”Tämän maailman viisaus on tyhmyyttä Jumalan silmissä.” (1. KOR. 3:19)

LAULU 98 Raamattu – kirja Jumalalta

ESITTELY *

1. Mitä saamme Jumalan sanasta?

VOIMME kohdata menestyksellisesti minkä tahansa eteemme tulevan ongelman, koska Jehova on ”suuri Opettajamme” (Jes. 30:20, 21). Saamme hänen Sanastaan kaiken, mitä tarvitsemme, jotta voimme olla ”täysin päteviä, valmiita kaikkiin hyviin tekoihin” (2. Tim. 3:17). Kun elämme Raamatun neuvojen mukaan, olemme viisaampia kuin ne, jotka puoltavat ”tämän maailman viisautta” (1. Kor. 3:19; Ps. 119:97–100).

2. Mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

2 Kuten tulemme huomaamaan, maailman viisaus vetoaa usein itsekkäisiin haluihimme. Jos emme ole määrätietoisia, voisimme helposti alkaa ajatella ja toimia samalla tavalla kuin ihmiset, jotka ovat osa tätä maailmaa. Raamattu sanookin aiheellisesti: ”Varokaa, ettei kukaan vie teitä saaliikseen filosofialla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinteisiin.” (Kol. 2:8.) Tässä kirjoituksessa tarkastellaan kahta ”tyhjää petosta” eli valhetta ja sitä, miten ne ovat ajan kuluessa saaneet suuren suosion. Nämä molemmat esimerkit osoittavat, että maailman viisaus on tyhmyyttä ja että Jumalan sanan viisaus on ylivertaista kaiken sen rinnalla, mitä maailma tarjoaa.

MAAILMAN NÄKEMYS SEKSUAALIMORAALISTA MUUTTUU

3–4. Miten ihmisten asenteet seksuaalimoraalia kohtaan muuttuivat 1900-luvun alkupuolella?

3 Ihmisten asenteet seksuaalimoraalia kohtaan muuttuivat radikaalisti 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Ennen tätä yleinen näkemys oli, että seksi kuului vain avioliittoon eikä seksistä sopinut puhua julkisesti. Tällaiset arvot  kuitenkin murenivat, ja sallivaisuuden ilmapiiri valtasi alaa.

4 1920-luku tuli tunnetuksi ”iloisena 20-lukuna”. Ihmisten asenteissa tapahtui tuolloin suuria muutoksia, joilla oli kauaskantoiset vaikutukset. ”Elokuvat, näytelmät, laulut, romaanit ja mainokset heijastelivat kaikki sitä, että seksuaalissävytteiselle viihteelle oli kysyntää”, sanoo muuan tutkija. Tanssityyleistä tuli seksuaalisesti vihjailevampia, ja pukeutuminen muuttui vähemmän säädylliseksi. Raamatussa ennustettiinkin viimeisistä päivistä, että ihmiset alkaisivat yhä enemmän ”rakastaa nautintoja” (2. Tim. 3:4).

Maailman löyhät moraalinormit eivät ohjaile Jehovan palvelijoiden käytöstä. (Ks. kpl 5.) *

5. Miten ihmisten näkemykset seksuaalinormeista ovat 1960-luvulta lähtien muuttuneet?

5 1960-luvulla puhalsivat jälleen muutoksen tuulet: avoliitot, homoseksuaalinen käytös ja avioerot yleistyivät. Seksiä alettiin esittää entistä avoimemmin eri viihteen muodoissa. Löyhän moraalin huonot seuraukset ovat viime vuosikymmeninä käyneet ilmeisiksi monella tavalla. Eräs sosiologi kirjoitti, että yksi merkittävä syy perheiden hajoamiseen, yksinhuoltajaperheiden määrän kasvuun, ihmisten henkisiin haavoihin, pornoriippuvuuteen ja muihin samankaltaisiin ongelmiin on ”seksuaalinormien höltyminen, joka nykyään muovaa yhteiskuntaa”. Sukupuoliteitse tarttuvat taudit, kuten AIDS, ovat yleistyneet, mikä sekin on yksi osoitus siitä, että maailman viisaus on tyhmyyttä (2. Piet. 2:19).

6. Miten maailman näkemys seksistä palvelee Saatanan tarkoitusperiä?

6 Maailman näkemys seksistä palvelee Saatanan tarkoitusperiä. Jumala on antanut ihmisille kauniita lahjoja, joihin seksi ja avioliitto kuuluvat. Saatana epäilemättä katselee mielihyvää tuntien, miten ihmiset halventavat näitä lahjoja. (Ef. 2:2.) Myös lisääntymiskyky on Jehovan lahja, ja seksuaalinen moraalittomuus osoittaa räikeää epäkunnioitusta sitä kohtaan. Tällainen käytös voi estää ihmistä perimästä ikuista elämää (1. Kor. 6:9, 10).

RAAMATUN NÄKEMYS SEKSUAALIMORAALISTA

7–8. Millainen terve näkemys Raamatussa esitetään seksuaalisuudesta?

7 Ihmiset, jotka antavat maailman viisauden ohjata elämäänsä, pilkkaavat Raamatun moraalinormeja ja väittävät, että ne ovat kohtuuttoman tiukkoja. He voivat kysyä, miksi Jumala olisi antanut meille seksuaalisia haluja ja sitten kieltänyt  toimimasta niiden mukaan. Tämä kysymys pohjautuu siihen väärään käsitykseen, että ihmisen pitää toteuttaa kaikki mielihalunsa. Raamattu on kuitenkin eri mieltä. Sen mukaan Jumala on kunnioittanut meitä ihmisiä antamalla meille kyvyn kontrolloida sopimattomia halujamme (Kol. 3:5). Hän on antanut myös avioliiton lahjan. Avioliitossa mies ja vaimo voivat tyydyttää sopivat seksuaaliset halunsa kunniallisesti (1. Kor. 7:8, 9). He voivat nauttia seksistä tarvitsematta tuntea katumusta tai epävarmuutta, joita moraalittomista suhteista usein seuraa.

8 Päinvastoin kuin tämä maailma Raamattu opettaa ajattelemaan seksuaalisuudesta terveellä tavalla. Siinä todetaan, että seksi voi olla mielihyvän lähde (Sananl. 5:18, 19). Raamatussa kuitenkin sanotaan: ”Jokaisen teistä tulee tietää, miten hallita omaa ruumistaan pitääkseen sen pyhänä ja kunniallisena. Älkää antautuko ahneen, hillittömän seksuaalisen himon valtaan niin kuin kansat, jotka eivät tunne Jumalaa.” (1. Tess. 4:4, 5.)

9. a) Miten Jehovan kansaa kannustettiin 1900-luvun alkupuolella noudattamaan Raamatun viisaita ohjeita? b) Mikä viisas neuvo on 1. Johanneksen kirjeen 2:15, 16:ssa? c) Mitä Roomalaiskirjeen 1:24–27:ssä lueteltuja moraalittomia tapoja meidän tulee karttaa?

9 Ne 1900-luvun alkupuolen ”tyhjät petokset”, joita esittivät ”kaiken moraalitajunsa” menettäneet ihmiset, eivät johtaneet Jehovan palvelijoita harhaan. (Ef. 4:19). Jehovan kansaan kuuluvat yrittivät pitää tiukasti kiinni hänen normeistaan. Marraskuun 1926 Vartiotornissa todettiin, että ”miehen tai naisen täytyy olla siveä ja puhdas ajatuksissa ja teoissa, erittäinkin toista sukupuolta kohtaan”. Jehovan palvelijat noudattivat Raamatun viisaita ohjeita riippumatta siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtui. (Lue 1. Johanneksen kirjeen 2:15, 16.) Olemme tosiaan hyvin kiitollisia siitä, että meillä on Raamattu. Arvostamme myös sitä, että Jehova antaa meille ajankohtaista hengellistä opastusta, jonka ansiosta pystymme torjumaan moraaliasioita koskevan maailman viisauden. * (Lue Roomalaiskirjeen 1:24–27.)

MAAILMAN NÄKEMYS ITSENSÄ RAKASTAMISESTA MUUTTUU

10–11. Mitä Raamattu ennusti tapahtuvan viimeisinä päivinä?

10 Raamattu ennusti, että viimeisinä päivinä ihmiset tulisivat olemaan itserakkaita (2. Tim. 3:1, 2). Ei siis ole mikään yllätys, että maailma on kannustanut ihmisiä itsekeskeisyyteen. Eräässä tietoteoksessa todetaan, että 1970-luvulla ”elämänhallintaoppaiden määrä lisääntyi huimasti”. Sen mukaan jotkin kirjat ”kannustivat lukijoita tuntemaan ja hyväksymään itsensä ja ylistämään itseään sellaisina kuin he ovat”. Esimerkiksi eräässä elämänhallintaoppaassa todetaan: ”Voitte asettaa päämääräksenne rakastua kaikkein kauneimpaan, jännittävimpään ja arvokkaimpaan ihmiseen – itseenne.” Kirja markkinoi ”itseyden uskontoa, jossa yksilö itse määrää omasta käyttäytymisestään omantuntonsa ja hänen puolestaan toimivien kulttuurin lakien mukaan”.

11 Kuulostaako tutulta? Saatana kannusti Eevaa tekemään jotain samankaltaista. Hän sanoi Eevalle: ”Teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan.” (1. Moos. 3:5.) Nykyään monilla on niin suuret luulot itsestään, että heidän mielestään kukaan ei voi sanoa heille, mikä on oikein ja mikä väärin – ei edes Jumala.  Tällainen asenne näkyy erityisen selvästi siitä, mitä ihmiset ajattelevat avioliitosta.

Kristityt asettavat toisten tarpeet etusijalle, erityisesti puolisonsa tarpeet. (Ks. kpl 12.) *

12. Millaista näkemystä avioliitosta maailma edistää?

12 Raamattu neuvoo puolisoita kunnioittamaan toisiaan ja pitämään vihkivalansa. Se korostaa aviosuhteeseen sitoutumista. Siinä sanotaan: ”Mies jättää isänsä ja äitinsä ja sitoutuu vaimoonsa, ja heistä tulee yhtä lihaa.” (1. Moos. 2:24.) Maailman viisaus saa ihmiset sitä vastoin ajattelemaan, että puolisoiden pitää keskittyä omiin tarpeisiinsa. Eräässä avioeroja käsittelevässä kirjassa sanotaan: ”Joissakin vihkitoimituksissa perinteinen lupaus pysyä yhdessä ’niin kauan kuin me molemmat elämme’ on korvattu vähemmän sitovalla lupauksella ’niin kauan kuin me molemmat rakastamme’.” Tällainen kevyt suhtautuminen avioliittoon on johtanut lukemattomien perheiden hajoamiseen ja aiheuttanut valtavasti tunneperäistä vahinkoa. On helppo huomata, että maailman epäkunnioittava näkemys avioliitosta on tyhmyyttä.

13. Mikä on yksi syy siihen, että Jehova inhoaa ylpeitä?

13 Raamatussa sanotaan: ”Jokainen sydämeltään ylpeä on Jehovasta inhottava.” (Sananl. 16:5.) Miksi Jehova inhoaa ylpeitä? Yksi syy on se, että itserakkaat ihmiset heijastavat itse Saatanan omahyväisyyttä. Mietihän tätä: Jumala oli käyttänyt apunaan kaiken muun luomisessa Jeesusta, mutta Saatana julkesi ajatella, että Jeesuksen pitäisi kumartaa ja palvoa häntä (Matt. 4:8, 9; Kol. 1:15, 16). Ne, joilla on tällainen ylimielinen näkemys itsestään, uskovat olevansa viisaita, mutta Jumalan silmissä he ovat tyhmiä.

RAAMATUN NÄKEMYS ITSENSÄ RAKASTAMISESTA

14. Miten Roomalaiskirjeen 12:3 auttaa meitä suhtautumaan itseemme tasapainoisesti?

14 Raamattu auttaa meitä suhtautumaan itseemme tasapainoisesti. Sen mukaan meidän on aivan oikein rakastaa jonkin verran itseämme. Jeesus sanoi: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 19: 19.) Tämä osoittaa, että meidän tulee kiinnittää järkevässä määrin huomiota omiin tarpeisiimme. Raamattu ei kuitenkaan opeta, että meidän pitäisi korottaa itsemme toisten yläpuolelle. Sen sijaan se kehottaa: ”Älkää tehkö mitään riidanhalusta tai itsekeskeisyydestä, vaan pitäkää nöyrästi toisia itseänne parempina.” (Fil. 2:3; lue Roomalaiskirjeen 12:3.)

15. Miksi Raamatun neuvot itseemme suhtautumisesta ovat mielestäsi käytännöllisiä?

15 Monet tämän maailman viisaat pitävät tällaisia Raamatun neuvoja naurettavina. He sanovat, että jos ihminen pitää toisia itseään parempina, hänestä tulee haavoittuva – sellainen, jota toiset käyttävät hyväkseen. Mihin Saatanan maailman edistämä itsekeskeinen asenne sitten on johtanut? Ovatko itsekkäät ihmiset havaintojesi mukaan onnellisia? Onko heidän perhe-elämänsä onnellista? Onko heillä aitoja ystäviä? Onko heillä läheinen suhde Jumalaan? Mitä mieltä olet, mikä johtaa parhaaseen lopputulokseen: maailman viisauden vai Jumalan sanan viisauden mukaan toimiminen?

16–17. Mistä olemme kiitollisia ja miksi?

16 Niitä, jotka noudattavat maailmassa viisaina pidettyjen ihmisten neuvoja, voitaisiin verrata eksyneeseen turistiin, joka kysyy neuvoa toiselta eksyneeltä turistilta. Jeesus sanoi aikansa ”viisaista” ihmisistä: ”He ovat sokeita oppaita. Jos sokea opastaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan.” (Matt. 15:14.) Tämän maailman viisaus on tosiaan tyhmyyttä Jumalan silmissä.

Kristityt voivat muistella Jehovan palveluksessa viettämäänsä elämää hyvillä mielin. (Ks. kpl 17.) *

17 Raamatun viisaat neuvot ovat aina osoittautuneet ”hyödyllisiksi opettamisessa, ojentamisessa, oikaisemisessa ja oikeaan toimintaan valmentamisessa” (2. Tim. 3:16). Meillä on kaikki syyt olla kiitollisia siitä, että Jehova on järjestönsä välityksellä suojellut meitä tämän maailman viisaudelta (Ef. 4:14). Jehovan antaman hengellisen opastuksen ansiosta meillä on voimaa pitää kiinni hänen Sanansa normeista. On mahtavaa, että Raamatun pettämätön viisaus opastaa meitä elämässämme!

LAULU 54 ”Tässä on tie”

^ kpl 5 Tämä kirjoitus auttaa meitä näkemään entistä selvemmin, että luotettavaa opastusta saa ainoastaan Jehovalta. Tämän maailman viisauden mukaan toimimisesta on surulliset seuraukset, kun taas Jumalan viisaiden ohjeiden noudattaminen johtaa hyvään lopputulokseen.

^ kpl 9 Ks. esimerkiksi kirjan Nuoret kysyvät – käytännöllisiä vastauksia 1. osan luvut 24–26 ja 2. osan luvut 4–5.

^ kpl 50 KUVA: Välähdyksiä Jehovan todistaja -pariskunnan elämästä vuosien varrelta. Kuva 1960-luvun loppupuolelta: pariskunta kenttätyössä.

^ kpl 52 KUVA: Kuva 1980-luvulta: aviomies huolehtii sairaasta vaimostaan, ja heidän pieni tyttärensä seuraa vierestä.

^ kpl 54 KUVA: Kuva nykyajalta: Pariskunta muistelee mukavia kokemuksia, joita he ovat saaneet Jehovan palveluksessa. Läsnä ovat myös heidän aikuinen tyttärensä ja hänen perheensä.