Mitä merkitsee se, että apostoli Paavali ”temmattiin – – kolmanteen taivaaseen” ja ”paratiisiin”? (2. Kor. 12:2–4.)

Paavali kertoo 2. Korinttilaiskirjeen 12:2, 3:ssa miehestä, joka ”temmattiin – – kolmanteen taivaaseen”. Kuka tämä mies oli? Kirjoittaessaan Korintin seurakunnalle Paavali tähdensi, että Jumala käytti häntä apostolina (2. Kor. 11:5, 23). Sitten hän mainitsi ”Herran yliluonnolliset näyt ja ilmestykset”. Paavali ei tässä yhteydessä puhunut muista veljistä. Siksi on järkevää ajatella, että kun hän puhui miehestä, joka oli saanut näkyjä ja ilmestyksiä, hän tarkoitti itseään. (2. Kor. 12:1, 5.)

Mies, joka ”temmattiin – – kolmanteen taivaaseen” ja ”temmattiin paratiisiin”, oli siis Paavali (2. Kor. 12:2–4). Hän käytti sanaa ”ilmestykset”, mistä voidaan päätellä, että hän kertoi jostain sellaisesta, mikä toteutuisi tulevaisuudessa.

Mitä Paavali tarkoitti ”kolmannella taivaalla”?

Raamatussa sanalla ”taivas” voidaan tarkoittaa kirjaimellista taivasta (1. Moos. 11:4; 27:28; Matt. 6:26). Mutta tätä sanaa käytetään muillakin tavoilla. Joskus se merkitsee ihmisten hallitusvaltaa (Dan. 4:20–22). Tai sillä voidaan tarkoittaa Jumalan hallitusvaltaa, jota hän käyttää esimerkiksi valtakuntansa välityksellä (Ilm. 21:1).

Missä mielessä Paavali näki ”kolmannen taivaan”? Joskus Raamatussa toistetaan jokin asia kolme kertaa, koska se tuo sanomaan lisää painokkuutta ja voimaa (Jes. 6:3; Hes. 21:27; Ilm. 4:8). Kun Paavali puhui ”kolmannesta taivaasta”, hän nähtävästi kiinnitti huomiota korkeimpaan ja ylivertaiseen hallintomuotoon: messiaaniseen valtakuntaan, jonka johdossa ovat Jeesus Kristus ja hänen 144 000 hallitsijatoveriaan. Tämä valtakunta on sama asia kuin Jumalan lupaamat ”uudet taivaat”, joita apostoli Pietarin mukaan odotamme (2. Piet. 3:13).

Entä mitä on sanottava Paavalin mainitsemasta ”paratiisista”?

Myös sanalla ”paratiisi” on eri merkityksiä: 1) Paratiisi oli ihmisen alkuperäinen koti. Siksi on loogista, että ”paratiisilla” voidaan tarkoittaa kirjaimellista, maanpäällistä paratiisia, joka on vielä edessäpäin. 2) Se voi merkitä hengellistä tilaa, joka Jumalan kansalla on tulevassa uudessa maailmassa. 3) Se voi tarkoittaa myös onnellisia olosuhteita, jotka vallitsevat taivaassa, ”Jumalan paratiisissa”, josta puhutaan Ilmestyksen 2:7:ssä. (Ks. Vartiotorni 15. 7.2015 s. 8–9 kpl 8.)

Paavalilla oli mahdollisesti mielessään nämä kaikki kolme merkitystä, kun hän kuvaili kokemustaan 2. Korinttilaiskirjeen 12:4:ssä.

Kerrataanpa vielä:

2. Korinttilaiskirjeen 12:2:ssa mainittu ”kolmas taivas” on todennäköisesti messiaaninen valtakunta, jonka johdossa ovat Jeesus Kristus ja 144 000. Siitä käytetään myös nimitystä ”uudet taivaat” (2. Piet. 3:13).

Se on ”kolmas taivas”, koska valtakunta on korkein ja ylivertainen hallintomuoto.

”Paratiisi”, johon Paavali ”temmattiin” näyssä, tarkoittaa todennäköisesti 1) kirjaimellista paratiisia, joka on maan päällä tulevaisuudessa, 2) tulevaisuudessa vallitsevaa hengellistä paratiisia, joka on laajempi kuin nykyinen hengellinen paratiisi, ja 3) taivaassa olevaa ”Jumalan paratiisia”. Nämä kaikki ovat yhtä aikaa todellisuutta uudessa maailmassa.

Tuleva uusi maailma käsittää siis sekä ”uudet taivaat” että ”uuden maan”. Tähän uuteen järjestelyyn kuuluvat Jumalan valtakunta, joka hallitsee taivaassa, ja ihmiset, jotka palvelevat Jumalaa paratiisimaassa.