”He omistautuivat jatkuvasti – – keskinäiseen osallisuuteen.” (APT. 2:42)

LAULUT: 20, 119

1–3. a) Miten kristityt ovat osoittaneet, että he kokoontuvat mielellään yhteen? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Mitä tässä artikkelissa käsitellään?

KUN Corinna oli vasta 17-vuotias, hänen äitinsä pidätettiin ja lähetettiin Neuvostoliitossa sijaitsevalle työleirille. Myöhemmin Corinna itse karkotettiin Siperiaan, tuhansien kilometrien päähän kodistaan. Häntä kohdeltiin kuin orjaa, ja hänen oli joskus pakko tehdä töitä ulkona jäätävässä kylmyydessä ilman riittävää vaatetusta. Noista kovista olosuhteista huolimatta Corinna ja muuan toinen sisar olivat päättäneet osallistua erääseen seurakunnan kokoukseen.

2 ”Lähdimme illalla”, selittää Corinna, ”ja kävelimme 25 kilometriä rautatieasemalle. Juna lähti kahdelta aamuyöstä, ja matka kesti kuusi tuntia. Sitten nousimme junasta ja kävelimme vielä kymmenkunta kilometriä kokouspaikkaan.” Oliko matka vaivan arvoinen? Corinna kertoo: ”Kokouksessa tutkimme Vartiotornia ja lauloimme valtakunnanlauluja. Tilaisuus rohkaisi meitä suuresti ja vahvisti uskoamme.” Vaikka he palasivat töihinsä vasta kolmen päivän kuluttua, maatilan työnjohtaja ei ollut edes huomannut Corinnan ja toisen sisaren poissaoloa.

3 Jehovan kansa on aina pitänyt suuressa arvossa tilaisuuksia  kokoontua yhteen. Heti sen jälkeen kun kristillinen seurakunta oli muodostettu, Jeesuksen seuraajat alkoivat ”omistautua – – keskinäiseen osallisuuteen” (Apt. 2:42). Sinulla on todennäköisesti samanlainen sydämen halu osallistua seurakunnan kokouksiin säännöllisesti. Kaikki kristityt kohtaavat kuitenkin haasteita. Ansiotyö, kiireinen aikataulu tai arkielämän askareista johtuva väsymys saattavat tehdä vaikeaksi käydä säännöllisesti kokouksissa. Mikä motivoi meitä, kun yritämme voittaa nämä esteet ja teemme kaikkemme päästäksemme kokouksiin? [1] Miten voimme auttaa raamatuntutkisteluoppilaita ja toisia ymmärtämään kokouksissa käymisen tärkeyden? Tässä artikkelissa käsittelemme kahdeksaa syytä kokoontua yhteen palvontaa varten. Voimme ryhmittää nuo syyt kolmeen kategoriaan: miten itse hyödymme seurakunnan kokouksista, miten läsnäolomme kokouksissa vaikuttaa toisiin ja mitä Jehova ajattelee siitä, että olemme läsnä kokouksissa. [2]

MITEN ME ITSE HYÖDYMME?

4. Miten yhteen kokoontuminen auttaa meitä saamaan tietoa Jehovasta?

4 Saamme kokouksissa opetusta. Jokainen seurakunnan kokous auttaa meitä saamaan tietoa Jumalastamme Jehovasta. Esimerkiksi viimeisten lähes kahden vuoden aikana useimmat seurakunnat tarkastelivat seurakunnan raamatuntutkistelussa kirjaa Lähesty Jehovaa. Jumalan ominaisuuksien tutkiminen sekä veljien ja sisarten sydämestälähtevät ajatukset epäilemättä voimistivat rakkauttasi taivaalliseen Isääsi. Lisäksi tietomäärämme Jumalan sanasta kasvaa, kun kuuntelemme huolellisesti puheita, näytteitä ja Raamatun lukemista (Neh. 8:8). Ajattelepa niitä hengellisiä helmiä, joita löydät joka viikko, kun valmistaudut esittämään kohokohtia raamatunlukuosuudesta ja kuuntelet tuota ohjelmaa.

5. Miten kokoukset ovat auttaneet sinua soveltamaan Raamatusta oppimiasi asioita käytäntöön ja edistymään saarnaamistyössä?

5 Kokoukset opettavat meitä soveltamaan Raamatun periaatteita kaikilla elämämme alueilla (1. Tess. 4:9, 10). Esimerkiksi Vartiotornin tutkistelu on räätälöity vastaamaan Jumalan kansan tarpeita. Onko Vartiotornin tutkistelu saanut sinut arvioimaan tavoitteitasi uudelleen, antamaan anteeksi veljellesi tai parantamaan rukoustesi laatua? Viikolla pidettävä kokous kouluttaa meitä palvelusta varten. Opimme, miten saarnata hyvää uutista ja miten opettaa Raamatun periaatteita tehokkaasti. (Matt. 28:19, 20.)

6. Miten kokouksemme rohkaisevat ja vahvistavat meitä?

6 Saamme kokouksissa rohkaisua. Nykyinen maailma voi heikentää meitä henkisesti, tunneperäisesti ja hengellisesti. Seurakunnan kokoukset sitä vastoin rohkaisevat ja vahvistavat meitä. (Lue Apostolien tekojen 15:30–32.) Monissa kokouksissamme tarkastelemme sitä, miten Raamatun ennustukset ovat täyttyneet. Tämä vahvistaa luottamustamme siihen, että tulevaisuutta koskevat Jehovan lupaukset tulevat samoin toteutumaan. Veljemme ja sisaremme eivät rohkaise meitä ainoastaan silloin, kun he pitävät ohjelmia lavalta, vaan myös silloin, kun he esittävät vastauksia ja ylistävät Jehovaa laulamalla sydämestään. (1. Kor. 14:26.) Kun keskustelemme heidän kanssaan ennen kokouksia ja niiden jälkeen, tunnemme kuuluvamme joukkoon ja saamme todellista virvoitusta (1. Kor. 16:17, 18).

7. Miksi on hyvin tärkeää olla läsnä kokouksissa?

7 Kokouksissa pyhä henki vaikuttaa meihin. Kirkastettu Jeesus Kristus sanoi: ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille.” (Ilm. 2:7.) Jeesus johtaa kristillistä seurakuntaa pyhän hengen välityksellä. Tarvitsemme pyhää henkeä voidaksemme vastustaa kiusauksia.  Sen ansiosta olemme rohkeita ja hyvin varustautuneita palvelukseen ja pystymme tekemään järkeviä ratkaisuja. Eikö meidän pitäisikin käyttää hyödyksemme seurakunnan kokouksia ja kaikkia muita järjestelyjä, joiden avulla voimme saada tuota henkeä?

MITEN LÄSNÄOLOMME KOKOUKSISSA VAIKUTTAA TOISIIN?

8. Miten veljemme hyötyvät siitä, että he näkevät meidät kokouksissa ja kuulevat meidän vastaavan ja laulavan? (Ks. myös tekstiruutu ”Hän lähtee aina paremmalla mielellä”.)

8 Kokoukset tarjoavat meille mahdollisuuksia osoittaa veljillemme, että rakastamme heitä. Pohdi, millaisia vaikeuksia joidenkin seurakuntasi veljien ja sisarten täytyy kestää. Ei ihme, että apostoli Paavali kirjoitti: ”Ottakaamme huomioon toinen toisemme.” Hän selitti sitten, että voimme ottaa toisemme huomioon siten, ettemme ”jätä yhteen kokoontumistamme”. (Hepr. 10:24, 25.) Läsnäolosi kokouksissa osoittaa, että pidät palvojatovereitasi aikasi, huomiosi ja rakkautesi arvoisina. Myös se, että esität sydämestälähteviä kommentteja ja osallistut laulamiseen, rohkaisee toisia (Kol. 3:16).

9, 10. a) Selitä, miten Johanneksen 10:16:ssa olevat Jeesuksen sanat kannustavat meitä kokoontumaan yhteen veljiemme kanssa. b) Jos käymme kokouksissa säännöllisesti, miten voimme ehkä auttaa jotakuta, jonka hänen perheensä on hylännyt?

9 Kokoukset yhdistävät meitä toisiin uskoviin. (Lue Johanneksen 10:16.) Jeesus vertasi itseään paimeneen ja seuraajiaan lammaslaumaan. Mietihän seuraavaa. Jos kaksi lammasta on mäenrinteellä, kaksi muuta laaksossa ja yksi laitumella, voitaisiinko noita viittä lammasta kutsua laumaksi? Yleensä lammaslauma pysyy yhdessä paimenen huolenpidossa. Vastaavasti emme voi seurata Paimentamme, jos tahallamme eristäydymme muista. Meidän täytyy kokoontua yhteen toisten kristittyjen kanssa ollaksemme osa ”yhtä laumaa”, jota ”yksi paimen” johtaa.

10 Kun olemme kokouksessa, edistämme keskuudessamme vallitsevaa yksimielisyyttä (Ps. 133:1). Jotkut seurakunnassa ovat jääneet yksin, koska heidän vanhempansa ja sisaruksensa ovat hylänneet heidät. Jeesus lupasi kuitenkin antaa heille hengellisen perheen, joka rakastaisi heitä ja huolehtisi heistä. (Mark. 10:29, 30.) Kun käyt kokouksissa säännöllisesti, sinusta saattaa tulla isä, äiti, veli tai sisar yhdelle näistä rakkaista ystävistämme. Eikö tämä kannustakin sinua tekemään parhaasi ollaksesi läsnä kaikissa kokouksissa?

MITÄ JEHOVA AJATTELEE?

11. Miten kokouksissa käyminen auttaa meitä antamaan Jehovalle sen, minkä hän ansaitsee?

11 Käymällä kokouksissa annamme Jehovalle  sen, minkä hän ansaitsee. Luojanamme Jehova ansaitsee ylistyksen, kirkkauden, kiitoksen ja kunnian. (Lue Ilmestyksen 7:12.) Kun rukoilemme, laulamme ja puhumme Jehovasta kokouksissamme, annamme hänelle sen, minkä hän todella ansaitsee – palvontamme. Vaalimme etuoikeutta kunnioittaa Häntä, joka on tehnyt valtavan paljon meidän hyväksemme.

12. Mitä Jehova ajattelee siitä, että tottelemme hänen käskyään käydä kokouksissa?

12 Jehova ansaitsee myös tottelevaisuutemme. Hän on käskenyt meitä kokoontumaan yhteen säännöllisesti, varsinkin nyt lopun aikana. Kun alttiisti tottelemme tuota käskyä, Jehova on hyvillään (1. Joh. 3:22). Hän huomaa, että ponnistelemme voidaksemme olla läsnä kaikissa kokouksissa, ja arvostaa sitä (Hepr. 6:10).

13, 14. Miten pääsemme kokouksissa lähelle Jehovaa ja Jeesusta?

13 Kokouksissa käyntimme osoittaa Jehovalle, että haluamme päästä lähelle häntä ja hänen Poikaansa. Kokouksissa Suuri Opettajamme ohjaa meitä Sanansa, Raamatun, välityksellä (Jes. 30:20, 21). Jopa ei-uskovat, jotka tulevat kokouksiimme, saattavat päätellä: ”Jumala on todella teidän keskuudessanne.” (1. Kor. 14:23–25.) Jehova siunaa kokouksia pyhällä hengellään ja ohjaa aktiivisesti raamatullista opetusohjelmaa. Kokouksissa me siis kuuntelemme Jehovan ääntä ja tunnemme hänen rakkaudellisen huolenpitonsa. Tämän ansiosta pääsemme lähelle häntä.

14 Jeesus sanoi: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20.) Periaatteessa Jeesuksen sanat soveltuvat kokouksiimme. Seurakunnan päänä Kristus ”kävelee” Jumalan kansan seurakuntien keskellä (Ilm. 1:20–2:1). Ajattelehan sitä! Jehova ja Jeesus vahvistavat meitä kristillisissä kokouksissamme. Miltä Jehovasta mahtaa tuntua, kun hän huomaa, miten innokkaasti haluamme päästä lähelle häntä ja hänen Poikaansa?

15. Miten kokouksissa käyntimme osoittaa Jumalalle, että haluamme totella häntä?

15 Kokouksissa käyntimme osoittaa, että tuemme Jumalan suvereeniutta. Vaikka Jehova on antanut meille käskyn käydä kokouksissa, hän ei pakota meitä noudattamaan sitä (Jes. 43:23). Niinpä kun tottelemme hänen käskyään, osoitamme hänelle, että rakastamme häntä sydämestämme ja tuemme päättäväisesti hänen hallitusvaltaansa (Room. 6:17). Esimerkiksi työnantaja saattaa painostaa meitä uhraamaan kokouksiin käytettävän ajan ansiotyöllemme. Hallitus saattaa vastustaa ja uhata meitä sakoilla, vankeudella ja tai jollakin vielä pahemmalla, jos kokoonnumme yhteen palvontaa varten. Tai saatamme tuntea houkutusta tehdä jotain muuta kuin mennä kokoukseen. Kaikissa näissä tilanteissa meidän täytyy tehdä valinta: ketä me palvelemme? (Apt. 5:29.) Jos päätämme kannattaa Jehovan suvereeniutta, ilahdutamme hänen sydämensä (Sananl. 27:11).

”OMISTAUDU JATKUVASTI” KOKOUKSISSA KÄYMISEEN

16, 17. a) Mistä tiedämme, että kokoukset olivat hyvin tärkeitä ensimmäisen vuosisadan kristityille? b) Mitä veli George Gangas ajatteli seurakunnan kokouksista?

16 Varhaiskristityt eivät pitäneet kokouksia pelkästään lyhyen aikaa sen hämmästyttävän ihmeteon jälkeen, joka tapahtui vuoden 33 helluntaina. ”He omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen ja keskinäiseen osallisuuteen.” (Apt. 2:42.) Kreikan sana, joka on käännetty ”omistautuivat”, sisältää ajatuksen kestävyydestä tai hellittämättömyydestä jossakin kovaa työtä vaativassa  hankkeessa. Koska varhaiskristityt elivät Rooman vallan alaisuudessa ja koska juutalaiset uskonnolliset johtajat vastustivat heitä, heidän ei ollut helppo käydä kokouksissa. He eivät kuitenkaan hellittäneet.

17 Monet Jehovan palvelijat nykyään ovat osoittaneet syvää arvostusta seurakunnan kokouksia kohtaan. George Gangas, joka palveli hallintoelimessä yli 22 vuotta, totesi: ”Se että saan tavata veljiä, on minulle rohkaisun lähde ja elämäni suurimpia ilonaiheita. Minusta on hienoa olla valtakunnansalilla ensimmäisten joukossa ja lähteä pois viimeisten joukossa, mikäli mahdollista. Tunnen sisäistä iloa, kun puhun Jumalan kansaan kuuluvien kanssa. Heidän keskellään tunnen olevani omieni parissa, hengellisessä paratiisissa.” Hän lisäsi: ”Niin kuin kompassi aina osoittaa pohjoiseen, sisimmät haluni ja kaipaukseni vievät minut kokouksiin.”

18. Mitä sinä ajattelet kokouksistamme, ja mitä olet päättänyt tehdä?

18 Ajatteletko sinä samalla tavoin kokoontumisesta Jehovan palvontaa varten? Päätä kestää ja olla hellittämätön, kun ponnistelet vilpittömästi voidaksesi olla kokouksissa säännöllisesti. Osoitat siten, että olet samaa mieltä kuningas Daavidin kanssa, joka sanoi: ”Jehova, olen rakastanut huoneesi asuntoa.” (Ps. 26:8.)

^ [1] (kpl 3) Jotkut veljemme tai sisaremme eivät pysty käymään kokouksissa säännöllisesti heistä riippumattomien olosuhteiden, esimerkiksi vakavan sairauden, takia. He voivat olla varmoja, että Jehova ymmärtää heidän tilanteensa ja arvostaa syvästi heidän kokosieluista palvontaansa. Vanhimmat voivat auttaa näitä heikkokuntoisia hyötymään hengellisistä ohjelmista esimerkiksi järjestämällä niin, että kokoukset äänitetään tai välitetään puhelimitse heille.

^ [2] (kpl 3) Ks. tekstiruutu ”Syitä käydä kokouksissa”.