Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

Nykyisessä täyttymyksessä mies, jolla on sihteerin mustesarvi, edustaa Jeesusta Kristusta. Näkymättömänä ihmissilmille hän merkitsee ne, jotka tulevat säilymään elossa.

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Keitä edustavat Hesekielin näyssä mies, jolla on sihteerin mustesarvi, ja kuusi miestä, joilla on murskaamisaseet?

He edustavat taivaallisia joukkoja, jotka osallistuivat Jerusalemin tuhoamiseen ja jotka tulevat osallistumaan myös Saatanan jumalattoman järjestelmän tuhoamiseen Harmagedonissa. Miksi tämä tarkennettu näkemys on järkevä?

Sen jälkeen kun Hesekiel oli ollut todistamassa, millaista pahuutta harjoitettiin luopio-Jerusalemissa ennen kuin se tuhottiin vuonna 607 eaa., hänelle annettiin näky sen tuhoon johtavista tapahtumista. Hän näki kuusi miestä, joilla oli murskaamisaseet. Lisäksi hän huomasi heidän joukossaan ”pellavapukuisen miehen”, jolla oli ”sihteerin mustesarvi”. (Hes. 8:6–12; 9:2, 3.) Tätä miestä käskettiin: ”Kulje kaupungin keskitse, – – ja sinun on pantava merkki niiden ihmisten otsaan, jotka huokailevat ja voihkivat kaikkia sen keskuudessa tehtäviä inhottavuuksia.” Sitten miesten, joilla oli murskaamisaseet, käskettiin tappaa kaupungista kaikki ihmiset, joissa ei ollut merkkiä. (Hes. 9:4–7.) Mitä tämä näky opettaa meille, ja kuka on mies, jolla on sihteerin mustesarvi?

Hesekiel sai tämän näyn vuonna 612 eaa., ja se täyttyi ensimmäistä kertaa viisi vuotta myöhemmin Babylonian armeijan tuhotessa Jerusalemin. Vaikka pakanallisten babylonialaisten sallittiin aiheuttaa tuo tuho, he panivat todellisuudessa toimeen Jehovan tuomion (Jer. 25:9, 15–18). Jehova rankaisi heidän välityksellään luopiokansaansa. Tuho ei kuitenkaan ollut mielivaltainen: vanhurskaita ei hävitetty jumalattomien mukana. Rakkaudessaan Jehova mahdollisti pelastuksen niille juutalaisille, jotka eivät ottaneet osaa kaupungissa harjoitettaviin inhottavuuksiin.

Hesekiel ei osallistunut sen enempää merkitsemistyöhön kuin tuhon toimeenpanemiseenkaan. Sen sijaan tuomion täytäntöönpanoa ohjasivat enkelit. Tämän profetian avulla voimme nähdä, mitä tapahtui kulissien takana, itse taivaassa. Jehova oli määrännyt enkelinsä paitsi järjestämään jumalattomien tuhoamisen myös erottelemaan vanhurskaat elossasäilymistä varten. *

Aikaisemmin julkaisuissamme on selitetty, että tämän näyn nykyisessä täyttymyksessä mies, jolla on sihteerin mustesarvi, edustaa voideltua jäännöstä. Ajateltiin, että kaikki, jotka suhtautuvat suopeasti saarnaamaamme sanomaan, merkittäisiin elossasäilymistä varten tänä aikana. Viime vuosina on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että tätä selitystä on tarpeen korjata. Matteuksen 25:31–33:n perusteella ymmärrämme, että Jeesus tuomitsee ihmiset. Hän langettaa lopullisen tuomionsa suuren ahdistuksen aikana. Silloin hän erottaa toisistaan lampaankaltaiset, jotka säilyvät elossa, ja vuohenkaltaiset, jotka tuhotaan.

Mitä opetuksia voimme tämän korjatun näkemyksen valossa poimia Hesekielin näystä? Niitä on ainakin viisi:

  1. Jerusalemin tuhoa edeltäneenä aikana Hesekiel toimi vartiomiehenä samoin kuin Jeremia ja ennen heitä elänyt Jesaja. Nykyään Jehova ravitsee kansaansa ja varoittaa ihmisiä ennen suuren ahdistuksen puhkeamista voideltujen palvelijoidensa pienen ryhmän välityksellä. Kaikki Kristuksen palvelusväkeen kuuluvat osallistuvat puolestaan tämän varoitussanoman kaiuttamiseen. (Matt. 24:45–47.)

  2. Hesekiel ei ollut mukana niiden varsinaisessa merkitsemisessä, jotka tulevat säilymään elossa. Siihen eivät osallistu myöskään nykyiset Jumalan palvelijat. He ainoastaan välittävät Jehovan  sanoman. Tätä saarnaamistyötä tehdään enkelien ohjauksessa. (Ilm. 14:6.)

  3. Hesekielin päivinä kukaan ei saanut kirjaimellista merkkiä otsaansa. Sama pitää paikkansa nykyään. Mitä ihmisten on tehtävä, jotta he saisivat vertauskuvallisen merkin elossasäilymistä varten? Heidän on otettava vastaan parhaillaan saarnattava sanoma, puettava ylleen kristillinen persoonallisuus, vihkiydyttävä Jehovalle ja tuettava uskollisesti Kristuksen veljiä (Matt. 25:35–40). Näin toimivat saavat merkin siitä, että he tulevat säilymään elossa suuresta ahdistuksesta.

  4. Nykyisessä täyttymyksessä mies, jolla on sihteerin mustesarvi, edustaa Jeesusta Kristusta. Näkymättömänä ihmissilmille hän merkitsee ne, jotka tulevat säilymään elossa. Suureen joukkoon kuuluvat saavat merkkinsä, kun heidät tuomitaan lampaiksi suuren ahdistuksen aikana. Näin he saavat mahdollisuuden elää ikuisesti täällä maan päällä. (Matt. 25:34, 46.) *

  5. Nykyisessä täyttymyksessä kuusi miestä, joilla on murskaamisaseet, edustavat Jeesuksen taivaallisia armeijoita ja Jeesusta itseään niiden johtajana. He tulevat pian tuhoamaan kansakunnat ja kaiken pahuuden (Hes. 9:2, 6, 7; Ilm. 19:11–21).

Näiden arvokkaiden opetusten ymmärtäminen vahvistaa luottamustamme siihen, että Jehova ei tuhoa vanhurskaita yhdessä jumalattomien kanssa (2. Piet. 2:9; 3:9). Se muistuttaa meitä myös siitä, miten tärkeää saarnaamistyö on tänä aikana. Jokaisen täytyy kuulla varoitus ennen kuin loppu tulee! (Matt. 24:14.)

^ kpl 6 Vaikka esimerkiksi Baruk (Jeremian sihteeri), etiopialainen Ebed-Melek ja rekabilaiset eivät saaneet näkyvää merkkiä otsaansa, heidän henkensä säästettiin (Jer. 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5). He saivat vertauskuvallisen merkin takeeksi siitä, että he säilyisivät elossa.

^ kpl 12 Uskollisten voideltujen ei tarvitse saada tätä merkkiä pelastuakseen. Sen sijaan heidät sinetöidään lopullisesti joko ennen kuolemaansa tai ennen suuren ahdistuksen puhkeamista (Ilm. 7:1, 3).