”Opeta minulle tietäsi, oi Jehova. Minä vaellan sinun totuudessasi.” (PS. 86:11)

LAULUT: 31, 72

1–3. a) Miten meidän tulisi suhtautua Raamatun totuuteen? Havainnollista. (Ks. kuvat kirjoituksen alussa.) b) Mihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa vastataan?

NYKYÄÄN on hyvin yleistä, että ihmiset palauttavat ostamiaan tuotteita. Joissakin maissa kaupoista ostetuista tuotteista palautetaan arviolta liki 9 prosenttia, ja verkko-ostosten palautusprosentti voi olla yli 30. Tuote ei ehkä ole vastannut ostajan odotuksia, se on saattanut olla viallinen, tai se ei vain ole miellyttänyt häntä. Niinpä hän on päättänyt vaihtaa tuotteen tai pyytää rahansa takaisin.

2 Emme missään tapauksessa halua suhtautua näin Raamatun totuuteen. Kun olemme oppineet totuuden, meidän ei tule koskaan luopua siitä eli ”myydä” sitä pois. (Lue Sananlaskujen 23:23; 1. Tim. 2:4.) Edellisessä kirjoituksessa käsiteltiin sitä, millaisia uhrauksia olemme tehneet totuuden vuoksi. Olemme käyttäneet totuuden oppimiseen paljon aikaa. Olemme saattaneet luopua rahakkaasta urasta, tai meidän on ehkä täytynyt tehdä muutoksia ihmissuhteissamme. Olemme kenties muuttaneet ajatteluamme ja toimintaamme tai jättäneet taakse joitakin epäraamatullisia tapoja. Maksamamme  hinta on kuitenkin pieni niiden siunausten rinnalla, joita olemme saaneet.

3 Jeesus valaisi Raamatun totuuden arvoa kertomalla vertauksen matkustavasta kauppiaasta, joka etsi hyviä helmiä ja lopulta löysi sellaisen. Kauppias piti helmeä niin kallisarvoisena, että hän ”myi heti kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen” (Matt. 13:45, 46). Vastaavasti kun me opimme totuuden – totuuden Jumalan valtakunnasta ja kaikista muista Raamatun opetuksista – olimme heti valmiita luopumaan mistä tahansa, jotta saisimme sen. Niin kauan kuin totuus on meille kallisarvoinen, emme ”myy” sitä mistään hinnasta. Valitettavasti totuuden arvo on hämärtynyt joidenkin Jumalan palvelijoiden silmissä ja he ovat jopa luopuneet siitä. Jotta näin ei koskaan kävisi meille, meidän tulee vaeltaa jatkuvasti totuudessa, kuten Raamattu neuvoo. (Lue 3. Johanneksen kirjeen 2–4.) Mitä totuudessa vaeltaminen merkitsee? Siihen sisältyy koko elämämme. Asetamme totuuden tärkeimmälle sijalle ja toimimme aina totuuden mukaan. Mutta miksi ja miten joku voisi ”myydä” totuuden? Miten voimme välttyä tekemästä tätä vakavaa virhettä? Miten voimme vahvistaa päätöstämme vaeltaa totuudessa? Saamme vastaukset näihin kysymyksiin.

MIKSI JA MITEN JOTKUT ”MYYVÄT” TOTUUDEN?

4. Miksi jotkut ”myivät” totuuden ensimmäisellä vuosisadalla?

4 Ensimmäisellä vuosisadalla jotkut, jotka olivat ottaneet vastaan totuuden, lakkasivat seuraamasta Jeesusta. Otetaan yksi esimerkki. Kun Jeesus oli tehnyt ihmeen ruokkimalla suuren joukon ihmisiä, he tulivat hänen perässään Galileanmeren toiselle puolelle. Siellä Jeesus sanoi jotain, mikä järkytti heitä. Hän totesi: ”Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne.” Sen sijaan että nämä opetuslapset olisivat pyytäneet Jeesukselta selitystä he sanoivat: ”Tämä puhe on järkyttävää; kuka voi kuunnella sitä?” Niinpä monet heistä ”vetäytyivät pois taakse jääneisiin asioihin eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan”. (Joh. 6:53–66.)

5, 6. a) Mikä on saanut jotkut nykyään vetäytymään pois totuudesta? b) Miten joku voisi ajelehtia pois totuudesta?

5 Ikävä kyllä nykyäänkin on joitakuita, jotka eivät ole pitäneet kiinni totuudesta. He eivät kenties ole hyväksyneet johonkin raamatunkohtaan liittyvää uutta näkemystä, tai heidän mieltään on voinut jäädä kalvamaan, mitä joku tunnettu veli on sanonut tai tehnyt. Jotkut taas ovat loukkaantuneet saamistaan raamatullisista neuvoista, tai erimielisyydet jonkun toisen kristityn kanssa ovat saaneet heidät jättämään totuuden. On niitäkin, jotka ovat menneet luopioiden ja muiden totuutta vastustavien puolelle. Tällaiset syyt ovat johtaneet siihen, että jotkut ovat tarkoituksellisesti vetäytyneet pois Jehovasta ja seurakunnasta (Hepr. 3:12–14). Heidän olisi ollut paljon parempi noudattaa apostoli Pietarin esimerkkiä. Kun monet järkyttyivät Jeesuksen sanoista, Jeesus kysyi apostoleilta, halusivatko hekin lähteä. Pietari luotti Jeesukseen ja vastasi saman tien: ”Herra, kenen luo menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.” (Joh. 6:67–69.)

6 Toiset ovat jättäneet totuuden vähitellen, ehkä edes tajuamatta sitä  itse. Tällaista ihmistä voidaan verrata veneeseen, joka loittonee hitaasti joentörmästä. Raamattu kehottaakin meitä varomaan, ettemme koskaan ”ajelehtisi pois” (Hepr. 2:1). Ihminen ei ”ajelehdi pois” totuudesta tarkoituksellisesti, mutta joka tapauksessa hän vaarantaa suhteensa Jehovaan ja saattaa kokonaan menettää sen. Mitä voimme tehdä, jottei meille koskaan kävisi näin surullisesti?

ÄLÄ KOSKAAN ”MYY” TOTUUTTA

7. Mitä meidän täytyy tehdä, jottemme koskaan ”myisi” totuutta?

7 Totuuden mukaan eläminen vaatii meiltä sitä, että hyväksymme kaikki Jehovan antamat ohjeet ja tottelemme niitä. Meidän tulee asettaa totuus ensi sijalle elämässämme ja noudattaa Raamatun periaatteita. Kuningas Daavid sanoi Jehovalle rukouksessa päättäväisesti: ”Minä vaellan sinun totuudessasi.” (Ps. 86:11.) Daavidin tavoin meidänkin täytyy tehdä luja päätös elää jatkuvasti totuuden mukaan. Muuten saattaisimme alkaa harmitella hintaa, jonka olemme maksaneet totuudesta, ja ehkä jopa haluaisimme osan siitä takaisin. Emme kuitenkaan voi valita, mitkä Raamatun opetukset kelpuutamme ja mitä emme. Sen sijaan meidän tulee pitää kiinni ”koko totuudesta” (Joh. 16:13). Edellisessä kirjoituksessa käsiteltiin viittä asiaa, joista olemme ehkä luopuneet totuuden vuoksi. Olisi vaarallista alkaa havitella jälleen sitä, minkä olemme uhranneet. Miten voimme välttää tämän vaaran? (Matt. 6:19.)

8. Miten epäviisas ajankäyttö voisi saada kristityn ajelehtimaan pois totuudesta? Kerro esimerkki.

8 Aika. Jottemme ajelehtisi pois totuudesta, meidän on tärkeää käyttää aikamme viisaasti. Jos emme ole varovaisia, meiltä voisi kulua liikaa aikaa virkistäytymiseen, harrastuksiin, internetissä surffaamiseen tai television katseluun. Nämä asiat eivät itsessään ole vääriä, mutta ne voisivat alkaa syödä aikaa tutkimiselta ja muilta hengellisiltä toimilta. Mietitäänpä Emma-nimisen sisaren kokemusta. * Emma oli pienestä pitäen ollut innokas hevosharrastaja. Hän kävi ratsastamassa aina kun suinkin mahdollista. Jossain vaiheessa häntä alkoi vaivata se, miten paljon aikaa hän käytti harrastukseensa. Hän teki muutoksia, ja lopulta harrastus löysi oikean paikkansa. Häntä kannusti entisen taitoratsastajan Cory Wellsin kokemus. * Nyt Emmalla on enemmän aikaa hengelliseen toimintaan sekä perheelle ja ystäville. Hän tuntee olevansa lähempänä Jehovaa ja hänellä on mielenrauha, koska hän käyttää aikansa viisaasti.

9. Miten aineellisen tavoittelu voisi työntää syrjään hengelliset asiat?

9 Aineelliset asiat. Voidaksemme pitää kiinni totuudesta meidän täytyy varoa, etteivät aineelliset asiat tule meille liian tärkeiksi. Kun opimme totuuden, asetimme hengelliset asiat rahan ja tavaroiden edelle. Olimme valmiita tekemään taloudellisia uhrauksia totuuden vuoksi. Ajan mittaan saatamme kuitenkin huomata, että toiset ostavat uusimpia elektronisia laitteita tai käyttävät rahaa muuhun kiinnostavaan. Meistä voisi alkaa tuntua, että jäämme jostain paitsi. Emme ehkä enää olisi tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, ja aineellisen tavoittelu voisi työntää syrjään hengelliset asiat.  Tämä tuo mieleen Demaksen. Hän rakasti tätä maailmaa niin paljon, että hän luopui tehtävästä palvella apostoli Paavalin kanssa (2. Tim. 4:10). Mahdollisesti aineellinen omaisuus merkitsi Demakselle enemmän kuin hengelliset asiat. Tai ehkä hän ei enää halunnut tehdä uhrauksia, joita Paavalin kanssa palveleminen vaati. Mikä opetus tässä on meille? Meidän täytyy olla varuillamme, jottei rakkaus aineellisiin asioihin heräisi meissä uudelleen ja syrjäyttäisi rakkauttamme totuuteen.

10. Mitä painetta meidän täytyy vastustaa?

10 Ystävät ja sukulaiset. Meidän täytyy myös pitää puolemme ympäristön painetta vastaan. Kun tulimme totuuteen, suhteemme ei-uskoviin ystäviin ja sukulaisiin muuttui. Jotkut kunnioittivat päätöstämme, jotkut taas alkoivat vastustaa meitä (1. Piet. 4:4). Pyrimme pitämään yllä hyviä suhteita sukulaisiin ja olemaan heitä kohtaan ystävällisiä, mutta emme lipsu Jehovan normeista miellyttääksemme heitä. Suhtaudumme vakavasti 1. Korinttilaiskirjeen 15:33:n varoitukseen ja pidämme läheisinä ystävinämme vain niitä, jotka rakastavat Jehovaa.

11. Mikä auttaa meitä karttamaan ajatuksia ja tekoja, jotka eivät miellytä Jumalaa?

11 Ajatukset ja teot, jotka eivät miellytä Jumalaa. Kaikkien Jehovan teillä vaeltavien täytyy olla pyhiä. (Jes. 35:8; lue 1. Pietarin kirjeen 1:14–16.) Kun tulimme totuuteen, meidän täytyi mukautua Raamatun normeihin, mikä vaati meitä tekemään elämässämme muutoksia. Joidenkin osalta muutokset ovat olleet erityisen suuria. Oli miten oli, meidän ei tule koskaan luopua puhtaasta elämästämme ja vaihtaa sitä tämän maailman moraalittomaan elämäntapaan. Miten voimme vastustaa kiusausta langeta sopimattomaan käytökseen? Mieti, miten korkean hinnan Jehova maksoi, jotta voisimme olla pyhiä. Hintana oli hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kallisarvoinen veri. (1. Piet. 1:18, 19.) Jotta voisimme säilyttää puhtaan aseman Jehovan edessä, meidän täytyy aina muistaa, miten arvokas Jeesuksen lunastusuhri on.

12, 13. a) Miksi meidän on tärkeää suhtautua epäraamatullisiin juhliin Jehovan tavalla? b) Mihin kysymykseen saamme seuraavaksi vastauksen?

12 Epäraamatulliset tavat ja perinteet. Sukulaiset sekä työ- ja koulukaverit voivat houkutella meitä viettämään kanssaan epäraamatullisia juhlia. Miten voimme vastustaa painetta osallistua tapoihin ja juhliin, jotka eivät miellytä Jehovaa? Meidän täytyy pitää mielessämme, miten Jehova suhtautuu niihin. Voimme etsiä julkaisuistamme tietoa tällaisten juhlien alkuperästä. Kun mietimme raamatullisia syitä kieltäytyä niiden vietosta, saamme varmuuden siitä, että toimimme Jehovaa miellyttävällä tavalla (Ef. 5:10). Luottamus Jehovaan ja hänen Sanaansa antaa meille rohkeutta toimia eri tavalla kuin muut (Sananl. 29:25).

13 Toivomme, että tulemme vaeltamaan totuudessa läpi ikuisuuden. Miten voimme vahvistaa päätöstämme elää totuuden mukaan? Seuraavilla kolmella tavalla.

VAHVISTA PÄÄTÖSTÄSI VAELTAA TOTUUDESSA

14. a) Miten Raamatun tutkiminen vahvistaa päätöstämme olla koskaan luopumatta totuudesta? b) Miksi tarvitsemme ”viisautta ja kuria ja ymmärrystä”?

14 Ensinnäkin tutki ja mieti Jumalan  sanan kallisarvoisia totuuksia. Varaa siihen aikaa säännöllisesti. Näin syvennät arvostustasi totuutta kohtaan ja vahvistat päätöstäsi olla koskaan luopumatta siitä. Sananlaskujen 23:23:ssa meitä neuvotaan ostamaan totuuden lisäksi myös ”viisautta ja kuria ja ymmärrystä”. Raamatun totuuden tunteminen itsessään ei riitä, vaan meidän täytyy lisäksi soveltaa oppimaamme omaan elämäämme. Kun meillä on ymmärrystä, näemme, miten kaikki Jehovan ajatukset ja neuvot ovat sopusoinnussa keskenään. Viisaus saa meidät toimimaan sen mukaan, mitä tiedämme. Toisinaan saamme totuuden välityksellä myös kuritusta ja huomaamme, että meidän täytyy tehdä joitakin muutoksia. Ota tällainen ohjaus aina vastaan, sillä Raamattu sanoo, että se on arvokkaampaa kuin hopea (Sananl. 8:10).

15. Miten totuuden vyö suojelee meitä?

15 Toiseksi tee luja päätös elää totuuden mukaan joka päivä. Pidä vyötärölläsi totuuden vyö (Ef. 6:14). Raamatun aikoina sotilaan vyö tuki hänen vyötärönseutuaan ja suojeli hänen sisäelimiään. Mutta jos vyö oli löysällä, se ei juurikaan antanut tukea tai suojaa. Miten hengellinen totuuden vyö tukee meitä? Jos pidämme sen tiukasti ympärillämme, se suojelee meitä väärältä järkeilyltä ja auttaa meitä tekemään hyviä ratkaisuja. Kun kohtaamme houkutuksia tai koettelemuksia, Raamatun totuus vahvistaa päätöstämme toimia oikein. Sotilaalle ei tullut mieleenkään lähteä taisteluun ilman vyötä. Meidänkin täytyy päättää, ettemme koskaan höllennä totuuden vyötä emmekä riisu sitä yltämme. Sen sijaan pidämme sen tukevasti ympärillämme soveltamalla Raamatun totuutta elämäämme. Vyö oli sotilaalle hyödyllinen myös siksi, että hän kantoi sen avulla miekkaansa. Me voimme tehdä jotain samankaltaista.

16. Miten totuuden opettaminen toisille vahvistaa päätöstämme vaeltaa totuudessa?

16 Kolmanneksi opeta innokkaasti Raamatun totuutta toisille. Näin otteesi hengen miekkaan, ”Jumalan sanaan”, pysyy lujana (Ef. 6:17). Me kaikki voimme kehittää opetustaitoamme ja pyrkiä tulemaan opettajiksi, jotka ”käsittelevät totuuden sanaa oikein” (2. Tim. 2:15). Kun autamme Raamatun avulla toisia ostamaan totuutta ja torjumaan väärät opetukset, juurrutamme samalla Jumalan ajatuksia mieleemme ja sydämeemme. Näin päätöksemme vaeltaa edelleen totuudessa vahvistuu.

17. Miksi arvostat totuutta?

17 Totuus on kallisarvoinen lahja Jehovalta. Sen ansiosta meillä on läheinen suhde taivaalliseen Isäämme, ja tämä on arvokkain omaisuutemme. Jehova on tähän mennessä opettanut meille paljon, mutta se on vasta alkua! Hän on luvannut kasvattaa tietomääräämme ikuisesti. Vaali siksi totuutta kuin upeaa helmeä. Noudata neuvoa ”Osta totuutta äläkä sitä myy”. Silloin voit Daavidin tavoin pitää kiinni lupauksestasi vaeltaa edelleen  Jehovan totuudessa (Ps. 86:11).

^ kpl 8 Nimi on muutettu.

^ kpl 8 Ks. JW Broadcasting, osio HAASTATTELUT JA KOKEMUKSET > TOTUUS VOI MUUTTAA ELÄMÄN.