisar, jolla on mahdollisuus hyötyä tällaisten iäkkäiden kokemuksesta, muista seuraava tosiasia: Jehova arvostaa niiden uskollisuutta, jotka ovat palvelleet häntä pitkään ja jatkavat palvelustaan.