”Viimeisestä Aadamista tuli elämää antava henki.” (1. KOR. 15:45)

LAULUT: 151, 147

1–3. a) Mikä on yksi uskomme kulmakivistä? b) Miksi ylösnousemusopetus on hyvin tärkeä? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

MITÄ vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin, mitkä ovat Raamatun keskeisiä opetuksia, joihin uskosi perustuu? Sanoisit varmasti, että Jehova on Luoja ja Elämänantaja. Kertoisit todennäköisesti uskovasi Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli lunnaina. Puhuisit mielelläsi myös maanpäällisestä paratiisista, jossa Jumalan palvelijat tulevat elämään ikuisesti. Mutta sanoisitko myös, että Raamatun tärkeimpiin opetuksiin kuuluu ylösnousemus?

2 Vaikka toivoisimme itse säilyvämme elossa suuresta ahdistuksesta ja elävämme maan päällä ikuisesti, ylösnousemusopetus on meille hyvin tärkeä. Apostoli Paavali osoitti, miksi se on yksi uskomme kulmakivistä. Hän sanoi: ”Jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty.” Ellei Kristusta olisi herätetty kuolleista, hän ei hallitsisi Kuninkaana ja hänen hallinnostaan puhuminen olisi turhaa. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 15:12–19.) Me kuitenkin tiedämme, että Jeesus herätettiin kuolleista. Olemme erilaisia kuin juutalaiset saddukeukset, jotka eivät uskoneet, että kuolleet herätetään. Uskomme lujasti ylösnousemukseen, vaikka meitä sen vuoksi  pilkattaisiin. (Mark. 12:18; Apt. 4:2, 3; 17:32; 23:6–8.)

3 Paavali sanoi, että opetus ”kuolleiden ylösnousemuksesta” kuuluu ”Kristusta koskevaan alkeisoppiin” (Hepr. 6:1, 2). Hän painotti sitä, että hän itse uskoi ylösnousemukseen (Apt. 24:10, 15, 24, 25). Vaikka ylösnousemus on ”alkeisoppi”, yksi ”Jumalan pyhien julistusten alkeisasioista”, se ei ole mikään yksinkertainen opetus vaan vaatii syvällistä tutkimista (Hepr. 5:12). Miksi?

4. Mitä kysymyksiä ylösnousemuksesta voi herätä?

4 Kun ihmiset alkavat tutkia Raamattua, useimmat tutustuvat kertomuksiin jo tapahtuneista ylösnousemuksista, muun muassa Lasaruksen kuolleista herättämiseen. He saavat tietää, että Abraham, Job ja Daniel luottivat siihen, että kuolleet herätetään eloon tulevaisuudessa. Mutta miten perustelisit sitä, että lupaukset ylösnousemuksesta ovat luotettavia, vaikka ne annettiin satoja vuosia sitten? Entä kerrotaanko Raamatussa, milloin ylösnousemus tapahtuu? Vastaukset näihin kysymyksiin vahvistavat uskoamme.

YLÖSNOUSEMUS JOKA ENNUSTETTIIN SATOJA VUOSIA ETUKÄTEEN

5. Mitä tarkastelemme ensin?

5 Pystymme ehkä kuvittelemaan, että joku äskettäin kuollut ihminen herätetään eloon (Joh. 11:11; Apt. 20:9, 10). Mutta voimmeko luottaa siihen, että ihminen herätetään kuolleista, jos lupaus siitä on annettu satoja vuosia aiemmin? Voimmeko uskoa, että ylösnousemuslupaus toteutuu, onpa ihminen kuollut aivan hiljattain tai jo kauan aikaa sitten? Todellisuudessa sinä uskot ylösnousemukseen, josta annettiin lupaus satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Kenen ylösnousemus se oli? Ja miten se liittyy tulevaan ylösnousemukseen, jota odotat?

6. Miten Jeesus liittyi psalmin 118 täyttymykseen?

6 Tarkastelemme nyt ylösnousemusta, joka ennustettiin kauan etukäteen. Tämä ennustus on psalmissa 118, jonka ajatellaan olevan Daavidin käsialaa. Siinä on seuraava pyyntö: ”Jehova, pelastathan toki. – – Siunattu olkoon Hän, joka tulee Jehovan nimessä.” Ehkä muistatkin, että ihmiset lainasivat tätä Messiasta koskevaa ennustusta, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin vähän ennen kuolemaansa 9. nisankuuta. (Ps. 118:25, 26; Matt. 21:7–9.) Mutta miten tässä profeetallisessa psalmissa viitattiin ylösnousemukseen, joka tapahtuisi vuosien kuluttua tulevaisuudessa? Huomaa, että siinä sanottiin myös: ”Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut pääkulmakiveksi.” (Ps. 118:22.)

”Rakentajat hylkäsivät” Messiaan. (Ks. kpl 7.)

7. Miten juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen?

7 ”Rakentajat” eli juutalaiset johtajat hylkäsivät Messiaan. He eivät ainoastaan kääntäneet Jeesukselle selkäänsä tai kieltäytyneet tunnustamasta häntä Kristukseksi. Monet juutalaiset hylkäsivät hänet vaatimalla, että hänet surmattaisiin (Luuk. 23:18–23). He olivat osasyyllisiä Jeesuksen kuolemaan.

Jeesus herätettiin kuolleista, ja hänestä tuli ”pääkulmakivi”. (Ks. kpl:t 8–9.)

8. Miten on mahdollista, että Jeesuksesta tuli ”pääkulmakivi”?

8 Miten Jeesuksesta voisi tulla ”pääkulmakivi”, jos hänet hylättiin ja tapettiin? Se voisi tapahtua vain siten, että hänet herätettäisiin jälleen eloon. Jeesus selvensi asiaa, kun hän kertoi vertauksen viinitarhan viljelijöistä. He kohtelivat kaltoin omistajan lähettämiä miehiä aivan niin kuin israelilaiset olivat kohdelleet huonosti Jumalan lähettämiä profeettoja. Lopulta omistaja lähetti viljelijöiden luokse rakkaan poikansa ja perillisensä. Ottivatko he hänet hyvin vastaan?  Kaukana siitä! Viljelijät menivät niin pitkälle, että he tappoivat hänet. Vertauksen jälkeen Jeesus lainasi psalmissa 118:22 olevaa ennustusta. (Luuk. 20:9–17.) Apostoli Pietari lainasi samaa jaetta, kun hän puhui Jerusalemiin kokoontuneille juutalaisille ”hallitusmiehille ja vanhimmille ja kirjanoppineille”. Hän kertoi ”Jeesuksesta Kristuksesta, Nasaretilaisesta”, jonka he ”panivat paaluun mutta jonka Jumala herätti kuolleista”. Sitten Pietari sanoi suoraan: ”Tämä on ’se kivi, jota te rakentajat piditte merkityksettömänä mutta josta on tullut pääkulmakivi’.” (Apt. 3:15; 4:5–11; 1. Piet. 2:5–7.)

9. Mitä merkittävää ennustettiin psalmissa 118:22?

9 Psalmissa 118:22 olevat profeetalliset sanat tosiaan osoittivat satoja vuosia etukäteen, että tulisi tapahtumaan ylösnousemus. Messias hylättäisiin ja hän kuolisi, mutta hänet herätettäisiin eloon ja hänestä tulisi pääkulmakivi. Kun Jumalan Poika herätettiin kuolleista, hänestä tuli se, jonka ”nimen – – välityksellä meidän täytyy pelastautua”. (Apt. 4:12; Ef. 1:20.)

10. a) Mitä psalmissa 16:10 ennustettiin? b) Miksi voimme olla varmoja, että psalmi 16:10 ei täyttynyt Daavidissa?

10 Eräs jae, jossa puhutaan ylösnousemuksesta, täyttyi yli tuhat vuotta sen kirjoittamisesta. Tämän tulisi vahvistaa luottamustasi siihen, että ylösnousemus voi tapahtua kauan sen jälkeen, kun se on ennustettu tai luvattu. Psalmissa 16 Daavid kirjoitti: ”Sinä et jätä sieluani Šeoliin. Sinä et salli uskollisesi nähdä hautakuoppaa.” (Ps. 16:10.) Daavid ei tarkoittanut, että hän itse ei koskaan kuolisi tai joutuisi ihmiskunnan yhteiseen hautaan. Raamatusta käy selvästi ilmi, että Daavid vanheni ja kuoli. Hän ”meni lepoon esi-isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin”. (1. Kun. 2:1, 10.) Kenestä psalmissa 16:10 sitten puhutaan?

11. Milloin Pietari selitti psalmia 16:10?

11 Meidän ei tarvitse arvailla, ketä psalmissa 16:10 tarkoitetaan. Pietari kertoi vastauksen yli tuhat vuotta sen jälkeen, kun tämä psalmi kirjoitettiin. Joitakin viikkoja Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen hän piti puheen tuhansille juutalaisille ja juutalaisuuteen kääntyneille. (Lue Apostolien tekojen 2:29–32.) Hän totesi, että Daavid tosiaan kuoli ja että hänet haudattiin. Pietarin kuulijat tiesivät sen. Pietari jatkoi, että Daavid ”puhui ennalta nähden Kristuksen [tulevan Messiaan] ylösnousemuksesta”. Raamattu ei kerro, että kukaan kuulijoista olisi kiistänyt tätä ajatusta.

12. Miten psalmi 16:10 täyttyi, ja mitä se vakuuttaa meille ylösnousemuslupauksesta?

12 Pietari jatkoi todisteluaan lainaamalla Daavidin sanoja psalmista 110:1. (Lue Apostolien tekojen 2:33–36.) Raamatun kirjoituksiin pohjautuva Pietarin perustelu auttoi tätä suurta kuulijakuntaa vakuuttumaan siitä, että Jeesus oli ”sekä Herra että Kristus”. Lisäksi kuulijat ymmärsivät, että psalmi 16:10 täyttyi, kun Jeesus herätettiin kuolleista. Myöhemmin apostoli Paavali käytti samaa vakuuttavaa perustelua, kun hän puhui juutalaisille Pisidiassa sijaitsevassa Antiokian kaupungissa. Hänen todistelunsa teki heihin vaikutuksen, ja he halusivat kuulla lisää. (Lue Apostolien tekojen 13:32–37, 42.) Sen pitäisi vakuuttaa myös meille, että nämä psalmeissa olevat ennustukset tulevasta ylösnousemuksesta olivat luotettavia, vaikka ne täyttyivät vasta satojen vuosien kuluttua niiden kirjoittamisesta.

YLÖSNOUSEMUS – MILLOIN?

13. Mitä kysymyksiä ylösnousemuksesta voidaan esittää?

13 On rohkaisevaa tietää, että ylösnousemus  voi tapahtua satojen vuosien kuluttua lupauksen antamisesta. Silti joku voisi kysyä: Tarkoittaako tämä sitä, että minun täytyy odottaa pitkään ennen kuin näen kuolleita läheisiäni? Milloin ylösnousemus, jota minä odotan, tapahtuu? Jeesus sanoi apostoleille, että oli asioita, joita he eivät tienneet eivätkä edes voineet tietää. On olemassa aikoja ja ajanjaksoja, ”jotka Isä on omassa tuomiovallassaan asettanut”. (Apt. 1:6, 7; Joh. 16:12.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei meillä olisi mitään tietoa ylösnousemuksen ajankohdasta.

14. Miten Jeesuksen ylösnousemus erosi aiemmista ylösnousemuksista?

14 Jeesuksen ylösnousemus on kaikkein tärkein ylösnousemus, josta Raamatussa kerrotaan. Jos häntä ei olisi herätetty kuolleista, kenelläkään meistä ei olisi toivoa nähdä kuolleita läheisiämme uudelleen. Ne, jotka herätettiin kuolleista ennen Jeesusta, esimerkiksi Elian ja Elisan herättämät ihmiset, eivät eläneet ikuisesti. He kuolivat ja ”näkivät turmeltumisen” – heidän ruumiinsa maatui haudassa. Toisaalta Jeesus ”on nyt herätetty kuolleista, hän ei enää kuole; kuolema ei enää ole hänen herransa”. Hän elää taivaassa ”aina ja ikuisesti” eikä koskaan ”näe turmeltumista”. (Room. 6:9; Ilm. 1:5, 18; Kol. 1:18; 1. Piet. 3:18.)

15. Miksi Jeesusta sanotaan ”ensi hedelmäksi”?

15 Jeesuksen ylösnousemus oli ensimmäinen laatuaan ja kaikkein tärkein ylösnousemus (Apt. 26:23). Hän ei kuitenkaan ole ainoa, joka herätetään taivaaseen henkiolennoksi. Jeesus vakuutti uskollisille apostoleille, että he tulisivat hallitsemaan hänen kanssaan taivaassa (Luuk. 22:28–30). Ennen kuin heidät palkittaisiin tällä tavalla, heidän pitäisi kuolla. Sen jälkeen heidät voitaisiin Jeesuksen tavoin herättää eloon henkiruumiissa. Paavali kirjoitti, että ”Kristus on herätetty kuolleista, ensi hedelmänä niistä, jotka ovat nukahtaneet pois”. Hän selitti, että olisi myös muita, jotka herätettäisiin taivaaseen, ja sanoi: ”Kukin omassa luokassaan: Kristus ensi hedelmänä, sen jälkeen Kristukselle kuuluvat hänen läsnäolonsa aikana.” (1. Kor. 15:20, 23.)

16. Mitä tiedämme taivaallisen ylösnousemuksen ajankohdasta?

16 Paavalin sanat antavat viitteen taivaallisen ylösnousemuksen ajankohdasta. Se tapahtuisi Jeesuksen läsnäolon aikana. Jehovan todistajat ovat jo kauan ymmärtäneet Raamatun perusteella, että olemme eläneet Jeesuksen luvatun läsnäolon aikaa vuodesta 1914 lähtien. Tämä läsnäolo jatkuu edelleen, ja nykyisen pahan maailman loppu on hyvin lähellä.

17, 18. Mitä joillekin voidelluille tapahtuu Kristuksen läsnäolon aikana?

 17 Raamatussa kerrotaan muutakin taivaallisesta ylösnousemuksesta. Paavali kirjoitti: ”Emme tahdo teidän olevan tietämättömiä niistä, jotka nukkuvat kuolemassa – –. Sillä jos uskomme, että Jeesus kuoli ja nousi jälleen, niin samoin Jumala tuo myös – – poisnukahtaneet hänen ohellaan. – – me elossa olevat, jotka säilymme Herran läsnäoloon, emme millään tavoin tule edeltämään niitä, jotka ovat nukahtaneet pois, sillä Herra itse laskeutuu taivaasta käskyhuudon – – kuuluessa, ja ne, jotka ovat kuolleita Kristuksen yhteydessä, nousevat ensin. Jälkeenpäin meidät elossa olevat, jotka säilymme, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan ilmaan, ja näin me tulemme aina olemaan Herran kanssa.” (1. Tess. 4:13–17.)

18 Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuisi jolloinkin Kristuksen ”läsnäolon” alkamisen jälkeen. Voidellut, jotka elävät maan päällä suuren ahdistuksen aikana, ”temmataan – – pilvissä”. Ne jotka ”temmataan”, eivät ”nukahda kuolemaan” siinä merkityksessä, että he olisivat kauan kuoleman unessa. Heidät ”kaikki muutetaan, tuokiossa, silmänräpäyksessä, viimeisen trumpetin aikaan”. (1. Kor. 15:51, 52; Matt. 24:31.)

19. Mikä ”parempi ylösnousemus” on edessäpäin?

19 Useimmat nykyajan uskolliset kristityt eivät ole voideltuja, eikä heitä ole kutsuttu taivaaseen palvelemaan Kristuksen kanssa. Sen sijaan he odottavat ”Jehovan päivää”, jolloin tämä paha maailma loppuu. Kukaan ei tiedä täsmälleen, milloin loppu tulee, mutta todisteet osoittavat, että se on lähellä. (1. Tess. 5:1–3.) Sen jälkeen tapahtuu toisenlainen ylösnousemus: ylösnousemus paratiisiin maan päälle. Kuolleista herätettävillä on mahdollisuus tulla täydellisiksi ihmisiksi, eikä heidän tarvitse kuolla enää koskaan. Tämä ylösnousemus on varmasti ”parempi ylösnousemus” kuin oli niiden, jotka herätettiin menneisyydessä, sillä he kuolivat aikanaan uudestaan (Hepr. 11:35).

20. Miksi voimme luottaa siihen, että ylösnousemus tulee olemaan järjestyksellinen?

20 Raamatussa kerrotaan, että ne, jotka saavat taivaallisen ylösnousemuksen, herätetään ”kukin omassa luokassaan” (1. Kor. 15:23). Voimme luottaa siihen, että myös maallinen ylösnousemus etenee järjestyksellisesti. Herätetäänkö hiljattain kuolleet Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden alussa, ja ovatko heille tutut ihmiset vastaanottamassa heitä? Herätetäänkö johtamistaitoiset entisajan uskolliset miehet aikaisessa vaiheessa, niin että he voivat olla organisoimassa Jumalan kansaa uudessa maailmassa? Entä ne, jotka eivät ole koskaan palvelleet Jehovaa? Milloin ja mihin heidät herätetään? Monia kysymyksiä voidaan esittää, mutta meidän ei tarvitse kantaa niistä huolta nyt. On parempi vain odottaa kärsivällisesti. On jännittävää nähdä, miten Jehova hoitaa asiat.

21. Mikä ”Jumalaan kohdistuva toivo” sinulla on?

21 Nyt on aika lujittaa uskoa Jehovaan. Hän on Jeesuksen välityksellä luvannut, että hänen muistissaan olevat kuolleet herätetään eloon (Joh. 5:28, 29; 11:23). Jehova pystyy herättämään kuolleet, ja Jeesus vahvisti sen, kun hän sanoi, että Abraham, Iisak ja Jaakob ”ovat eläviä” Jehovalle (Luuk. 20:37, 38). Voimme siis yhtyä seuraaviin Paavalin sanoihin: ”Minulla on Jumalaan kohdistuva toivo – –, että tulee olemaan ylösnousemus.” (Apt. 24:15.)