Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Helmikuu 2017

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Apostoli Paavali kirjoitti: ”[Jehova] ei – – anna kiusata teitä yli kestokykynne.” (1. Kor. 10:13.) Tarkoittaako tämä sitä, että Jehova arvioi etukäteen, mitä pystymme kestämään, ja valitsee sitten osaksemme tulevat koetukset?

Jos Jehova toimisi näin, miten se vaikuttaisi elämäämme? Eräs veli, jonka poika teki itsemurhan, kysyi: ”Arvioiko Jehova etukäteen, että vaimoni ja minä pystyisimme kestämään poikamme itsemurhan? Tapahtuiko tämä siksi, että Jehova oli nähnyt ennalta, että pystyisimme kestämään sen?” Onko järkevää ajatella Jehovan ohjaavan tarkasti kaikkea, mitä elämässämme tapahtuu?

Kun 1. Korinttilaiskirjeen 10:13:ssa olevia Paavalin sanoja tarkastellaan lähemmin, voidaan tehdä seuraava johtopäätös: Raamattu ei tue sellaista ajatusta, että Jehova arvioisi etukäteen, mitä voimme kestää, ja valitsisi sitten meille koetukset. Mitkä neljä seikkaa tukevat tätä päätelmää?

Ensinnäkin Jehova on antanut ihmisille tahdonvapauden lahjan. Hän haluaa meidän päättävän itse, mihin suuntaan elämässä menemme (5. Moos. 30:19, 20; Joos. 24:15). Jos valitsemme Jehovaa miellyttävän elämäntavan, voimme luottaa siihen, että hän ohjaa askeleitamme (Sananl. 16:9). Toisaalta jos teemme huonoja ratkaisuja, meidän täytyy kantaa niiden seuraukset (Gal. 6:7). Mikäli Jehova valitsisi, mitkä koetukset tulevat meidän osaksemme, eikö hän itse asiassa rajoittaisi tahdonvapauttamme?

Toiseksi Jehova ei suojele meitä niin, etteivät ”aika ja sattuma” voisi kohdata meitä (Saarn. 9:11). Joku voi joutua traagiseen onnettomuuteen yksinkertaisesti siksi, että hän on väärässä paikassa väärään aikaan. Jeesus puhui tragediasta, jossa 18 ihmistä kuoli tornin kaatuessa heidän päälleen. Hän osoitti, ettei heidän kuolemansa ollut Jumalan tahto. (Luuk. 13:1–5.) Olisi epäjohdonmukaista ajatella, että Jumala päättäisi ennen onnettomuutta, kuka jää eloon ja kuka kuolee.

Kolmanneksi jokainen meistä on mukana nuhteettomuutta koskevassa kiistakysymyksessä. Muista, että Saatana on kyseenalaistanut kaikkien Jehovan palvelijoiden nuhteettomuuden ja väittänyt, ettemme pysy uskollisina Jehovalle koettelemuksissa. (Job 1:9–11; 2:4; Ilm. 12:10.) Jos Jehova ei antaisi meidän kohdata joitain nimenomaisia koetuksia, koska näkisi niiden olevan  meille liian vaikeita kestää, Saatana saisi perusteita sille väitteelleen, että palvelemme Jehovaa itsekkäistä syistä.

Neljänneksi Jehovan ei tarvitse katsoa ennalta kaikkea, mitä meille tapahtuu. Olettamus, jonka mukaan Jehova valitsee etukäteen meille koetukset, merkitsisi sitä, että hänen täytyisi tietää tulevaisuudestamme kaikki. Raamattu ei kuitenkaan tue tällaista ajatusta. Jumala kyllä pystyy näkemään tulevaisuuden ennalta, mutta Raamattu osoittaa, että hän ei käytä tätä kykyä kaiken aikaa (1. Moos. 18:20, 21; 22:12; Jes. 46:10). Jumala kunnioittaa tahdonvapauttamme ja käyttää kykyjään aina täydellisen tasapainoisesti (5. Moos. 32:4; 2. Kor. 3:17).

Mitä Paavali sitten tarkoitti, kun hän sanoi, että Jehova ”ei – – anna kiusata teitä yli kestokykynne”? Hän ei puhu tässä siitä, mitä Jehova tekee ennen koettelemuksia, vaan siitä, mitä hän tekee niiden aikana. * Paavalin sanat vakuuttavat meille, että tulipa eteemme minkälaisia koetuksia tahansa, Jehova tukee meitä, jos vain luotamme häneen (Ps. 55:22). Tarkastellaanpa kahta perustotuutta, joihin Paavalin lohduttavat sanat perustuvat.

Ensinnäkin koetukset, joita kohtaamme, ovat ”yleisiä ihmisille”. Niin kauan kuin elämme Saatanan hallitsemassa maailmassa, meillä kaikilla on koettelemuksia. Ne eivät kuitenkaan ylitä kestokykyämme, jos turvaudumme Jumalaan. (1. Piet. 5:8, 9.) Paavali puhuu 1. Korinttilaiskirjeen 10:13:n tekstiyhteydessä koetuksista, joita israelilaiset kohtasivat erämaassa (1. Kor. 10:6–11). Mitkään noista koetuksista eivät olleet sellaisia, joita kukaan ihminen ei olisi ennen kokenut tai joita uskolliset israelilaiset eivät olisi pystyneet kestämään. Paavali sanoo neljä kertaa, että ”jotkut heistä” olivat tottelemattomia. Surullista kyllä jotkut israelilaiset antoivat periksi väärille haluille, koska he eivät turvautuneet Jumalaan.

Toiseksi ”Jumala on uskollinen”. Historia osoittaa, että Jumala on aina huolehtinut uskollisesti niistä, jotka ”rakastavat häntä ja – – pitävät hänen käskynsä” (5. Moos. 7:9). Havaitsemme myös, että Jumala pitää aina lupauksensa (Joos. 23:14). Ne jotka rakastavat Jehovaa ja tottelevat häntä, voivat luottaa seuraaviin kahteen lupaukseen: 1) hän ei anna minkään koettelemuksen mennä niin pitkälle, että heidän olisi mahdotonta kestää sitä, ja 2) ”hän valmistaa” heille ”poispääsytien”.

Jehova lohduttaa meitä koettelemustemme aikana.

Miten Jehova valmistaa poispääsytien niille, jotka turvautuvat häneen koetuksissa? Tietenkin hän voisi yksinkertaisesti poistaa koetuksen. Muista kuitenkin, että Paavali sanoi: ”[Jehova] valmistaa myös poispääsytien voidaksenne kestää sen.” Monissa tapauksissa Jehova valmistaa poispääsytien siten, että hän auttaa meitä kestämään koetuksen. Seuraavassa on joitakin tapoja, joilla hän voi tehdä sen:

  • Hän ”lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme” (2. Kor. 1:3, 4). Jehova voi rauhoittaa mieltämme, sydäntämme ja tunteitamme Sanansa, pyhän henkensä ja uskollisen orjan jakaman hengellisen ruoan avulla (Matt. 24:45; Joh. 14:16, alav.; Room. 15:4).

  • Hän voi opastaa meitä pyhän henkensä välityksellä (Joh. 14:26). Kun kohtaamme koetuksia, pyhä henki voi auttaa meitä muistamaan Raamatun kertomuksia ja periaatteita ja tekemään niiden pohjalta viisaita ratkaisuja.

  • Hän voi antaa enkeleilleen tehtäväksi auttaa meitä (Hepr. 1:14).

  • Hän voi auttaa meitä veljien ja sisarten välityksellä. He tulevat meille ”vahvistavaksi avuksi”, kun he rohkaisevat meitä sanoillaan ja teoillaan (Kol. 4:11).

Mitä 1. Korinttilaiskirjeen 10:13:ssa olevat Paavalin sanat siis merkitsevät? Jehova ei valitse osaksemme tulevia koetuksia. Mutta silloin kun kohtaamme koetuksia, voimme olla aivan varmoja Jehovan tuesta. Jos turvaudumme täysin häneen, hän ei koskaan salli koetuksen ylittää kestokykyämme, vaan valmistaa aina poispääsytien voidaksemme kestää sen. Miten lohduttava ajatus se onkaan!

^ kpl 2 ”Kiusaukseksi” käännetty kreikan sana voi merkitä myös ’koetusta’ tai ’koettelemusta’.