Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Helmikuu 2017

Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään?

Kuka johtaa Jumalan kansaa nykyään?

”Muistakaa niitä, jotka ottavat johdon teidän keskuudessanne.” (HEPR. 13:7)

LAULUT: 125, 43

1, 2. Mitä apostolit ehkä miettivät Jeesuksen noustua taivaaseen?

JEESUKSEN apostolit seisoivat Öljyvuorella ja katselivat taivaalle. He olivat juuri nähneet, miten heidän mestarinsa ja ystävänsä Jeesus oli kohotettu ylös ja miten pilvi oli peittänyt hänet heidän näkyvistään. (Apt. 1:9, 10.) Jeesus oli noin kahden vuoden ajan opettanut, kannustanut ja johtanut heitä. Nyt hän oli poissa. Mitä he tekisivät?

2 Jeesus oli sanonut seuraajilleen: ”Te tulette olemaan todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin asti.” (Apt. 1:8.) Miten he pystyisivät suoriutumaan tästä tehtävästä? Jeesus oli vakuuttanut heille, että pian he saisivat pyhän hengen (Apt. 1:5). Maailmanlaajuinen saarnaamiskampanja vaatisi kuitenkin myös ohjausta ja organisointia. Jehova oli muinoin ohjannut ja organisoinut kansaansa näkyvien edustajien välityksellä. Siksi apostolit saattoivat miettiä, nimittäisikö Jehova nyt uuden johtajan.

3. a) Minkä tärkeän ratkaisun uskolliset apostolit tekivät Jeesuksen taivaaseen nousemisen jälkeen? b) Mitä käsittelemme tässä kirjoituksessa?

3 Vajaan kahden viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset  tutkivat Raamatun kirjoituksia, rukoilivat Jumalan ohjausta ja valitsivat sitten Mattiaan Juudas Iskariotin tilalle yhdeksi 12 apostolista (Apt. 1:15–26). Miksi tämä valinta oli tärkeä heille ja Jehovalle? Opetuslapset tajusivat, että apostoleja piti olla 12. * Jeesus ei ollut valinnut apostoleja vain siksi, että he olisivat olleet hänen mukanaan palveluksessa. Hän oli valmentanut heitä tärkeään tehtävään, joka heillä tulisi olemaan Jumalan kansan keskuudessa. Mikä tuo tehtävä oli, ja miten Jehova Jeesuksen välityksellä varusti heidät siihen? Mikä vastaava järjestely on olemassa nykyään? Entä miten voimme ”muistaa niitä, jotka ottavat johdon” meidän keskuudessamme, erityisesti niitä, jotka muodostavat ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan”? (Hepr. 13:7; Matt. 24:45.)

HALLINTOELIN JEESUKSEN JOHDON ALAISUUDESSA

4. Millainen osa apostoleilla ja muilla Jerusalemin vanhimmilla oli varhaiskristillisessä seurakunnassa?

4 Vuoden 33 helluntaista lähtien apostolit ottivat johdon kristillisessä seurakunnassa. Silloin ”Pietari nousi seisomaan niiden yhdentoista kanssa” ja opetti elämää pelastavia totuuksia suurelle joukolle juutalaisia ja juutalaisuuteen kääntyneitä (Apt. 2:14, 15). Monista heistä tuli uskovia. Sen jälkeen nämä uudet kristityt ”omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen” (Apt. 2:42). Apostolit huolehtivat seurakunnan rahavaroista (Apt. 4:34, 35). He pitivät huolta myös Jumalan kansan hengellisistä tarpeista. He sanoivat: ”Me omistaudumme rukoukseen ja sanan palvelukseen.” (Apt. 6:4.) Lisäksi he lähettivät kokeneita kristittyjä julistamaan hyvää uutista uusille alueille (Apt. 8:14, 15). Aikanaan apostolien lisäksi myös jotkut muut voidellut vanhimmat alkoivat valvoa seurakuntien asioita. Yhdessä nämä veljet muodostivat hallintoelimen, joka antoi ohjeita kaikille seurakunnille. (Apt. 15:2.)

5, 6. a) Miten pyhä henki vaikutti hallintoelimessä? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Miten enkelit auttoivat hallintoelintä? c) Miten Jumalan sana opasti hallintoelintä?

5 Ensimmäisen vuosisadan kristityt ymmärsivät, että Jehova Jumala ohjasi hallintoelintä heidän Johtajansa Jeesuksen välityksellä. Miksi he olivat siitä varmoja? Ensinnäkin hallintoelimessä vaikutti pyhä henki (Joh. 16:13). Kaikki voidellut kristityt saivat pyhää henkeä, mutta pyhä henki teki erityisesti apostolit ja muut Jerusalemin vanhimmat päteviksi hoitamaan valvojan tehtävää. Esimerkiksi vuonna 49 pyhä henki ohjasi hallintoelintä tekemään ratkaisun kysymyksessä, joka koski ympärileikkausta. Seurakunnat noudattivat sen ohjausta ja ”lujittuivat jatkuvasti uskossa ja kasvoivat lukumääräisesti päivä päivältä” (Apt. 16:4, 5). Ratkaisusta kertova kirje osoittaa, että hallintoelin ilmaisi rakkautta ja uskoa sekä muita Jumalan hengen hedelmään kuuluvia ominaisuuksia (Apt. 15:11, 25–29; Gal. 5:22, 23).

6 Toiseksi hallintoelintä auttoivat enkelit. Ennen kuin ensimmäinen ympärileikkaamaton pakanakristitty Cornelius kastettiin, enkeli käski haetuttaa paikalle apostoli Pietarin. Sen jälkeen kun Pietari oli saarnannut Corneliukselle ja hänen sukulaisilleen, pyhä henki  vuodatettiin heidän päälleen, vaikka heidän joukossaan olleita miehiä ei ollut ympärileikattu. Kun apostolit ja muut veljet kuulivat siitä, he mukautuivat Jumalan tahtoon ja hyväksyivät ympärileikkaamattomat ei-juutalaiset kristilliseen seurakuntaan. (Apt. 11:13–18.) Lisäksi enkelit tukivat aktiivisesti saarnaamistyötä, jota hallintoelin valvoi (Apt. 5:19, 20). Kolmanneksi hallintoelintä opasti Jumalan sana. Kun hallintoelimeen kuuluvat voidellut vanhimmat ratkaisivat opillisia kysymyksiä tai antoivat järjestöä koskevia ohjeita, he etsivät ohjausta Raamatun kirjoituksista. (Apt. 1:20–22; 15:15–20.)

7. Miksi voidaan sanoa, että varhaiskristillistä seurakuntaa johti Jeesus Kristus?

7 Vaikka hallintoelimellä oli valtaa varhaiskristillisessä seurakunnassa, sen jäsenet tunnustivat, että heidän Johtajansa oli Jeesus Kristus. Mistä tiedämme sen? Apostoli Paavali sanoi, että Kristus oli nimittänyt ”jotkut apostoleiksi” ja kehotti: ”Kasvakaamme totuutta puhuen rakkauden avulla kaikessa häneen, joka on pää, Kristus.” (Ef. 4:11, 15.) Sen sijaan että Jeesuksen seuraajat olisivat nimenneet itsensä jonkun merkittävän apostolin mukaan, heitä ”kutsuttiin Jumalan sallimuksesta – – kristityiksi” (Apt. 11:26). Mutta eikö Paavali todennut, että opetuslasten oli tärkeää ”pitää kiinni perinteistä”? Näillä perinteillä hän tarkoitti sellaisia Raamattuun perustuvia tapoja, jotka apostolit ja muut johdon ottavat miehet olivat heille välittäneet. Paavali kuitenkin jatkoi: ”Tahdon teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen [myös jokaisen hallintoelimen jäsenen] pää, – – kun taas Jumala on Kristuksen pää.” (1. Kor. 11:2, 3.) Oli selvää, että näkymätön ja kirkastettu Kristus Jeesus johti seurakuntaa Jehova Jumalan alaisuudessa.

”TÄMÄ EI OLE IHMISEN TYÖTÄ”

8, 9. Millainen tärkeä osa veli Russellilla oli?

8 Kun tultiin 1800-luvun loppupuolelle, Charles Taze Russell ja jotkut hänen ystävänsä pyrkivät ennallistamaan aidon kristillisyyden. Jotta Raamatun totuutta olisi voitu kertoa monilla eri kielillä, vuonna 1884 perustettiin Siionin Vartiotornin Traktaattiseura, * jonka presidentiksi valittiin veli Russell. Hän oli merkittävä Raamatun tutkija, ja hän paljasti pelottomasti kirkon vääriä oppeja, kuten kolminaisuusopin ja opin kuolemattomasta sielusta. Hän ymmärsi, että Kristuksen paluu olisi näkymätön ja että ”kansakuntien määräajat” päättyisivät vuonna 1914 (Luuk. 21:24). Veli Russell käytti säästelemättä aikaansa, voimiaan ja varojaan sen hyväksi, että näitä totuuksia voitaisiin kertoa toisille. Jehova ja seurakunnan pää Jeesus Kristus selvästikin käyttivät veli Russellia tänä merkittävänä aikana.

9 Veli Russell ei tavoitellut ihmisten kunniaa. Vuonna 1896 hän kirjoitti: ”Emme halua kunniaa itsellemme emmekä kirjoituksillemme, emmekä toivo, että meitä puhutellaan kunnianarvoisaksi tai rabbiksi. Emme myöskään toivo, että ketään nimettäisiin meidän mukaamme.” Myöhemmin hän sanoi: ”Tämä ei ole ihmisen työtä.”

10. a) Milloin Jeesus asetti ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan”? b) Miten on käynyt selväksi, että hallintoelin on eri asia kuin Vartiotorni-seura?

10 Vuonna 1919, kolme vuotta veli Russellin kuoleman jälkeen, Jeesus  asetti ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan”. Mitä tarkoitusta varten? Antamaan Jeesuksen ”palvelusväelle – – ruokaa oikeaan aikaan”. (Matt. 24:45.) Jo noina varhaisina vuosina voideltujen veljien pieni ryhmä, joka työskenteli päätoimistossa Brooklynissa New Yorkissa, valmisti ja jakoi hengellistä ruokaa Jeesuksen seuraajille. Ilmausta ”hallintoelin” alettiin käyttää julkaisuissamme 1940-luvulla. Tuolloin ajateltiin, että hallintoelin ja Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura liittyivät läheisesti toisiinsa. Vuonna 1971 kuitenkin ymmärrettiin, että hallintoelin on eri asia kuin Vartiotorni-seura ja sen johtokunta. Vartiotorni-seura on laillinen yhdistys, eikä sen käyttäminen perustu Raamatun vaatimukseen. Niinpä hallintoelimeen alettiin tuolloin ottaa myös sellaisia voideltuja veljiä, jotka eivät olleet Vartiotorni-seuran johtokunnan jäseniä. Viime vuosina Vartiotorni-seuran ja muiden laillisten yhdistysten johtokunnan jäseninä ovat toimineet ”muihin lampaisiin” kuuluvat vastuulliset veljet. Sen ansiosta hallintoelin on voinut keskittyä hengellisen opetuksen ja ohjauksen antamiseen. (Joh. 10:16; Apt. 6:4.) Vartiotornissa 15.7.2013 selitettiin, että ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” on pieni ryhmä voideltuja veljiä, jotka muodostavat hallintoelimen.

Hallintoelin 1950-luvulla

11. Miten hallintoelin toimii?

11 Hallintoelimen jäsenet tekevät tärkeät ratkaisut yhdessä. He kokoontuvat yhteen viikoittain, mikä edistää hyvää ajatustenvaihtoa ja läheistä yhteistyötä (Sananl. 20:18). Koska yksikään hallintoelimen jäsen ei ole toista tärkeämpi, näiden kokousten puheenjohtajana toimii joka vuosi eri veli (1. Piet. 5:1). Puheenjohtaja vaihtuu vuosittain myös hallintoelimen kuudessa komiteassa. Kukaan hallintoelimen jäsen ei pidä itseään toisten veljien johtajana, vaan he ymmärtävät kuuluvansa ”palvelusväkeen”. Jokainen heistä saa hengellistä ruokaa uskolliselta orjalta ja mukautuu sen ohjaukseen.

Uskollinen orja on vuodesta 1919 lähtien valmistanut hengellistä ruokaa Jumalan kansalle. (Ks. kpl:t 10–11.)

”KUKA OIKEASTAAN ON SE USKOLLINEN JA YMMÄRTÄVÄINEN ORJA?”

12. Mihin kysymyksiin saamme vastauksen?

12 Hallintoelin ei saa Jumalalta ilmestyksiä, eikä se myöskään ole erehtymätön. Se voi erehtyä, kun se selittää Raamattua tai antaa järjestön toimintaa koskevia ohjeita. Vartiotornin julkaisujen hakemistossa onkin hakusana ”Uskonkäsitykset joihin selvennystä”. Sen alla on vuodesta 1870 alkava luettelo asioista, joissa näkemyksemme on tarkentunut. Jeesus ei sanonut, että uskollinen orja valmistaisi täydellistä hengellistä ruokaa. Mistä sitten voimme tietää, ”kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja”? (Matt. 24:45.) Mikä todistaa, että tämä orja on hallintoelin? Tarkastelemme nyt samoja kolmea tapaa, joilla hallintoelintä ohjattiin ensimmäisellä vuosisadalla.

13. Miten pyhä henki on auttanut hallintoelintä?

13 Pyhän hengen vaikutus. Pyhä henki on auttanut hallintoelintä ymmärtämään hämärän peitossa olleita Raamatun totuuksia. Hyviä esimerkkejä ovat uskonkäsitykset, jotka sisältyvät edellisessä kappaleessa mainittuun luetteloon. Kukaan ihminen ei pystyisi omassa viisaudessaan ymmärtämään ja selittämään tällaisia ”Jumalan syviä asioita”. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 2:10.) Hallintoelin ajattelee samalla tavalla kuin apostoli Paavali, joka kirjoitti: ”Me myös puhumme, emme ihmisviisauden  opettamin sanoin, vaan hengen opettamin.” (1. Kor. 2:13.) Vuosisatoja kestäneen luopumuksen ja hengellisen pimeyden jälkeen Raamattua on vuodesta 1919 lähtien opittu ymmärtämään huomattavasti paremmin. Voiko tätä selittää mikään muu kuin pyhän hengen vaikutus?

14. Miten enkelit Ilmestyksen 14:6, 7:n mukaan auttavat Jumalan kansaa nykyään?

14 Enkelien apu. Hallintoelimellä on nykyään suuri vastuu valvoa maailmanlaajuista saarnaamistyötä, johon osallistuu yli kahdeksan miljoonaa evankelistaa. Miksi tämä työ on menestynyt niin hyvin? Yksi syy on se, että enkelit ovat siinä mukana. (Lue Ilmestyksen 14:6, 7.) Monesti julistajat ovat menneet tapaamaan ihmistä, joka on juuri rukoillut apua. * Saarnaamis- ja opetustyö on kasvanut sellaisissakin maissa, joissa sitä on vastustettu kiihkeästi. Kasvu on ollut mahdollista vain yli-inhimillisen avun ansiosta.

15. Miten hallintoelin ja kristikunnan johtajat eroavat toisistaan? Kerro esimerkki.

15 Turvautuminen Jumalan sanaan. (Lue Johanneksen 17:17.) Mietitäänpä, mitä tapahtui vuonna 1973. Vartiotornissa 15.8.1973 kysyttiin: ”Ovatko – – ihmiset, jotka eivät ole irrottautuneet tupakan orjuudestaan, kelvollisia kasteelle?” Vastaus oli: ”Raamatun todistus tuo siihen johtopäätökseen, että he  eivät ole.” Lehdessä lainattiin useita raamatunkohtia ja selitettiin, miksi katumaton tupakoitsija tulee erottaa seurakunnasta (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1). Siinä sanottiin: ”Tämä ei ole yritys toimia diktatorisella, määräävällä tavalla. Tiukkuus on peräisin Jumalasta, joka ilmaisee ajatuksensa kirjoitetun Sanansa kautta.” Onko mikään muu uskonnollinen järjestö ollut halukas tukeutumaan päätöksissään täysin Jumalan sanaan silloinkin kun se on merkinnyt joillekin sen jäsenille suuria haasteita? Yhdysvaltalaisia uskontoja käsittelevässä tuoreessa kirjassa todetaan: ”Kirkkojen johtajat ovat säännöllisesti muuttaneet opetuksiaan sellaisiksi, että ne käyvät yksiin seurakuntalaisten uskonkäsitysten ja mielipiteiden kanssa ja saavat kannatusta yhteiskunnassa.” Hallintoelin puolestaan antaa Jumalan sanan pikemminkin kuin yleisen mielipiteen ohjata päätöksiään. Kuka siis todellisuudessa johtaa nykyään Jumalan kansaa?

”MUISTAKAA NIITÄ, JOTKA OTTAVAT JOHDON TEIDÄN KESKUUDESSANNE”

16. Mikä on yksi tapa muistaa hallintoelintä?

16 Lue Heprealaiskirjeen 13:7. Sanaa ”muistakaa” vastaava kreikan sana voidaan kääntää myös ”mainitkaa”. Yksi tapa ”muistaa niitä, jotka ottavat johdon”, on mainita hallintoelin rukouksissa (Ef. 6:18). Näiden veljien vastuulla on muun muassa jakaa hengellistä ruokaa, valvoa maailmanlaajuista saarnaamistyötä ja huolehtia lahjoitusvaroista. He todella tarvitsevat hellittämättömiä rukouksiamme!

17, 18. a) Millä tavoin saamme ohjausta hallintoelimeltä, ja miten siihen pitäisi suhtautua? b) Miten saarnaamistyömme tukee uskollista orjaa ja Jeesusta?

17 Voimme muistaa hallintoelintä myös siten, että noudatamme sen ohjausta. Saamme sitä julkaisujen, kokousten ja konventtien välityksellä. Lisäksi hallintoelin nimittää kierrosvalvojat, jotka puolestaan nimittävät seurakuntien vanhimmat. Kierrosvalvojat ja vanhimmat muistavat hallintoelintä noudattamalla tarkasti siltä saamiaan ohjeita. Me kaikki osoitamme kunnioitusta Johtajaamme Jeesusta kohtaan olemalla tottelevaisia miehille, joiden välityksellä hän johtaa meitä (Hepr. 13:17).

18 Vielä yksi tapa muistaa hallintoelintä on se, että ahkeroimme saarnaamistyössä. Paavali kannusti meitä jäljittelemään niiden uskoa, jotka ottavat johdon keskuudessamme. Uskollinen orja on osoittanut suurta uskoa levittämällä innokkaasti Valtakunnan hyvää uutista. Olemmeko mukana tukemassa voideltuja tässä elintärkeässä työssä? Tunnemme varmasti suurta onnellisuutta, kun kuulemme Johtajamme Jeesuksen sanovan: ”Sen, mitä teitte yhdelle vähäisimmistä näistä minun veljistäni, sen te teitte minulle.” (Matt. 25:34–40.)

19. Miksi olet päättänyt seurata Johtajaamme Jeesusta?

19 Kun Jeesus palasi taivaaseen, hän ei hylännyt seuraajiaan (Matt. 28:20). Hän tiesi, että pyhä henki, enkelit ja Jumalan sana olivat voimistaneet häntä hänen ollessaan maan päällä. Siksi hän on antanut samanlaista apua uskolliselle orjalle nykyään. Uskolliseen orjaan kuuluvat voidellut kristityt ”seuraavat jatkuvasti Karitsaa, minne hän meneekin” (Ilm. 14:4). Niinpä kun seuraamme heidän ohjaustaan, seuraamme Johtajaamme Jeesusta. Pian hän johtaa meidät ikuiseen elämään (Ilm. 7:14–17). Kukaan ihmisjohtaja ei voi antaa tällaista lupausta!

^ kpl 3 Kaikesta päätellen Jehovan tarkoitus oli, että 12 apostolia olisivat tulevan Uuden Jerusalemin ”kaksitoista peruskiveä” (Ilm. 21:14). Siksi ei ollut mitään syytä valita ketään niiden uskollisten apostolien tilalle, jotka myöhemmin päättivät maallisen vaelluksensa.

^ kpl 8 Vuodesta 1955 lähtien tämän yhdistyksen nimenä on ollut Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura.

^ kpl 14 Ks. Todista perusteellisesti Jumalan valtakunnasta s. 58–59.