”Älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan.” (ROOM. 12:2)

LAULUT: 88, 45

1, 2. a) Mitä Jeesus vastasi Pietarille, kun tämä neuvoi häntä olemaan huomaavainen itselleen? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Miksi Jeesus vastasi niin?

JEESUKSEN opetuslapset eivät olleet uskoa korviaan! He kuvittelivat, että Jeesus palauttaisi Israelin valtakunnan ennalleen, mutta nyt hän sanoikin, että pian hän joutuisi kärsimään ja kuolisi. Pietari kiirehti sanomaan: ”Ole huomaavainen itseäsi kohtaan, Herra; eihän sinulle toki sellaista tapahdu.” Jeesus vastasi: ”Väisty taakseni, Saatana! Sinä olet minulle kompastuskivi, koska sinä et ajattele Jumalan ajatuksia, vaan ihmisten.” (Matt. 16:21–23; Apt. 1:6.)

2 Jeesus teki vastauksellaan selväksi, että Jumalan ajattelutapa ja Saatanan hallitseman maailman ajattelutapa eroavat toisistaan (1. Joh. 5:19). Pietarin sanoista heijastui tälle maailmalle tyypillinen itsekeskeinen asenne. Jeesus kuitenkin tiesi, että Jumala halusi hänen valmistautuvan edessä oleviin kärsimyksiin ja kuolemaan. Jeesus ajatteli Jehovan tavalla ja torjui päättäväisesti maailman ajattelutavan.

3. Miksi on paljon helpompaa ajatella maailman tavalla kuin Jehovan tavalla?

 3 Entä me? Ajattelemmeko Jumalan vai maailman ajatuksia? Kristittyinä pyrimme kaikin tavoin miellyttämään Jumalaa käytöksellämme, mutta entä ajatuksemme? Meidän täytyy tehdä kovasti työtä sen hyväksi, että ajattelutapamme ja näkemyksemme olisivat sopusoinnussa Jumalan näkemysten kanssa. Toisaalta maailman ajatusten omaksuminen ei vaadi minkäänlaista vaivannäköä, sillä maailman henki ympäröi meitä kaikkialla (Ef. 2:2). Lisäksi maailman tapa ajatella voi olla houkutteleva, koska se vetoaa haluumme miellyttää itseämme. On siis paljon helpompaa ajatella maailman tavalla kuin Jehovan tavalla.

4. a) Mitä seuraa siitä, jos annamme maailman muovata ajatteluamme? b) Miten tämä kirjoitus auttaa meitä?

4 Jos annamme maailman muovata ajatteluamme, meistä tulee helposti itsekeskeisiä ja voimme alkaa havitella moraalista riippumattomuutta (Mark. 7:21, 22). Siksi on tärkeää opetella ajattelemaan Jumalan ajatuksia. Tämä kirjoitus auttaa meitä siinä. Tulemme huomaamaan, että eläminen Jumalan ajattelutavan mukaan ei ole liian rajoittavaa vaan päinvastoin hyödyllistä. Saamme myös eväitä siihen, miten voimme välttyä muovautumasta maailman mukaan. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten voimme saada selville Jehovan näkemyksen eri asioista ja tehdä hänen ajatuksistaan omiamme.

MEIDÄN KANNATTAA AJATELLA JEHOVAN TAVALLA

5. Miksi jotkut eivät hyväksy sitä, että heidän ajatteluunsa vaikutettaisiin?

5 Jotkut eivät hyväksy sitä, että heidän ajatteluunsa vaikutettaisiin. He sanovat, että osaavat ajatella omilla aivoillaan. Luultavasti he tarkoittavat sitä, että he haluavat tehdä itse omat ratkaisunsa ja että heillä on siihen oikeus. Kukaan ei saa ohjailla heitä tai puristaa heitä mihinkään tiettyyn muottiin, vaan he haluavat säilyttää yksilöllisyytensä. *

6. a) Millaisen vapauden Jehova on antanut meille? b) Onko vapautemme rajatonta?

6 Merkitseekö Jehovan ajattelutavan omaksuminen sitten sitä, että meidän täytyy luopua kaikista omista mielipiteistämme? 2. Korinttilaiskirjeen 3:17:ssä sanotaan: ”Missä Jehovan henki on, siellä on vapaus.” Jokaisella meistä saa olla oma persoonallisuus, omat kiinnostuksen kohteet ja omat mieltymykset. Jehova on tehnyt meidät sellaisiksi. Vapautemme ei kuitenkaan ole rajatonta. (Lue 1. Pietarin kirjeen 2:16.) Kun mietimme, onko jokin asia oikein vai väärin, Jehova haluaa, että hänen Sanansa ohjaisi ajatteluamme. Onko se liian rajoittavaa, vai voisiko siitä olla meille hyötyä?

7, 8. Onko Jehovan tavalla ajatteleminen liian rajoittavaa? Havainnollista.

7 Asiaa voitaisiin verrata siihen, miten vanhemmat opettavat lapsilleen hyviä arvoja. He saattavat opettaa heille rehellisyyttä, ahkeruutta ja toisten huomioimista. Tämä ei ole liian rajoittavaa. Vanhemmat haluavat, että lapset menestyvät elämässään. Kun lapset aikuistuvat ja muuttavat pois kotoa, he saavat tehdä itse omat valintansa. Jos he päättävät elää oppimiensa hyvien arvojen mukaan,  he todennäköisesti tekevät valintoja, joita heidän ei tarvitse myöhemmin katua. He säästyvät monilta ongelmilta ja huolilta.

8 Hyvien vanhempien tavoin Jehova haluaa lastensa elävän mahdollisimman antoisaa elämää (Jes. 48:17, 18). Siksi hän on antanut meille perusperiaatteita, jotka koskevat moraalista käytöstä ja toisten ihmisten kohtelemista. Hän haluaa, että oppisimme ajattelemaan näistä asioista hänen tavallaan ja elämään hänen arvojensa mukaan. Tämä ei ole liian rajoittavaa, vaan päinvastoin se avartaa ajatteluamme ja syventää näkemystämme (Ps. 92:5; Sananl. 2:1–5; Jes. 55:9). Kun meitä ohjaavat Jehovan ajatukset, ratkaisumme johtavat onnellisuuteen ja myös persoonallisuutemme voi kukoistaa (Ps. 1:2, 3). Jehovan tavalla ajatteleminen on siis todella kannattavaa!

JEHOVAN AJATTELUTAPA ON YLIVERTAINEN

9, 10. Mikä osoittaa, että Jehovan ajattelutapa on ylivertainen maailman näkemyksiin verrattuna?

9 Jehovan palvelijat haluavat mukauttaa näkemyksensä Jehovan ajatteluun myös siitä syystä, että se on ylivertainen maailman näkemyksiin verrattuna. Maailma tarjoaa neuvoja, jotka koskevat muun muassa moraalia, perhe-elämää, ansiotyötä ja uraa. Suuri osa niistä on ristiriidassa Jehovan ajatusten kanssa. Maailma esimerkiksi kannustaa ihmisiä ajattelemaan vain omaa etuaan. Se syöttää sellaista ajatusta, että seksuaalisesti moraaliton käytös on täysin hyväksyttävää. Lisäksi maailma suosittelee usein sitä, että puolisot ottaisivat avioeron tai muuttaisivat erilleen, mikäli se vain tekisi heistä onnellisempia. Tällaiset neuvot ovat vastoin Raamatun opetusta, mutta sopisivatko ne kuitenkin paremmin meidän aikaamme?

10 Jeesus sanoi: ”Viisauden todistavat vanhurskaaksi sen teot.” (Matt. 11:19.) Maailma on ottanut huomattavia edistysaskeleita teknologiassa, mutta onnellisuuden tiellä olevat suuret ongelmat ovat yhä ratkaisematta: esimerkiksi sota, rasismi ja rikollisuus vaivaavat edelleen ihmiskuntaa. Entä suvaitsevaisuus seksuaalimoraaliin liittyvissä asioissa? Monet näkevät, ettei se ole parantanut elämänlaatua vaan pikemminkin johtanut perheiden hajoamiseen, terveysongelmiin ja muihin ikäviin seurauksiin. Toisaalta kristityillä, jotka hyväksyvät Jumalan näkemyksen, on laadukkaampi perhe-elämä ja hyvän moraalin ansiosta parempi terveys. Lisäksi he nauttivat rauhasta, joka yhdistää kaikkia Jehovan palvelijoita ympäri maailman. (Jes. 2:4; Apt. 10:34, 35; 1. Kor. 6:9–11.) Tämä kaikki todistaa, että Jehovan ajattelutapa on ylivertainen.

11. Kuka muovasi Mooseksen ajattelua, ja mitä siitä seurasi?

11 Entisaikoina eläneet uskolliset Jehovan palvelijat ymmärsivät, miten ylivertaisia Jehovan ajatukset ovat. Vaikka Moosekselle ”opetettiin kaikkea egyptiläisten viisautta”, hän tajusi todellisen viisauden tulevan Jumalalta (Apt. 7:22; Ps. 90:12). Siksi hän anoi Jehovalta: ”Saatathan minut tuntemaan tiesi.” (2. Moos. 33:13.) Mooses antoi Jehovan muovata ajatteluaan. Sen ansiosta hän sai palvella aivan erityisellä tavalla Jehovan tarkoituksen hyväksi ja hänet mainitaan Raamatussa uskon esimerkkinä. (Hepr. 11:24–27.)

12. Mihin Paavali vetosi perusteluissaan?

12 Apostoli Paavali oli älykäs ja oppinut mies, joka osasi hepreaa ja kreikkaa (Apt. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Mutta kun oli kyse siitä, oliko jokin asia oikein  vai väärin, hän ei turvautunut maailmalliseen viisauteen vaan vetosi perusteluissaan aina Jumalan sanaan. (Lue Apostolien tekojen 17:2; 1. Korinttilaiskirjeen 2:6, 7, 13.) Sen ansiosta Paavali sai palveluksessa hyviä tuloksia, ja häntä odotti ikuinen palkinto (2. Tim. 4:8).

13. Kuka on vastuussa siitä, miten ajattelemme?

13 Jumalan ajattelu on kiistatta ylivertaista. Hänen normiensa noudattaminen johtaa onnellisuuteen ja menestykseen. Jehova ei kuitenkaan pakota meitä ajattelemaan hänen tavallaan. ”Uskollinen ja ymmärtäväinen orja” ei pyri kontrolloimaan ajatteluamme, eivätkä sitä tee myöskään seurakunnan vanhimmat (Matt. 24:45; 2. Kor. 1:24). Sen sijaan jokaisella meistä on henkilökohtainen vastuu saattaa ajatuksemme sopusointuun Jumalan ajatusten kanssa. Miten siinä voi onnistua?

ÄLÄ ANNA MAAILMAN MUOVATA AJATTELUASI

14, 15. a) Mitä meidän täytyy mietiskellä, jotta oppisimme ajattelemaan Jehovan tavalla? b) Miksi on tärkeää, ettemme päästä mieleemme tämän maailman ajatuksia? Havainnollista.

14 Roomalaiskirjeen 12:2:ssa neuvotaan: ”Älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistamisen avulla voidaksenne koettelemalla todeta Jumalan hyvän ja otollisen ja täydellisen tahdon.” Nämä sanat osoittavat, että ajattelutavan muuttaminen on mahdollista. Voimme oppia ajattelemaan enemmän Jumalan tavalla riippumatta siitä, mikä muovasi näkemyksiämme ennen kuin opimme totuuden. Ajattelutapaamme ovat jossain määrin vaikuttaneet perimä ja menneet kokemuksemme, mutta voimme tietoisesti muuttaa ajatteluamme. Ratkaisevan tärkeää on se, mitä päästämme mieleemme ja mitä päätämme ajatella. Kun mietiskelemme Jehovan ajatuksia, vakuutumme siitä, että hänen näkemyksensä asioista on oikea. Silloin haluamme nähdä asiat hänen tavallaan.

15 Jotta voisimme muuttaa ajattelumme Jehovan ajattelun mukaiseksi, meidän täytyy lakata ”muovautumasta tämän asiainjärjestelmän mukaan”. Siksi emme ota vastaan ajatuksia, jotka ovat ristiriidassa Jumalan näkemysten kanssa. Tämän tärkeyttä voidaan havainnollistaa sillä, millaista ruokaa syömme. Joku voisi päättää kohentaa terveyttään syömällä terveellisesti. Mutta mitä hyötyä siitä olisi, jos hän kuitenkin toistuvasti söisi myös pilaantunutta ruokaa? Vastaavasti Jehovan ajatusten miettimisellä ei olisi paljoakaan arvoa, jos samalla turmelisimme mieltämme tämän maailman ajatuksilla.

16. Miltä meidän täytyy suojella itseämme?

16 Emme tietenkään pysty täysin välttymään maailmallisilta ajatuksilta, sillä emme voi lähteä kirjaimellisesti pois tästä maailmasta. Altistumme niille väkisinkin. (1. Kor. 5:9, 10.) Jo pelkästään kenttätyössä törmäämme moniin vääriin näkemyksiin. Meidän ei kuitenkaan pidä jäädä hautomaan niitä, eikä meidän tarvitse omaksua niitä. Jeesuksen tavoin meidän tulee nopeasti torjua ajatukset, jotka edistävät Saatanan tarkoitusperiä. Lisäksi voimme suojella itseämme niin, ettemme altistuisi maailmalliselle ajattelulle tarpeettomasti. (Lue Sananlaskujen 4:23.)

17. Miten voimme välttyä tarpeettomalta altistumiselta maailmalliselle ajattelulle?

17 Meidän tulee esimerkiksi valita ystävämme viisaasti. Raamattu varoittaa, että jos ystävystymme läheisesti sellaisten kanssa, jotka eivät ole Jehovan  palvelijoita, heidän ajattelutapansa voi tarttua meihin. (Sananl. 13:20; 1. Kor. 15:12, 32, 33.) Meidän täytyy valita myös ajanvietteemme huolellisesti. Evoluutioteoria, väkivalta ja moraalittomuus ovat suosittuja viihteen aineksia. Kun hylkäämme tällaisen viihteen, mielemme ei myrkyty ajatuksilla, jotka ovat ”Jumalan tuntemusta vastaan” (2. Kor. 10:5).

Autammeko lapsiamme varomaan viihdettä, jolla on heihin huono vaikutus? (Ks. kpl:t 18–19.)

18, 19. a) Mitä meidän tulee erityisesti varoa? Kerro esimerkkejä. b) Mitä meidän tulisi kysyä itseltämme ja miksi?

18 Meidän on tärkeää tunnistaa ja torjua myös sellainen maailmallinen ajattelu, jota tarjoillaan meille salakavalasti. Esimerkiksi joissakin uutisraporteissa edistetään poliittisia mielipiteitä. Kevyemmässä uutisaineistossa ja ajankohtaisohjelmissa voidaan esitellä maailmallisia tavoitteita ja saavutuksia houkuttelevassa valossa. Joissakin elokuvissa ja kirjoissa ihannoidaan sellaista ajattelutapaa, joka nostaa oman tai perheen edun kaiken muun yläpuolelle. Tällaiset ajatukset eivät käy yksiin Raamatun kanssa, jonka mukaan perheemme ja me itse olemme aidosti onnellisia vain jos rakastamme ennen kaikkea Jehovaa (Matt. 22:36–39). Myös jotkin lastenkirjat ja -ohjelmat, jotka muutoin ovat sopivia, voivat vaivihkaa opettaa lapsille vääränlaista käyttäytymistä.

19 Tämä ei tarkoita, että kaikki viihde olisi turmelevaa. Meidän on kuitenkin hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä: Tunnistanko maailmalliset ajatukset silloinkin kun ne esitetään salakavalasti? Suojelenko lapsiani – ja myös itseäni – tietyiltä ohjelmilta tai kirjoilta? Autanko lapsiani omaksumaan maailman tyrkyttämien ajatusten sijasta Jehovan näkemyksen? Voimme välttää ”muovautumasta tämän asiainjärjestelmän mukaan”, kun osaamme erottaa Jumalan ajatukset ja tämän maailman ajatukset toisistaan.

KUKA MUOVAA AJATTELUASI?

20. Mistä riippuu, muovaako meitä Jehova vai maailma?

20 Pidä mielessäsi, että on olemassa kaksi pääasiallista tiedon lähdettä: Jehova ja Saatanan hallinnassa oleva maailma. Kumman sinä annat muovata itseäsi? Sinua muovaa se, jolta otat vastaan tietoa. Jos hyväksymme maailman näkemykset, ne saavat meidät ajattelemaan ja käyttäytymään maailman ihmisille ominaisella tavalla. Siksi meidän on hyvin tärkeää olla tarkkoja siinä, mitä katsomme, luemme, kuuntelemme ja mietimme.

21. Mitä seuraavassa kirjoituksessa käsitellään?

21 Mikäli haluamme ajatella Jehovan tavalla, meidän täytyy varjella mieltämme turmelevilta ajatuksilta. Se ei kuitenkaan vielä riitä, kuten olemme tästä kirjoituksesta oppineet. Meidän täytyy myös ruokkia mieltämme Jumalan ajatuksilla ja tehdä niistä omiamme. Seuraavasta kirjoituksesta saamme tietää, miten se tapahtuu.

^ kpl 5 Todellisuudessa itsenäisinkään ajattelija ei pysty estämään sitä, että muut vaikuttavat häneen. Olipa kyse jostain syvällisestä asiasta, kuten siitä, mitä ajattelemme elämän alkuperästä, tai jostain pienemmästä asiasta, kuten pukeutumistyylistämme, toiset vaikuttavat meihin ainakin jossain määrin. Voimme kuitenkin valita, kenen annamme vaikuttaa itseemme.