Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Syyskuu 2016

Tuottaako pukeutumistyylisi kunniaa Jumalalle?

Tuottaako pukeutumistyylisi kunniaa Jumalalle?

”Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” (1. KOR. 10:31)

LAULUT: 34, 61

1, 2. Miksi Jehovan todistajat pitävät pukeutumisen suhteen yllä korkeita normeja? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

”MONET olivat pukeutuneet rennosti, varsinkin silloin kun oli kuuma”, raportoi muuan hollantilainen sanomalehti eräästä kirkon johtajien kokouksesta. ”Näin ei ole asian laita Jehovan todistajien konventissa. – – Pojat ja miehet käyttävät takkia ja solmiota, ja tyttöjen ja naisten hameet ovat pituudeltaan – – hyvän maun mukaisia mutta silti muodikkaita.” Jehovan todistajat saavat tosiaan usein kiitosta siitä, että he ”kaunistavat itsensä huolitellulla puvulla, häveliäästi ja tervemielisesti, – – mikä sopii – – [niille], jotka tunnustavat kunnioittavansa Jumalaa” (1. Tim. 2:9, 10). Vaikka apostoli Paavali puhui tässä naisista, samat normit soveltuvat kristittyihin miehiin.

2 Sopivaa pukeutumista koskevat normit ovat meille Jehovan kansan jäsenille tärkeitä, koska ne ovat tärkeitä Jumalalle, jota palvomme (1. Moos. 3:21). Se mitä Raamatussa sanotaan pukeutumisesta ja muusta ulkoasusta, todistaa kiistatta, että kaikkeuden Suvereeni asettaa näissä asioissa järkevät normit aidoille palvojilleen. Siksi meidän ei tulisi tehdä ratkaisuja ainoastaan omien mieltymystemme  perusteella. Meidän tulee ottaa huomioon myös se, mikä miellyttää Suvereenia Herraa Jehovaa.

3. Mitä Jumalan israelilaisille antama laki opettaa meille pukeutumisesta?

3 Esimerkiksi Jumalan israelilaisille antamassa Laissa oli sääntöjä, jotka suojelivat heitä ympärillä olevien kansakuntien moraalittomalta elämäntavalta. Laki osoitti, että Jehova tuomitsi vaatetuksen, joka ei tee selvää eroa miesten ja naisten välillä. Nykyään sitä kutsutaan sukupuolineutraaliksi muodiksi. (Lue 5. Mooseksen kirjan 22:5.) Vaatetukseen liittyvistä Jumalan ohjeista huomaamme selvästi, että häntä eivät miellytä pukeutumistyylit, jotka tekevät miehistä naismaisia ja naisista miesmäisiä tai joiden vuoksi on vaikea nähdä eroa miesten ja naisten välillä.

4. Mikä auttaa kristittyjä tekemään hyviä ratkaisuja pukeutumisen suhteen?

4 Jumalan sanassa olevat periaatteet auttavat kristittyjä tekemään hyviä ratkaisuja pukeutumisen suhteen. Ne soveltuvat riippumatta siitä, missä he asuvat ja millainen on kulttuuri tai ilmasto. Emme tarvitse yksityiskohtaisia luetteloja siitä, mitkä pukeutumistyylit ovat hyväksyttäviä ja mitkä sopimattomia. Sen sijaan noudatamme Raamatun periaatteita, jotka jättävät tilaa henkilökohtaisille mieltymyksille. Tarkastellaanpa joitakin Raamatun periaatteita, jotka auttavat meitä saamaan selville ”Jumalan hyvän ja otollisen ja täydellisen tahdon” sen suhteen, mitä pukea ylle (Room. 12:1, 2).

”SUOSITTELEMME ITSEÄMME JUMALAN PALVELIJOINA”

5, 6. Millä tavoin pukeutumisemme tulisi vaikuttaa toisiin?

5 Apostoli Paavali kirjoitti henkeytettynä tärkeän periaatteen, joka on merkitty muistiin 2. Korinttilaiskirjeen 6:4:ään. (Lue.) Ulkoasumme kertoo meistä paljon. Monet ihmiset muodostavat mielipiteensä meistä sen perusteella, ”mikä näkyy silmille” (1. Sam. 16:7). Koska olemme Jumalan palvelijoita, emme vain pue yllemme jotain, mikä itsestämme tuntuu mukavalta. Jumalan sanan periaatteiden tulisi saada meidät karttamaan vaatteita, jotka ovat liian tiukkoja, paljastavia tai seksuaalisesti kiihottavia. Asumme ei tulisi olla sellainen, että se saa jonkun tuntemaan olonsa epämukavaksi tai pakottaa hänet katsomaan toiseen suuntaan.

6 Kun olemme siistejä, puhtaita, säädyllisesti pukeutuneita ja huoliteltuja, ihmiset todennäköisemmin kunnioittavat meitä Suvereenin Herran Jehovan palvelijoina. He voivat myös haluta oppia tuntemaan Jumalan, jota palvomme. Lisäksi sopiva ulkoasumme kertoo hyvää järjestöstä, jota edustamme, ja voi saada jotkut kiinnittämään huomiota elämääpelastavaan sanomaamme.

7, 8. Milloin meidän on erityisen tärkeää pukeutua sopivalla tavalla?

7 Pyhä Jumalamme, hengelliset veljemme ja sisaremme sekä alueemme ihmiset panevat ulkoasumme merkille. Siksi meidän tulisi aina pukeutua tavalla, joka tuo kunniaa Jehovalle ja sanomallemme. (Room. 13:8–10.) Tämä pitää paikkansa erityisesti osallistuessamme kristillisiin toimiin, kuten kokouksiin tai saarnaamistyöhön. Meidän tulee pukeutua niin kuin ”sopii – – [ihmisille], jotka tunnustavat kunnioittavansa Jumalaa” (1. Tim. 2:10). Jotkin vaatteet, jotka ovat sopivia yhdessä paikassa, eivät välttämättä ole soveliaita jossain muualla. Niinpä Jehovan palvojat kaikkialla maailmassa ottavat huomioon paikalliset tavat välttääkseen loukkaamasta ketään.

Herättääkö pukeutumistyylisi kunnioitusta sitä Jumalaa kohtaan, jota edustat? (Ks. kpl:t 7–8.)

 8 Lue 1. Korinttilaiskirjeen 10:31. Osallistuessamme konventteihin asumme täytyy olla sovelias ja säädyllinen sen sijaan että seuraisimme äärimmäisiä tyylejä, jotka saattavat olla pinnalla maailmassa. Haluamme välttää liian huoletonta tai epäsiistiä pukeutumista silloinkin, kun kirjoittaudumme sisään hotelliin tai sieltä ulos ja kun vietämme vapaa-aikaa ennen ohjelmajaksoja tai niiden jälkeen. Näin voimme ylpeinä ilmaista, että olemme Jehovan todistajia. Voimme myös vapaasti antaa todistusta, kun siihen avautuu tilaisuus.

9, 10. Miksi Filippiläiskirjeen 2:4:n tulisi vaikuttaa pukeutumiseemme?

9 Lue Filippiläiskirjeen 2:4. Miksi kristittyjen täytyy pohtia, miten heidän asunsa vaikuttaa heidän veljiinsä ja sisariinsa? Muun muassa siksi, että Jumalan kansa ponnistelee kovasti soveltaakseen seuraavaa Raamatun kehotusta: ”Kuolettakaa sen tähden maan päällä olevat ruumiinjäsenenne haureuteen, epäpuhtauteen, sukupuoliseen himoon – – katsoen.” (Kol. 3:2, 5.) Veljet ja sisaret, jotka ovat luopuneet moraalittomasta elämäntavasta, saattavat edelleen taistella vääriä haluja vastaan (1. Kor. 6:9, 10). Emme varmasti halua vaikeuttaa heidän taisteluaan.

10 Kun olemme hengellisten veljiemme ja sisartemme seurassa, pukeutumistapamme tulisi edistää seurakunnan moraalista puhtautta. Tämä pitää paikkansa, olemmepa sitten kokouksessa tai vietämmepä vapaa-aikaa yhdessä. Meillä on vapaus valita, mitä vaatteita käytämme. Silti meillä kaikilla on vastuu  pukeutua niin, että toisten on helpompi pysyä siveellisesti puhtaina ja pitää yllä Jumalan asettamia pyhyyden normeja ajatuksissa, sanoissa ja teoissa (1. Piet. 1:15, 16). Aito rakkaus ”ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omia etujaan” (1. Kor. 13:4, 5).

AIKAAN JA PAIKKAAN SOPIVA VAATETUS

11, 12. Mitkä seikat meidän on järkevää ottaa huomioon ratkaistessamme, mitä pukea päällemme?

11 Kun Jumalan palvelijat ratkaisevat, mitä pukevat päälleen, he ottavat huomioon, että ”kaikelle on määräaika” (Saarn. 3:1, 17). Ymmärrettävästikin erilaiset ilmastot, vuodenaikojen vaihtelu, elinolot ja ympäristö vaikuttavat siihen, millaisia vaatteita käytämme. Jehovan normit eivät kuitenkaan heilahtele sään mukaan (Mal. 3:6).

12 Lämpimässä ilmastossa voi olla erityisen vaikea pitää pukeutumistyylimme säädyllisenä ja hyvää arvostelukykyä osoittavana. Veljemme ja sisaremme arvostavat sitä, ettemme käytä niin tiukkoja tai väljiä vaatteita, että ne olisivat paljastavia (Job 31:1). Silloinkin kun rentoudumme rannalla tai uima-altaalla, uimapukumme tulisi olla säädyllinen (Sananl. 11:2, 20). Vaikka maailmassa monet käyttävät paljastavia uimapukuja, me Jehovan palvelijat haluamme tuottaa kunniaa pyhälle Jumalallemme, jota rakastamme.

13. Miten 1. Korinttilaiskirjeen 10:32, 33:ssa olevan neuvon tulisi vaikuttaa vaatteiden valintaamme?

13 Vielä eräs tärkeä periaate auttaa meitä valitsemaan vaatteemme oikein. Meidän on otettava huomioon toisten omatunto, ovatpa he Jehovan palvojia tai eivät. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 10:32, 33.) Meillä on velvollisuus karttaa vaatetusta, joka voisi loukata toisia. Paavali kirjoitti: ”Miellyttäköön kukin meistä lähimmäistään siinä, mikä on hyvää hänen rakennuksekseen.” Hän perusteli asiaa sanomalla: ”Sillä Kristuskaan ei miellyttänyt itseään.” (Room. 15:2, 3.) Jeesus pani tosiaan toisten auttamisen oman mukavuutensa edelle, koska siten hän pystyi tekemään Jumalan tahdon. Vastaavasti me kartamme sellaisia vaatteita tai pukeutumistyylejä, joista ehkä itse pidämme mutta jotka voisivat saada ihmiset sulkemaan korvansa sanomaltamme.

14. Miten vanhemmat voivat opettaa lapsiaan tuottamaan kunniaa Jumalalle pukeutumisellaan?

14 Kristityillä vanhemmilla on vastuu opettaa perhettään noudattamaan Raamatun periaatteita. Heidän täytyy huolehtia siitä, että he ja heidän lapsensa pyrkivät ilahduttamaan Jumalan sydämen säädyllisellä pukeutumisellaan ja ulkoasullaan (Sananl. 22:6; 27:11). Vanhemmat voivat juurruttaa lapsiinsa tervettä kunnioitusta pyhää Jumalaamme kohtaan näyttämällä heille hyvää esimerkkiä ja antamalla rakkaudellisia ja käytännöllisiä neuvoja. Vanhempien on hyvä opettaa heille, mistä ja miten löytää soveliaita vaatteita. Vaatteiden tulee tietysti olla lapsille mieluisia, mutta vielä tärkeämpää on tuoda kunniaa Jehova Jumalalle, jota he edustavat.

KÄYTÄ TAHDONVAPAUTTASI VIISAASTI

15. Minkä tulisi ohjata pukeutumista koskevia valintojamme?

15 Jumalan sanassa on käytännöllisiä ohjeita, joiden avulla voimme tehdä viisaita valintoja ja näin tuoda kunniaa Jumalalle. Henkilökohtaiset mieltymyksemme vaikuttavat kuitenkin siihen, miten pukeudumme. Meillä jokaisella on  erilainen maku ja erilaiset taloudelliset resurssit. Joka tapauksessa vaatteidemme tulisi aina olla siistit, puhtaat, säädylliset sekä paikkaan ja tilanteeseen sopivat.

16. Miksi soveliaiden vaatteiden löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa?

16 On myönnettävä, ettei aina ole helppo tehdä arvostelukykyistä ratkaisua ja ottaa huomioon kaikkia asianhaaroja. Koska monissa kaupoissa tarjonta keskittyy siihen, mikä on muotia, voi olla työn ja tuskan takana löytää säädyllisiä hameita, mekkoja ja puseroita tai pukuja ja housuja, jotka eivät ole liian tiukkoja. Todennäköisesti veljemme ja sisaremme kuitenkin huomaavat pyrkimyksemme löytää viehättäviä ja säädyllisiä vaatteita ja arvostavat sitä. Tyydytys, jota saamme tuottaessamme kunniaa rakastavalle taivaalliselle Isällemme, korvaa monin verroin kaiken vaivannäön, jota soveliaiden vaatteiden löytäminen ehkä vaatii.

17. Mitkä seikat voivat vaikuttaa siihen, onko veljen sopivaa kasvattaa parta?

17 Entä onko veljien sopivaa kasvattaa parta? Mooseksen laissa vaadittiin, että miehillä oli parta. Kristityt eivät kuitenkaan ole Mooseksen lain alaisuudessa, eikä heillä ole velvollisuutta noudattaa sitä. (3. Moos. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25.) Joissakin kulttuureissa siistiä, hyvin hoidettua partaa saatetaan pitää hyväksyttävänä eikä se mitenkään halvenna Valtakunnan sanomaa. Joillakin nimitetyillä veljillä on parta. Jotkut veljet voivat kuitenkin päättää olla kasvattamatta partaa (1. Kor. 8:9, 13; 10:32). Toisissa kulttuureissa tai paikoissa parta ei ole tavanomainen eikä sitä pidetä sopivana kristitylle sananpalvelijalle. Se saattaisi jopa estää veljeä tuottamasta pukeutumisellaan ja ulkoasullaan kunniaa Jumalalle ja olemasta toisten silmissä ”nuhteeton” (Room. 15:1–3; 1. Tim. 3:2, 7).

18, 19. Miten Miikan 6:8 auttaa meitä?

18 Miten kiitollisia olemmekaan siitä, että Jehova ei ole kuormittanut meitä antamalla meille pukeutumista ja ulkoasua koskevaa yksityiskohtaista sääntöluetteloa. Sen sijaan hän sallii meidän käyttää tahdonvapauttamme ja tehdä järkeviä henkilökohtaisia ratkaisuja Raamatun periaatteiden pohjalta. Voimme siis jopa pukeutumisellamme ja muulla ulkoasullamme osoittaa, että haluamme ”olla vaatimattomia vaeltaessamme Jumalamme kanssa” (Miika 6:8).

19 Tunnustamme vaatimattomasti, että Jehova on puhdas ja pyhä ja että hänen norminsa ovat meidän parhaaksemme. Vaatimattomuuteen sisältyy myös se, että osoitamme kunnioitusta toisten tunteita ja mielipiteitä kohtaan. Olemme siis ”vaatimattomia vaeltaessamme Jumalamme kanssa”, kun mukautamme elämämme hänen korkeisiin normeihinsa ja kunnioitamme toisten tunteita.

20. Miten pukeutumisemme ja muun ulkoasumme tulisi vaikuttaa toisiin?

20 Vaatetuksemme tulisi osoittaa tarkkailijoille selvästi, että olemme Jehovan palvojia. Veljiemme ja sisartemme sekä ihmisten yleensä tulisi nähdä, että edustamme vanhurskasta Jumalaamme. Hänellä on korkeat normit, ja pyrimme ilomielin noudattamaan niitä. On kiitettävää, että veljet ja sisaret vetävät ulkoasullaan ja hyvällä käytöksellään rehellissydämisiä ihmisiä elämää pelastavan raamatullisen sanoman puoleen sekä tuovat iloa ja ylistystä Jehovalle. Viisaat ratkaisumme vaatetuksen suhteen ovat varmasti edelleenkin kunniaksi Hänelle, joka itse pukeutuu ”arvokkuuteen ja loistoon” (Ps. 104:1, 2).