Miksi apostoli Paavali kuvataan Jehovan todistajien julkaisuissa kaljuksi tai harvahiuksiseksi?

Kukaan ei voi nykyään sanoa varmasti, miltä Paavali näytti. Julkaisujemme piirrokset ja maalaukset hänestä eivät perustu arkeologisiin todisteisiin, vaan ne ovat taiteilijoiden luomuksia.

Paavalin ulkonäöstä on kuitenkin olemassa joitakin viitteitä. Esimerkiksi Vartiotornissa 1. 3.1902 (engl.) sanottiin: ”Paavalin ulkoisesta olemuksesta on sanottava seuraavaa: – – Teoksessa Acta Pauli et Theclae – –, joka on kirjoitettu noin vuonna 150, on luultavasti paras, luotettavaan perimätietoon perustuva kuvaus Paavalista. Siinä kerrotaan, että hän oli ’pienikokoinen, kaljupäinen, vääräsäärinen ja vankkarakenteinen’ ja että ’hänellä oli yhteen kasvaneet kulmakarvat ja pitkähkö nenä’.”

Tietosanakirjassa The Oxford Dictionary of the Christian Church (vuoden 1997 laitos) sanotaan tästä vanhasta tekstistä seuraavasti: ”Ei ole mahdotonta, että – – [se] sisältää joitakin historiallisia tosiasioita.” Varhaisina vuosisatoina Acta Pauli et Theclaeta pidettiin suuressa arvossa, minkä vahvistaa se, että siitä on olemassa 80 kreikankielistä käsikirjoitusta sekä muunkielisiä käännöksiä. Julkaisujemme kuvat Paavalista ovat siis sopusoinnussa sen kanssa, miltä hän joidenkin vanhojen tietolähteiden mukaan näytti.

Paavalin palveluksen aikana jotkut kritisoivat häntä sanoen, että ”hänen henkilökohtainen läsnäolonsa oli heikkoa ja hänen puheensa täysin mitätöntä” (2. Kor. 10:10). Paavalista puhuttaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että on paljon merkittävämpiä asioita kuin hänen ulkonäkönsä. Meidän ei tule unohtaa, että Paavali tuli kristityksi Jeesukselta saamansa yliluonnollisen näyn johdosta. Lisäksi on syytä muistaa, mitä Paavali sai aikaan ”[Kristukselle] valittuna astiana”, jonka tehtävänä oli ”kantaa – – [hänen] nimeään kansakunnille” (Apt. 9:3–5, 15; 22:6–8). Paavali myös kirjoitti Jehovan hengen ohjauksessa Raamatun kirjoja, joiden lukemisesta on meille paljon hyötyä.

Paavali ei ylpeillyt sillä, mitä hän oli tehnyt ennen kristityksi tuloaan, eikä hän kuvaillut ulkonäköään (Apt. 26:4, 5; Fil. 3:4–6). Hän sanoi: ”Minä olen vähäisin apostoleista enkä ole kelvollinen siihen, että minua kutsuttaisiin apostoliksi.” (1. Kor. 15:9.) Myöhemmin hän kirjoitti: ”Minulle, kaikista pyhistä vähäisintä vähäisemmälle, annettiin tämä ansaitsematon hyvyys julistaakseni kansakunnille hyvää uutista Kristuksen pohjattomasta rikkaudesta.” (Ef. 3:8.) Sanoma, jota Paavali julisti, oli varmasti paljon tärkeämpi kuin hänen ulkonäkönsä.